Izaberite stranicu

Maksimović dr Branka

Branka Maksimović zaposlena je na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu od 15. januara 2009. godine, kao predavač na predmetu Agroekonomija. U zvanje profesora strukovnih studija za užu oblast Poslovna ekonomija izabrana je 27.01.2014. godine.

Diplomirala na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu na Agroekonomskom smeru na temu „Obeležja tržišta maline u SR Jugoslaviji“.
Magistarsku tezu pod nazivom „Tržište jabuke u Republici Srbiji“ odbranila je 2008. godine, na smeru Marketing poljoprivredno – prehrambenih proizvoda na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu.
Doktorirala je na Ekonomskom fakultetu u Subotici, na smeru Marketing. Doktorsku disertaciju pod naslovom ,,Primena marketing koncepcije u funkciji unapređenja izvoza voća i prerađevina iz Republike Srbije“ odbranila je 2012. godine.

Maksimović, B. (2018): Proizvodnja i izvoz voća i prerađevina iz Srbije: stanje i međunarodni faktori, Monografija, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd

Maksimović, B. (2018): Usvajanje i primena marketing koncepcije u kompanijama proizvodnje, prerade i izvoza voća i prerađevina u Srbiji, Monografija, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

Puškarić, A., Kuzman, B., Maksimović, B. (2016): Impact of promotional activities on the development of autochthonous food products market, Ekonomika, Vol. 62, Br. 4, ISSN 0350-137X, UDK:338 (497,1)

Vlahović, B., Maksimović, B., Tomašević, D. (2012): Possibilities adn Directions for the Export of Fruit fom the Republic of Serbia, Trends and Challenges, Petoleum Gas University of Ploiesti, Bulletinul, Vol. I (LXIV), No. 4-2012, str. 10-17

Vlahović, B., Maksimović B., Puškarić A. (2011): Limiting Factors of Fruit Export of the Republic of Serbia, Petroleum-Gas University of Ploiesti BULLETIN, Vol. LXIII No. 4/2011, Ploesti

Vlahović, B., Puškarić, A., Maksimović, B. (2010): Global organicproducts market, Ekonomika poljoprivrede, Specijalni broj 2, str. 350-355, UCD 338.43:63, ISSN 0352 – 3462, Beograd

Vlahović, B., Kuzman, B., Maksimović, B. (2009): CEFTA sporazum i njegov značaj za spoljnotrgovinsku razmenu agroindustrijskih proizvoda Republike Srbije, Zbornik apstrakata, Poslovno okruženje u Srbiji i svetska ekonomska kriza, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

Vlahović, B., Cvijanović, D., Maksimović, B. (2009): Status and Possibilities of Apple Export from the Republic of Serbia, Bulletin Petroleum – Gas Univesity of Ploiesti, Vol. LXI, No. 2/2009, Romania

Predavanja

  TRŽIŠNO KOMUNICIRANjE (BOL. 17)
  MARKETING (BOL. 17)

Vežbe

  TRŽIŠNO KOMUNICIRANjE (BOL. 17)

Ispiti

  MARKETING (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 1 (BOL. 17)
  MARKETING (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA 1 (TR) TEMA 2 (BOL. 12)
  MARKETING ISTRAŽIVANjE (BOL. 12)
  AGROEKONOMIJA (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA 2 (PB) TEMA 1 (BOL. 07)
  TRŽIŠNO KOMUNICIRANjE (BOL. 17)
  AGROEKONOMIJA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 2 (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 2 (PB) TEMA 1 (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (TR) TEMA 2 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 07)
  TEHNOLOGIJA PROIZVODNjE HRANE (PRE BOL.)
  MARKETING (BOL. 17)
  POZNAVANjE ROBE (BOL. 12)
  POZNAVANjE ROBE (BOL. 07)
  AGROEKONOMIJA
  MARKETING ISTRAŽIVANjE (BOL. 07)
  AGROEKONOMIJA (BOL. 12)
  POZNAVANjE ROBE (PRE BOL.)

Materijali

AGROEKONOMIJA (BOL. 07)
AGROEKONOMIJA (BOL. 12)
AGROEKONOMIJA (BOL. 17)
MARKETING (BOL. 07)
MARKETING (BOL. 17)
MARKETING (PRE BOL.)
MARKETING ISTRAŽIVANJE (BOL. 12)
MENADŽMENT ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (BOL. 07)
POZNAVANJE ROBE (BOL. 07)
POZNAVANJE ROBE (BOL. 12)
POZNAVANJE ROBE (PRE BOL.)
STRUČNA PRAKSA I TR-TEMA-2 (BOL. 12)
TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE HRANE (PRE BOL.)
TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE (BOL. 17)
STRUČNA PRAKSA 1 (TR) TEMA 2 (BOL. 07)
STRUČNA PRAKSA 2 (PB) TEMA 1 (BOL. 07)
STRUČNA PRAKSA 2 (TR) TEMA 4 (BOL. 07)
STRUČNA PRAKSA 2 (TH) TEMA 3 (BOL. 07)

Obaveštenja

14. maja 2020.
Obaveštenje o POLAGANJU POPRAVNIH KOLOKVIJUMA u MAJSKOM ispitnom roku

Poštovane kolege,

Studenti koji u majskom roku žele da polažu popravni kolokvijum za junski ispitni rok treba da se prijave predmetnim profesorima putem mejla najkasnije do 10.06.2020. godine i da obavezno u prijavi navedu da se prijavljuju za polaganje popravnog kolokvijuma u majskom ispitnom roku.

Ukoliko želite da se prijavite za polaganje popravnog kolokvijuma iz predmeta koje ja ispitujem, na moju e-mail adresu pošaljite sledeće podatke: ime i prezime, broj indeksa, naziv predmeta iz kojeg polažete kolokvijum.

E-mail: branka.maksimovic.vps@gmail.com

24. aprila 2019.
Obaveštenje o otkazivanju predanja i vežbi iz predmeta AGROEKONOMIJA

Obaveštenje o otkazivanju predanja i vežbi iz predmeta AGROEKONOMIJA

Obaveštavaju se studenti prve godine koji slušaju predmet AGROEKONOMIJA da se u ponedeljak 06.05.2019. godine, otkazuju predavanja i vežbe.
Vreme nadoknade će biti naknadno dogovoreno sa studentima.

dr Branka Maksimović

17. januara 2019.
Obaveštenje – pomeranje termina konsultacija

Obaveštavaju se studenti da se konsultacije kod dr Branke Maksimović neće održati u četvrtak 24.01.2019. godine. Termin konsultacija se pomera za ponedeljak 28.01.2019. godine od 10:00 do 12:00 časova.

20. novembra 2018.
Kolokvijum – obaveštenje

Redovni kolokvijum iz predmeta POZNAVANJE ROBE za studente koji isti slušaju u zimskom semestru održaće se 05.12.2018. godine u 11:00 časova u učionici br. 9 na Limanu

1. oktobra 2018.
Obaveštenje o promeni termina održavanja ispita 05.10.2018.

Ispiti kod dr Branke Maksimović zakazani za 05.10. biće održani istog dana od 13h u uč. 14 LI.

1. maja 2018.
Obaveštenje za studente koji idu u Ameriku – koji nisu ostvarili predispitne poene

Za studente koji nisu ostvarili predispitne poene iz predmeta Agroekonomija, Poznavnje robe, Marketing istraživanje, a idu u Ameriku,  održaće se test iz predispitnih aktivnosti 04.05.2018.godine u 10 časova u kabinetu broj 5 na Limanu.

16. marta 2015.
Rezultati popravnog kolokvijuma iz POZNAVANJA ROBE 11.03.2015.

1. 39/12 PB BEŠEVIC DARKO 17 POENA 2. 11/11 TR JELICIC VLADIMIR 23 POENA

12. marta 2015.
Rezultati popravnog kolokvijuma iz AGROEKONOMIJE 11.03.2015.

Student Poeni 34/11 PI Jovicic Lazar 6 K1 155/12 TR Debeljacki Marijana 6 K2

25. februara 2015.
Termin za strucnu praksu

Termin održavanja Strucne prakse I i II je PONEDELJAK Vreme održavanja: od 12:10 do 15:40 h Redovne konsultacije iz predmeta Strucna praksa I i II ce se održavati u kabinetu br. 5 na Limanu.

27. januara 2015.
Obaveštenje o izmeni termina konsultacija

Konsultacije predvidene za cetvrtak 05.02.2015. godine odlažu se i bice održane u ponedeljak 09.02.2015. godine u terminu od 16 do 18 casova.

4. septembra 2013.
Obaveštenje

Zbog izmene rasporeda polaganja ispita iz predmeta POZNAVANJE ROBE, POZNAVANJE ROBE (BOLONJA), TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE HRANE, TR-TEMA 2, mole se studenti da provere termine i mesto polaganja navedenih ispita u septembarskom ispitnom roku.