Kalendar aktivnosti u školskoj 2018/19 godini

Zimski semestar

 1. Predavanja u zimskom semestru za studente I godine osnovnih strukovnih studija počinju u ponedeljak, 010.2018. godine, a vežbe 15.10.2018. god.

 

 1. Predavanja u zimskom semestru za studente II i III godine osnovnih strukovnih studija počinju u ponedeljak, 10.2018. godine, a vežbe 22.10.2018. god.

 

 1. Predavanja i vežbe u zimskom semestru za studente specijalističkih strukovnih studija počinju u ponedeljak10.2018. godine.

 

 1. Predavanja i vežbe u zimskom semestru za studente master strukovnih studija počinju u ponedeljak 10.2018. god.

 

 1. U periodu od 29.12.2018-08.01.2019. godine neće biti nastave i konsultacija. Prvi radni dan je 09.01.2019 god.

 

 1. Podela potpisa za overu semestra je od 14.01. do 21.01.2019. god.

 

 1. Nastava u zimskom semestru završava se 22.01.2019. god.

 

 1. Overa zimskog semestra školske 2018/2019. godine biće održana u periodu od 01-25.01.2019. god.

 

 1. Prijava ispita za januarsko-februarski ispitni rok biće održana 21, 22. i 23.01.2019. god.

 

 1. Januarsko-februarski ispitni rok počinje 28.01.2019. god.

 

Letnji semestar

 1. Predavanja u letnjem semestru za studente I, II i III godine osnovnih strukovnih studija, kao i za studente specijalističkih i master strukovnih studija počinju u ponedeljak, 18.02.2019. godine, a vežbe 25.02.2019. god.

 

 1. U periodu od 26.04-05.05.2019. godine neće biti nastave i konsultacija (verski i državni praznik). Prvi radni dan je 06.05.2019 god.

 

 1. Podela potpisa za overu semestra je od 27.05. do 05.06.2019. god.

 

 1. Nastava u letnjem semestru završava se 05.06.2019. god.

 

 1. Overa letnjeg semestra školske 2018/2019. godine biće održana u periodu od 06-07.06.2019. god.

 

 1. Prijava ispita za junski ispitni rok biće održana 05, 06. i 07.06.2019. god.

 

 1. Junski ispitni rok počinje 12.06.2019. god.