Kurs za samostalno obavljanje knjigovodstvenih poslova – napredni nivo

Prepoznajući potrebu tržišta za radnim mestom knjigovođe Visoka poslovna škola strukovnih studija iz Novog Sada u saradnji sa Billans International doo organizuje

Kurs za samostalno obavljanje knjigovodstvenih poslova – napredni nivo (novembar – decembar 2018.)

Prijavljivanje na kurs četvrte grupe polaznika 

Cilj kursa–Obuka polaznika podrazumeva sticanje teorijskih i praktičnih znanja za samostalno obavljanje knjigovodstvenih poslova radi lakšeg pronalaženja posla ili otpočinjanja sopstvenog biznisa.

Kome je kurs namenjen?– Fizičkim licima (studentima i nezaposlenim osobama) koji žele da steknu konkretno znanje za obavljanje knjigovodstvenih poslova. Pravnim licima koja teže ka efikasnom vođenju poslovnih knjiga. Kurs omogućava stalni uvid u stanje sopstvenog poslovanja i ovladavanje neophodnim znanjima i veštinama samostalnog vođenja knjiga.

Šta obuhvata kurs? – Nakon završetka ovog kursa, polaznici će biti osposobljeni za  samostalno vođenje knjiga proizvodnog i trgovinskog preduzeća kroz obavljanje sledećih aktivnosti:

·         Kreiranje skladišta i unos artikla,

·         Knjiženje datih i primljenih avansa,

·         Knjiženje ulaznih i izlaznih faktura,

·         Službena putovanja,

·         Blagajničko poslovanje,

·         Radni nalozi (proizvodnja),

·         Izrada kalkulacija prodajne cene,

·         Prenos između skladišta,

·         Nivelacije cena,

·         Naplata potraživanja od kupaca preko tekućeg računa,

·         Obračun i plaćanje PDV-a,

·         Obračun zarada,

·         Vođenje osnovnih sredstava (nabavka, obračun amortizacije, otuđenje)

·         Krediti i lizing poslovi,

·         Uvoz i izvoz roba i usluga,

·         Završna knjiženja i poreski bilans.

Način edukacije – Nastava se izvodi dva puta nedeljno po 135 minuta (3 školska časa) u trajanju od 2 meseca. Profesori Visoke poslovne škole održavaju nastavu u prostorijama Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu u posle podnevnim terminima. Prostorije su opremljene računarima, a svaki polaznik će imati pristup knjigovodstvenom programu “Billans”. Predavači će se fokusirati na izlaganje teorijske osnove, zakonske i poreske regulative i pravila knjiženja, kao i praktično knjiženje poslovnih događaja kroz knjigovodstveni program Billans. Simulacija realnog poslovanja ostvaruje se tako što svaki polaznik vodi svoje virtuelno preduzeće. Pri tome, svaki polaznik se suočava sa poslovnim zadacima i zahtevima iz stvarnog poslovnog okruženja, te je neophodno da iste uspešno savlada. Pored knjiženja kroz program Billans, kurs obuhvata i izradu radnih zadataka preko programa „Microsoft Excel“. Rad u Excel-u realizuje se na kontima dnevnika i glavne knjige, uz postojeći kontni plan. Postoje konkretni  zadaci koji prate proknjižene promene u Billansu, te je neophodno da ih polaznici uspešno savladaju i kroz „Excel“.

Svakom polazniku se dodeljuje korisničko ime i šifra pomoću kojih pristupa svom nalogu. To praktično znači da polaznik može pristupiti i ON – LINE kursu. Nakon unosa korisničkog imena i šifre, ostvaruje pristup virtuelnoj učionici. Nalogu možete pristupiti sa bilo kog mesta, preko tableta, telefona ili računara. Sistem rada i edukacije obuhvata:

·         Priručnike i materijale u elektronskom obliku

·         Zadatke za vežbu kroz program Billans (fakture, radni nalozi, izvodi banke, avansni računi…),

·         Test zadatke (zadatak u excel-u ,fakture, radni nalozi, izvodi banke, avansni računi itd.),

·         Priloge (uz zadatke za vežbu i test zadatke).

Po završetku kursa, organizuje se polaganje ispita za sertifikat. Polaganje se vrši u prostorijama Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu ili putem Skype-a (za On-line polaznike). Ispit obuhvata kratka teorijska pitanja i zadatke koje je neophodno izvršiti kroz Billans. Neophodno je da ostvarite 60% uspešnosti (teorija + zadaci) kako biste položilii spit. Nakon uspešnog završetka kursa i položenog ispita, dobijate SERTIFIKAT ZA SAMOSTALNO OBAVLJANJE KNJIGOVODSTVENIH POSLOVA.

Prednosti našeg kursa

·         Lako i jednostavno usvajanje novih znanja,

·         Kurs se realizuje kroz realne primere iz prakse,

·         Tokom kursa, svako od vas vodi svoje virtuelno preduzeće,

·         Nakon položenog ispita,  dobijate sertifikat,

·         Svakodnevna podrška i dostupnost predavača,

·         Ukoliko ste preduzetnik ili pravno lice, ostvarujete popust na korišćenje programa “Billans” tokom prve godine korišćenja programa,

·         Ostvarujete mogućnost praćenja poslovanja sopstvenog preduzeća u svakom trenutku.

Prijavljivanje na kurs – početak kursa novembar 2018. 

Rok za prijavu na kurs je 28.10.2018. godine

Sve dodatne informacije možete dobiti putem mail-a: knjigovodstvenikurs@vps.ns.ac.rs

Cena kursa – obuhvata teorijsku i praktičnu obuku, polaganje ispita i izradu sertifikata. Polaznik nema dodatnih troškova.

  •        Puna cena kursa: 29.990,00 dinara
  •        Cena sa popustom: 24.990 dinara. Cena sa popustom važi za: studente, nezaposlena lica i članove Privredne komore
  •        Mogućnost plaćanja u dve rate

Vreme održavanja kursa –  novembar i decembar 2018. godine.