Izaberite stranicu

Gašević Dragana

Zvanje

Asistent

E-mail draganag.vps@gmail.com
Telefon 485-4039
Kabinet KABINET 28
Konsultacije Sreda 12:00-14:00

Dragana Gašević rođena je 02.11.1986. godine. Srednju školu (Gimnaziju) završila je u Sokocu 2005. godine. Osnovne diplomske studije (smer Marketing) na Ekonomskom fakultetu u Subotici završila je 2008. godine sa prosekom ocena 9,56. Tema završnog rada bila je „Istraživanje ponašanja potrošača u procesu donošenja odluke o kupovini“. Master studije (smer Marketing) Ekonomskog fakulteta u Subotici završila je 2010. godine sa prosečnom ocenom 9,21. Tema master rada bila je „Primena metoda združene analize u predviđanju prodaje na primeru mobilnih telefona“.

Za vreme osnovnih diplomskih studija ostvarila je tri nagrade Univerziteta u Novom Sadu za ostvareni uspeh tokom studija. Kao student završne godine master studija bila je polaznik Univerzitetskog programa radne prakse u Pokrajinskim organima uprave.

Ostvareni rezulatati i uspeh tokom studiranja uticali su na dobijanje stipendije Fonda za mlade talente Vlade Republike Srbije, kao i fondacije Dr Milan Jelić u Bosni i Hercegovini. Takođe, bila je i stipendista Mješovitog holdinga „Elektroprivreda RS“ Trebinje, ZEDP „Elektro Bijeljina“ A.D. Bijeljina.

Od 2012. godine zaposlena je na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu u zvanju saradnika u nastavi. Godine 2015. na istoj visokoškolskoj instituciji izabrana je za asistenta za oblast Poslovna ekonomija. Doktorske studije na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu upisala je 2012. godine na smeru Upravljanje poslovanjem.

Autor je velikog broja naučno – istraživačkih radova, a takođe je i učestvovala na nekoliko naučnih domaćih i međunarodnih konferencija. U prethodnom periodu, bila je član Komisije za kontrolu kvaliteta i samovrednovanje. Trenutno je član Marketing tima i Centra za razvoj karijere Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu.

 

 

1.       Gašević, D., Tomašević, D., & Vranješ, M. (2017). Key Factors Determining the Ethnocentric Tendencies of Consumers in Serbia, Vol. 22, No. 3, 63-75.  Management Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging Economies. Beograd: Fakultet organizacionih nauka. ISSN: 1820-0222 (M24)
2.       Gašević, D.,  Jovičić, D., Tomašević, D., & Vranješ, M. (2017). Primena faktorske analze u istraživanju potrošačkog etnocentrizma. Škola biznisa, 2/2017, 18-37. Novi Sad: Visoka poslovna škola strukovnih studija. ISSN: 1451-6551, UDK 366.1(497.11) (M52)
3.       Jovičić, D., Vranješ, M., & Gašević, D. (2017). Istražvanje stavova krajnjih korisnika o efikasnosti promotivnh aktivnosti proizvođača stiropora. Škola biznisa, 1/2017, 13-25. Novi Sad: Visoka poslovna škola strukovnih studija. ISSN: 1451-6551, UDK 691:699.86]:659.1(497.113) (M52)
4.       Gašević, D., Vranješ, M., & Tomašević, D. (2016). Identifikacija ključnih determinanti satisfakcije korisnika usluga elektronskog bankarstva, Vol. 54, No. 2, 301-321. Ekonomske teme. Niš: Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu. ISSN: 0353-8648, UDK 005.96  (M51)
5.       Gašević, D., & Stanković, M. (2016). Franšizing kao strategija ekspanzije hotelskih lanaca na globalnom nivou. Škola biznisa, 1/2016, 74-88. Novi Sad: Visoka poslovna škola strukovnih studija. ISSN: 1451-6551 (M53)
6.       Gašević, D., Jovičić, D., & Vranješ, M. (2015). Potrošački etnocentrizam. Anali poslovne ekonomije, 13, 1-13. Banja Luka: Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment. ISBN 1840-3298, UDK 658.8:323.14 (M53)
7.       Vranješ, M., Gašević, D., & Tomašević, D. (2014). Analiza elemenata kvaliteta usluga u visokom obrazovanju, Vol. 45, No. 3,  213-222. Marketing – Časopis za marketing, teoriju i praksu. Beograd: SeMa – Srpsko udruženje za marketing. ISSN: 0354-3471, UDK 658.64:378 (M51)
8.       Vranješ, M., Jovičić, D., & Gašević, D. (2014). Brendiranje zemlje kao turističke destinacije- studija slučaja Srbija, No. 4, 50-66. Ekonomija-teorija i praksa. Novi Sad: Univerzitet Privredna akademija, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment. ISSN: 2217-5458, UDK 338.48 (497.11) (M53)
9.       Tomašević, D., Vranješ, M., & Gašević, D. (2014). Koncept lojalnosti potrošača u maloprodaji. Škola biznisa, 2/2014, 91-106. Novi Sad: Visoka poslovna škola strukovnih studija. ISSN: 1451-6551, UDK 339.37:658.89 (M53)
10.   Jovičić, D., Vranješ, M. & Gašević, D. (2014). Modaliteti organizacije marketinga na srpskom tržištu, 402-410. Naučno-stručni skup „Preduzetništvo, inženjerstvo i menadžment“  (M63)

 

Predavanja

  Vežbe

   SAVREMENO TRŽIŠNO POSLOVANjE (BOL. 17)
   KANALI MARKETINGA (BOL. 17)
   MARKETING (BOL. 17)
   MARKETING U TURIZMU (BOL. 17)
   PONAŠANjE POTROŠAČA (BOL. 17)
   MARKETING (BOL. 17)

  Ispiti

   Materijali

   KANALI MARKETINGA (BOL. 17)
   MARKETING (BOL. 17)
   MARKETING ISTRAŽIVANJE (BOL. 12)
   MARKETING U TURIZMU (BOL. 17)
   MENADŽMENT NABAVKE (BOL. 12)
   NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 12)
   PONAŠANJE POTROŠAČA (BOL. 17)
   POSLOVNO KOMUNICIRANJE (BOL. 12)
   SAVREMENO TRŽIŠNO POSLOVANJE (BOL. 17)
   TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE (BOL. 12)
   TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE (BOL. 17)
   TRŽIŠNO POSLOVANJE (BOL. 12)

   Obaveštenja

   25. novembra 2019.
   Kolokvijum Kanali marketinga

   Obaveštavaju se studenti koji predavanja iz predmeta Kanali marketinga slušaju kod profesora dr Dragoljuba Jovičića da će kolokvijum biti organizovan 4. decembra 2019. godine (sreda), sa početkom u 08:30 časova, učionica 9, Liman.

    

    

   25. novembra 2019.
   Kolokvijum Savremeno tržišno poslovanje

   Obaveštavaju se studenti koji predavanja iz predmeta Savremeno tržišno poslovanje slušaju kod profesora dr Dragoljuba Jovičića da će kolokvijum biti organizovan 2. decembra 2019. godine (ponedeljak), sa početkom u 12:10 časova, učionica 13, Liman.

    

    

    

   19. novembra 2019.
   Redovni kolokvijum iz predmeta Marketing

   Redovni kolokvijum iz predmeta Marketing za studente koji slušaju u zimskom semestru  kod dr Branke Maksimović održaće se 03.12.2019. godine (UTORAK) sa početkom  u 12:10 časova u amfiteatru A2  na Limanu.

   22. septembra 2019.
   Obaveštenje o predispitnim poenima

   Studenti koji nemaju dovoljan broj predispitnih poena potrebno je da blagovremeno uzmu temu za seminarski rad kako bi isti odbranili na poslednjim konsultacijama pred ispit.