Izaberite stranicu
Šifra predmeta 17ST02R
Studijski programi
ESPB 5
Broj časova 2+2
Semestar 1
Status predmeta
Cilj predmeta je poboljšavanje postojećih znanja opšteg ruskog jezika i sticanje svih jezičkih veština neophodnih za uspešnu usmenu i pismenu komunikaciju na ruskom jeziku u poslovnom okruženju.
Nakon završetka studijskog programa student je sposoban da:

• razume suštinu i bitne pojedinosti razgovora i monološkog izlaganja koje sluša uživo ili sa audio i video zapisa,

• pronalazi i analizira specifične pojedinosti iz oblasti poslovanja u novinskim člancima, veb stranicama, stručnim tekstovima,

• efikasno razmenjuje informacije u raznovrsnim situacijama, kao što su uspostavljanje kontakta sa poslovnim partnerom, sastanci, pregovori i druženje van poslovnog okruženja,

• opisuje detalje, lične stavove, uverenja, očekivanja i predloge,

• sastavi kratak imejl, poslovno pismo i CV,

• se služi rečnicima u štampanom i elektronskom obliku.
Teorijska nastava

• Teme: Upoznavanje, kompanija, rad i odmor, proizvod i usluga, prodaja, profesije, klijenti, resursi, razonoda, poslovni sastanak, tržište, konkurencija, brend.

• Gramatika: Fonetika: izgovor i intonacija, Morfologija: imenice (oblici i promene),pridevi (oblici, promene i komparacije), glagoli (infinitiv, glagolski vid, konjugacije, glagoli kretanja). Leksika gore navedene tematike.Praktična nastava:

• Simulacija govornih situacija (na konferenciji, prelazak u novu kancelariju, izbor hotela za seminar, izveštaj o prodaji, intervju, ekskurzija po gradu, sastanak, izbor tržišta, izbor proizvoda, stvaralačka koncepcija).
Котоне, Л. В. (2014). Русский язык для делового общения (А2), Учебное пособие. Санкт-Петербург: Златоуст.

Котоне, Л. В. (2014). Русский язык для делового общения (А2), Рабочая тетрадь. Санкт-Петербург: Златоуст.

Милинковић, Љ. (1994). Пословна коресподенција на руском језику. Београд: Савремена администрација.

Маројевић, М. (2006). Руски пословни језик. Београд: Београдска пословна школа.

Ласкарева, Е. Р. (2008). Чистая грамматика. Санкт-Петербург: Златоуст.

Видео и аудио материјал који прате уџбеник и образовни материјал доступан на интернету

Interaktivna nastava, samostalni, grupni rad i rad u paru.
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 45 poena Završni ispit 55 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 40
provera znanja u toku nastave (kolokvijum-i) 30 usmeni ispit 15
ostale aktivnostii učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: