Izaberite stranicu

Uputstvo za elektronsku prijavu ispita

Uputstvo za elektronsku prijavu ispita možete videti u sledećem  dokumentu

Uputstvo u vezi sa uplatama

U okviru svog naloga u delu Školarine i Uplate, studenti mogu da vide tačan izgled uplatnice sa svojim ličnim pozivom na broj (deo označen sa xxxxxxxxxxxxxx), kao i stanje na svom računu.

Da bi mogli da prijave ispit, neophodno je da imaju dovoljno novca na svom računu.

Studenti su u obavezi da sve uplate na račun škole izvode isključivo koristeći svoj lični poziv na broj, jer u suprotnom uplata neće biti proknjižena na njihov račun.

Nije potrebna posebna uplatnica za svaki ispit koji se prijavljuje, već se uplaćuju ukupna neophodna sredstva na jednoj uplatnici.

Nakon uplate na račun Škole sa ličnim pozivom na broj, uplata se ne vidi odmah na stanju računa studenta, već prati sledeću dinamiku:

  • uplata koja je izvršena u toku dana do 15 časova u banci, videće se tek sledećeg radnog dana u sistemu;
  • uplata koja je izvršena u banci ili onlajn danas posle 15 časova, videće se tek za dva radna dana u sistemu;
  • uplata koja je izvršena u pošti, videće se tek nakon dva radna dana u sistemu.

Mole se studenti da vode računa da dovoljno ranije uplate novac kako ne bi u periodu prijave ispita imali dugovanje ili došli u sitaciju da se novac još uvek nije proknjižio, pa ne mogu da prijave ispit.

Za sve probleme u vezi sa pristupom nalogu studentskog servisa, obratite se računarskom centru škole, a za sve probleme u vezi sa prijavom ispita, obratite se studentskoj službi škole.

Napomena: uplate koje su realizovane u toku raspusta, biće vidljive po završetku raspusta.

Primer pravilno popunjene prijave za ispit koja se predaje predmetnom profesoru u terminu polaganja ispita:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Važne napomene u vezi sa prijavom ispita:

Mole se studenti da prilikom prijave ispita iz predmeta obrate pažnju kod kojeg nastavnika prijavljuju isti.  Student može polagati predmet isključivo kod nastavnika kod kojeg je prijavio ispit iz predmeta.

Potrebno je da studenti provere prijave svojih ispita pre početka ispitnog roka i,  ukoliko postoje neslaganja, da se što pre jave u studentsku službu.

Ukoliko za predmet nije definisan nastavnik ili datum polaganja, potrebno je da se odmah jave u studentsku službu.