Maksimović dr Branka

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail branka.maksimovic.vps@gmail.com
Telefon 485-4015
Kabinet KABINET 5
Konsultacije Sreda 10:00-12:00

Branka Maksimović zaposlena je na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu od 15. januara 2009. godine,  kao predavač na predmetu Agroekonomija. U zvanje profesora strukovnih studija za užu oblast Poslovna ekonomija izabrana je 27.01.2014. godine.

 1. Vujko, A., Gajić, T., Dragosavac, M., Maksimović, B., Mrkša, M. (2017). Level of integration among rural accommodation sector and travel agencies. Ekonomika poljoprivrede 64(2)/2017, 659-670. (M24), UDK:338.48-53:63, ISSN: 0352-3462
 2. Bošković, T., Maksimović, B. (2017). Razvoj agroturizma u ruralnim oblastima AP Vojvodine: mogućnosti i prednosti, Agroekonomika, broj 76, ISSN 0350-5928(Print) UDK: 338.48 ISSN 2335-0776 (On line), str. 35-46, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 3. Puškarić. A., Kuzman, B., Maksimović, B. (2016). Impact of promotional activities on the development of autohtonous food products market, Ekonomika, Niš, Vol.62, Br.4, ISSN 0350-137X, UDK: 338(497,1), pp. 85-93
 4. Vlahović, B., Maksimović B., Tomašević, D. (2012). Possibilities and Directions for the Export of Fruit from the Republic of Serbia, Trends and Challenges, Petroleum Gas University of Ploiesti, Bulletinul, Vol. I (LXIV), No. 4 -2012, str. 10-17
 5. Vlahović B., Maksimović, B., Puškarić, A. (2011). Limiting Factors of Fruit Export of Republic of Serbia, Bulletin, Petroleum – Gas University of Poloieşti, Bulletinul,Vol LXIII, No. 4-2011, str. 33 – 42
 6. Vlahović, B., Puškarić, A., Maksimović, B. (2010). Global organic products market, Ekonomika poljoprivrede, Specijalni broj 2, str. 350-355, UDC 338.43:63, ISSN 0352-3462, Beograd
 7. Vlahović, B., Cvijanović, D., Maksimović B. (2009). Status and Possibilities of Apple Export from the Republic Serbia, Bulletin, Petroleum – Gas University of Poloieşti, Economic Sciences Series, br. 2, Rumunija, str. 13-21

 

Predavanja

  POZNAVANjE ROBE (BOL. 12)
  AGROEKONOMIJA (BOL. 17)

Vežbe

  AGROEKONOMIJA (BOL. 17)
  POZNAVANjE ROBE (BOL. 12)

Ispiti

  MARKETING (PRE BOL.)
  MARKETING (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA 1 (TR) TEMA 2 (BOL. 12)
  MARKETING ISTRAŽIVANjE (BOL. 12)
  AGROEKONOMIJA (BOL. 07)
  POZNAVANjE ROBE (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 2 (PB) TEMA 1 (BOL. 07)
  POZNAVANjE ROBE (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 2 (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA 2 (PB) TEMA 1 (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (TR) TEMA 2 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 2 (BOL. 07)
  AGROEKONOMIJA (BOL. 17)
  TEHNOLOGIJA PROIZVODNjE HRANE (PRE BOL.)
  POZNAVANjE ROBE (BOL. 07)
  MARKETING ISTRAŽIVANjE (BOL. 07)
  AGROEKONOMIJA (BOL. 12)
  POZNAVANjE ROBE (PRE BOL.)

Materijali

AGROEKONOMIJA (BOL. 07)
AGROEKONOMIJA (BOL. 12)
AGROEKONOMIJA (BOL. 17)
MARKETING (BOL. 07)
MARKETING (PRE BOL.)
MARKETING ISTRAŽIVANJE (BOL. 12)
MENADŽMENT ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (BOL. 07)
POZNAVANJE ROBE (BOL. 07)
POZNAVANJE ROBE (BOL. 12)
POZNAVANJE ROBE (PRE BOL.)
STRUČNA PRAKSA I TR-TEMA-2 (BOL. 12)
TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE HRANE (PRE BOL.)
STRUČNA PRAKSA 1 (TR) TEMA 2 (BOL. 07)
STRUČNA PRAKSA 2 (PB) TEMA 1 (BOL. 07)
STRUČNA PRAKSA 2 (TR) TEMA 4 (BOL. 07)
STRUČNA PRAKSA 2 (TH) TEMA 3 (BOL. 07)

Obaveštenja

24. aprila 2019.
Obaveštenje o otkazivanju predanja i vežbi iz predmeta AGROEKONOMIJA

Obaveštenje o otkazivanju predanja i vežbi iz predmeta AGROEKONOMIJA

Obaveštavaju se studenti prve godine koji slušaju predmet AGROEKONOMIJA da se u ponedeljak 06.05.2019. godine, otkazuju predavanja i vežbe.
Vreme nadoknade će biti naknadno dogovoreno sa studentima.

dr Branka Maksimović

17. januara 2019.
Obaveštenje – pomeranje termina konsultacija

Obaveštavaju se studenti da se konsultacije kod dr Branke Maksimović neće održati u četvrtak 24.01.2019. godine. Termin konsultacija se pomera za ponedeljak 28.01.2019. godine od 10:00 do 12:00 časova.

20. novembra 2018.
Kolokvijum – obaveštenje

Redovni kolokvijum iz predmeta POZNAVANJE ROBE za studente koji isti slušaju u zimskom semestru održaće se 05.12.2018. godine u 11:00 časova u učionici br. 9 na Limanu

1. oktobra 2018.
Obaveštenje o promeni termina održavanja ispita 05.10.2018.

Ispiti kod dr Branke Maksimović zakazani za 05.10. biće održani istog dana od 13h u uč. 14 LI.

1. maja 2018.
Obaveštenje za studente koji idu u Ameriku – koji nisu ostvarili predispitne poene

Za studente koji nisu ostvarili predispitne poene iz predmeta Agroekonomija, Poznavnje robe, Marketing istraživanje, a idu u Ameriku,  održaće se test iz predispitnih aktivnosti 04.05.2018.godine u 10 časova u kabinetu broj 5 na Limanu.

16. marta 2015.
Rezultati popravnog kolokvijuma iz POZNAVANJA ROBE 11.03.2015.

1. 39/12 PB BEŠEVIC DARKO 17 POENA 2. 11/11 TR JELICIC VLADIMIR 23 POENA

12. marta 2015.
Rezultati popravnog kolokvijuma iz AGROEKONOMIJE 11.03.2015.

Student Poeni 34/11 PI Jovicic Lazar 6 K1 155/12 TR Debeljacki Marijana 6 K2

25. februara 2015.
Termin za strucnu praksu

Termin održavanja Strucne prakse I i II je PONEDELJAK Vreme održavanja: od 12:10 do 15:40 h Redovne konsultacije iz predmeta Strucna praksa I i II ce se održavati u kabinetu br. 5 na Limanu.

27. januara 2015.
Obaveštenje o izmeni termina konsultacija

Konsultacije predvidene za cetvrtak 05.02.2015. godine odlažu se i bice održane u ponedeljak 09.02.2015. godine u terminu od 16 do 18 casova.

4. septembra 2013.
Obaveštenje

Zbog izmene rasporeda polaganja ispita iz predmeta POZNAVANJE ROBE, POZNAVANJE ROBE (BOLONJA), TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE HRANE, TR-TEMA 2, mole se studenti da provere termine i mesto polaganja navedenih ispita u septembarskom ispitnom roku.