Kalendar aktivnosti u letnjem semestru školske 2017/18 godine

  1. Predavanja u letnjem semestru za studente I, II i III godine osnovnih strukovnih studija, kao i za studente specijalističkih i master strukovnih studija počinju u ponedeljak, 02.2018. godine, a vežbe 26.02.2018. god.
  2. U periodu od 30.03-09.04.2018. godine neće biti nastave i konsultacija (verski praznik). Prvi radni dan je 10.04.2018 god.
  3. Dana 01.05. i 02.05.2018. Škola ne radi (državni praznik).
  4. Podela potpisa za overu semestra je od 28.05. do 06.2018. god.
  5. Nastava u letnjem semestru završava se 06.06.2018. god.
  6. Overa letnjeg semestra školske 2017/2018. godine biće održana u periodu od 04-08.06.2018. god.
  7. Prijava ispita za junski ispitni rok biće održana 04, 05. i 06.06.2018. god.
  8. Junski ispitni rok počinje 12.06.2018. god.