Izaberite stranicu
Šifra predmeta
Studijski programi
  • Trgovina i međunarodno poslovanje
ESPB 4
Broj časova 0+0+5
Semestar 4
Status predmeta Obavezni