Izaberite stranicu

Бранка Лаличић

Звање

Асистент

E-mail branka.lalicic@vps.ns.ac.rs
Кабинет КАБИНЕТ 25
Консултације Четвртак 16:00-18:00
Онлајн консултације Четвртак 16:00 - 17:00
Skype https://join.skype.com/invite/Ayh3TsvMtyZZ

Бранка Лаличић (претходно Абаџић) 2002. године завршава средњу школу, гимназију , у Новом Саду, након чега уписује Економски факултет у Суботици, усмерење Маркетинг менаџмент. Основне студије завршава 2008. године, са просечном оценом 9,33, и одбрањеним завршним радом на тему: Правна заштита потрошача.

Своју професионалну каријеру започела је на Пољопривердном факултету у Новом Саду, као сарадник у настави, на смеру Агроекономија. Након година рада  у привреди, од 2020. године  запослена је на Високој пословној школи струковних студија у Новом Саду, као асистент за ужу научну област Пословна економија. Докторске студије на Универзитету Привредна академија у Новом Саду уписала је 2019. гoдине, на студијском програму Пословна економија.

 • Лаличић, Б. (2023). Улога комуникације у побољшању квалитета образовања и у креирању конкурентске предности предузећа на домаћем тржишту. У: Б. Думнић (Ур.), Универзитет пред новим изазовима:зборник радова, XXIX скуп Трендови развоја, Врњачка Бања 8-11.2.2023. (стр. 60-65). Нови Сад: Факултет техничких наука.

 • Абаџић, Б. (2008). Приказ књиге Економија II (за агроекономисте). Увод у макроекономију. Агроекономика, 39(40), 127.

Предавања

  Вежбе

   ОСНОВИ МЕНАЏМЕНТА (БОЛ. 17)
   ОРГАНИЗАЦИОНО ПОНАШАЊЕ (БОЛ. 17 - МС)
   ОСНОВИ МЕНАЏМЕНТА (БОЛ. 20 ДЛС)

  Испити

   Материјали

   Обавештења