Izaberite stranicu

др Драгана Гашевић

Звање

Предавач

E-mail dragana.gasevic@vps.ns.ac.rs
Телефон +381214854039
Кабинет КАБИНЕТ 28
Консултације Уторак 10:10-12:10
Онлајн консултације Тренутно се не одржавају

Dragana (Ljubomir) Gašević rođena je 02.11.1986. godine u Vlasenici (Bosna i Hercegovina). Srednju školu (Gimnazija – opšti smer) završila je 2005. godine sa odličnim uspehom. Ekonomski fakultet Univerziteta u Novom Sadu upisala je akademske 2005/2006 godine. Osnovne akademske studije, smer Marketing, završila je 2008. godine, sa prosekom ocena 9,56. Diplomski rad na temu „Istraživanje ponašanja potrošača u procesu donošenja odluke o kupovini“ odbranila je 24.09.2008. godine sa ocenom 10 pod mentorstvom prof. dr Stevana Vasiljeva. Master akademske studije, smer Marketing, završila je 2010. godine, sa prosekom ocena 9,21. Master rad na temu „Primena metoda združene analize u predviđanju prodaje – primer mobilnih telefona“ odbranila je sa ocenom 10 pod mentorstvom prof. dr Tibora Kiša. Tokom trogodišnjih osnovnih studija, ostvarila je tri nagrade Univerziteta u Novom Sadu za ostvareni uspeh tokom studija. Tokom master studija, kao jedan od najboljih studenata Univerziteta u Novom Sadu, bila je polaznik šestomesečnog Univerzitetskog programa radne prakse u Pokrajinskim organima uprave. Ostvareni rezultati i uspeh tokom studiranja uticali su na dobijanje velikog broja stipendija: stipendija Fonda za mlade talente Vlade Republike Srbije, stipendija fondacije Dr Milan Jelić i stipendija Mješovitog holdinga „Elektroprivreda RS“ Trebinje. Doktorske akademske studije, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, upisala je akademske 2012/2013. godine na studijskom programu Ekonomija, modul Upravljanje poslovanjem. Položila je sve ispite sa prosečnom ocenom 9,25. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Uticaj potrošačkog etnocentrizma na ponašanje kupaca“ odbranila je 27.12.2022. godine pod mentorstvom prof. dr Katarine Borisavljević, a pred Komisijom u sastavu: prof. dr Gordana Radosavljević, prof. dr Mirjana Gligorijević i prof. dr Veljko Marinković.

Zaposlena je na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu, gde je 19.01.2012. godine izabrana u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Poslovna ekonomija i menadžment, a 02.11.2015. godine u zvanje asistenta, za užu naučnu oblast Poslovna ekonomija. Tokom navadenih izbornih perioda bila je angažovana je na izvođenju vežbi na predmetima Marketing, Marketing istraživanje, Ponašanje potrošača, Marketing u turizmu, Poslovno komuniciranje, Tržišno komuniciranje, Savremeno tržišno poslovanje, Kanali marketinga. U zvanje predavača za užu oblast marketing izabrana je 28.02.2023. godine.

Dragana Gašević angažovana je u radu organa i tela Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu. U prethodnom periodu bila je član brojnih Komisija među kojima posebno ističe Komisiju za obezbeđenje kvaliteta i samovrednovanje kao i Komisiju za proveru dokumentacije na osnovu koje se izdaju diplome o završenim studijama. Trenutno je član Marketing tima i Centra za razvoj karijere i stručnu praksu Visoke poslovne škole strukovnih studija. Učestvovala je na razvojno-istaživačkim projektima „Analiza primene nauke o podacima u poslovanju preduzeća AP Vojvodine“ i „Analiza raspoloživih izvora finansiranja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika na teritoriji AP Vojvodine“ koji su finansirani od strane Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost. Uspešno je završila kurs „Razvoj timskog rada u strukovnom obrazovanju“ u okviru Erasmus+ projekta Pro VET, realizovanog od strane Univerziteta u Novom Sadu, Ekonomskog fakulteta u Subotici i Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu.

Član je Srpskog udruženja za marketing i Evropskog udruženja za marketing i menadžment. Recenzirala je nekoliko naučnih radova za časopis kategorije M24 (Management: Journal od Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies). Osnovne oblasti njenog naučno-istraživačkog i interesovanja su: ponašanje potrošača, marketing istraživanje, potrošački etnocentrizam, marketing u turizmu. Rezultate istraživanja u vezi sa navedenim predmetima interesovanja objavila je domaćim i stranim časopisima i prezentovala na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Poseduje aktivno znanje rada na računaru (MS Officce, IBM SPSS). Služi se engleskim jezikom.

1. Tomašević, D., Gašević, D., & Vranješ, M. (2022). Factors Affecting Consumers’ Intention to Buy Foreign Brands – An Empirical Survey in Serbia. Management: Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies, 27(2), 1-12. doi: https://doi.org/10.7595/management.fon.2020.0020
2. Tomašević, D., Radnović, B., & Gašević, D. (2020). Factors Affecting the Frequency of Consumption of Domestic and Foreign Fast Food Brands. Food and Feed Research, 47(2), 87-97. doi: 10.5937/ffr47-29434

3. Gašević, D., Tomašević, D., & Vranješ, M. (2017). Key Factors Determining the Ethnocentric Tendencies of Consumers in Serbia. Management: Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies, 22(3), 63-75. doi: 10.7595/management.fon.2017.0028

4. Zdravković, S., & Gašević, D. (2022). The Covid-19 virus pandemic in the context of strengthening ethnocentric consumer tendencies in Serbia. In Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management (pp. 148-154). Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad.

5. Zdravković, S., & Gašević, D. (2022). Effects of Consumer Ethnocentrism, Cosmopolitanism and Cultural Intelligence on the Acceptance of Foreign Brands. Economic Analysis, 55(1), 48-62. doi: 10.28934/ea.22.55.1.pp48-62

6. Jovičić Vuković, A., Terzić, A., Gašević, D., Tomašević (Drinić), D., & Mikulić, J. (2023). Travel intentions in pandemic circumstances – the case of Balkan tourists. Ekonomska istraživanja – Economic Research, 36(2), 1-19. doi: 10.1080/1331677X.2022.2143843

7. Vranješ, M., Jovičić, D., & Gašević, D. (2019). Analysis of the effects of demographic variables and characteristics of the facebook social network on purchasing. School of Business, 16(1), 86-106. doi: https://doi.org/10.5937/skolbiz1-21441

8. Gašević, D., Zdravković, S., Vranješ (Lazarević), M., & Tomašević (Drinić), D. (2023). Tourist ethnocentrism during the pandemic of the virus covid-19. In 13th Science and higher education in function of sustainable development – SED 2023 (pp. 116-123). Akademija strukovnih studija „Zapadna Srbija“, Odsek Užice.

9. Gašević, D., & Pavlović, N. (2022). Measures for the recovery of the domestic tourism sector during the pandemic of the virus Covid-19. In J. Damnjanović (Ed.), Managing the Challenges of the Modern Business Environment (pp. 59-60). Novi Sad School of Business.

10. Vranješ (Lazarević), M., Tomašević (Drinić), D., & Gašević, D. (2023). Analysis of the impact of influencers and friends on making a purchase decision. In D. Kojić & D. Sredić (Eds.), International conference on social and technological development (pp. 57-58). University PIM, Banja Luka, Republic of Srpska, B&H.

 

 

Предавања

    ПОНАШАЊЕ ПОТРОШАЧА (БОЛ. 17)

Вежбе

    МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ (БОЛ. 17)
    ПОНАШАЊЕ ПОТРОШАЧА (БОЛ. 17)
    ПОСЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ (БОЛ. 17)

Испити

    ПОНАШАЊЕ ПОТРОШАЧА (БОЛ. 17)