Izaberite stranicu
Šifra predmeta 16ST53
Studijski programi
  • Primenjena informatika
ESPB 6
Broj časova 3+2
Semestar 2
Status predmeta Izborni
Upoznavanje sa osnovnim konceptima i tehnikama teorije grafova.
Sposobnost dokazivanja jednostavnijih tvrđenja iz teorije grafova korišćenjem

standarnih tehnika. Razumevanje i korišćenje složenijih ideja i tehnika.
Teorijska nastava

• Istorija teoruje grafova

• Osnovni pojmovi teorije grafova

• Stabla

• Ojlerovi i Hamiltonovi grafovi

• Mečinzi

• Planarni grafovi

• Bojenja grafova

• Digrafovi

• Primeri primene teorije grafova

Praktična nastava

Korišćenje i utvrđivanje teorijskih rezultata na konkretnim primerima.
J. A. Bondy and U.S.R. Murty, Graph Theory, Series: Graduate Texts in Mathematics,

Vol. 244, Springer, 2008.

I. Bošnjak, D. Mašulović, V. Petrović, R. Tošić, Zbirka zadataka iz teorije grafova, Univerzitet u Novom Sadu, 2005.

V. Petrović, Teorija grafova, Univerzitet u Novom Sadu, 1998.
• predavanja • rešavanje zadataka • diskusije
Ocena  znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze 45 poena Završni ispit 55 poena
prisustvo na predavanjima i vežbama 5 pismeni ispit 25
provera znanja u toku nastave (kolokvijumi) 30 usmeni ispit 30
ostale aktivnosti i učešće studenata u radu na predavanjima i vežbama 10  
praktičan rad: samostalna izrada studije slučaja