CENTAR ZA UČENJE STRANIH JEZIKA

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu organizuje:

  • OPŠTE
  • POSLOVNE
  • KONVERZACIJSKE

Obaveštavamo Vas da Centar za strane jezike Visoke poslovne škole organizuje upis polaznika na kurseve stranih jezika: engleski,  nemački, francuski, ruski – za sve nivoe i španskog jezika-početni i srednji nivo.

Kursevi su namenjeni svima koji žele da obnove ili usavrše svoje znanje stranih jezika kako bi se pripremili za polaganje sertifikovanih diploma (IELTS, TOEFL, FCE, CAE, DELF, DALF, ZD, ZMP, ZOP, DSH), za rad u stranim kompanijama ili se pripremaju za odlazak u inostranstvo.

Nastava za svaki nivo obuhvata rad na svim jezičkim veštinama, a u skladu sa potrebama polaznika.

Ono što nas izdvaja jesu stručni profesori, moderno opremljene učionice i upotreba novih tehnologija u nastavi.

Kurs engleskog i španskog jezika

O kursu
Obaveštavamo Vas da Centar za strane jezike Visoke poslovne škole organizuje upis polaznika na kurseve engleskog jezika za sve nivoe (opšti, poslovni, specijalizovani, konverzacijski kursevi) i španskog jezika-početni i srednji nivo.

Cilj kursa
Obnavljanje postojećeg znanja ili usavršavanje znanja stranih jezika i razvijanje svih jezičkih veštinau skladu sa potrebama polaznika i strategija neophodnih za uspešnu usmenu i pismenukomunikaciju u poslovnom okruženju.

Kome je kurs namenjen
Kursevi su namenjeni svima koji žele da obnove ili usavrše svoje znanje stranih jezika kako bi se pripremili za polaganje sertifikovanih diploma (IELTS, TOEFL, FCE, CAE, DELE), za rad u stranim kompanijama ili se pripremaju za odlazak u inostranstvo.

Prednosti kursa
Stručni profesori.
Praktičan rad u malim grupama.
Upotreba novih tehnologija u nastavi.
Nakon završenog kursa dobija se sertifikat.

Grupna nastava
Dva puta nedeljno u trajanju od 90 minuta.

Individualna nastava
Dva puta nedeljno u trajanju od 90 minuta.

Kontakt
Više informacija možete dobiti mejlom na adresu stranijezicikurs@vps.ns.ac.rs

VISOKA POSLOVNA  ŠKOLA U NOVOM SADU
Vladimira Perića Valtera 4, Liman 1
Rok za prijavu je 31.10.2019.