Vuksanović dr Gordana

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail GORDANAVUK@UNS.AC.RS
Telefon 485-4009
Kabinet KABINET 15
Konsultacije Četvrtak 12:00-14:00

Prof. dr Gordana Vuksanović je završila studije sociologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Na istom fakultetu je odbranila magistarski (1991) i doktorski rad (1994). Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2006. godine izabrana je u zvanje redovnog profesora. Do 2010. godine zaposlena je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Od školske 2010/2011 godine radi na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija. Do sada je objavila monografije: Stari seljaci (1994), Na putu do kuće (1997), Jugoslovenske izbeglice – između želje i mogućnosti za povratkom (2001), Preduzetnici i grad (koautor, 2002), Porodica u Vojvodini na početku trećeg milenijuma (2005), Učenici u Vojvodini – ocena međuetničkih odnosa (2008), Studenti i reforma visokog obrazovanja (koautor, 2008), Porodica kao faktor razvoja Republike Srpske (koautor, 2010) Poplave: uzroci, posledice i postupci za njihovo istraživanje (2011), Prirodne katastrofe u svesti stanovništva i spremnost za suočavanje sa njima / Natural disasters in the awareness of the population and their readiness for facing them (koautor, 2017). Autor je i više desetina radova iz oblasti istraživanja migracija, promena u demografskim strukturama stanovništva, sociologije porodice, reforme visokog obrazovanja, društvenih karakteristika prirodnih katastrofa. U vidu studijskih boravaka, učešća na međunarodnim skupovima, ili drugih vidova gostovanja, boravi na univerzitetima u Oksfordu (1996/1997), Solunu (2000), CEU – Budimpešta (2002), Torunu (2004), Helsinkiju (2001), Budimpešti – Mađarska akademija nauka (2006), Firenci (2006), Banja Luci (1998 – 2001), Sarajevu (2009 – 2011), Nikšiću (2008 – 2010), Bonu – Univerzitet UN (2007), Ženevi (2011), Parizu (2012), Atini (2017), Strazburu (2019), Mančesteru (2019) itd.

 

 

 

– Gordana Vuksanović (1994), Stari seljaci, Feljton, Novi Sad, str. 136   CIP 631.115.1(497.113)     338.43:314.6-053.9

– Gordana Vuksanović (1997), Na putu do kuće, Odsek za sociologiju – Filozofski fakultet, Novi Sad, str. 287     CIP 314.6-057.56(497.1)     ISBN     86-80271-10-1

– Gordana Vuksanović (2001), Jugoslovenske izbeglice – između mogućnosti i želje za povratkom, Filozofski fakultet, Novi Sad, str. 182

CIP 325.254(=861)   ISBN  86-80271-17-9

– Ljubinko Pušić, Gordana Vuksanović i dr.. (2002), Preduzetnici i grad, Specijalističke akademske studije – Novi Sad i Centar za sociološka istraživanja – Novi Sad, Novi Sad, str. 252 CIP 65.012 (497.113 Novi Sad)

– Gordana Vuksanović (2005), Porodica u Vojvodini na početku trećeg milenijuma, Filozofski fakultet, Novi Sad, str. 199     CIP  316.356.2(091)     ISBN 86-80271-34-9

COBISS.SR-ID   208982791

Gordana Vuksanović (2008), Učenici u Vojvodini-ocene međuetničkih odnosa, Pedagoški zavod Vojvodine, Novi Sad, str. 64     CIP  316.64-053.6:323.1(497.113) ISBN  978-86-80707-30-3     COBISS.SR-ID  232367879

-Gordana Vuksanović, Predrag Novakov, Snežana Stojšin (2008), Studenti i reforma visokog obrazovanja (koautor), Filozofski fakultet, Novi Sad, str. 183     CIP  378.014.3     ISBN  978-86-6065-001-8     COBISS.SR-ID  236195079

-R. Kuljić, B. Milošević, Z. Avramović, G. Vuksanović i dr.  Porodica kao faktor razvoja Republike Srpske (2010), Filozofski fakultet Pale,     COBISS.BH-ID 1834776      ISBN 978-99938-47-28-1

– Gordana Vuksanović (2011), Poplave: uzroci, posledice i postupci za njihovo istraživanje, Filozofski fakultet, Novi Sad, str. 193 CIP 627.51:316(497.113 Jaša Tomić) „2005“     ISBN  978-86-6065-060-5     COBISS.SR-ID  262244103

-Vuksanović Gordana, Imre Nagy (2017), Prirodne katastrofe u svesti stanovništva i spremnost za suočavanje sa njima, Matica srpska, Novi Sad

Predavanja

  PSIHOLOGIJA (BOL. 17)
  SOCIOLOGIJA (BOL. 16)
  PSIHOLOGIJA (BOL. 16)
  SOCIOLOGIJA (BOL. 17)

Vežbe

  PSIHOLOGIJA (BOL. 17)
  SOCIOLOGIJA (BOL. 16)
  PSIHOLOGIJA (BOL. 16)
  SOCIOLOGIJA (BOL. 17)

Ispiti

  SOCIOLOGIJA (BOL. 07)
  SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO (BOL. 17)
  SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO (PRE BOL.)
  SOCIOLOGIJA (BOL. 12)
  PSIHOLOGIJA (BOL. 12)
  PSIHOLOGIJA (BOL. 17)
  POSLOVANjE MEDIJA (BOL. 07)
  SOCIOLOGIJA (BOL. 16)
  SOCIOLOGIJA (PRE BOL.)
  METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA (BOL. 17 - MS)
  TRŽIŠNO KOMUNICIRANjE (BOL. 07)
  MENADžMENT MEDIJSKIH SISTEMA (BOL. 07)
  SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO (PRE BOL.)
  PSIHOLOGIJA (BOL. 16)
  TRŽIŠNO KOMUNICIRANjE (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (PB) TEMA 4 (BOL. 12)
  POSLOVANjE MEDIJA (BOL. 12)
  SOCIOLOGIJA (BOL. 17)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 4 (BOL. 17)

Materijali

METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA (MS) (PRE BOL.)
PSIHOLOGIJA (BOL. 17)
SOCIOLOGIJA (BOL. 12)
SOCIOLOGIJA (BOL. 16)
SOCIOLOGIJA (BOL. 17)

Obaveštenja

7. oktobra 2019.
Rezultati ispita iz predmeta SOCIOLOGIJA, 4. 10. 2019.

Ispit su položili studenti koji su osvojili 33 ili više poena. Ocene možete upisati u bilo kom terminu predviđenom za konsultacije.

2018/000051     Lazić Jovo     33

2018/002064     Maksimović Žarko     21

2018/002014     Popović Jelena     47

7. oktobra 2019.
Rezultati ispita iz predmeta PSIHOLOGIJA, 4. 10. 2019.

Ispit su položili studenti koji su osvojili 33 ili više poena. Ocene možete upisati u bilo kom terminu predviđenom za konsultacije.

2018/000061     Gajić Nemanja     37

2018/003014     Savić Milana     15

7. oktobra 2019.
Rezultati ispita iz predmeta METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA, 4. 10. 2019.

Ispit su položili studenti koji su osvojili 28 ili više poena. Ocenu možete upisati u terminu predviđenom za konsultacije.

2017/200050     Jovišić Jovana     28

24. septembra 2019.
Rezultati ispita iz predmeta SOCIOLOGIJA, 21. 09. 2019.

Ispit su položili studenti koji su osvojili 33 ili više poena. Ocene možete upisati u bilo kom terminu predviđenom za konsultacije.

 

2018/002046     Cvetanović Staša    20

2018/003020     Dukić Milica     33

2018/000051     Lazić Jovo     14

2018/002064     Maksimović Žarko     11

2018/003003     Mirosavljev Vasilija     18

2018/001039     Stojanovski Marko     44

24. septembra 2019.
Rezultati ispita iz predmeta PSIHOLOGIJA, 21. 09. 2019.

Ispit su položili studenti koji su osvojili 33 ili više poena. Ocene možete upisati u bilo kom terminu predviđenom za konsultacije.

 

2018/002055     Latinović Sanja     33

2018/000020     Zeljković Ksenija     15

24. septembra 2019.
Rezultati ispita iz predmeta METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA, 21. 09. 2019.

Ispit su položili studenti koji su osvojili 28 ili više poena. Ocenu možete upisati u terminu predviđenom za konsultacije.

 

2017/200050     Jovišić Jovana     17

3. septembra 2019.
Rezultati ispita iz predmeta SOCIOLOGIJA, 31. 08. 2019.

Ispit su položili studenti koji su osvojili 33 ili više poena. Ocene možete upisati u bilo kom terminu predviđenom za konsultacije.

2018/002046 Cvetanović Staša 11
2018/002062 Koljđeraj Elizabeta 12
2018/000051 Lazić Jovo 8
2018/002064 Maksimović Žarko 3
2018/002056 Pančić Kristina 35
2018/001039 Stojanovski Marko 18

3. septembra 2019.
Rezultati ispita iz predmeta PSIHOLOGIJA, 31. 08. 2019.

Ispit su položili studenti koji su osvojili 33 ili više poena. Ocene možete upisati u bilo kom terminu predviđenom za konsultacije.

2018/000061 Gagić Nenanja 20
2018/000007 Đorđević Anđela 38
2018/002055 Latinović Sanja 11
2018/000037 Čamagić Vanja 33

21. juna 2019.
Rezultati kolokvijuma iz predmeta PSIHOLOGIJA, 19. 06. 2019.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta PSIHOLOGIJA, 19. 06. 2019.

Kolokvijum su položili studenti koji su osvojili 11 ili više poena.

2018/003012 Z….. Miloš 17

21. juna 2019.
Rezultati ispita iz predmeta TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE, 19. 06. 2019.

Rezultati ispita iz predmeta TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE, 19. 06. 2019.

Ispit su položili studenti koji su osvojili 23 ili više poena. Ocena se može upisati u bilo kom terminu predviđenom za konsultacije.

98/13 PB Majstorović Milan 37

21. juna 2019.
Rezultati ispita iz predmeta SOCIOLOGIJA, 19. 06. 2019.

Rezultati ispita iz SOCIOLOGIJE, 19. 06. 2019.

Ispit su položili studenti koji su osvojili 33 ili više poena. Ocene možete upisati u bilo kom terminu predviđenom za konsultacije.

2018/002046 Cvetanović Staša 21
2017/000067 Ćuk Nina 33
2018/003020 Dukić Milica 18
2018/000003 Gnjatović Natalija 33
2018/000064 Jošić Jovana 40
2018/002062 Koljđeraj Elizabeta 17
2018/002078 Kostić Dunja 21
2018/002082 Krunić Aleksandra 48
2018/002064 Maksimović Žarko 3
2018/002061 Marović Aleksandra 33
2018/000016 Mišurić Marko 46
2018/002051 Savković Teodora 39
2018/000048 Šiđeći Ismet 21
2018/000060 Tapavički Marko 33
2018/000063 Vukadinović Aleksandra 0

21. juna 2019.
Rezultati ispita iz predmeta PSIHOLOGIJA, 19. 06. 2019.

Rezultati ispita iz predmeta PSIHOLOGIJA, 19. 06. 2019.

Ispit su položili studenti koji su osvojili 33 ili više poena. Ocene možete upisati u bilo kom terminu predviđenom za konsultacije.

2018/000021 Belan Valentina 38
2018/004008 Đuričin Dušan 33
2018/002059 Majić Tatjana 33
2018/001047 Nikolić Nikolina 33
2018/003047 Protić Jelena 33

21. juna 2019.
Rezultati ispita iz predmeta METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA, 19. 06. 2019.

Rezultati ispita iz predmeta METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA, 19. 06. 2019.

Ispit su položili studenti koji su osvojili 28 ili više poena. Ocenu možete upisati u terminu predviđenom za konsultacije.

2017/200013 Pavićević Teodora 48
2017/200023 Stefanović Ivana 30

22. maja 2019.
Rezultati kolokvijuma iz predmeta TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE, 20. 05. 2019.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE, 20. 05. 2019.
Kolokvijum su položili studenti koji su osvojili 16 ili više poena.

98/13 PB Majstorović Milan 25

22. maja 2019.
Rezultati kolokvijuma iz predmeta PSIHOLOGIJA, 20. 05. 2019.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta PSIHOLOGIJA, 20. 05. 2019.
Kolokvijum su položili studenti koji su osvojili 11 ili više poena.

2018/003047 Protić Jelena 14

22. maja 2019.
Rezultati ispita iz predmeta SOCIOLOGIJA, 20. 05. 2019.

Rezultati ispita iz predmeta SOCIOLOGIJA, 20. 05. 2019.
Ispit su položili studenti koji su osvojili 33 ili više poena. Ocene možete upisati u bilo kom terminu predviđenom za konsultacije.

2018/003002 Vlajković Andrijana 45
2018/002048 Gajić Katarina 33
2018/002001 Zorić Vukašin 33
2018/003010 Jelača Milica 9
2018/002054 Jurakić Ivan 22
2018/002064 Maksimović Žarko 1
2018/003003 Mirosavljev Vasilija 24
2018/002056 Pančić Kristina 16

22. maja 2019.
Rezultati ispita iz predmeta PSIHOLOGIJA, 20. 05. 2019.

Rezultati ispita iz predmeta PSIHOLOGIJA, 20. 05. 2019.
Ispit su položili studenti koji su osvojili 33 ili više poena. Ocene možete upisati u bilo kom terminu predviđenom za konsultacije.

2018/000021 Belan Valentina 24
2018/000037 Čamagić Vanja 26
2018/000047 Josipović Duška 39
2018/004023 Kardoš Milan 14
2018/001029 Popović Milica 33
2018/003014 Savić Milana 24
2018/002035 Stevanović Valentina 37

22. maja 2019.
Rezultati ispita iz predmeta METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA, 20. 05. 2019.

Rezultati ispita iz predmeta METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA, 20. 05. 2019.
Ispit su položili studenti koji su osvojili 28 ili više poena. Ocenu možete upisati u terminu predviđenom za konsultacije.

2017/200020 Anđel Veselin 30
2017/200009 Bogdanović Milica 41
2017/200010 Bohuš Ivana 35
2017/200011 Kosović Jasmina 28
2017/200036 Marošić Nebojša 29

22. maja 2019.
Rezultati ispita iz predmeta MENADŽMENT MEDIJSKIH SISTEMA, 20. 05. 2019.

Rezultati ispita iz predmeta MENADŽMENT MEDIJSKIH SISTEMA, 20. 05. 2019.
Ispit su položili studenti koji su osvojili 23 ili više poena. Ocene možete upisati u bilo kom terminu predviđenom za konsultacije.

20/10 TH Aperliuć Jelena 28

20. aprila 2019.
Rezultati ispita iz METODOLOGIJE ISTRAŽIVAČKOG RADA, 15. 04. 2019.

Rezultati ispita iz METODOLOGIJE ISTRAŽIVAČKOG RADA, 15. 04. 2019.

Ispit su položili studenti koji su osvojili 28 ili više poena. Ocenu možete upisati u terminu predviđenom za konsultacije.

2018/200016 Aleksić Vuk  43

2017/200015 Elor Bojana  46

2017/200003 Janković Maja 46

2017/200014 Nerlović Tijana  52

2017/200016 Lovrić Svetlana   50

2017/200029 Stećuk Stefan     33

19. aprila 2019.
Rezultati ispita iz predmeta PSIHOLOGIJA, 15. 04. 2019.

Ispit su položili studenti koji su osvojili 33 ili više poena. Ocenu možete upisati u bilo kom terminu predviđenom za konsultacije. Studenti koji nisu položili kolokvijum ne mogu pristupiti polaganju ispita.

Br. indeksa Prezime Ime Ispit
2018000058 Adamović Ivana 37
2018002034 Barjaktarović Maja 36
2018002073 Batanjski Rastko 33
2018000041 Borojević Danijel 42
2018001041 Vasić Nikolina 53
2018000025 Vukajlović Bojana 50
2018002039 Zrnić Jovana 39
2018001020 Jovanović Jovana 43
2018000047 Josipović Duška 23
2018002059 Majić Tatjana 21
2018002063 Mićin Snežana 33
2018000017 Pavlović Tamara 44
2018001029 Popović Milica 0
2018002057 Rogač Dunja 36
2018003014 Savić Milana 6
2018002070 Ćojanović Nikola 33
2018000037 Čamagić Vanja 21
2018000005 Šašić Jelena 41

 

17. aprila 2019.
Rezultati ispita iz predmeta SOCIOLOGIJA, 15. 04. 2019.

Ispit su položili studenti koji su osvojili 33 ili više poena. Ocenu možete upisati u bilo kom terminu predviđenom za konsultacije.

2018001060 Aleksić Olivera 0
2018000038 Babić Boris 52
2018000049 Barać Igor 33
2018003002 Vlajković Andrijana 22
2018000003 Gnjatović Natalija 11
2018001043 Dereta Milica 39
2018001013 Želer Martin 5
2018001046 Ilić Nikolina 38
2018000033 Jovanović Jovana 43
2018002054 Jurakić Ivan 13
2018003004 Kaljević Milan
40
2018001028 Krivošija Aleksandra 51
2018002082 Kunić Aleksandra 24
2018003003 Mirosavljev Vasilija 18
2018000016 Mišurić Marko 19
2018001005 Pap Olivera 54
2018002014 Popović Jelena 15
2018000057 Remeš Marijana 0
2018002051 Savković Teodora zabrana polaganja
2018000045 Svrkota Filip 8
2018001052 Ćirić David 48
2017/000067 Ćuk Nina 5
2018002046 Cvetanović Staša 13
2018004009 Šarkezi Sebastijan 44
2018000048 Šiđeći Ismet  zabrana polaganja

17. aprila 2019.
Rezultati kolokvijuma iz predmeta METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA, 15. 04. 2019.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA, 15. 04. 2019.

Kolokvijum su položili studenti koji su osvojili 11 ili više poena.

2017/200020 A…Veselin     19

2017/200009 Bogdanović Milica     19

2017/200023 Stefanović Ivana     18

17. aprila 2019.
Rezultati kolokvijuma iz PSIHOLOGIJE, 15. 04. 2019.

Kolokvijum su položili studenti koji su osvojili 11 ili više poena. Bodove možete upisati u bilo kom terminu predviđenom za konsultacije.

Kardoš Milan     19

17. aprila 2019.
Rezultati kolokvijuma iz predmeta MENADŽMENT MEDIJSKIH SISTEMA, 15. 04. 2019.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta MENADŽMENT MEDIJSKIH SISTEMA, 15. 04. 2019.

Kolokvijum su položili studenti koji su osvojili 16 ili više poena.

 

20/10 TH Aperlić Jelena     18

15. aprila 2019.
Konsultacije, 17. 04. 2019.

Umesto u četvrtak, 18. 04. 2019. godine, konsultacije kod Prof. dr Gordane Vuksanović održaće se u sredu, 17. 04. 2019. godine, u periodu od 12:00 do 14:00 časova.  

25. marta 2019.
Obaveštenje za studente koji su polagali predmet METODOLOGIJA ISTAŽIVAČKOG RADA

Molim koleginice i kolege koji su 18. 03. 2019. polagali predmet METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA da obavezno dođu u četvrtak u 12:00 na upis ocene.

22. marta 2019.
Rezultati ispita iz predmeta SOCIOLOGIJA, 18. 03. 2019.

Ispit su položili studenti koji su osvojili 33 ili više poena. Ocenu možete upisati u bilo kom terminu predviđenom za konsultacije.

2018000038 Babić Boris 24
2018001051 Baliž Laura 38
2018000049 Barać Igor 25
2018001011 Breka Emilija 43
2018000032 Vezmar Stefan 33
2018003002 Vlajković Andrijana 9
2018003007 Vlahović Milica 47
2018000063 Vukadinović Aleksandra 0
2018002006 Vukašinović Anđela 51
2018002048 Gajić Katarina 1
2018000003 Gnjatović Natalija 13
2018001008 Grmić Marija 45
2018001043 Dereta Milica 23
2018003020 Dukić Milica 0
2018003032 Đaniš Jelena 37
2018002017 Đurik Jana 37
2018000043 Ergarac Milica 33
2018000056 Žarković Slađana 62
2018001013 Želer Martin 3
2018002001 Zorić Vukašin 23
2018001046 Ilić Nikolina 18
2018000011 Jovanović Jelena 48
2018000033 Jovanović Jovana 24
2018002054 Jurakić Ivan 14
2018001027 Kajtazi Anja
33
2018002047 Kovač Dejan 38
2018001031 Krajšić Milica 45
2018001028 Krivošija Aleksandra 7
2018002082 Kunić Aleksandra 18
2018001048 Lukić Tamara 49
2018004010 Marković Milica 46
2018000062 Milović Siniša 53
2018003003 Mirosavljev Vasilija 4
2018001004 Mitrović Aleksandra 40
2018003017 Mićunović Luka 52
2018000016 Mišurić Marko 13
2018000046 Nikolin Danijela 46
2018001014 Nikolić Nevena 57
2018002020 Obradović Milan 36
2018003031 Omčikus Nikolina 39
2018002044 Perković Željana 37
2018001003 Polić Jelena 48
2018002014 Popović Jelena 0
2018002053 Rašković Željana 38
2018004001 Reznić Kristijan 46
2018000057 Remeš Marijana 4
2018001058 Savanović Bojan 35
2018002051 Savković Teodora 10
2018000045 Svrkota Filip 1
2018004021 Stojanović Kosta 39
2018001016 Tanasić Daliborka 46
2018000060 Tapavički Marko 0
2018003016 Teofanović Marko 40
2018002010 Tešić Danijela 41
2018001030 Trbojević Sanja 33
2018001052 Ćirić David 22
2017/000067 Ćuk Nina 3
2018002065 Udicki Jovana 50
2018000024 Hinić Jovana 60
2018004013 Čerevicki Aleksandar 33
2018004009 Šarkezi Sebastijan 6
2018002007 Šipka Dunja 48
2018000048 Šiđeći Ismet 5

21. marta 2019.
Rezultati ispita iz predmeta MENADŽMENT MEDIJSKIH SISTEMA, 18. 03. 2019.

Ispit su položili studenti koji su osvojili 23 ili više poena. Ocenu možete upisati u terminu predviđenom za konsultacije.

20/08TH   Večanski Jelena     40

21. marta 2019.
Rezultati ispita iz predmeta METODOLOGIJA NAUČNOG ISTRAŽIVANJA, 18. 03. 2019.

Ispit su položili studenti koji su osvojili 28 ili više poena. Ocenu možete upisati u terminu predviđenom za konsultacije.

2017/200018 Lukić Dragan     35

2017/200025 Krunić Stefan     31

2017/200029 Stećuk Stefan     24

2017/200031 Takač Branislava     54

21. marta 2019.
Rezultati kolokvijuma iz predmeta METODOLOGIJA NAUČNOG ISTRAŽIVANJA, 18. 03. 2019.

Kolokvijum su položili studenti koji su osvojili 11 ili više poena.

2018/200016 Aleksić Vuk     20

……………….     Janković Maja     20

2017/200011 Kosanović Jasmina     18

2017/200013 Pavićević Teodora     20

21. marta 2019.
Rezultati kolokvijuma iz predmeta SOCIOLOGIJA, 18. 03. 2019.

Kolokvijum su položili studenti koji su osvojili 11 ili više poena.

2018001060 Aleksić Olivera     13

21. marta 2019.
Rezultati ispita iz predmeta PSIHOLOGIJA, 18. 03. 2019.

Ispit su položili studenti koji su osvojili 33 ili više poena. Ocenu možete upisati u bilo kom terminu predviđenom za konsultacije.

Br. indeksa Prezime Ime Ispit
2018002034 Barjaktarović Maja 23
2018002073 Batanjski Rastko 19
2018000021 Belan Valentina 7
2018003025 Bovan Jelena 38
2018002052 Bodonji Milana 35
2018000041 Borojević Danijel 19
2018001041 Vasić Nikolina 25
2018000036 Vico Jovana 41
2018000059 Vržina Đorđe 50
2018000025 Vukajlović Bojana 25
2018002011 Gavranović Marko 46
2018004003 Gavrić Miloš 12
2018000061 Gagić Nemanja 24
2018003029 Giric-Cvetković Agneš 36
2018000040 Dimitrijević Sara 41
2018000007 Đorđević Anđela 24
2018002039 Zrnić Jovana 28
2018003006 Ilić Milo 6
2018004017 Janković Milica 55
2018000008 Jerinić Jelena 49
2018001020 Jovanović Jovana 25
2018000047 Josipović Duška 26
2018001019 Kiš Milica 12
2018000013 Kozarov Danijela 37
2018002076 Kopranović Nikolina 36
2018002059 Majić Tatjana 18
2018000001 Markov Marijana 37
2018001044 Martinov Darko 37
2018002016 Miličević Aleksandra 36
2018000027 Milovanović Irina 51
2018003019 Milutinović Bogdan 39
2018002063 Mićin Snežana 21
2018000019 Mrkela Miloš 35
2018002003 Nikolić Slavko 44
2018002033 Nikolić Ilija 48
2018001047 Nikolić Nikolina 13
2018002042 Nikolić Marko 33
2018002013 Obranović Velibor 38
2018001037 Odžin Aleksandar 33
2018000017 Pavlović Tamara 25
2018000055 Pejić Aleksandra 35
2018002027 Prkosavac Dragana 3
2018002057 Rogač Dunja 21
2018004016 Segedi Miloš 33
2018001002 Stanojčev Tamara 33
2018000034 Stevanović Nevena 41
2018002035 Stevanović Valentina 21
2018002049 Stoisavljević Tijana 37
2018002004 Tepić Miloš 33
2018002070 Ćojanović Nikola 21
2018000005 Šašić Jelena 20
2018000028 Švenda Lenka 44

11. februara 2019.
OBAVEZNO PROČITATI

Poštovane koleginice/kolege,

prema akreditaciji, ispit se polaže pismeno. Ocena se formira sabiranjem predispitnih bodova i bodova koje ste dobili na ispitu. O tome sam Vas u više navrata obavestila i tokom predavanja. Ispit se ne polaže usmeno. Ukoliko ste nezadovoljni trenutnim brojem bodova, možete poništiti ispit. Oni koji su zainteresovani za poništavanje ispita, treba da se obrate studentskoj službi.

11. februara 2019.
Rezultati ispita iz predmeta PSIHOLOGIJA 4. 02. 2019.

Ispit su položili studenti koji su osvojili 33 ili više poena. Ocenu možete upisati u bilo kom terminu predviđenom za konsultacije.

Prof. dr Gordana Vuksanović

Br. indeksa Prezime Ime ispit
2018000058 Adamović Ivana 21
2018001015 Babić Milan 33
2018002034 Barjaktarović Maja 15
2018002073 Batanjski Rastko 13
2018000021 Belan Valentina 23
2018003025 Bovan Jelena 13
2018002052 Bodonji Milana 20
2018002077 Borovac Tara 40
2018000041 Borojević Danijel 23
2018001041 Vasić Nikolina 13
2018002028 Velker Andreja 33
2018000036 Vico Jovana 16
2018000059 Vržina Đorđe 24
2018000025 Vukajlović Bojana 19
2018002011 Gavranović Marko 24
2018002045 Gavranović Miloš 33
2018002031 Gavrilović Suzana 41
2018004003 Gavrić Miloš 7
2018000061 Gagić Nemanja 16
2018001021 Gajić Dejana 41
2018003029 Giric-Cvetković Agneš 17
2018000003 Gnjatović Danijel 35
2018000039 Grubor Dejan 33
2018002029 Davidovac Teodora 41
2018001034 Dvornić Jovana 33
2018000040 Dimitrijević Sara 16
2018001057 Drakul Vedran 37
2018001040 Đokić Gordana 33
2018000007 Đorđević Anđela 8
2018004019 Đurđev Žarko 38
2018004008 Đuričin Dušan 3
2018001036 Ždero Veljko 0
2018000020 Zeljković Ksenija 9
2018003006 Ilić Milo 21
2018002030 Icić Dragana 33
2018002023 Janković Teodora 52
2018004017 Janković Milica 12
2018000008 Jerinić Jelena
2018001070 Jokić Nemanja 33
2018001009 Jovanović Milan 40
2018002002 Jovanović Aleksandra 54
2018000047 Josipović Duška 4
2018001064 Jocović Olja 33
2018001019 Kiš Milica 23
2018000013 Kozarov Danijela 8
2018003022 Kozov Andrea 45
2018002076 Kopranović Nikolina 5
2018002071 Kosjer Marko 15
2018001056 Kocka Marian 33
2016002108 Kočička Laslo 35
2018002032 Krasić Tijana 33
2018001022 Lazić Aleksandra 57
2018002083 Laćarak Tamara 57
2018002026 Lovrić Luka 42
2018001035 Lukić Vladimir 33
2018002067 Lukić Dejan 7
2018002059 Majić Tatjana 25
2018001023 Makragić Anđela 51
2018003026 Marić Alisa 33
2018000001 Markov Marijana 19
2018002016 Miličević Aleksandra 19
2018000027 Milovanović Irina 23
2018003019 Milutinović Bogdan 22
2018002063 Mićin Snežana 13
2018002060 Mihajlović Emilija 12
2018000019 Mrkela Miloš 13
2018003018 Mudrić Željana 33
2018000035 Nikolić Gabrijela 42
2018002003 Nikolić Slavko 13
2018002033 Nikolić Ilija 22
2018002042 Nikolić Marko 19
2018001037 Odžin Aleksandar 10
2018000017 Pavlović Tamara 26
2018000018 Pavlović Sara 43
2018004006 Pašalić Vanja 52
2018000055 Pejić Aleksandra 20
2018000014 Penjin Katarina 34
2018002072 Perišić Milica 38
2018002037 Petković Tea 38
2018002018 Petrović Slobodan 49
2018001053 Peričić Marijana 34
2018001029 Popović Milica 0
2018001054 Popović Arnela 49
2018002074 Popović Aleksandra 20
2018002027 Prkosavac Dragana 8
2018003047 Protić Jelena 9
2018002079 Radovanović Miloš 33
2018002022 Radovančev Nađa 47
2018001059 Radović Zorana 47
2018003027 Rakić Slađana 33
2018002057 Rogač Dunja 18
2018001024 Rupar Milica 41
2018003014 Savić Milana 7
2018000031 Samardžić Jovana 35
2018002012 Samočeta Aleksandra 43
2018004016 Segedi Miloš 17
2018000023 Simanović Milica 34
2018004012 Simin Strahinja 33
2018000004 Slavujević Katarina 33
2018003028 Solaković Maja 43
2018004002 Stanišljević Nikola 34
2018001002 Stanojčev Tamara 24
2018000034 Stevanović Nevena 22
2018002035 Stevanović Valentina 26
2018002049 Stoisavljević Tijana 19
2018001001 Stojic Violeta 56
2018001038 Stojković Nikolina 46
2018002019 Stojčić Milica 51
2018004022 Subotić Kristina 41
2018002015 Tepavac Sara 57
2018002004 Tepić Miloš 9
2018002070 Ćojanović Nikola 17
2018000050 Uri Čongor 0
2018004005 Cvijanović Dragoslav 49
2018000026 Cimeša Željka 43
2018002075 Crepulja Teodora 36
2018000037 Čamagić Vanja 19
2018000005 Šašić Jelena 14
2018000028 Švenda Lenka 24

7. februara 2019.
Rezultati kolokvijuma iz PSIHOLOGIJE 4. 02. 2019.

Kolokvijum su položili svi studenti koji su osvojili 11 ili više poena.

2018002055  Latinović Sanja     11

2018001047  Nikolić Nikolina     16

2018002039  Zrnić Jovana     18

7. februara 2019.
Rezultati kolokvijuma iz predmeta SOCIOLOGIJA 4. 02. 2019.

Kolokvijum su položili studenti koji su osvojili 11 ili više poena.

2018003003  Mirosavljev Vasilija     14

2018003011  Stanić Milan     19

2018004015  Stojković Zorana    20

2018000048  Šiđeći Ismet     15

7. februara 2019.
Rezultati kolokvijuma iz predmeta Menadžment medijskih sistema 4. 02. 2019.

Kolokvijum su položili student koji su osvojili 16 ili više poena.

20/08 TH      Večanski Jelena     30

7. februara 2019.
Rezultati ispita METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA 4. 02. 2019.

Ispit su položili studenti koji su osvojili 28 ili više poena.

2017/200029      Stećuk Stefan     5

7. februara 2019.
Rezultati ispita iz SOCIOLOGIJE 4. 02. 2019.

Ispit su položili studenti koji su osvojili 33 ili više poena. Ocene možete upisati u bilo kom terminu predviđenom za konsultacije.

2018001017 Avramović Katarina 45
2018000022 Antonić Anđela 21
2018000029 Arnjaš Ivona 52
2018001051 Baliž Laura 16
2018000049 Barać Igor 3
2018001012 Božić Darinka 45
2018001011 Breka Emilija 13
2018000032 Vezmar Stefan 12
2018002041 Vemić Jovan 36
2018003008 Vig Milica 33
2018003002 Vlajković Andrijana 3
2018003007 Vlahović Milica 27
2018000063 Vukadinović Aleksandra 3
2018002006 Vukašinović Anđela 11
2018002048 Gajić Katarina 0
2018000003 Gnjatović Natalija 2
2018000068 Gnjidić Stefan 38
2018001006 Grahovac Emilija 33
2018001008 Grmić Marija 13
2018001043 Dereta Milica 24
2018003020 Dukić Milica 0
2018003032 Đaniš Jelena 11
2018002017 Đurik Jana 14
2018000043 Ergarac Milica 4
2018001013 Želer Martin 9
2018003034 Živković Srđan 52
2018002001 Zorić Vukašin 16
2018001046 Ilić Nikolina 27
2018003010 Jelača Milica 0
2018000011 Jovanović Jelena 28
2018000015 Jovanović Dejan 3
2018000033 Jovanović Jovana 24
2018001045 Jovanović Nemanja 36
2018002050 Jovanović Sava 3
2018000064 Jošić Jovana 21
2018002054 Jurakić Ivan 2
2018001027 Kajtazi Anja
0
2018002008 Kaloper Milan 34
2018001067 Kasapović Dragana 36
2018000065 Kisin Jana 34
2018000030 Kiš Anka 33
2018002047 Kovač Dejan 18
2018002062 Koljđeraj Elizabeta 24
2018002078 Kostić Dunja 2
2018001031 Krajšić Milica 22
2018001028 Krivošija Aleksandra 0
2018000053 Krstić Tijana 33
2018003033 Krstić Darko 33
2018000010 Kršić Filip 47
2018002082 Kunić Aleksandra 6
2018002024 Kusalo Milica 42
2018001048 Lukić Tamara 9
2018000002 Marković Tamara 45
2018000012 Marković Aleksandra 45
2018004010 Marković Milica 27
2018003030 Milićević Zorana 33
2018000062 Milović Siniša 25
2018001069 Milojević Borislav 33
2018003035 Miljanović Marko 33
2018001018 Mićić Tijana 33
2018003017 Mićunović Luka 12
2018000016 Mišurić Marko 0
2018000046 Nikolin Danijela 27
2018001014 Nikolić Nevena 26
2018002020 Obradović Milan 26
2018003031 Omčikus Nikolina 24
2018000009 Penalski Ivana 33
2018000066 Perić Dušan 45
2018002044 Perković Željana 25
2018001049 Petrović Irena 0
2018003024 Petrović Suzana 33
2018001032 Pešić David 0
2018001003 Polić Jelena 22
2018002014 Popović Jelena 18
2018001007 Radić Željka 40
2018002081 Rajak Dragan 43
2018002025 Raškov Jelena 48
2018002053 Rašković Željana 13
2018004001 Reznić Kristijan 18
2018000057 Remeš Marijana 0
2018002058 Savić Marina 45
2018002051 Savković Teodora 18
2018000045 Svrkota Filip 0
2018000042 Sivčević Dajana 36
2018003015 Silađi Jelena 51
2018002005 Sič Diana 42
2018003005 Skakić Luka 3
2018004007 Stajić Ivan 46
2018001039 Stojanovski Marko 10
2018002038 Strižak Luka 33
2018001026 Suzić Dragana 47
2018003016 Teofanović Marko 22
2018002010 Tešić Danijela 9
2018001030 Trbojević Sanja 18
2018004020 Tubić Zorana 20
2018001052 Ćirić David 13
2017/000067 Ćuk Nina 6
2018002065 Udicki Jovana 26
2018000044 Uzelac Dajana 43
2018000067 Uzelac Anja 51
2018000024 Hinić Jovana 26
2018002046 Cvetanović Staša 6
2018004013 Čerevicki Aleksandar 9
2018002007 Šipka Dunja 21
2018000006 Škorić Tijana 36

1. februara 2019.
Raspored poganja ispita iz PSIHOLOGIJE 4. 02. 2019.

U učionici broj 14 na Limanu  ispit polažu: a) studenti smera primenjena informatika b) Kočička Laslo c) studenti čija prezimena počinju na slova od P do Š (azbučni redosled) P, R, S, T, Ć, U, C, Č, Š.

U amfiteatru A2 na Limanu ispit polažu: studenti čija prezimena počinju na slova od A do O(azbučni redosled).

 

1. februara 2019.
Raspored polaganja ispita iz SOCIOLOGIJE 4. 02. 2019.

U učionici br. 16 na Limanu ispit polažu: a) studenti smera primenjena informatika b) studenti čije prezime počinje na slovo (od N do Š, azbučni redosled): N, O, P, R, S, T, Ć, U, H, C, Š.

U amfiteatru A1 na Limanu ispit polažu: studenti čije prezime počinje na slova od A do M, azbučni redosled.

 

14. januara 2019.
Seminarski radovi iz predmeta SOCIOLOGIJA I PSIHOLOGIJA

Poštovane koleginice i kolege,

ukoliko do sada niste uradili seminarski rad, možete ga doneti u petak u štampanom obliku. Oni koji nisu u mogućnosti da rad predaju u petak, mogu da ga ostave u zgradi VPŠ na Limanu. Predajte ga dežurnima na ulazu.

Prof. dr Gordana Vuksanović

20. decembra 2018.
Rezultati kolokvijuma iz predmeta PSIHOLOGIJA, 14. 12. 2018.

Kolokvijum su položili studenti koji su osvojili 11 ili više poena. Upisivanje bodova organizovaće se na kraju semestra. Rezultate kolokvijuma možete naći u okviru sadržaja „Moji materijali“.

Prof. dr Gordana Vuksanović

20. decembra 2018.
Rezultati kolokvijuma iz predmeta SOCIOLOGIJA, 14. 12. 2018

Kolokvijum su položili studenti koji su osvojili 11 ili vise poena. Upisivanje bodova organizovaće se na kraju semestra. Rezultate kolokvijuma možete naći u okviru sadržaja „Moji materijali“.

Prof. dr Gordana Vuksanović

6. decembra 2018.
Rezultati kolokvijuma iz predmeta TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE 29. 11. 2018.

Kolokvijum su položili studenti koji su osvojili 16 ili više poena.

98/13 PB Majstorović Milan 8

6. decembra 2018.
Rezultati ispita iz predmeta SOCIOLOGIJE 29. 11. 2018.

Ispit su položili studenti koji su osvojili 33 ili više poena. Ocena se može upisati u bilo kom terminu predviđenom za konsultacije.

2017/003008 Grmuša Ivana     33

26. novembra 2018.
Promena termina konsultacija

Od četvrtka, 29. 11. 2018. godine, konsultacije kod Prof. dr Gordane Vuksanović održavaće se četvrtkom 12:00 – 14:00 časova.

20. novembra 2018.
Kolokvijum iz predmeta PSIHOLOGIJA 14. 12. 2018.

Kolokvijum iz predmeta PSIHOLOGIJA održaće se u petak 14. 12. 2018. u 15:00 časova u prostorijama u ulici KRALJA PETRA.

Prof. dr Gordana Vuksanović

20. novembra 2018.
Kolokvijum iz predmeta SOCIOLOGIJA 14. 12. 2018.

Kolokvijum iz predmeta SOCIOLOGIJA održaće se u petak 14. 12. 2018. u 10:00 časova u prostorijama u ulici KRALJA PETRA.

Prof. dr Gordana Vuksanović

10. novembra 2018.
Otkazuju se konsultacije u sredu 14. 11. 2018.

Prof. dr Gordana Vuksanović neće držati konsultacije u sredu 14. 11. 2018. godine. Umesto u sredu, konsultacije će se održati u četvrtak 15. 11. u periodu od 12:00 do 14:00 časova.

17. oktobra 2018.
Rezultati ispita iz predmeta SOCIOLOGIJA, 16. 10. 2018.

Rezultati ispita iz predmeta SOCIOLOGIJA, 16. 10. 2018.

Ispit su položili studenti koji su osvojili 33 ili više poena. Ocena se može upisati u bilo kom terminu predviđenom za konsultacije.

2017/003008 Grmuša Milana     6

 

10. oktobra 2018.
Rezultati ispita iz predmeta TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE, 5. 10. 2018.

Ispit su položili studenti koji su osvojili 23 ili više poena. Ocena se može upisati u bilo kom terminu predviđenom za konsultacije.

2016/003007 Honing Adam Buda     33

2017/003016 Kojić Jovana     30

10. oktobra 2018.
Rezultati ispita iz predmeta SOCIOLOGIJA, 5. 10. 2018.

Ispit su položili studenti koji su osvojili 33 ili više poena. Ocena se može upisati u bilo kom terminu predviđenom za konsultacije.

 

32017/004013 Bičiar Miroslav    33

2017/003008 Grmuša Milana      0

2017/000121 Jović Smiljana     da se javi u kabinet 15 u četvrtak 11. 10. u periodu od 14:00 do 15:00 časova.

2017/000099 Kukilo Valentina     35

2017/002041 Rađenović Milica     37

24. septembra 2018.
Rezultati ispita iz predmeta SOCIOLOGIJA, 19. 09. 2018.

Ispit su položili svi studenti koji su osvojili 33 ili više poena. Ocenu možete upisati u terminu konsultacija.

2017/003008  Grmuša Milana    3

2017/003024  Ilkić Milica     33

2017/001082  Runjić Stefan     34

2017/004021  Stojanović Predrag     33

2017/000104  Živković Miloš     55

 

24. septembra 2018.
Rezultati ispita iz predmeta TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE, 19. 09. 2018.

Ispit su položili svi studenti koji su osvojili 23 ili više poena. Ocenu možete upisati u terminu konsultacija.

2016/003035  Laganin Nikolina  25

24. septembra 2018.
Rezultati kolokvijuma iz predmeta TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE, 19. 09. 2018.

Kolokvijum su položili svi studenti koji su osvojili 16 ili više poena.

2016/003016  Kojić Jovana     23

2016/003007  Honing Adam Buda  18

 

3. septembra 2018.
Rezultati kolokvijuma iz predmeta TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE, 30. 08. 2018.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE

Datum: 30. 08. 2018.

2016/003016 Kojić Jovana     0

3. septembra 2018.
Rezultati ispita iz predmeta TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE, 30. 08. 2018.

Rezultati ispita iz predmeta TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE

Datum: 30. 08. 2018.

Ispit su položili studenti koji su osvojili 23 ili više poena.

2016/003035 Nikolina Laganin     13

2016/003002 Raca Milica     34

3. septembra 2018.
Rezultati ispita iz predmeta SOCIOLOGIJA, 30. 08. 2018.

Rezultati ispita iz predmeta SOCIOLOGIJA

Datum: 30. 08. 2018.

Ispit su položili studenti koji su osvojili 33 ili više poena.

2017/0003024 Ilkić Milica     24

2017/000080 Namačinski Tanja     33

2017/002041 Rađenović Milica     26

2017/004021 Stojanović Predrag     5

 

 

 

3. septembra 2018.
Rezultati ispita iz predmeta Menadžment medijskih sistema, 30. 08. 2018.

Ispit su položili studenti koji su osvojili 23 ili više poena.

34/11 PI  Jovičić Lazar 39

Prof. dr Gordana Vuksanović

26. juna 2018.
Promena termina konsultacija za sredu 27. 06. 2018.

U sredu, 27. 06. 2018. godine, konsultacije kod Prof. dr Gordane Vuksanović održaće se od 11:00 do 13:00 časova.

 

16. juna 2018.
Rezultati kolokvijuma iz predmeta MENADŽMENT MEDIJSKIH SISTEMA, 13. 06. 2018.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta MENADŽMENT MEDIJSKIH SISTEMA, 13. 06. 2018.

Kolokvijum su položili studenti koji su osvojili 16 ili više poena.

34/11 PI Lazar Jovičić     23

16. juna 2018.
Rezultati kolokvijuma iz SOCIOLOGIJE, 13. 06. 2018.

Rezultati kolokvijuma iz SOCIOLOGIJE, 13. 06. 2018.

Kolokvijum su položili studenti koji su osvojili 11 ili više poena. Bodove možete upisati u bilo kom terminu predviđenom za konsultacije.

 

2017/003008 Grmuša Milana     11

16. juna 2018.
Rezultati kolokvijuma iz predmeta TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE, 13. 06. 2018.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE, 13. 06. 2018.

Kolokvijum su položili studenti koji su osvojili 16 ili više poena.

2016/003016 Kojić Jovana     8

2016/003035 Laganin Nikolina     20

2015/001097 Manojlović Snežana     5

2016/003002 Raca Milica     30

16. juna 2018.
Rezultati ispita iz SOCIOLOGIJE, 13. 06. 2018.

 

Rezultati ispita iz SOCIOLOGIJE, 13. 06. 2018.

Ispit su položili studenti koji su osvojili 33 ili više poena. Ocene možete upisati u bilo kom terminu predviđenom za konsultacije.

2017/000067 Ćuk Nina     3

2017/000090 Đorđić Stevan     38

2017/000065 Faluši Leo     35

2017/003027 Jovanović Milan     38

2017/000121 Jović Smiljana     3

2017/001032 Kovač Kristian     33

2017/000089 Popović Jelena     37

2017/002079 Savičić Marko     33

2017/000127 Vojnović Andreja     34

16. juna 2018.
Rezultati ispita iz predmeta TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE, 13. 06. 2018.

Rezultati ispita iz predmeta TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE, 13. 06. 2018.

Ispit su položili studenti koji su osvojili 23 ili više poena. Ocene možete upisati u bilo kom terminu predviđenom za konsultacije.

2017/001087 Jugović Dobrila     45

23. maja 2018.
Rezultati ispita iz SOCIOLOGIJE, 21. 05. 2018.

Rezultati ispita iz SOCIOLOGIJE, 21. 05. 2018.

Ispit su položili studenti koji su osvojili 33 ili više poena. Ocenu možete upisati u bilo kom terminu predviđenom za konsultacije.

2017/000054 Botoški Branislava     10

2017/000067 Ćuk Nina     8

2017/000090 Đorđić Stevan     6

2017/002022 Đurović Marijana     34

2017/000084 Ergelašev Ksenija     44

2017/000065 Faluši Leo     10

2017/003024 Ilkić Milica     13

2017/003027 Jovanović Milan     0

2017/000080 Namačinski Tanja     22

2017/004016 Lazarević Lazar     34

2017/000052 Pilipović Ivana     48

2017/000089 Popović Jelena     17

2017/002063 Radovanović Marko     43

2017/000127 Vojnović Andreja     23

 

21. maja 2018.
Sajam zapošljavanja i stručnog usavršavanja

Poštovane koleginice i kolege, u sredu, 23.5.2018. godine, u
periodu od 12 do 14 časova u holu škole održaće se Sajam zapošljavanja i
stručnog usavršavanja.

9. maja 2018.
Otkazuju se konsultacije 16. 05. 2018.

U sredu, 16. 05. 2018. godine neće se održati konsultacije, već u petak, 18. 05. 2018. u periodu od 15:00 do 17:00 časova.

Prof. dr Gordana Vuksanović

 

11. aprila 2018.
Kolokvijum iz predmeta TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE, 25. 04. 2018.

Kolokvijum iz predmeta TRŽIŠNO KOMUNICIRANJE održaće se u sredu, 25. 04. 2018. u 12:10 u učionici br. 14. na Limanu.

25. marta 2018.
Rezultati ispita iz Metodologije istraživackog rada, 19. 03. 2018.

Rezultati ispita iz Metodologije istraživackog rada, 19. 03. 2018. Ispit su položili student koji su osvojili 28 ili više poena. Ocenu možete upisati u bilo kom terminu predvidenom za konsultacije. 2017/200052 Velickovski Simo 32 2017/200047 Vratnjan Sanja 28 2017/200054 Ðordevic Tatjana 0 2017/200055 Kovacevic Branka 48 2017/200053 Kuprešan Nenad 37 2017/200037 Poparic Simo 0

21. marta 2018.
Rezultati kolokvijuma iz SOCIOLOGIJE, 19. 03. 2018.

Kolokvijum su položili studenti koji su osvojili 11 ili više poena. 2017/003008 Grmuša Milana 8 2017/000052 Pilipovic Ivana 17

21. marta 2018.
Rezultati ispita iz SOCIOLOGIJE, 19. 03. 2018.

Rezultati ispita iz SOCIOLOGIJE postavljeni su u Web aplikaciji za nastavnike pod nazivom – MATERIJAL ZA NASTAVU. Ispit su položili studenti koji su osvojili 33 ili više poena. Ocenu možete upisati u bilo kom terminu za konsultacije. Prof. dr Gordana Vuksanovic

15. februara 2018.
Rezultate ispita iz SOCIOLOGIJE, 7. 02. 2018.

Rezultate ispita iz Sociologije možete pronaci na Web aplikaciji „Materijal za nastavu“ pod nazivom SOCIOLOGIJA ISPIT, 7. 02. 2018. Ispit su položili studenti koji su osvojili 33 ili više poena. Oni koji su položili ispit mogu upisati ocenu u terminu konsultacija. Prof. dr Gordana Vuksanovic

14. februara 2018.
Rezultati kolokvijuma iz SOCIOLOGIJE, 7. 02. 2018.

Kolokvijum iz Sociologije, 7. 02. 2018. Kolokvijum su položili studenti koji su osvojili 11 ili više poena. 2017/003021 Damjanac Marija 15 2917/000065 Faluši Leo 17 2017/001032 Kovac Kristian 16 2017/000099 Kukilo Valentina 20 2017/001039 Pantelic Nikola 18 2017/000070 Savic Miloš 20 2017/004021 Stojanovic Predrag 12

14. februara 2018.
Rezultati ispita iz METODOLOGIJE ISTRAŽIVACKOG RADA, 7. 02. 2018.

Ispit iz Metodologije istraživackog rada, 7. 02. 2018. Ispit su položili studenti koji su osvojili 28 ili više poena. 2017/200038 Bojadžija Ljubiša 45 2017/200043 Dedijer Milica 48 2017/200040 Dudok Marinela 36 2017/200048 Grujic Milica 48 2017/200042 Lazic Maja 40 2017/200046 Mandic Dragoljub 36 2017/200041 Pecic Ðurda 42

14. februara 2018.
Rezultati kolokvijuma iz METODOLOGIJE ISTRAŽIVACKOG RADA, 7. 02. 2018.

Kolokvijum iz Metodologije istraživackog rada, 7. 02. 2018. Kolokvijum su položili studenti koji su osvojili 11 ili više bodova. 2017/200044 Bikarevic Milica 19 2017/200053 Kuprešak Nenad 14

22. decembra 2017.
Rezultati kolokvijuma iz SOCIOLOGIJE, 13. 12. 2017.

Poštovane koleginice/kolege, rezultati kolokvijuma bice objavljeni na sajtu VPŠ. Kolokvijum su položili oni koji su osvojili 11 ili više poena. Poeni ce se upisivati na kraju semestra. Prof. dr Gordana Vuksanovic

20. decembra 2017.
Rezultati kolokvijuma iz Metodologije istraživackog rada

Poštovane koleginice/kolege, i pored toga što ste usmeno obavešteni o rezultatima kolokvijuma, radi preciznijeg uvida, postavicu informaciju sa osvojenim poenima. Vodite racuna o predispitnim obavezama i ukupnom broju osvojenih poena. Prof. dr Gordana Vuksanovic Kolokvijum su položili studenti koji su osvojili 11 ili više poena. 2017/200038 Bojadžija Ljubiša 20 2017/200043 Dedijer Milica 19 2017/200040 Dudok Mariena 20 Ðordevic Tamara 20 2017/200048 Grujic Milica 20 2017/200042 Lazic Maja 20 2017/200016 Mandic Dragoljub 17 2017/200041 Pecic Ðurda 20 2017/200037 Poparic Simo 20 Velickovski Filip 20 2017/200047 Vratnjan Sanja 19

20. decembra 2017.
Rezultati ispita iz SOCIOLOGIJE, 5. 12.2017.

Ispit su položili studenti koji su osvojili 33 ili više poena. Ocena se može upisati u terminu konsultacija. 000069/2016 Stojanovic Marijana 33

24. novembra 2017.
Kolokvijum iz SOCIOLOGIJE za studente prve godine, 13. 12. 2017.

Kolokvijum iz SOCIOLOGIJE za studente prve godine održace se u sredu 13. 12. 2017. godine u 10:00 casova u prostorijama u Ulici kralja Petra. Prof. dr Gordana Vuksanovic

24. novembra 2017.
Kolokvijum iz Metodologije istraživackog rada, 4. 12. 2017.

Kolokvijum iz Metodologije istraživackog rada održace se u ponedeljak 4. 12. 2017. godine u 14:00 casova u A2 na Limanu. Kolokvijum obuhvata prvih osam nastavnih jedinica, bez klasifikacija i merenja (pogledati materijal za nastavu). Prof. dr Gordana Vuksanovic

19. novembra 2017.
Popravni kolokvijumi iz Sociologije i Menadžmenta medijskih sistema 20. 11. 2017.

Popravni kolokvijumi iz Sociologije i Menadžmenta medijskih sistema održace se u ponedeljak 20. 11. 2017. godine u 13:00 casova u lab. br. 5 na Limanu. Prof. dr Gordana Vuksanovic

9. oktobra 2017.
Rezultati ispita Menadžment medijskih sistema, 7. 10. 2017.

Ispit su položili studenti koji su osvojili 23 ili više poena. Ocenu možete upisati u terminu konsultacija. Prof. dr Gordana Vuksanovic 124/10 FR Mundžic Uroš 23

27. septembra 2017.
Rezultati ispita iz SOCIOLOGIJE 24. 09. 2017.

Ispit su položili studenti koji su osvojili 33 ili više poena. Ocene možete upisati svake srede u terminu konsultacija. Prof. dr Gordana Vuksanovic 2016000023 Fanka Tatjana 34 2016/000008 Najdanovic Katarina 38 2015002071 Utvic Ivana 33

5. jula 2017.
Konsultacije kod Prof. dr Gordane Vuksanovic

Poštovane koleginice/kolege, prve konsultacije posle godišnjih odmora kod Prof. dr Gordane Vuksanovic održace se u sredu 6. 09. 2017. u terminu od 12:00 do 14:00 casova. Prof. dr Gordana Vuksanovic

15. juna 2017.
Rezultati kolokvijuma i ispita iz SOCIOLOGIJE, 12. 06. 2017.

Rezultati kolokvijuma iz SOCIOLOGIJE, 12. 06. 2017. Kolokvijum su položili studenti koji su osvojili 11 ili više poena. 2016002063 Radovanovic Lidija 14 Rezultati ispita iz SOCIOLOGIJE, 12. 06. 2017. Ispit su položili studenti koji su osvojili 33 ili više poena. Upis ocena organizovace se u sredu u terminu konsultacija. Ukoliko niste u mogucnosti da dodete, ocenu možete upisati u bilo kom terminu konsultacija. Prof. dr Gordana Vuksanovic 2016000035 Bajic Aleksandar 33 2016002010 Budecevic Stefan 37 2016000037 Cobrda Milinka 33 2016002019 Dragicevic Petar 40 2016002013 Hadžijanis Kleantis 33 2016000018 Lazendic Marina 52 2016000001 Jovic Smiljana 6 2016003021 Pejcic Nikola 15 2016000012 Rikanovic Tamara 33 2016001027 Sarajlija Dragana 7 2016001008 Sikirica Boban 33 2016000053 Stevic Aleksandar 42 2015002071 Utvic Ivana 19 2016000024 Vojnovic Andreja 16

25. maja 2017.
Rezultati ispita iz Sociologije, 22. 05. 2017.

Rezultati ispita iz Sociologije, 22. 05. 2017. Ispit su položili studenti koji su osvojili 33 ili više bodova. Ko je zainteresovan, u petak 26. 05. 2017. od 11:00 do 12:00 casova u kabinetu br. 15 na Limanu može pogledati svoj test. Upis ocena organizovace se u sredu u terminu konsultacija. Ukoliko niste u mogucnosti da dodete, ocenu možete upisati u bilo kom terminu konsultacija. Prof. dr Gordana Vuksanovic 2016/001009 Domazet Minja 33 2016/002019 D….. Petar 0 2016/003008 Ðemic Bojan 33 2016/004013 Ergarac Nikola 42 2016/002070 Grastic Filip 43 2016/000037 Cobrda Milinka 12 2016/004004 Hajnal Boško 40 2016/000001 Jovic Smiljana 1 2016/001023 Lazic Veselin 33 2016/002057 Lazic Jovana 33 2016/000033 Lugonja Ivana 33 2016/000032 Lugonja Tanja 39 2016/002076 Milosavljevic Jelena 33 2016/000008 Najdanovic Katarina 28 2015/001051 Nikic Nikolina 34 2016/002007 Prokic Lazar 39 2016/000012 Rikanovic Tamara 23 2015/002053 Rogic Milenko 37 2016/000025 Puric Danijela 40 2016/000015 Saric Milica 57 2016/002077 Stankovic Ratko 41 2016/000007 Vidakovic Nataša 40 2016/000024 Vojnovic Andreja 14

15. aprila 2017.
Rezultati ispita iz SOCIOLOGIJE 10. 04. 2017.

Ispit su položili studenti koji su osvojili 33 ili više poena. Uvid u testove organizovace se u utorak 18. 04. u periodu od 12:00 do 13:00 casova. Ocene se mogu upisati sredom u terminu konsultacija. Prof. dr Gordana Vuksanovic 2016000035 Bajic Aleksandar 21 2016000031 Bickaji Marija 33 2016002010 Budecevic Stefan 0 2016000037 Cobrda Milinka 2 2016003006 Ðurasovic Danijela 28 2016004013 Ergarac Nikola 20 2016004004 Hajnal Boško 18 2016002013 Hadžijanis Kleantis 3 2016003018 Haška Sandra 45 2016000026 Lalic Nataša 36 2015/002093 Martinovic Lazar 36 2016000028 Matic Vesna 33 2016002076 Milosavljevic Jelena 12 2016001021 Mehic David 41 2015/001051 Nikic Nikolina 13 2016003027 Pejcic Nikola 0 2016003005 Popov Branka 47 2016003013 Popovic Jelena 33 2016002007 Prokic Lazar 20 2016000021 Ranisav Teodora 35 2015/002053 Rogic Milenko 14 2016000054 Saric Dragan 62 2016002040 Stanojevic Vladimir 11 2016000007 Vidakovic Nataša 28 2016000024 Vojnovic Andreja 6

20. marta 2017.
Upisivanje ocena sa ispita održanog 13. 03. 2017.

Poštovane koleginice/kolege, ocene možete upisati u utorak 21. 03. 2013. u periodu od 12:00 do 13:00 casova u kabinetu br. 15 na Limanu. Ukoliko niste u mogucnosti da dodete, možete ih upisati u bilo kom terminu konsultacija. Prof. dr Gordana Vuksanovic

15. marta 2017.
Rezultati ispita iz SOCIOLOGIJE 13. 03. 2017.

Rezultati ispita nalaze se na sajtu VPŠ. Ispit su položili studenti koji su osvojili 33 i više poena. Uvid u radove organizovace se u cetvrtak 16. 03. u periodu od 14:00 do 15:00 casova u kabinetu br. 15 na Limanu. Prof. dr Gordana Vuksanovic

8. februara 2017.
Rezultati ispita iz SOCIOLOGIJE 3. 02. 2017.

Poštovane koleginice/kolege, ispit su položili student koji su osvojili 33 ili više poena. Rezultati su objavljeni na sajtu VPŠ. Ukoliko ste zainteresovani, testove možete pogledati 9. 02. od 11:00 do 12:00 casova. Oni koji su položili, mogu upisati ocenu u bilo kom terminu konsultacija. Sutra se nece upisivati ocene. Prof. dr Gordana Vuksanovic

7. februara 2017.
Rezultati popravnog kolokvijuma iz SOCIOLOGIJE 3. 02. 2017.

Poštovane koleginice/kolege, kolokvijum je položen sa 11 ili više osvojenih poena. Poene možete upisati u terminu konsultacija. Rezultate potražite na sajtu VPŠ. Prof. dr Gordana Vuksanovic

28. januara 2017.
Popravni kolokvijum iz SOCIOLOGIJE

Poštovane koleginice/kolege, popravni kolokvijum iz SOCIOLOGIJE održace se u istom terminu kada i ispit. Prof. dr Gordana Vuksanovic

28. januara 2017.
Popravni kolokvijum iz SOCIOLOGIJE

Poštovane koleginice/kolege, popravni kolokvijum iz SOCIOLOGIJE održace se u istom terminu kada i spit. SRECNO! Prof. dr Gordana Vuksanovic

18. decembra 2016.
Rezultati kolokvijuma iz SOCIOLOGIJE 12. 12. 2016.

Poštovane koleginice/kolege, kolokvijum su položili oni koji su osvojili 11 ili više bodova. Upis bodova organizovace se na kraju semestra, prilikom podele potpisa. Pošto ne mogu da postavim na svoj link podatke sa rezultatima, potražite ih u ponedeljak na sajtu škole. Prof. dr Gordana Vuksanovic

15. decembra 2016.
Nastava iz SOCIOLOGIJE 19. 12. 2016.

U ponedeljak 19. 12. 2016. godine nece se održati nastava iz SOCIOLOGIJE. Prof. dr Gordana Vuksanovic

10. decembra 2016.
Raspored polaganja kolokvijuma iz SOCIOLOGIJE 12. 12. 2016.

Poštovane koleginice/kolege, prilikom polaganja kolokvijuma morate poštovati sledeci raspored: – studenti pod rednim brojevima od 1 do 60 polažu u amfiteatru; – studenti pod rednim brojevima od 61 do 90 polažu u ucionici br. 11; – studenti pod rednim brojevima od 91 do 126 polažu u ucionici br. 12; LISTE SA IMENIMA NALAZICE SE NA VRATIMA AMFITEATRA I UCIONICA 11 I 12. Ukoliko se Vaše ime ne nalazi na spisku, polagacete u amfiteatru.

6. decembra 2016.
Popravni kolokvijum pred januarsko – februarski ispitni rok 9. 12. 2016.

Popravni kolokvijum pred januarsko – februarski ispitni rok održace se 9. 12. 2016. u 15:00 casova u ucionici br. 16 na Limanu. Prof. dr Gordana Vuksanovic

6. decembra 2016.
Popravni kolokvijum iz SOCIOLOGIJE 9. 12. 2016.

Popravni kolokvijum iz SOCIOLOGIJE pred januarsko – februarski ispitni rok održace se 9. 12. 2016. godine u 15:00 casova u ucionici br. 16 na Limanu. Prof. dr Gordana Vuksanovic

23. novembra 2016.
Kolokvijum iz SOCIOLOGIJE 12. 12. 2016.

Kolokvijum iz SOCIOLOGIJE održace se 12. 12. 2016 godine u Ulici kralja Petra (amfiteatar, ucionice 11 i 12). Kolokvijum pocinje u 10:20. SRECNO!

2. novembra 2016.
Popravni kolokvijum iz SOCIOLOGIJE 14. 11. 2016.

Popravni kolokvijum iz SOCIOLOGIJE pred decembarski ispitni rok održace se u ponedeljak 14. 11. 2016. godine u 12:00 casova (Bulevar kralja Petra, ucionica br. 11). Srecno! Prof. dr Gordana Vuksanovic

13. oktobra 2016.
Rezultati ispita iz SOCIOLOGIJE 13. 10. 2016.

Ispit su položili studenti koji su osvojili 33 ili više poena. Ocene možete upisati u sredu u terminu konsultacija, od 12:00 do 14:00 casova, u kabinetu br. 15 na Limanu. Prof. dr Gordana Vuksanovic 2015/002090 Tepavac Jelena 46

23. septembra 2016.
Rezultati ispita iz SOCIOLOGIJE 22. 09. 2016.

Ispit su položili studenti koji su osvojili 33 ili više poena. Ocene možete upisati u ponedeljak u terminu konsultacija, od 16:00 do 18:00 casova, u kabinetu br. 15 na Limanu. Prof. dr Gordana Vuksanovic 21/14 TH Brkic Milana 17 2015/001002 Lukic Ivan 39 2015/001083 Prolic Nikolina 33

5. septembra 2016.
Rezultati ispita iz Menadžmenta medijskih sistema 1. 09. 2016.

Ispit su položili studenti koji su osvojili 23 ili vise poena. 52/10 TH Simetic Aleksandar 41

5. septembra 2016.
Rezultati ispita iz SOCIOLOGIJE 1. 09. 2016.

Ispit su položili studenti koji su osvojili 33 ili više poena. Ocene možete upisati 6. 09. 2016. u periodu od 10:15 do 11:15, ili u bilo kom terminu konsultacija (ponedeljkom od 16:00 do 18:00). 2015/000034 Jovanovic Uroš 37 2015/002007 Krivokapic Nina 0 2015/001002 Lukic Ivan 23 2015/001079 Maric Dragan 53 2015/002109 Milinski Congor 40 2015/002021 Tojaga Katarina 42 2015/002082 Citlucanin Jovana 33 144/14 FR Šajic Borislav 33

29. juna 2016.
Rezultati ispita iz SOCIOLOGIJE 24. 06. 2016.

Ispit: SOCIOLOGIJA Datum: 24. 06. 2016. Ispit su položili studenti koji su osvojili 33 ili više poena. Ocene možete upisati 30. 06. 2016. godine u periodu od 15:30 do 16:30 na Limanu (kabinet br. 15), ili u terminu konsultacija. 2015/001068 Alempic Aleksandra 28 2015/000080 Beljanski Marina 23 21/14 TH Brkic Milana 17 2015/002092 Despotovic Aleksandra 38 2015/002075 Dragaš Kristina 33 2/14 FR Ðurovka Vesna 24 75/14 TR Eric Sanja 37 2015/000034 Jovanovic Uroš 26 2015/000018 Kolundžija Jovan 33 2015/002093 Marinovic Lazar 0 2015/002107 Milinski Congor 11 2015/000069 Mitrovic Maja 24 2015/002096 Petrovic Srdan 36 2015/002072 Trelak Andrijana 42 144/14 FR Šajic Borislav 12

28. juna 2016.
Rezultati kolokvijuma iz SOCIOLOGIJE 24. 06. 2016.

Kolokvijum su položili studenti koji su osvojili 11 ili vise bodova. 003004/2015 Jovanovic Petar 18

28. juna 2016.
Rezultati kolokvijuma iz Menadžmenta medijskih sistema 24. 06. 2016.

Kolokvijum su položili studenti koji imaju 16 ili više poena. 232/10 FR Stankov Milan 16

28. juna 2016.
Rezultati ispita iz Menadžmenta medijskih sistema 24. 06. 2016.

Ispit su položili studenti koji su osvojili 23 ili vise bodova. 52/10 TH Simetic Aleksandar 16

19. juna 2016.
Popravni kolokvijum iz SOCIOLOGIJE 24. 06. 2016.

Popravni kolokvijum iz SOCIOLOGIJE održace se 24. 06. 2016. u terminu ispita.

28. maja 2016.
Rezultati ispita iz SOCIOLOGIJE, 25. 05. 2016.

Ispit: SOCIOLOGIJA Datum: 25. 05. 2016. Ispit su položili studenti koji su osvojili 33 ili više poena. Upis ocena održace se u ponedeljak 30. 05. 2016. u periodu od 16:00 do 18:00 casova (Liman, kabinet 15). Studenti koji su spreceni da dodu, ocenu mogu upisati svakog ponedeljka u istom terminu. 2015/001068 Alempic Aleksandra 23 21/14 TH Brkic Milana 7 2015/001050 Davidovic Goran 43 2015/002076 Deletic Ksenija 47 2/14 FR Ðurovka Vesna 19 2015/000065 Jokic Željana 34 2015/001005 Klevernic Milica 38 2015/003009 Lukic Jelena 17 2015/000064 Mihajlovic Zorana 44 2015/002061 Prvulj Ana 22 2015/003012 Radujkov Aleksandar 33 2015/002021 Tojaga Katarina 16 1/14 TR Vojnovic Katarina 47 2015/002082 Citij….. Jovana 26

28. maja 2016.
Rezultati kolokvijuma iz Menadžmenta medijskih sistema, 25. 05. 2016.

Rezultati kolokvijuma iz Menadžmenta medijskih sistema Datum: 25. 05. 2016. Kolokvijum su položili studenti koji imaju 16 ili više poena. 52/10 TH Simetic Aleksandar 23

23. maja 2016.
Popravni kolokvijum iz SOCIOLOGIJE 25. 05. 2016.

Popravni kolokvijum iz SOCIOLOGIJE održace se 25. 05. 2016. godine u 12:00 casova u Ulici kralja Petra, ucionica 11. Prof. dr Gordana Vuksanovic

3. maja 2016.
Rezultati ispita iz Sociologije 27. 04. 2016.

Ispit su položili student koji su osvojili 33 ili više poena. Studenti koji su položili ispit mogu upisati ocene u utorak 10. 04. u periodu od 11:00 do 13:00 casova, Liman, kabinet 15. 2015/000080 Beljanski Marina 20 2015/002026 Beric Nataša 46 2015/002013 Bojovic Nenad 33 21/14 TH Brkic Milana 5 2015/002100 Ciric Miroslav 40 2015/001050 Davidovic Goran 20 2015/002092 Despotovic Aleksandra 25 2015/002013 Despotovic Nikola 33 2015/002075 Dragaš Kristina 24 2015/000033 Eric Marija 33 75/14 TH Eric Sanja 22 2015/000065 Jokic Željana 21 2015/003005 Juroševic Marina 10 2015/002079 Kraljevic Jovana 39 402/07 TR Malic Uroš 14 2015/002004 Maric Jovana 37 2015/001079 Maric Dragan 34 2015/003010 Marjanovic Sara 39 2015/000116 Milicev Vladana 33 2015/001004 Narancic Tijana 10 2015/001041 Nikolic Stana 50 2015/001049 Njergeš Aleksandra 33 2015/000076 Pehar Stefanela 42 2015/002096 Petrovic Srdan 26 2015/001083 Prolic Nikolina 22 2015/003012 Radujkov Aleksandar 21 2015/002016 Stojanovic Bojan 34 2015/002072 Trelak Andrijana 12

3. maja 2016.
Rezltati kolokvijuma iz Sociologije 27. 04. 2016.

Kolokvijum iz SOCIOLOGIJE položili su studenti koji su osvojili 11 ili više bodova. Lukic Jelena 11

3. maja 2016.
Rezultati ispita iz MENADŽMENTA MEDIJSKIH SISTEMA 27. 04. 2016.

Ispit su položili studenti koji su osvojili 23 ili više poena. Ocene možete upisati u utorak u periodu od 11:00 do 13:00 casova na Limanu, kabinet 15. 74/08 PI Stipanovic Zorica 41

3. maja 2016.
KONSULTACIJE

Umesto u ponedeljak 9. 05., konsultacije ce se održati u utorak 10. 05. 2016. godine u periodu od 11:00 do 13:00 casova (Liman, kabinet 15). Prof. dr Gordana Vuksanovic

23. aprila 2016.
Popravni kolokvijum iz SOCIOLOGIJE 27. 04. 2016.

Poštovane koleginice/kolege, popravni kolokvijum iz SOCIOLOGIJE održace se 27. 04. 2016. godine u 12:00 casova u ucionici br. 12 u Ulici kralja Petra.

26. marta 2016.
Rezultati kolokvijuma iz SOCIOLOGIJE i MENADŽMENTA MEDIJSKIH SISTEMA 23. 03. 2016.

Rezultati kolokvijuma iz Sociologije Datum: 23. 03. 2016. Kolokvijum su položili studenti koji imaju 11 ili više poena. 2015/002100 Ciric Miroslav 16 2015/000034 Jovanovic Uroš 16 2015/002004 Maric Jovana 13 2015/002093 Marinovic Lazar 12 2015/000076 Stefanela Petar 13 Rezultati kolokvijuma iz Menadžmenta medijskih sistema Datum: 23. 03. 2016. Kolokvijum su položili studenti koji imaju 16 ili više poena. 74/08 PI Stipanovic Zorica 30

26. marta 2016.
Rezultati ispita iz SOCIOLOGIJE 23. 03. 2016.

Ispit su položili studenti koji imaju 33 ili više poena. Ocene se mogu upisati u ponedeljak u periodu od 16:00 do 18:00 casova, ili bilo kog drugog ponedeljka u istom terminu. 2015/000103 Bajkovski Silvija 43 2015/002026 Beric Nataša 24 2015/001016 Bucko Boris 45 2015/002111 Delibašic Nikola 33 2015/002092 Despotovic Aleksandra 25 2015/002013 Despotovic Nikola 20 2/14 FR Ðurovka Vesna 5 2015/000033 Eric Marija 29 75/14 TR Eric Sanja 14 2015/000072 Garunovic Stefan 39 2015/000111 Gligoric Dejan 40 2015/001028 Gnjatovic Marko 39 2015/002073 Govedarica Jovana 43 2015/003066 Hrvacanin Jelena 33 2015/002102 Ilic Danijela 41 2015/000024 Ilic Jelena 40 2015/001027 Ivanovic Milorad 33 2015/001032 Jankovic Nemanja 48 2015/000036 Jocic Maja 39 2015/000065 Jokic Željana 15 2015/000030 Jovanovic Jelena 33 2015/002035 Jovanovic Zoran 40 2015/000079 Jovanovic Nemanja 38 2015/000018 Kolundžija Jovan 6 2015/002079 Kraljevic Jovana 27 2015/002006 Lazarov Gordana 46 2015/000045 Lazic Zorana 45 2015/003009 Lukic Jelena 8 2015/001052 Lakic Nikola 45 2015/003016 Malešev Radmila 42 184/13 TR Mažar Luka 37 2015/002005 Menicanin Vasja 36 2015/000063 Micic Milica 49 2015/001033 Mrda Milica 59 2015/000011 Nedic Bojana 53 2015/000009 Nešic Miodrag 53 2015/002051 Ninkovic Sladana 59 2015/002096 Petrovic Srdan 28 2015/002003 Petrovic Andela 34 2015/003042 Poljak Bojana 46 2015/003012 Radujkov Aleksandar 13 2015/003003 Rajac Kristina 44 2015/001085 Spasenic Tamara 35 2015/003053 Stankovic Luka 40 2015/002016 Stojanovic Bojan 8 2015/000021 Stanišic Marija 40 2015/00062 Surla Aleksandar 34 2015/002071 Utvic Ivana 27 2015/001017 Vujic Milica 33 2015/001018 Vujic Marko 35 2015/003049 Vucanovic Goran 10 2015/002058 Zeremski Kristina Tea 56 2015/000040 Žižic Jovan 46

14. marta 2016.
Popravni kolokvijum iz SOCIOLOGIJE 23. 03. 2016.

Popravni kolokvijum ce se održati 23. 03. 2016. godine u 12:00 casova u prostorijama (ucionice br. 11 i 12) u Ulici kralja Petra. Prof. dr Gordana Vuksanovic

26. februara 2016.
Rezultati ispita iz SOCIOLOGIJE 18. 02. 2016.

Poštovane koleginice i kolege, ispit su položili studenti koji su osvojili 33 ili više poena. Ocene možete upisati u utorak 1. 03. 2016. od 10:00 do 12:00 casova u kabinetu br. 15 na Limanu. S obzirom na to da se rezultati ne mogu ocitati na mom linku, možete ih potražiti na sajtu škole. Prof. dr Gordana Vuksanovic

22. februara 2016.
Rezultati kolokvijuma iz SOCIOLOGIJE 18. 02. 2016.

Kolokvijum su položili studenti koji su osvojili 11 ili više bodova. Bodove možete upisati u terminu konsultacija. Prof. dr Gordana Vuksanovic 2015/002026 Beric Nataša 13 2015/000111 Gligoric Dejan 18 2015/000024 Ilic Jelena 16 2015/001027 Ivanovic Milorad 17 2015/000036 Jocic Maja 19 2015/000055 Jovic Branka 13 2015/000029 Kovacevic Kristina 13 2015/000120 Majstorovic Bojana 16 2015/002093 Marinovic Lazar 10 2015/000064 Mihajlovic Zorana 18 2015/002041 Rajkovic Nenad 11 2015/000021 Stanišic Mirjana 16 2015/000062 Surla Aleksandar 16 2015/001018 Vujic Marko 16

17. februara 2016.
Raspored polaganja ispita 18. 02. 2016.

Poštovane koleginice/kolege, ispit cete polagati prema sledecem rasporedu: studenti cije prezime pocinje na slova od A do J – AMFITEATAR studenti cije prezime pocinje na slova od K do O – ucionica 14 studenti cije prezime pocinje na slova od P do T – ucionica 12 studenti cije prezime pocinje na slova od U do Š – ucionica 11 SRECNO! Prof. dr Gordana Vuksanovic

24. januara 2016.
Popravni kolokvijum iz SOCIOLOGIJE 18. 02. 2016.

Popravni kolokvijum iz Sociologije za martovski ispitni rok održace se 18. 02. 2016. u 9:00 casova u prostorijama u KRALJA PETRA (ucionica 11). SRECNO! Prof. dr Gordana Vuksanovic

25. decembra 2015.
Rezultati kolokvijuma iz SOCIOLOGIJE, 21. 12. 2015.

Poštovane koleginice/kolege, kolokvijum iz Sociologije su položili svi oni koji imaju 11 ili više poena. Poeni ce se upisivati na kraju semestra, zajedno sa bodovima za ostale predispitne obaveze. Prof. dr Gordana Vuksanovic S obzirom na to da podaci ne mogu da se vide na linku, bice okaceni u štampanom obliku.

20. decembra 2015.
Raspored polaganja kolokvijuma iz Sociologije 21. 12. 2015.

Poštovane koleginice/kolege, molim Vas da se prilikom polaganja kolokvijuma pridržavate rasporeda koji je okacen na vratima amfiteatra i ucionica 11, 12 i 14. Studenti cije se ime ne nalazi na spisku, treba da sacekaju ispred amfiteatra. Prof. dr Gordana Vuksanovic

20. decembra 2015.
Popravni kolokvijum za studente koji su vec odslušali Sociologiju 23. 12. 2015.

Popravni kolokvijum za studente koji su vec odslušali Sociologiju održace se 23. 12. 2015. godine u 14:00 casova u ucionici br. 14 u Ulici kralja Petra. Prof. dr Gordana Vuksanovic

2. decembra 2015.
Kolokvijum iz SOCIOLOGIJE 21. 12. 2015.

Kolokvijum iz Sociologije za studente prve godine održace se u ponedeljak 21. 12. 2015. godine u 10:00 casova u prostorijama u ULICI KRALJA PETRA. Prof. dr Gordana Vuksanovic

6. novembra 2015.
Popravni kolokvijum iz SOCIOLOGIJE 19. 11. 2015.

Popravni kolokvijum iz Sociologije održace se 19. 11. 2015. u 14:00 casova u ucionici br. 14 (KRALJA PETRA). Prof. dr Gordana Vuksanovic

11. oktobra 2015.
Rezultati ispita iz Sociologije, 10. 10. 2015.

Ispit su položili svi studenti koji imaju 33 ili više poena. Uvid u radove i upis ocena organizovace se u ponedeljak 12. 10. 2015. godine u periodu od 16:00 do 18:00 casova u kabinetu br. 15 na Limanu. Prof. dr Gordana Vuksanovic 21/14 TH Brkic Milana 5 164/07 TR Mitkovic Marija 35 144/14 FR Šajic Borislav 26

2. oktobra 2015.
REZULTATI ISPITA IZ SOCIOLOGIJE, 1. 10. 2015.

REZULTATI ISPITA IZ SOCIOLOGIJE, 1. 10. 2015. Ispit su položili studenti koji imaju 33 ili više poena. Uvid u radove i upis ocena organizovace se u utorak, 6. 10. 2015. u periodu od 16:00 do 18:00 casova u kabinetu br. 15 na Limanu. Prof. dr Gordana Vuksanovic 121/14 FR Brdar Matteo 28 86/14 TR Bukvic Marko 48 83/14 FR Dragic Jelena 33 68/14 FR Ðuricic Milica 18 113/14 FR Jovetic Aleksandar 34 93/14 TH Marceta Bojan 33 49/14 TH Milosavljevic Marijana 41 157/14 TR Oros Boris 24 111/14 FR Stanic Marina 45 144/14 FR Šajic Borislav 28

16. septembra 2015.
Popravni kolokvijum iz SOCIOLOGIJE 1. 10. 2015.

Popravni kolokvijum iz Sociologije održace se 1. 10. 2015. godine u 17:00 casova u prostorijama (amfieatar) u ulici KRALJA PETRA. Prof. dr Gordana Vuksanovic

14. septembra 2015.
Rezultati ispita iz SOCIOLOGIJE 10. 09. 2015.

Ispit su položili studenti koji imaju 33 ili više poena. Uvid u radove I upis ocena odrzace se u sredu 16. 09. 2015. u periodu od 11 do 12 casova, kabinet. br. 15. 121/14 FR Brdar Mateo 13 86/14 TR Bukvic Mirko 7 9/14 FR Corkovic Mladen 33 83/14 FR Dragic Jelena 19 59/14 Duroška Katarina 35 87/14 FR Farago 18 105/14 FR Frajs Katarina 33 166/14 TR Ivanovic Dajana 37 16/14 TR Ivancevic Dragana 6 31/14 TH Jakši Brankica 33 114/07 PI Jankovic Dušan 35 113/14 FR Jovetic Aleksandar 28 96/14 TH Kostoc Milica 45 64/14 FR Kostenac (?) Jovana 52 51/14 TH Lukic Milica 33 49/14 TH Milosavljevic Marijana 23 57/14 FR Ninkovic Nevena 47 157/14 TR Oros Boris 21 103/14 TH Panic Nemanja 40 13/14 PB Rodic Dijana 33 144/14 FR Šajic Borislav 4 75/14 FR Tomic Milorad 33 175/14 TR Vujasin Stanislava 0

2. jula 2015.
Popravni kolokvijum iz SOCIOLOGIJE 10. 09. 2015.

Popravni kolokvijum iz Sociologije održace se 10. 09. 2015. godine u 17:00 casova u ucionici br. 12 u KRALJA PETRA. Prof. dr Gordana Vuksanovic

25. juna 2015.
Rezultati ispita iz SOCIOLOGIJE 18. 06. 2015.

Ispit su položili studenti koji imaju 33 ili vise poena. Uvid u testove organizovace se u petak 26. 06. u 14:00 casova u kabinetu br. 7. Koleginica ROGANOVIC KSENIJA (81/08 FR) treba obavezno da dodje na uvid u rad. Prof. dr Gordana Vuksanovic

3. juna 2015.
Popravni kolokvijum iz Sociologije 18. 06. 2015.

Popravni kolokvijum iz Sociologije održace se 18. 06. 2015. u 17:00 casova u ULICI KRALJA PETRA (ucionica br. 12). Prof. dr Gordana Vuksanovic

4. maja 2015.
Popravni kolokvijum 13. 05. 2015. SOCIOLOGIJA

Popravni kolokvijum pred junski ispitni rok održace se 13. 05. 2015. godine u 11:00 casova u ucionici br. 11 na LIMANU. Prof. dr Gordana Vuksanovic

23. aprila 2015.
Upis ocena

Upis ocena sa ispita održanog 8. 04. 2015. organizovace se 4. 05. 2015. u periodu od 16:00 do 18:00 casova. Prof. dr Gordana Vuksanovic

17. aprila 2015.
Rezultati ispita iz SOCIOLOGIJE 8. 04. 2015.

Ispit su položili student koji su osvojili 33 ili vise poena. Uvid u testove organizovace se u ponedeljak u periodu od 16:00 do 18:00 casova. O upisu oceana bicete obavešteni preko istog linka. Prof. dr Gordana Vuksanovic Br. indeksa Prezime Ime ispit 8/14FR Aksic Dragan 40 114/14FR Antic Jelena 18 73/13TR Bajagic Ana 0 104/14FR Belic Miljan 33 13/14FR Bengin Marijana 37 150/14TR Bogdanovic Petra 48 54/14TH Brdar Dragana 47 21/14TH Brkic Milana 0 31/14FR Cernak Kristina 34 4/14PB Cojanovic Nemanja 33 47/14PB Cato Milan 29 92/14FR Cenanovic Aleksandra 42 91/14FR Cenanovic Isidora 44 9/14FR Corkovic Mladen 21 107/14TH Curcic Bojana 46 25/14TH Devušic Tamara 15 83/14FR Dragic Jelena 12 18/14FR Dragicevic Ružica 42 23/14TR Dubenko Danijela 53 39/14TH Dupljanin Dragana 55 59/14FR Duroška Katarina 10 6/14TH Ðeri Sabina 40 19/14FR Ðokic Krstina 20 68/14FR Ðuricic Milica 15 75/14TR Eric Sanja 15 87/14FR Farago Emeše 27 105/14FR Frajs Katarina 20 52/14TR Gavrancic Ivan 37 65/14TH Grujicic Borisav 41 48/14TH Guduric Ivana 37 82/14TR Hajnal Ana Marija 53 16/14TR Ivancevic Dragana 14 166/14TR Ivanovic Dajana 23 17/14FR Ivetic Jelena 43 31/14TH Jakši Brankica 21 18/14TR Janjuš Aleksandar 35 11/14FR Janjuš Dajana 42 11407 PI Jankovic Dušan 11 115/14TR Jokic Tamara 45 103/14TR Jovanovic Bojana 51 112/14TH Jovanovic Ðorde 28 113/14FR Jovetic Aleksandar 23 24/14TR Jovišic Jovana 15 3/14PB Kahriman Slobodan 16 79/14TR Katic Nina 53 11/14TH Kneževic Razvigor 46 81/14TH Kobas Marija 39 19/14TR Kosanic Ivana 41 64/14FR Kostenac Jovana 19 77/14FR Kravec Kasija 31 28/14TH Križevic Stefan 56 51/14TH Lukic Milica 5 24/14TH Majkic Jovana 44 68/14TR Makivic Dragana 45 94/14FR Mandic Milan 25 20/14TR Marjanovic Jelena 52 146/14TR Matic Sara 20 402/07 Mazic Uroš 11 67/14TR Mijatov Bojan 26 111/14TR Milic Ivana 45 49/14TH Milosavljevic Marijana 6 9/14PB Milovac Snežana 4 74/14TR Nedimovic Mile 15 134/14TR Nenin Ninoslava 43 57/14FR Ninkovic Nevena 28 25/14PB Obradovic Stefan 51 157/14TR Oros Boris 8 103/14TH Panic Nemanja 16 177/14TR Pantic Vladimir 21 110/14FR Parežanin Nenad 33 7/14TR Pavkov Aleksandra 38 74/14FR Pavlica Milica 20 132/14FR Petrovic Jelena 57 72/14TH Pilipovic Milica 49 104/13TH Poznanovic Ružica 35 76/14FR Prgomelja Igor 39 144/14TR Rablov Marijana 28 5/14TH Rackovic Ivana 38 48/14PB Radonic Dejan 4 58/14FR Radovac Milica 52 156/14TR Radovanovic Miloš 20 136/14TR Rankovic Dušan 5 84/14FR Ristic Bojan 41 13/14PB Rodic Dijana 13 12/14FR Rosic Jelena 17 73/14TH Senicak Marko 22 125/14TR Stefanovic Ivana 25 40/14TR Stefanovic Ivana 20 66/14TH Stoiljkovic Marijana 36 120/14TR Stojcic Dragana 40 36/14TH Stricevic Dragana 41 82/14FR Surducki Bojana 47 91/14TH Šantor Stela 49 149/14TR Švonja Predrag 28 57/14PB Terzic Bojan 47 17/14TR Tešanovic Ilija 42 49/14FR Todic Tatjana 31 140/14TR Todorovic Vukašin 45 192/14TR Tomaš Goran 40 47/14TR Tomaševic Nemanja 53 75/14FR Tomic Milorad 2 15/14TR Tomovic Gojko 42 8/14PB Trajkovic Aleksandar 41 91/14TR Trifunovic Tamara 21 93/14TR Tripunovic Marijana 26 127/14FR Valent Željana 41 51/14FR Varga Anita 33 56/14TR Vidojevic Uroš 50 1/14TR Vojnovic Katarina 25 112/14TR Vracaric Nebojša 53 53/14TR Vuic Aleksa 38 175/14TR Vujasin Stanislava 0 37/14TH Vujovic Tamara 48 147/14TR Vukcevic Marko 33 86/14FR Vukovic Marija 46 6/14PB Zeljkovic Sara 33 88/14TH Žarak Miljana 47 21/14TR Živancev Dejana 27 189/14TR Ševo Amanda 33 120/14TH Milivojevic Nikola 33

17. aprila 2015.
Rezultati kolokvijuma iz SOCIOLOGIJE 8. 04. 2015.

Kolokvijum su položili studenti koji imaju 11 ili vise poena. 81/08 FR Roganovic Ksenija 12

3. marta 2015.
Rezultati popravnog kolokvijuma iz SOCIOLOGIJE 2. 03. 2015.

Kolokvijum su položili student koji su osvojili 11 ili vise poena. Šormaz Ljubica 101/14 FR 7 Vojnovic Katarina 1/14 TR 18 Tomic Milorad 79/14 FR 11

23. februara 2015.
Upis ocena

Ocene iz Sociologije upisivace se u sredu 25. 02. 2015. godine u period od 10:00 do 12:00 casova (Liman, cabinet br. 7). Prof. dr Gordana Vuksanovic

23. februara 2015.
Popravni kolokvijum iz Sociologije 2. 03. 2015.

Popravni kolokvijum iz Sociologije održace se 2. 03. 2015. u 16:00 casova na Limanu, ucionica br. 8. Prof. dr Gordana Vuksanovic

13. februara 2015.
Rezultati kolokvijuma iz SOCIOLOGIJE 5. 02. 2015.

Kolokvijum su položili studenti koji imaju 11 ili vise poena. Br. indeksa Prezime Ime kolokvijum 13/14FR Bengin Marijana 17 9/14FR Corkovic Mladen 15 107/14TH Curcic Bojana 11 59/14FR Duroška Katarina 19 56/14PB Ðordevic Nela 14 171/14TR Jankovic Bojan 14 139/14 FR Kerkez Marijana 11 54/14PB Lukic Aleksandar 15 51/14TH Lukic Milica 11 24/14TH Majkic Jovana 16 146/14TR Matic Sara 13 120/14 TH Milivojevic Nikola 16 157/14TR Oros Boris 11 84/14FR Ristic Bojan 17 13/14PB Rodic Dijana 15 96/14FR Stanišic Ivan 11 125/14TR Stefanovic Ivana 14 144/14FR Šajic Borislav 14 101/14FR Šormaz Ljubica 9 57/14PB Terzic Bojan 20 75/14FR Tomic Milorad 9 91/14TR Trifunovic Tamara 13 127/14FR Valent Željana 14 72/14TR Vidaric Cedomir 12 175/14TR Vujasin Stanislava 11 117/14TH Zavarko Uroš 14

12. februara 2015.
Rezultati ispita iz SOCIOLOGIJE 5. 02. 2015.

Ispit su položili student koji imaju 33 ili vise poena. Uvid u radove organizovace se u petak 13. 02. u periodu od 9:00 do 10:00 casova. O terminu upisa oceana bicete obavešteni . Prof. dr Gordana Vuksanovic Br. indeksa Prezime Ime ispit 8/14FR Aksic Dragan 26 114/14FR Antic Jelena 24 69/14FR Bajic Nataša 33 104/14FR Belic Miljan 23 2/14TR Beric Zoran 36 27/14TR Bjelicic Aleksandra 46 47/14FR Bogdanovic Milica 40 150/14TR Bogdanovic Petra 28 13/14TR Bohuš Ivana 33 54/14TH Brdar Dragana 24 121/14FR Brdar Matteo 19 4/14FR Brkic Dušan 41 21/14TH Brkic Milana 3 31/14FR Cernak Kristina 22 4/14PB Cojanovic Nemanja 22 32/14PB Cortan Olivera 12 47/14PB Cato Milan 9 92/14FR Cenanovic Aleksandra 14 91/14FR Cenanovic Isidora 28 37/14FR Ciric Ivana 41 73/14TR Devic Vladimir 41 65/14FR Devrnja Dragana 33 25/14TH Devušic Tamara 24 83/14FR Dragic Jelena 18 18/14FR Dragicevic Ružica 19 78/14TH Dragnic Maja 33 4/14TH Dragovic Ivana 33 33/14PB Drinic Goran 5 23/14TR Dubenko Danijela 23 39/14TH Dupljanin Dragana 24 6/14TH Ðeri Sabina 21 19/14FR Ðokic Krstina 17 124/14TR Ðukic Radomir 2 68/14FR Ðuricic Milica 6 75/14TR Eric Sanja 2 87/14FR Farago Emeše 8 95/14TR Filipendic Jovan 33 105/14FR Frajs Katarina 19 52/14TR Gavrancic Ivan 8 42/14TH Gostovic Danica 33 7/14TH Grcanac Teodora 40 65/14TH Grujicic Borisav 25 48/14TH Guduric Ivana 25 10/14FR Gvoka Ivana 43 82/14TR Hajnal Ana marija 25 16/14TR Ivancevic Dragana 16 166/14TR Ivanovic Dajana 23 17/14FR Ivetic Jelena 19 31/14TH Jakši Brankica 16 18/14TR Janjuš Aleksandar 25 11/14FR Janjuš Dajana 13 29/14FR Jankovic Ivana 33 97/14TH Jelic Nikola 43 38/14TR Jokic Svetlana 43 115/14TR Jokic Tamara 11 103/14TR Jovanovic Bojana 23 34/14FR Jovanovic Željka 40 141/14TR Jovic Jasmina 48 24/14TR Jovišic Jovana 22 3/14PB Kahriman Slobodan 6 12/14TR Kanja Marina 30 1/14FR Karajankovic Milica 42 79/14TR Katic Nina 22 58/14TH Kneževic Ðurdina 43 11/14TH Kneževic Razvigor 17 81/14TH Kobas Marija 12 8/14TR Kondic Danijela 36 77/14TR Kosanic Andrea 36 19/14TR Kosanic Ivana 26 64/14FR Kostenac Jovana 5 6/14FR Kovacevic Bojana 38 39/14FR Kovljen Biljana 49 77/14FR Kravec Kasija 21 28/14TH Križevic Stefan 26 63/14TR Kulic Lea 39 167/14TR Lovric Svetlana 57 26/14TR Lukic Dragan 42 137/14FR Macko Maja 33 3/14TR Madžarevic Milenko 36 33/14TH Madžarevic Sava 33 68/14TR Makivic Dragana 9 94/14FR Mandic Milan 13 20/14FR Maric Tatjana 36 20/14TR Marjanovic Jelena 21 7/14FR Markovic Mirka 13 126/14TR Mijailovic Tamara 33 67/14TR Mijatov Bojan 11 152/14TR Mijatov Milivoj 6 111/14TR Milic Ivana 22 72/14FR Milicevic Bojana 33 11/14PB Milinkovic Rajka 44 23/14FR Milivojevic Nenad 22 49/14TH Milosavljevic Marijana 2 9/14PB Milovac Snežana 24 9/14TR Miškovic Ðorde 35 74/14TR Nedimovic Mile 4 32/14FR Nemedi Maja 38 134/14TR Nenin Ninoslava 22 134/14FR Nikic Gordana 33 57/14FR Ninkovic Nevena 12 25/14PB Obradovic Stefan 13 30/14PB Oršoš Nikola 3 28/14FR Pajic Sladana 46 103/14TH Panic Nemanja 4 110/14FR Parežanin Nenad 23 7/14TR Pavkov Aleksandra 30 74/14FR Pavlica Milica 9 178/14TR Pejic Dragana 40 47/14TH Peric Vesna 44 19/14PB Petrovic Anka 38 72/14TH Pilipovic Milica 29 29/14TH Popovac Darija 39 59/14TH Potkonjak Milka 21 33/14FR Poznan Vukašin 33 76/14FR Prgomelja Igor 8 144/14TR Rablov Marijana 16 5/14TH Rackovic Ivana 19 118/14TR Radic Srdan 35 58/14FR Radovac Milica 27 156/14TR Radovanovic Miloš 21 36/14FR Rankovic Dragana 48 136/14TR Rankovic Dušan 2 12/14FR Rosic Jelena 13 78/14TR Savovic Marina 40 73/14TH Senicak Marko 11 11/14TR Stepanovic Marina 33 66/14TH Stoiljkovic Marijana 22 176/14TR Stojakovic Maja 3 120/14TR Stojcic Dragana 12 36/14TH Stricevic Dragana 23 82/14FR Surducki Bojana 12 91/14TH Šantor Stela 24 149/14TR Švonja Predrag 6 62/14FR Tepic Jovica 34 17/14TR Tešanovic Ilija 22 56/14TH Teševic Nenad 33 49/14FR Todic Tatjana 14 140/14TR Todorovic Vukašin 29 57/14TR Todorovic Vukašin 38 47/14TR Tomaševic Nemanja 29 15/14TR Tomovic Gojko 14 93/14TR Tripunovic Marijana 13 51/14FR Varga Anita 5 186/14tr Vasiljevic Aleksandra 2 56/14TR Vidojevic Uroš 24 112/14TR Vracaric Nebojša 29 53/14TR Vuic Aleksa 15 37/14TH Vujovic Tamara 28 147/14TR Vukcevic Marko 13 86/14FR Vukovic Marija 10 10/14TR Vukovic Vladimir 22 85/14FR Zec Mladen 6 6/14PB Zeljkovic Sara 20 88/14TH Žarak Miljana 27 21/14TR Živancev Dejana 25 112/14TH Jovanovic Ðorde 0 164/07TR Mitkovic Marija 12 117/12FR Ðurdevic Jelena 29 189/14TR Ševo Amanda 2 111/14TH Ðurdevic Branislava 21 132/14FR Petrovic Jelena 23 40/13PB Pekic Jovan 48 28/12PB Tijana Valter 33

21. januara 2015.
Popravni kolokvijum 5. 02 2015.

Popravni kolokvijum iz Sociologije održace se 5. 02. 2015. godine u 17:00 casova u prostorijama u ULICI KRALJA PETRA, ucionica br. 10. Prof. dr Gordana Vuksanovic

16. januara 2015.
Promena termina konsultacija

Poštovane koleginice/kolege, u toku sledece nedelje konsultacije ce se održati u sredu u od 16:00 do 18:00 casova na Limanu, kabinet br. 7. Prof. dr Gordana Vuksanovic

9. januara 2015.
POTPISI

Poštovane koleginice/kolege, u ponedeljak ponesite indeks na predavanja/vežbe kako biste mogli da dobijete potpis. Prof. dr Gordana Vuksanovic

25. decembra 2014.
REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ SOCIOLOGIJE 22. 12. 2014.

Kolokvijum su položili studenti koji imaju 11 ili više poena. Poeni ce se upisivati u poslednjoj nedelji semestra. Prof. dr Gordana Vuksanovic Br. indeksa Prezime Ime kolokvijum 8/14FR Aksic Dragan 15 53/14PB Andric Vesna 14 114/14FR Antic Jelena 14 69/14FR Bajic Nataša 19 104/14FR Belic Miljan 11 2/14TR Beric Zoran 17 27/14TR Bjelicic Aleksandra 20 47/14FR Bogdanovic Milica 19 150/14TR Bogdanovic Petra 19 13/14TR Bohuš Ivana 15 54/14TH Brdar Dragana 19 121/14FR Brdar Matteo 15 43/14PB Brkic Dragan 10 4/14FR Brkic Dušan 13 21/14TH Brkic Milana 13 86/14TR Bukvic Marko 14 31/14FR Cernak Kristina 15 4/14PB Cojanovic Nemanja 15 32/14PB Cortan Olivera 13 47/14PB Cato Milan 14 92/14FR Cenanovic Aleksandra 16 91/14FR Cenanovic Isidora 16 37/14FR Ciric Ivana 20 73/14TR Devic Vladimir 16 65/14FR Devrnja Dragana 15 25/14TH Devušic Tamara 16 83/14FR Dragic Jelena 15 18/14FR Dragicevic Ružica 17 78/14TH Dragnic Maja 17 4/14TH Dragovic Ivana 18 33/14PB Drinic Goran 18 23/14TR Dubenko Danijela 15 39/14TH Dupljanin Dragana 17 6/14TH Ðeri Sabina 15 19/14FR Ðokic Krstina 16 124/14TR Ðukic Radomir 14 68/14FR Ðuricic Milica 15 2/14FR Ðurovka Vesna 12 75/14TR Eric Sanja 13 87/14FR Farago Emeše 16 95/14TR Filipendic Jovan 12 105/14FR Frajs Katarina 17 122/14FR Gakovic Danica 13 52/14TR Gavrancic Ivan 12 42/14TH Gostovic Danica 17 7/14TH Grcanac Teodora 17 65/14TH Grujicic Borisav 18 48/14TH Guduric Ivana 18 10/14FR Gvoka Ivana 19 82/14TR Hajnal Ana marija 14 16/14TR Ivancevic Dragana 16 166/14TR Ivanovic Dajana 14 17/14FR Ivetic Jelena 13 31/14TH Jakši Brankica 15 18/14TR Janjuš Aleksandar 14 11/14FR Janjuš Dajana 17 29/14FR Jankovic Ivana 18 97/14TH Jelic Nikola 18 38/14TR Jokic Svetlana 18 115/14TR Jokic Tamara 17 103/14TR Jovanovic Bojana 16 34/14FR Jovanovic Željka 18 113/14FR Jovetic Aleksandar 14 141/14TR Jovic Jasmina 16 151/14TR Jovišic Dragana 16 24/14TR Jovišic Jovana 19 3/14PB Kahriman Slobodan 15 12/14TR Kanja Marina 18 1/14FR Karajankovic Milica 19 79/14TR Katic Nina 12 40/14TH Kiza Minja 7 58/14TH Kneževic Ðurdina 19 11/14TH Kneževic Razvigor 16 81/14TH Kobas Marija 14 126/14FR Kocovic Nenad 17 8/14TR Kondic Danijela 18 77/14TR Kosanic Andrea 13 19/14TR Kosanic Ivana 13 64/14FR Kostenac Jovana 13 3/14TH Kovac Milica 14 6/14FR Kovacevic Bojana 16 39/14FR Kovljen Biljana 19 77/14FR Kravec Kasija 12 28/14TH Križevic Stefan 17 63/14TR Kulic Lea 20 167/14TR Lovric Svetlana 16 26/14TR Lukic Dragan 14 137/14FR Macko Maja 17 3/14TR Madžarevic Milenko 16 33/14TH Madžarevic Sava 17 68/14TR Makivic Dragana 15 94/14FR Mandic Milan 12 93/14TH Marceta Bojan 11 20/14FR Maric Tatjana 19 20/14TR Marjanovic Jelena 18 7/14FR Markovic Mirka 16 169/14TR Matejin Mihajlo 14 126/14TR Mijailovic Tamara 17 67/14TR Mijatov Bojan 17 152/14TR Mijatov Milivoj 17 111/14TR Milic Ivana 14 72/14FR Milicevic Bojana 14 11/14PB Milinkovic Rajka 18 23/14FR Milivojevic Nenad 12 49/14TH Milosavljevic Marijana 18 9/14PB Milovac Snežana 19 110/14TR Mirkovic Olivera 14 9/14TR Miškovic Ðorde 18 74/14TR Nedimovic Mile 14 32/14FR Nemedi Maja 20 134/14TR Nenin Ninoslava 17 104/14TR Niketic Bogdan 13 134/14FR Nikic Gordana 19 57/14FR Ninkovic Nevena 12 25/14PB Obradovic Stefan 15 157/14TR Oros Boris 9 30/14PB Oršoš Nikola 13 28/14FR Pajic Sladana 20 103/14TH Panic Nemanja 13 177/14TR Pantic Vladimir 11 110/14FR Parežanin Nenad 13 7/14TR Pavkov Aleksandra 12 74/14FR Pavlica Milica 14 178/14TR Pejic Dragana 15 47/14TH Peric Vesna 18 19/14PB Petrovic Anka 18 72/14TH Pilipovic Milica 19 29/14TH Popovac Darija 17 59/14TH Potkonjak Milka 18 33/14FR Poznan Vukašin 19 76/14FR Prgomelja Igor 16 31/14TR Puzigaca Marina 19 144/14TR Rablov Marijana 15 5/14TH Rackovic Ivana 17 118/14TR Radic Srdan 19 48/14PB Radonic Dejan 13 58/14FR Radovac Milica 14 156/14TR Radovanovic Miloš 16 36/14FR Rankovic Dragana 18 136/14TR Rankovic Dušan 11 84/14FR Ristic Bojan 10 13/14PB Rodic Dijana 10 12/14FR Rosic Jelena 17 78/14TR Savovic Marina 11 73/14TH Senicak Marko 15 111/14FR Stanic Marina 10 96/14FR Stanišic Ivan 7 125/14TR Stefanovic Ivana 10 40/14TR Stefanovic Ivana 17 11/14TR Stepanovic Marina 15 66/14TH Stoiljkovic Marijana 15 176/14TR Stojakovic Maja 17 120/14TR Stojcic Dragana 13 36/14TH Stricevic Dragana 20 82/14FR Surducki Bojana 15 135/14TR Suvajac Marko 15 91/14TH Šantor Stela 17 101/14FR Šormaz Ljubica 9 149/14TR Švonja Predrag 16 17/14TR Tešanovic Ilija 18 56/14TH Teševic Nenad 19 49/14FR Todic Tatjana 18 140/14TR Todorovic Vukašin 15 57/14TR Todorovic Vukašin 20 192/14TR Tomaš Goran 18 47/14TR Tomaševic Nemanja 20 15/14TR Tomovic Gojko 18 8/14PB Trajkovic Aleksandar 17 93/14TR Tripunovic Marijana 14 51/14FR Varga Anita 14 186/14tr Vasiljevic Aleksandra 14 56/14TR Vidojevic Uroš 17 112/14TR Vracaric Nebojša 18 53/14TR Vuic Aleksa 20 175/14TR Vujasin Stanislava 8 37/14TH Vujovic Tamara 17 147/14TR Vukcevic Marko 17 86/14FR Vukovic Marija 15 10/14TR Vukovic Vladimir 13 85/14FR Zec Mladen 16 6/14PB Zeljkovic Sara 19 88/14TH Žarak Miljana 18 21/14TR Živancev Dejana 16 112/14TH Jovanovic Ðorde 19 69/13TR Radul Dejan 17 164/07TR Mitkovic Marija 19 62/13FR Tepic Jovica 13 198/11FR Berus Dragana 15 81/08FR Roganovic Ksenija 7 189/14TR Ševo Amanda 11 111/14TH Ðurdevic Branislava 15 132/14FR Petrovic Jelena 16 63/10PI Vujkov Aleksandar 16

18. decembra 2014.
Kolokvijum iz Sociologije 22. 12. 2014. raspored polaganja

Kolokvijum iz Sociologije održace se u ponedeljak 22. 12. 2014. godine u 8:30 u prostorijama u ULICI KRALJA PETRA. Kolokvijum ce se polagati prema sledecem rasporedu: AMFITEATAR: studenti cije prezime pocinje na jedno od slova abecede, od A do J (ukljucujuci I slovo J) ucionica 14: studenti cije prezime pocinje od K do P (ukljucujuci I slovo P) ucionica 11: studenti cije prezime pocinje od R do Š (ukljucujuci I slovo Š) ucionica 12: studenti cije prezime pocinje od T do Ž (ukljucujuci I slovo Ž) NA ISPIT OBAVEZNO PONESITE INDEKS! SRECNO! Rezultati ce biti objavljeni na mom linku. Prof. dr Gordana Vuksanovic

4. decembra 2014.
Kolokvijum iz SOCIOLOGIJE 22. 12. 2014.

Kolokvijum iz Sociologije održace se u ponedeljak 22. 12. 2014. godine u 8:30 u prostorijama u ULICI KRALJA PETRA. O rasporedu prema ucionicama bicete naknadno obavešteni. Prof. dr Gordana Vuksanovic

22. oktobra 2014.
Rezultati ispita iz SOCIOLOGIJE 20. 10. 2014.

Rezultati ispita iz SOCIOLOGIJE koji je održan 20. 10. 2014. godine. Ispit su položili studenti koji su osvojili 33 ili više poena. Uvid u radove organizovace se u cetvrtak 23. 10. 2014. u period od 12:00 do 13:00 casova. Prof. dr Gordana Vuksanovic 75/13 FR Cvetanovic Ana 43 109/11 FR Celebic Sandra 33 74/13 Mlinko Miloš 14 114/07 PI Jankovic Dušan 17 28/12 PB Valter Tijana 20

6. oktobra 2014.
Uvid u radove sa ispita održanog 30.09.2014.

Radove možete pogledati u utorak u period od 9:00 do 10:00 casova. Prof. dr Gordana Vuksanovic

3. oktobra 2014.
Rezultati ispita iz SOCIOLOGIJE održanog 30. 09. 2014.

Ispit su položili studenti koji su osvojili 33 ili više bodova. 38/13 TR Adamov Nemanja 48 88/13 TR Cvejic Ðorde 42 75/13 FR Cvetanovic Ana 27 109/11 FR Celebic Sandra 14 159/12 TR Letic Ljubomir 34 128/08 TH Markovic Nenad 33 115/13 TR Milodanovic David 23 237/12 FR Mocaj Aleksandra 33 74/13 TR Mlinko Miloš 17 125/12 TR Tripic Nikola 41 47/13 TR Uglješin Jelena 34 89/13 FR Vasic Uroš 53

15. septembra 2014.
Kolokvijum iz SOCIOLOGIJE 30. 09. 2014.

Kolokvijum iz Sociologije održace se 30. 09. 2014. u 17:00 casova u prostorijama (ucionice 12, 14) u KRALJA PETRA: Prof. dr Gordana Vuksanovic

15. septembra 2014.
Rezultati ispita iz SOCIOLOGIJE 9. 09. 2014.

Ispit su položili studenti koji su osvojili 33 ili više poena. Uvid u testove možete ostvariti 16. 09. 2014. godine od 13:00 do 14:00 casova. Prof. dr Gordana Vuksanovic 38/13 TR Adamov Nemanja 20 166/13 TR Balaš Marko 35 144/10 PB Bukvic Aleksandar 39 75/13 FR Cvetanovic Ana 23 88/13 TR Cveric Ðorde 7 171/12 FR Glišic Lazar 48 37/13 TR Isajlovic Nataša 59 66/13 FR Kacanski Siniša 40 159/12 TR Letic Ljubomir 28 62/13 TH Milovanovic Magdalena 22 237/12 FR Mocaj Aleksandra 21 85/13 TR Moljac Srdan 0 95/12 FR Radujkov Milan 36 88/13 PB Topalov Jovana 44 59/12 PB Ubiparip Dragana 1 47/13 TR Uglješin Jelena 7 89/13 FR Vasic Uroš 24

15. avgusta 2014.
Kolokvijum iz SOCIOLOGIJE 9. 09. 2014.

Kolokvijum iz SOCIOLOGIJE održace se 9. 09. 2014. u 17:00 casova u prostorijama u ulici KRALJA PETRA, ucionica 12. Prof. dr Gordana Vuksanovic

25. juna 2014.
Rezultati ispita iz Sociologije 17. 06. 2014.

Rezultati ispita: 17. 06. 2014. Ispit su položili studenti koji su osvojili 33 ili više bodova. Testovi se mogu pogledati u cetvrtak 26. 06. 2014. u periodu od 10:30 do 11:30 (Liman, kabinet br. 7). Prof. dr Gordana Vuksanovic Grupa: 1-13Z-V41 SOCIOLOGIJA (Bol. 12) (12OO05) Godina: 2013/14, semestar: 1 Broj indeksa Prezime Ime ispit 38/13TR Adamov Nemanja 22 46/13 TR Arsenac Marko 3 166/13TR Balaš Marko 28 130/13FR Barjaktarov Jovana 46 103/12 FR Barzut Sara 4 11/13TR Beljanski Stefan 44 200/13 FR Bjeloš Nemanja 33 32/13FR Burgermayer Monika 37 75/13 FR Cvetanovic Ana 13 204/13TR Calic Aleksandar 50 179/12 TR Džaja Gorana 42 157/13FR Ðordevic Andrijana 52 120/13FR Ðukic Miljana 51 116/13FR Ðuric Sandra 43 132/13FR Gaši Ines 43 171/12 FR Glišic Lazar 7 129/13FR Jakovljevic Mirjana 46 91/13 FR Jankovic Jelena 38 32/13 TH Jankovic Ivan 50 80/12 TH Jovanovic Marijana 51 188/13 FR Jokic Sladana 30 66/13FR Kacanski Siniša 25 154/13 TR Keravica Jovan 49 100/13TR Kopric Branko 42 218/13 FR Kopunovic Legetin Silvana 39 17/13PB Krspogacin Danijela 40 166/13FR Ljubanic Maja 33 76/13 PB Maricic Nataša 43 27/13TR Miladic Gordana 42 142/13TR Milosav Jelena 56 62/13 TH Milovanovic Magdalena 8 85/13TR Moljac Srdan 14 237/12 FR Mocaj Aleksandra 14 115/13 TR M… David 3 Grupa: 1-13Z-V42 SOCIOLOGIJA (Bol. 12) (12OO05) Godina: 2013/14, semestar: 1 Broj indeksa Prezime Ime ispit 189/13FR Lazendic Verica 44 159/12 TR Letic Ljubomir 13 77/13FR Namacinski Vladimir 44 213/13FR Nikolic Nevena 55 165/13TR Pap Andrej 42 207/13FR Pekez Branislava 48 162/13TR Petkovic Jovan 41 57/13 PB Prica Saša 3 130/13TR Radovanovic Marina 33 131/13FR Rajic Nikola 49 168/13FR Sabo Eleonora 33 48/13PB Savic Nikola 1 33/13TH Sekulic Dušan 19 122/13TR Stamenkovic Milena 51 19/13PB Stanojevic Tamara 33 12/13PB Stevanovic Milana 50 124/13 FR Sušic Branka 48 80/13TR Šakota Mitar 48 1/13TH Škrbic Srdan 41 205/13FR Štetic Vukašin 45 68/13PB Šumar Milan 6 2/13 TH Travica Tamara 61 75/07 FR Urumovic Slobodan 33 89/13FR Vasic Uroš 23 81/13TR Videkanjic Sanja 53

6. juna 2014.
Kolokvijum iz SOCIOLOGIJE 12. 06. 2014.

Popravni kolekvijum iz Sociologije za septembarski ispitni rok održace se 12. 06. 2014. godine u 9:00 casova u ucionici br. 7 na Limanu. Prof. dr Gordana Vuksanovic

17. maja 2014.
Kolokvijum iz Sociologije 29. 05. 2014.

Kolokvijum iz Sociologije održace se 29. 05. 2014. u 10:00 casova u ucionici br. 11 na Limanu. Prof. dr Gordana Vuksanovic

22. aprila 2014.
Rezultati ispita iz Sociologije 14. 04. 2014.

Ispit su položili student koji su osvojili 33 ili vise poena. Uvid u testove organizovace se na prvim konsultacijama posle prvomajskih praznika. Prof. dr Gordana Vuksanovic Grupa: 1-13Z-V41 SOCIOLOGIJA (Bol. 12) (12OO05) Godina: 2013/14, semestar: 1 Broj indeksa Prezime Ime ispit 38/13TR Adamov Nemanja 7 59/10 TH Avakumovic Biljana 48 127/13FR Babic Katarina 38 73/13TR Bajagic Ana 9 166/13TR Balaš Marko 15 130/13FR Barjaktarov Jovana 19 11/13TR Beljanski Stefan 14 144/10 PB Bukvic Aleksandar 0 32/13FR Burgermayer Monika 26 204/13TR Calic Aleksandar 24 120/13TR Dronjak Marija 17 38/13PB Duletic Nikola 33 199/10TR Dukic Aleksandar 0 179/12 TR Džaja Gorana 24 157/13FR Ðordevic Andrijana 28 120/13FR Ðukic Miljana 27 116/13FR Ðuric Sandra 19 132/13FR Gaši Ines 21 35/13TH Gledic Zoran 0 49/13PB Grujic Tihomir 53 192/13FR Ilic Jelena 37 37/13TR Isajlovic Nataša 12 129/13FR Jakovljevic Mirjana 24 25/13FR Janjanin Dejana 34 80/12 TH Jovanovic Marijana 4 66/13FR Kacanski Siniša 15 100/13TR Kopric Branko 25 77/13TR Kovac Zorana 4 17/13PB Krspogacin Danijela 6 4/13TR Krtinic Marijana 33 166/13FR Ljubanic Maja 19 176/13FR Lovre Jelena 20 76/13 PB Maricic Nataša 27 1917!2 TR Marjanov Siniša 0 181/13TR Marjanovic Smiljka 34 128/08 TH Markovic Nenad 4 27/13TR Miladic Gordana 24 142/13TR Milosav Jelena 23 85/13TR Moljac Srdan 0 Grupa: 1-13Z-V42 SOCIOLOGIJA (Bol. 12) (12OO05) Godina: 2013/14, semestar: 1 Broj indeksa Prezime Ime ispit 189/13FR Lazendic Verica 29 100/13 PB Macoš Mita 39 77/13FR Namacinski Vladimir 20 213/13FR Nikolic Nevena 21 196/13TR Pajic Gabrijela 7 165/13TR Pap Andrej 21 207/13FR Pekez Branislava 15 162/13TR Petkovic Jovan 19 104/13TH Poznanovic Ružica 18 130/13TR Radovanovic Marina 13 131/13FR Rajic Nikola 24 75/13TR Rodic Jovana 12 4/13TH Rovic Danijela 21 3/13PB Rudakov Danilo 62 168/13FR Sabo Eleonora 22 121/13FR Savic Milan 33 48/13PB Savic Nikola 13 33/13TH Sekulic Dušan 7 122/13TR Stamenkovic Milena 21 19/13PB Stanojevic Tamara 23 95/13FR Stecuk Stefan 33 12/13PB Stevanovic Milana 14 80/13TR Šakota Mitar 21 168/13TR Šarovic Tijana 0 1/13TH Škrbic Srdan 18 205/13FR Štetic Vukašin 20 68/13PB Šumar Milan 3 93/12 PB Štral Irvin 33 1/13FR Tatomir Dajana 4 7/13TR Tijanic Jelena 3 88/13 PB Topalov Jovana 25 134/13TR Topolic Dejana 8 125/12TR Tripic Nikola 0 59/12 PB Ubiparip Dragana 3 75/07 FR Urumovic Slobodan 25 89/13FR Vasic Uroš 8 81/13TR Videkanjic Sanja 20

17. aprila 2014.
Rezultati kolokvijuma iz SOCIOLOGIJE 14. 04. 2014.

Kolokvijum su položili studenti koji su osvojili 11 ili vise poena. Prof. dr Gordana Vuksanovic 46/13 TR Arsenac Marko 15 32/13 TH Jankovic Ivan 11

31. marta 2014.
Kolokvijum iz SOCIOLOGIJE 14. 04. 2014.

Kolokvijum iz Sociologije održace se 14. 04. u 14:00 casova u prostorijama na Limanu. Prof. dr Gordana Vuksanovic

19. marta 2014.
Rezultati ispita iz SOCIOLOGIJE 8. 03. 2014.

Ispit su položili studenti koji su osvojili 33 ili vise bodova. Kasnije cete biti obavešteni o terminu upisa ocena. Prof. dr Gordana Vuksanovic Grupa: 1-13Z-V41 SOCIOLOGIJA (Bol. 12) (12OO05) Godina: 2013/14, semestar:1 Broj indeksa Prezime Ime ispit 136/13FR Aksic Nevena 46 149/13TR Andrejevic Ljiljana 45 169/13FR Andelic Marko 51 62/13FR Antic Aleksandra 56 107/13 FR Andric Marijana 60 64/13TH Apatovic Stefan 44 127/13FR Babic Katarina 24 73/13TR Bajagic Ana 16 4/13 PB Barašin Marija 43 103/12 FR Barzut Sara 20 130/13 FR Barjaktarov Jovana 28 11/13TR Beljanski Stefan 14 81/13FR Beronja Nebojša 45 22/13TR Blagojevic Vuk 51 119/13FR Bogicevic Aleksandra 62 5/13PB Bojovic Marko 44 76/13 TR Bojovic Ivana 34 107/13TH Boldiš Anita 45 13/13 FR Božinic Milica 51 32/13 FR Burgermayer Monika 21 39/13 TR Carevic Dejan 46 64/13 PB Corac Bojana 33 78/13TR Divljanovic Branimir 46 7/13 TH Damic Aleksandra 43 158/13TR Dražic Uroš 52 72/13 TH Dragicevic Gorana 49 159/13 FR Dragutinovic Vladimir 54 120/13 TR Dronjak Marija 7 41/13TH Dudic Predrag 37 8/13 PB Dukic Tatjana 54 179/12 TR Džaja Gorana 24 157/13FR Ðordevic Andrijana 23 22/13 FR Ðumic Dragana 55 174/13FR Ðurica Milan 35 116/13FR Ðuric Sandra 21 86/13 TR Erak Branko 15 24/13 PB Gagalov Neda 43 132/13 FR Gaši Ines 15 185/13TR Gnjatovic Perica 39 49/13 PB Grujic Tihomir 26 63/13TH Gvozdenovic Natalija 49 5/13 FR Haška Andrea 51 78/13FR Hristic Milan 53 18/13FR Husak Mirjana 33 151/13FR Ignjatovic Miloš 42 160/13FR Ilic Daliborka 48 126/13FR Ivaniševic Stefan 33 175/13FR Ivkovic Nemanja 4 129/13FR Jakovljevic Mirjana 22 156/13TR Jandric Stefan 51 25/13 FR Janjanin Dejana 18 85/13FR Janicijevic Strahinja 34 37/13FR Janjic Mirjana 33 139/13TR Jelicic Jovan 33 80/12 TH Jovanovic Marijana 0 11/13 TH Jovanovic Slavica 46 86/13 PB Jovicic Dejan 38 66/13FR Kacanski Siniša 4 79/13TH Kalauzovic Ðorde 33 91/13TH Kanjeric Matija 19 154/13TR Keravica Jovan 25 44/13FR Kopilovic Ivana 44 100/13TR Kopric Branko 21 132/13TR Kosanovic Dejana 33 53/12 TH Kosanovic Ivana 33 31/13PB Krezovic Jovana 36 17/13PB Krspogacin Danijela 14 92/13 PB Kulpinac Aleksandra 40 164/13TR Lancuški Mihailo 33 24/13TR Lazarevic Uroš 45 109/13FR Lemajic Marko 39 2/13 FR Letic Dragana 51 209/13TR Lilic Miloš 44 176/13 FR Lovre Jelena 10 166/13 FR Ljubanic Maja 26 100/13 PB Macoš Mita 28 27/13TH Maravic Milena 40 12/13FR Maric Nevena 39 266/12 FR Maricic Rajko 20 208/13TR Marijanovic Vladimir 51 9/13 PB Martinov Vesna 57 175/13TR Matoševic Bojana 38 128/13TR Medic Nikola 51 97/13 FR Micic Jovica 50 41/13TR Milenkovic Aleksandar 45 42/13FR Miletic Tamara 32 23/13TH Milinkovic Emilijan 51 171/13FR Miljevic Bojan 39 142/13TR Milosav Jelena 20 62/13TH Milovanovic Magdalena 6 85/13 TR Moljac Srdan 0 58/13FR Mirkovic Marica 40 33/13TR Mirosavljev Ivana 34 74/13TR Mlinko Miloš 24 Grupa: 1-13Z-V42 SOCIOLOGIJA (Bol. 12) (12OO05) Godina: 2013/14, semestar: 1 Broj indeksa Prezime Ime ispit 87/13 PB Brkic Dejan 33 218/13 FR Kopunovic Legetin Silvana 0 ZABRANA 20/13TR Mracajac Milana 57 77/13FR Namacinski Vladimir 6 211/13FR Nanic Strahinja 43 17/13 FR Nikolic Sladana 43 34/13 FR Ondrej Vranka 52 25/13TH Pajic Stefan 46 196/13 TR Pajic Gabrijela 4 33/13PB Pavlovic Ljiljana 38 53/13FR Pavlovic Milica 46 114/13 FR Paul Karolina 53 43/13 FR Petkovic Dijana 48 11/13PB Petkovic Mirjana 38 59/13FR Petrovic Teodora 33 20/13 FR Popov Marija 51 36/13TR Popovic Dragan 48 31/13TR Prodic Vladimir 37 102/13TR Radanovic Miloš 49 90/13FR Radin Sanja 49 150/13 FR Radevic Vukašin 36 58/13TH Radovanovic Bojana 47 106/13 FR Rakic Aleksandra 47 178/13FR Repac Ivan 28 59/13TR Ristic Biljana 40 97/13 PB Ridošic Suzana 41 25/13PB Rodic Nedeljka 20 75/13 TR Rodic Jovana 12 4/13TH Rovic Danijela 54 168/13FR Sabo Eleonora 20 12/13TR Salontaj Andreja 41 112/13FR Saranovac Jelena 42 121/13FR Savic Milan 24 152/12 FR Savkic Emilija 38 33/13 TH Sekulic Dušan 0 112/13TR Spasojevic Goran 35 39/13FR Stajšic Marijana 36 19/13PB Stanojevic Tamara 26 95/13FR Stecuk Stefan 24 183/13 FR Stricevic Nikola 35 124/13FR Sušic Branka 27 168/13TR Šarovic Tijana 26 27/13FR Šašic Tamara 49 40/13 TR Šimunovacki Siniša 54 1/13TH Škrbic Srdan 9 69/13FR Šoštaric Ivana 41 205/13FR Štetic Vukašin 15 137/13TR Švonja Branislava 54 93/12 PB Štral Irvin 25 1/13 FR Tatomir Dajana 7 7/13TR Tijanic Jelena 48 128/13FR Todorovic Jovana 45 183/13TR Tomic Nemanja 34 88/13 PB Topalov Jovana 28 194/13TR Topic Dijana 53 2/13TR Tošic Dragana 54 2/13 TH Travica Tamara 0 zabrana 90/13TR Trifkovic Dragan 57 98/13FR Trifunovic Dragana 39 6/13FR Trikic Ana 44 5/13TR Trivunovic Dijana 49 104/13TR Vargec Suzana 37 161/13FR Vasic Marija 33 97/13TR Vasic Nikola 47 89/13FR Vasic Uroš 0 187/13 FR Veselinovic Milan 33 144/13 TR Vericak Nikola 33 8/13 TR Videkanjic Tanja 17 190/13FR Vrekic Snežana 46 177/13FR Vujicic Dejan 34 34/13TR Vujic Branislav 13 125/13FR Zahorec Marina 33 22/13TH Zoric Emilija 52 143/10 FR Zoric Aleksandra 37

12. marta 2014.
Rezultati ispita iz Menadžmenta medijskih sistema 8. 03. 2014.

Ispit je položen sa najmanje 23 osvojena poena. Nenad Markovic 128/08 TH 36 poena

8. marta 2014.
Rezultati kolokvijuma iz SOCIOLOGIJE 8. 03. 2014.

Kolokvijum su položili student koji su osvojili 11 ili više poena. Prof. dr Gordana Vuksanovic Avakumovic Biljana 59/10 TH 19 BalašMarko 13 Nojkic Slobodan 71/13 TR 20 Trivunovic Slavica 17/13 TH 11

8. marta 2014.
Poruka za Vargec Suzanu

Poštovana koleginice, molim Vas da se dodete u sredu u terminu konsultacija. Prof. dr Gordana Vuksanovic

5. marta 2014.
Kolokvijum iz SOCIOLOGIJE 8. 03. 2014.

Poštovane koleginice/kolege, kolokvijum iz Sociologije održace se 8. 03. 2014. u 11:00 casova na Limanu, iste prostorije u kojima se održava ispit. Prof. dr Gordana Vuksanovic

22. februara 2014.
Rezultati ispita iz SOCIOLOGIJE 11. 02. 2014.

Ispit su položili studenti koji imaju 33 ili vise bodova. Studenti koji su položili mogu upisati ocene u sredu u terminu od 16:30 do 18:30, ili u bilo kom drugom terminu predvidenom za konsultacije. Prof. dr Gordana Vuksanovic Grupa: 1-13Z-V41 SOCIOLOGIJA (Bol. 12) (12OO05) Godina: 2013/14, semestar:1 Broj indeksa Prezime Ime ispit 38/13TR Adamov Nemanja 0 136/13FR Aksic Nevena 8 28/13TR Almaj Marina 40 149/13TR Andrejevic Ljiljana 20 169/13FR Andelic Marko 29 52/13TH Andelkovic Bojana 3 62/13FR Antic Aleksandra 13 64/13TH Apatovic Stefan 7 127/13FR Babic Katarina 6 73/13TR Bajagic Ana 0 103/13TR Bakic Nenad 45 103/12 FR Barzut Sara 0 11/13TR Beljanski Stefan 9 30/13TR Beric Marko 40 81/13FR Beronja Nebojša 17 1/13TR Biljic Vanja 46 200/13FR Bjeloš Nemanja 14 22/13TR Blagojevic Vuk 21 119/13FR Bogicevic Aleksandra 0 16/13FR Bojadžija Ljubiša 42 5/13PB Bojovic Marko 0 107/13TH Boldiš Anita 4 99/13TR Božicic Jovana 46 38/13FR Božinovski Vesna 44 48/13FR Brankov Anita 42 198/13FR Bujak Aleksandar 49 31/13FR Ciganovic Jelena 45 60/13TR Ciganovic Srdan 33 64/13TR Cvijic Milkica 35 7/13PB Calakic Borislav 52 204/13TR Calic Aleksandar 14 67/13TR Cavic Miloš 33 52/13FR Colovic Tamara 34 52/13TR Cubrilovic Sandra 44 78/13TR Divljanovic Branimir 6 158/13TR Dražic Uroš 23 153/13TR Dubravac Bojan 40 41/13TH Dudic Predrag 23 72/13FR Dudok Mariena 42 199/10TR Dukic Aleksandar 5 179/12 TR Džaja Gorana 3 140/13FR Dževelekides Jelena 43 157/13FR Ðordevic Andrijana 0 50/13PB Ðordevic Dijana 36 120/13FR Ðukic Miljana 3 174/13FR Ðurica Milan 22 116/13FR Ðuric Sandra 0 69/13TH Gavrilovic Jovana 6 171/12 FR Glišic Lazar 5 185/13TR Gnjatovic Perica 14 163/13FR Golub Ivana 42 180/13TR Golubic Jelena 33 1/13PB Grujicic Saša 42 93/13TR Grujic Nebojša 33 63/13TH Gvozdenovic Natalija 19 78/13FR Hristic Milan 26 18/13FR Husak Mirjana 16 151/13FR Ignjatovic Miloš 7 160/13FR Ilic Daliborka 25 192/13FR Ilic Jelena 21 113/13TR Ilic Nikola 59 37/13TR Isajlovic Nataša 0 126/13FR Ivaniševic Stefan 4 19/13FR Ivetic Ruža 48 159/13TR Ivic Darko 57 175/13FR Ivkovic Nemanja 1 129/13FR Jakovljevic Mirjana 3 50/13TR Jakšic Tatjana 33 156/13TR Jandric Stefan 5 85/13FR Janicijevic Strahinja 16 37/13FR Janjic Mirjana 3 139/13TR Jelicic Jovan 3 188/13FR Jokic Sladana 0 80/12 TH Jovanovic Marijana 22 66/13FR Kacanski Siniša 13 79/13TH Kalauzovic Ðorde 11 6/13TR Kalenic Marija 43 93/13TH Kaluderovic Filip 39 91/13TH Kanjeric Matija 7 10/13TR Kapur Nemanja 36 96/13FR Katic Tijana 36 154/13TR Keravica Jovan 22 190/13TR Kokanovic Marijana 29 45/13FR Komanovic Nena 42 44/13FR Kopilovic Ivana 26 100/13TR Kopric Branko 26 132/13TR Kosanovic Dejana 16 53/12 TH Kosanovic Ivana 7 31/13PB Krezovic Jovana 0 17/13PB Krspogacin Danijela 0 92/13 PB Kulpinac Aleksandra 22 164/13TR Lancuški Mihailo 13 24/13TR Lazarevic Uroš 0 109/13FR Lemajic Marko 0 64/13FR Lepojevic Dragana 0 159/12 TR Letic Ljubomir 5 209/13TR Lilic Miloš 17 65/13FR Lukic Snežana 59 8/13PB Lukic Tatjana 25 118/13TR Lukovac Bojana 45 200/13TR Majkic Milica 54 21/13FR Majstorovic Milana 33 82/13 PB Maksimovic Olivera 33 27/13TH Maravic Milena 3 12/13FR Maric Nevena 14 76/13 PB Maricic Nataša 6 266/12 FR Maricic Rajko 0 208/13TR Marijanovic Vladimir 24 181/13TR Marjanovic Smiljka 24 175/13TR Matoševic Bojana 27 184/13TR Mažar Luka 12 128/13TR Medic Nikola 13 67/13FR Mijatovic Ivana 41 27/13TR Miladic Gordana 23 219/13 TR Milanovic Igor 36 41/13TR Milenkovic Aleksandar 22 42/13FR Miletic Tamara 4 23/13TH Milinkovic Emilijan 28 171/13FR Miljevic Bojan 28 142/13TR Milosav Jelena 0 62/13TH Milovanovic Magdalena 12 58/13FR Mirkovic Marica 13 19/13TR Mirkovic Miloš 38 33/13TR Mirosavljev Ivana 27 74/13TR Mlinko Miloš 6 Grupa: 1-13Z-V42 SOCIOLOGIJA (Bol. 12) (12OO05) Godina: 2013/14, semestar: 1 Broj indeksa Prezime Ime ispit 87/13 PB Brkic Dejan 12 64/13PB Corac Bojana 6 79/13 PB Coso Vladan 33 72/13TH Dragicevic Gorana 25 10/13TH Kostic Divna 62 218/13 FR Kopunovic Legetin Silvana 0 62/13TR Lucic Milica 0 5/13TH Maksic Svetlana 39 9/13PB Martinov Vesna 9 100/13 PB Macoš Mita 10 97/13FR Micic Jovica 29 20/13TR Mracajac Milana 22 77/13FR Namacinski Vladimir 2 211/13FR Nanic Strahinja 17 56/13TR Nedeljkovic Aleksandra 34 25/13TH Pajic Stefan 28 165/13TR Pap Andrej 17 210/13TR Pašic Luka 36 33/13PB Pavlovic Ljiljana 13 53/13FR Pavlovic Milica 9 207/13FR Pekez Branislava 0 ZABRANA 162/13TR Petkovic Jovan 10 11/13PB Petkovic Mirjana 6 82/13FR Petrovic Radovan 46 59/13FR Petrovic Teodora 27 36/13TR Popovic Dragan 9 220/13 TR Popovic Ðina 35 57/13PB Prica Saša 3 31/13TR Prodic Vladimir 28 21/13TR Rablov Bogdan 36 102/13TR Radanovic Miloš 7 90/13FR Radin Sanja 20 58/13TH Radovanovic Bojana 26 130/13TR Radovanovic Marina 3 28/13TH Radovic Aleksandra 33 131/13FR Rajic Nikola 15 61/13TH Rajinac Teodora 33 178/13FR Repac Ivan 0 59/13TR Ristic Biljana 19 97/13 PB Ridošic Suzana 16 25/13PB Rodic Nedeljka 21 4/13TH Rovic Danijela 21 168/13FR Sabo Eleonora 0 12/13TR Salontaj Andreja 0 112/13FR Saranovac Jelena 9 121/13FR Savic Milan 9 48/13PB Savic Nikola 3 193/13FR Sec Daniela 33 7/13FR Smiljanic Bojana 41 143/13FR Spasic Marko 45 112/13TR Spasojevic Goran 0 39/13FR Stajšic Marijana 11 122/13TR Stamenkovic Milena 0 36/13TH Stankovic Slavica 33 19/13PB Stanojevic Tamara 0 95/13FR Stecuk Stefan 2 12/13PB Stevanovic Milana 23 124/13FR Sušic Branka 20 80/13TR Šakota Mitar 19 168/13TR Šarovic Tijana 10 27/13FR Šašic Tamara 0 1/13TH Škrbic Srdan 0 69/13FR Šoštaric Ivana 10 205/13FR Štetic Vukašin 0 68/13PB Šumar Milan 3 137/13TR Švonja Branislava 17 93/12 PB Štral Irvin 2 7/13TR Tijanic Jelena 3 128/13FR Todorovic Jovana 8 191/13TR Tomic Katarina 42 183/13TR Tomic Nemanja 16 216/FR Tomic Goran 2 88/13 PB Topalov Jovana 13 194/13TR Topic Dijana 20 2/13TR Tošic Dragana 24 71/13FR Tošic Ivana 33 3/13TH Trajkovski Bojan 48 98/13FR Trifunovic Dragana 3 6/13FR Trikic Ana 18 125/12TR Tripic Nikola 0 5/13TR Trivunovic Dijana 0 59/12 PB Ubiparip Dragana 0 3/13FR Vagner Sintia 59 28/12 PB Valter Tijana 0 104/13TR Vargec Suzana 21 144/13TR Varicak Nikola 6 161/13FR Vasic Marija 0 97/13TR Vasic Nikola 12 89/13FR Vasic Uroš 0 101/13TR Veselinovic Jelena 49 10/13FR Vidric Emilija 47 190/13FR Vrekic Snežana 18 177/13FR Vujicic Dejan 0 34/13TR Vujic Branislav 4 35/13FR Vukovic Teodora 49 180/13FR Vurunic Bojana 37 125/13FR Zahorec Marina 22 24/13FR Zerdo Snežana 37 3/13TR Zlatkovic Maja 47 22/13TH Zoric Emilija 16 143/10 FR Zoric Aleksandra 22

19. februara 2014.
Rezultati kolokvijuma iz SOCIOLOGIJE: 11. 02. 2014.

Položili su svi studenti koji imaju 11 ili više poena. Prof. dr Gordana Vuksanovic 1. Barjaktarov Jovana 130/13 FR 13 2. Bukvic Aleksandar 144/10 PB 16 3. Veselinovic Milan 182/13 FR 11 4. Videkanjic Sanja 13 5. Gledic Zoran 35/13 TH 13 6. Jovicic Dejan 86/13 PB 19 7. Ljubanic Maša 166/13 FR 13 8. M— Srdan 85/13 TR 18 9. Nikolic Sladana 17/13 FR 13 10. Popov Marija 20/13 FR 19 11. Puaca Nikola 68/13 FR 9 12. Rodic Jovana 75/13 TR 14 13. Sekulic Dušan 33/13 TH 11 14. Tatomir Dajana 1/13 FR 11 15. Topolic Dejana 134/13 TR 11

27. januara 2014.
Popravni kolokvijum iz SOCIOLOGIJE 11. 02. 2014.

Popravni kolokvijum iz Sociologije održace se 11. 02. 2014. u 14:00 casova u prostorijama u KRALJA PETRA. Prof. dr Gordana Vuksanovic

22. januara 2014.
Termin za konsultacije VAŽNO!

Od 23. 01. 2014. konsultacije ce se održavati CETVRTKOM u terminu od 11:00 do 13:00, Liman, kabinet br. 42. Prof. dr Gordana Vuksanovic

23. decembra 2013.
Rezultati kolokvijuma iz SOCIOLOGIJE 9. 12. 2013.

Poštovane koleginice/kolege, kolokvijum su položili svi oni koji su osvojili 11 ili vise poena. Ponesite u ponedeljak indekse da mogu da Vam upišem predispitne poene. Prof. dr Gordana Vuksanovic Grupa: 1-13Z-V41 SOCIOLOGIJA (Bol. 12) (12OO05) Godina: 2013/14, semestar: 1 Broj indeksa Prezime Ime kolokvijum 1 38/13TR Adamov Nemanja 11 2 136/13FR Aksic Nevena 19 3 28/13TR Almaj Marina 20 4 149/13TR Andrejevic Ljiljana 17 5 107/13FR Andric Marijana 19 6 169/13FR Andelic Marko 17 7 52/13TH Andelkovic Bojana 13 8 62/13FR Antic Aleksandra 19 9 64/13TH Apatovic Stefan 18 10 46/13TR Arsenac Marko 11 127/13FR Babic Katarina 15 12 73/13TR Bajagic Ana 14 13 147/13TR Bajic Miloš 14 14 103/13TR Bakic Nenad 17 15 166/13TR Balaš Marko 16 173/13TR Barac Zoran 14 17 76/13TH Barišic Marko 18 130/13FR Barjaktarov Jovana 19 11/13TR Beljanski Stefan 13 20 30/13TR Beric Marko 19 21 81/13FR Beronja Nebojša 16 22 182/13TR Bertl Viktorija 12 23 1/13TR Biljic Vanja 19 24 145/13FR Bisic Milena 25 200/13FR Bjeloš Nemanja 14 26 22/13TR Blagojevic Vuk 18 27 119/13FR Bogicevic Aleksandra 19 28 16/13FR Bojadžija Ljubiša 19 29 76/13TR Bojovic Ivana 17 30 5/13PB Bojovic Marko 18 31 107/13TH Boldiš Anita 18 32 99/13TR Božicic Jovana 19 33 13/13FR Božicic Milica 19 34 38/13FR Božinovski Vesna 20 35 48/13FR Brankov Anita 19 36 84/13TR Brankov Predrag 9 37 32/13TR Brnjica Milena 38 95/13TR Bubulj Igor 16 39 133/13TR Buco Darko 11 40 198/13FR Bujak Aleksandar 19 41 32/13FR Burgermayer Monika 19 42 39/13TH Buzek Štefan 43 39/13TR Carevic Dejan 19 44 31/13FR Ciganovic Jelena 20 45 60/13TR Ciganovic Srdan 19 46 75/13FR Cvetanovic Ana 13 47 64/13TR Cvijic Milkica 19 48 7/13PB Calakic Borislav 20 49 204/13TR Calic Aleksandar 18 50 67/13TR Cavic Miloš 15 51 52/13FR Colovic Tamara 20 52 52/13TR Cubrilovic Sandra 20 53 7/13TH Damic Aleksandra 19 54 80/13TH Dedic Nemanja 55 78/13TR Divljanovic Branimir 14 56 208/13FR Dmitrovic Branko 57 99/13FR Dragic Ivana 58 159/13FR Dragutinovic Vladimir 20 59 158/13TR Dražic Uroš 19 60 120/13TR Dronjak Marija 12 61 153/13TR Dubravac Bojan 18 62 41/13TH Dudic Predrag 16 63 146/13FR Dudok Anastasija 64 72/13FR Dudok Mariena 18 65 38/13PB Duletic Nikola 11 65A 179/12 TR Džaja Gorana 11 66 140/13FR Dževelekides Jelena 20 67 157/13FR Ðordevic Andrijana 13 68 50/13PB Ðordevic Dijana 19 69 120/13FR Ðukic Miljana 18 70 174/13FR Ðurica Milan 20 71 116/13FR Ðuric Sandra 15 72 86/13TR Erak Branko 14 73 94/13TR Erakovic Luka 10 74 24/13PB Gagalov Neda 17 75 132/13FR Gaši Ines 14 76 69/13TH Gavrilovic Jovana 13 77 35/13TH Gledic Zoran 77A 109/12 TR Gligoric Silvije 16 78 185/13TR Gnjatovic Perica 14 79 163/13FR Golub Ivana 20 80 180/13TR Golubic Jelena 18 81 98/13TR Grozdic Radoslav 82 1/13PB Grujicic Saša 19 83 93/13TR Grujic Nebojša 14 84 49/13PB Grujic Tihomir 20 85 153/13FR Guslov Bojana 86 63/13TH Gvozdenovic Natalija 16 87 5/13FR Haška Andrea 19 88 78/13FR Hristic Milan 17 89 18/13FR Husak Mirjana 18 90 151/13FR Ignjatovic Miloš 17 91 160/13FR Ilic Daliborka 20 92 192/13FR Ilic Jelena 16 93 113/13TR Ilic Nikola 19 94 37/13TR Isajlovic Nataša 12 95 126/13FR Ivaniševic Stefan 18 96 19/13FR Ivetic Ruža 19 97 159/13TR Ivic Darko 19 98 175/13FR Ivkovic Nemanja 13 99 129/13FR Jakovljevic Mirjana 16 100 50/13TR Jakšic Tatjana 19 101 156/13TR Jandric Stefan 17 102 85/13FR Janicijevic Strahinja 15 103 25/13FR Janjanin Dejana 18 104 37/13FR Janjic Mirjana 16 105 32/13TH Jankovic Ivan 10 106 139/13TR Jelicic Jovan 14 107 170/13TR Jockovic Marko 15 108 188/13FR Jokic Sladana 16 109 11/13TH Jovanovic Slavica 20 110 84/13TH Jovicic Snežana 111 66/13FR Kacanski Siniša 14 112 79/13TH Kalauzovic Ðorde 20 113 6/13TR Kalenic Marija 19 114 93/13TH Kaluderovic Filip 16 115 91/13TH Kanjeric Matija 13 116 10/13TR Kapur Nemanja 20 117 96/13FR Katic Tijana 18 118 154/13TR Keravica Jovan 18 119 190/13TR Kokanovic Marijana 17 120 45/13FR Komanovic Nena 20 121 44/13FR Kopilovic Ivana 19 122 100/13TR Kopric Branko 12 123 132/13TR Kosanovic Dejana 11 124 173/13FR Kovac Kristina 125 77/13TR Kovac Zorana 12 126 31/13PB Krezovic Jovana 16 127 17/13PB Krspogacin Danijela 18 128 4/13TR Krtinic Marijana 16 128A 92/13 PB Kulpinac Aleksandra 17 129 164/13TR Lancuški Mihailo 16 130 150/13TR Latinovic Nikola 131 24/13TR Lazarevic Uroš 15 132 109/13FR Lemajic Marko 18 133 64/13FR Lepojevic Dragana 12 134 2/13FR Letic Dragana 20 135 209/13TR Lilic Miloš 14 136 166/13FR Ljubanic Maja 10 137 176/13FR Lovre Jelena 11 138 65/13FR Lukic Snežana 20 139 8/13PB Lukic Tatjana 16 140 118/13TR Lukovac Bojana 18 141 200/13TR Majkic Milica 19 142 21/13FR Majstorovic Milana 19 142A 82/13 PB Maksimovic Olivera 20 143 92/13TR Mandic Tina 144 27/13TH Maravic Milena 11 145 68/13TH Maric Mitar 146 12/13FR Maric Nevena 16 146 A 76/13 PB Maricic Nataša 13 147 208/13TR Marijanovic Vladimir 13 148 181/13TR Marjanovic Smiljka 16 149 175/13TR Matoševic Bojana 17 150 184/13TR Mažar Luka 14 151 128/13TR Medic Nikola 15 152 67/13FR Mijatovic Ivana 19 153 27/13TR Miladic Gordana 20 153A 219/13 TR Milanovic Igor 20 154 41/13TR Milenkovic Aleksandar 14 155 42/13FR Miletic Tamara 14 156 23/13TH Milinkovic Emilijan 15 157 171/13FR Miljevic Bojan 15 158 108/13FR Milkovski Nikola 15 159 115/13TR Milodanovic David 12 160 142/13TR Milosav Jelena 16 161 62/13TH Milovanovic Magdalena 16 162 58/13FR Mirkovic Marica 14 163 19/13TR Mirkovic Miloš 19 164 33/13TR Mirosavljev Ivana 18 165 74/13TR Mlinko Miloš 17 166 85/13TR Moljac Srdan 10 Grupa: 1-13Z-V42 SOCIOLOGIJA (Bol. 12) (12OO05) Godina: 2013/14, semestar: 1 Broj indeksa Prezime Ime kolokvijum 1 214/13FR Avric Branislava 2 4/13PB Barašin Marija 12 2 A 87/13 PB Brkic Dejan 17 3 89/13TR Bubalo Nataša 13 4 88/13TR Cvejic Ðorde 14 5 64/13PB Corac Bojana 14 5A 79/13 PB Coso Vladan 19 6 72/13TH Dragicevic Gorana 20 6A 65/07 TR Ðokic Helena 15 7 22/13FR Ðumic Dragana 19 8 66/13PB Hrvacanin Jelena 9 91/13FR Jankovic Jelena 11 10 10/13TH Kostic Divna 17 10 A 218/13 FR Kopunovic Legetin Silvana 16 11 140/13TR Lazendic Dejan 12 189/13FR Lazendic Verica 14 13 62/13TR Lucic Milica 19 14 5/13TH Maksic Svetlana 20 15 9/13PB Martinov Vesna 16 15 A 100/13 PB Matoš Mita 17 16 97/13FR Micic Jovica 17 17 20/13TR Mracajac Milana 18 18 77/13FR Namacinski Vladimir 12 19 211/13FR Nanic Strahinja 13 20 56/13TR Nedeljkovic Aleksandra 19 21 93/13FR Nenin Jelena 22 213/13FR Nikolic Nevena 14 23 17/13FR Nikolic Sladana 24 8/13FR Ninkovic Stefan 18 25 71/13TR Nojkic Slobodan 26 113/13FR Nonic Marko 27 141/13TR Olujic Milan 28 148/13TR Oros Miroslav 29 152/13TR Orovec Marijan 30 196/13TR Pajic Gabrijela 11 31 25/13TH Pajic Stefan 13 32 70/13TR Pandžic Milomir 9 33 102/13TH Panic Nikola 13 34 165/13TR Pap Andrej 16 35 210/13TR Pašic Luka 20 36 114/13FR Paul Karolina 17 37 133/13FR Pavkovic Jovan 38 33/13PB Pavlovic Ljiljana 17 39 53/13FR Pavlovic Milica 19 40 207/13FR Pekez Branislava 17 41 40/13PB Pekic Jovan 19 42 43/13FR Petkovic Dijana 18 43 162/13TR Petkovic Jovan 16 44 11/13PB Petkovic Mirjana 15 45 82/13FR Petrovic Radovan 17 46 59/13FR Petrovic Teodora 16 47 20/13FR Popov Marija 48 36/13TR Popovic Dragan 17 48 A 220/13 TR Popovic Ðina 18 49 105/13FR Potrebic Janko 50 104/13TH Poznanovic Ružica 16 51 57/13PB Prica Saša 13 52 31/13TR Prodic Vladimir 14 53 68/13FR Puaca Nikola 10 54 21/13TR Rablov Bogdan 16 55 102/13TR Radanovic Miloš 20 56 150/13FR Radevic Vukašin 12 57 29/13TR Radic Stevo 58 90/13FR Radin Sanja 16 59 58/13TH Radovanovic Bojana 16 60 130/13TR Radovanovic Marina 17 61 28/13TH Radovic Aleksandra 20 62 69/13TR Radul Dejan 63 131/13FR Rajic Nikola 15 64 61/13TH Rajinac Teodora 16 65 106/13FR Rakic Aleksandra 16 66 178/13FR Repac Ivan 11 67 59/13TR Ristic Biljana 18 67 A 97/13 PB Ridošic Suzana 18 68 75/13TR Rodic Jovana 69 25/13PB Rodic Nedeljka 15 70 4/13TH Rovic Danijela 18 71 3/13PB Rudakov Danilo 19 72 168/13FR Sabo Eleonora 12 73 12/13TR Salontaj Andreja 17 74 112/13FR Saranovac Jelena 15 75 121/13FR Savic Milan 12 76 48/13PB Savic Nikola 11 77 47/13TH Savkic Stefan 78 193/13FR Sec Daniela 15 79 33/13TH Sekulic Dušan 7 80 105/13TR Sinkovic Kristina 12 81 7/13FR Smiljanic Bojana 20 82 143/13FR Spasic Marko 16 83 112/13TR Spasojevic Goran 14 84 39/13FR Stajšic Marijana 17 85 122/13TR Stamenkovic Milena 18 86 87/13TH Stanišic Sanja 87 177/13TR Stankovic Ljubomir 12 88 36/13TH Stankovic Slavica 16 89 19/13PB Stanojevic Tamara 16 90 95/13FR Stecuk Stefan 16 91 12/13PB Stevanovic Milana 19 92 183/13FR Stricevic Nikola 15 93 28/13FR Sucevic Dragana 94 124/13FR Sušic Branka 12 95 80/13TR Šakota Mitar 17 96 168/13TR Šarovic Tijana 12 97 27/13FR Šašic Tamara 17 98 55/13PB Šikman Mirjana 15 99 40/13TR Šimunovacki Siniša 20 100 1/13TH Škrbic Srdan 13 101 69/13FR Šoštaric Ivana 20 102 205/13FR Štetic Vukašin 13 103 99/13TH Šucurovic Vanja 104 68/13PB Šumar Milan 13 105 137/13TR Švonja Branislava 17 106 44/13TH Talpai Beata 14 107 106/13TR Tasic Nikola 13 108 1/13FR Tatomir Dajana 9 109 169/13TR Tepic Bogdan 110 7/13TR Tijanic Jelena 17 111 128/13FR Todorovic Jovana 15 112 217/13TR Tomic Bojana 113 191/13TR Tomic Katarina 19 114 183/13TR Tomic Nemanja 15 114A 88/13 PB Topalov Jovana 16 115 194/13TR Topic Dijana 17 116 134/13TR Topolic Dejana 10 117 2/13TR Tošic Dragana 16 118 71/13FR Tošic Ivana 17 119 3/13TH Trajkovski Bojan 18 120 2/13TH Travica Tamara 18 121 90/13TR Trifkovic Dragan 20 122 98/13FR Trifunovic Dragana 14 123 6/13FR Trikic Ana 18 124 5/13TR Trivunovic Dijana 20 125 17/13TH Trivunovic Slavica 126 47/13TR Uglješin Jelena 127 3/13FR Vagner Sintia 20 128 104/13TR Vargec Suzana 16 129 144/13TR Varicak Nikola 18 130 161/13FR Vasic Marija 11 131 97/13TR Vasic Nikola 18 132 89/13FR Vasic Uroš 12 133 101/13TR Veselinovic Jelena 18 134 182/13FR Veselinovic Milan 10 135 81/13TR Videkanjic Sanja 10 136 10/13FR Vidric Emilija 19 137 65/13TR Vlajnic Andrija 14 138 34/13FR Vranka Ondrej 20 139 190/13FR Vrekic Snežana 19 140 177/13FR Vujicic Dejan 14 141 34/13TR Vujic Branislav 17 142 91/13TR Vukojevic Dejan 143 203/13TR Vukovic Milomir 144 35/13FR Vukovic Teodora 20 145 193/13TR Vuletic Marko 14 146 180/13FR Vurunic Bojana 19 147 125/13FR Zahorec Marina 17 148 24/13FR Zerdo Snežana 16 149 3/13TR Zlatkovic Maja 20 150 22/13TH Zoric Emilija 19 151 143/10 FR Zoric Aleksandra 16

13. decembra 2013.
KONSULTACIJE

Poštovane koleginice/kolege, konsultacije kod Prof. dr Gordane Vuksanovic održace se 18. 12. umesto 19. 12. 2013. godine. Konsultacije ce se održati u terminu od 14:00 do 16:00 casova u kabinetu br. 42, Liman. Promena se odnosi samo na navedene datume. Prof. dr Gordana Vuksanovic

3. decembra 2013.
Kolokvijum iz SOCIOLOGIJE: 9. 12. 2013.

Kolokvijum iz SOCIOLOGIJE održace se u ponedeljak 9. 12. 2013. godine u prostorijama (amfiteatar) u KRALJA PETRA. Kolokvijum ce se održati prema navedenom rasporedu. Studenti cija imena se ne nalaze na navedenim spiskovima, treba da dodu u 12 : 30. Molim Vas da se pridržavate rasporeda polaganja. Prof. dr Gordana Vuksanovic Grupa: 1-13Z-V42 – Od broja 1 do broja 60 (ukljucujuci i broj 60): 8:30 casova – Od broja 61 do broja 120 (ukljucujuci i broj 120): 9:30 casova – Od broja 121 do broja 150 (ukljucujuci i broj 150): 10:30 casova Grupa: 1-13Z-V41 – Od broja 1 do broja 60 (ukljucujuci i broj 60): 11:30 casova – Od broja 61 do broja 120 (ukljucujuci i broj 120): 12:30 casova U ovom terminu treba da dodu i studenti cija imena se ne nalaze na navedenim spiskovima. – Od broja 121 do broja 166 (ukljucujuci i broj 166): 10:30 casova Grupa: 1-13Z-V42 SOCIOLOGIJA (Bol. 12) (12OO05) Godina: 2013/14, semestar: 1 Broj indeksa Prezime Ime 1 214/13FR Avric Branislava 2 4/13PB Barašin Marija 3 89/13TR Bubalo Nataša 4 88/13TR Cvejic Ðorde 5 64/13PB Corac Bojana 6 72/13TH Dragicevic Gorana 7 22/13FR Ðumic Dragana 8 66/13PB Hrvacanin Jelena 9 91/13FR Jankovic Jelena 10 10/13TH Kostic Divna 11 140/13TR Lazendic Dejan 12 189/13FR Lazendic Verica 13 62/13TR Lucic Milica 14 5/13TH Maksic Svetlana 15 9/13PB Martinov Vesna 16 97/13FR Micic Jovica 17 20/13TR Mracajac Milana 18 77/13FR Namacinski Vladimir 19 211/13FR Nanic Strahinja 20 56/13TR Nedeljkovic Aleksandra 21 93/13FR Nenin Jelena 22 213/13FR Nikolic Nevena 23 17/13FR Nikolic Sladana 24 8/13FR Ninkovic Stefan 25 71/13TR Nojkic Slobodan 26 113/13FR Nonic Marko 27 141/13TR Olujic Milan 28 148/13TR Oros Miroslav 29 152/13TR Orovec Marijan 30 196/13TR Pajic Gabrijela 31 25/13TH Pajic Stefan 32 70/13TR Pandžic Milomir 33 102/13TH Panic Nikola 34 165/13TR Pap Andrej 35 210/13TR Pašic Luka 36 114/13FR Paul Karolina 37 133/13FR Pavkovic Jovan 38 33/13PB Pavlovic Ljiljana 39 53/13FR Pavlovic Milica 40 207/13FR Pekez Branislava 41 40/13PB Pekic Jovan 42 43/13FR Petkovic Dijana 43 162/13TR Petkovic Jovan 44 11/13PB Petkovic Mirjana 45 82/13FR Petrovic Radovan 46 59/13FR Petrovic Teodora 47 20/13FR Popov Marija 48 36/13TR Popovic Dragan 49 105/13FR Potrebic Janko 50 104/13TH Poznanovic Ružica 51 57/13PB Prica Saša 52 31/13TR Prodic Vladimir 53 68/13FR Puaca Nikola 54 21/13TR Rablov Bogdan 55 102/13TR Radanovic Miloš 56 150/13FR Radevic Vukašin 57 29/13TR Radic Stevo 58 90/13FR Radin Sanja 59 58/13TH Radovanovic Bojana 60 130/13TR Radovanovic Marina 61 28/13TH Radovic Aleksandra 62 69/13TR Radul Dejan 63 131/13FR Rajic Nikola 64 61/13TH Rajinac Teodora 65 106/13FR Rakic Aleksandra 66 178/13FR Repac Ivan 67 59/13TR Ristic Biljana 68 75/13TR Rodic Jovana 69 25/13PB Rodic Nedeljka 70 4/13TH Rovic Danijela 71 3/13PB Rudakov Danilo 72 168/13FR Sabo Eleonora 73 12/13TR Salontaj Andreja 74 112/13FR Saranovac Jelena 75 121/13FR Savic Milan 76 48/13PB Savic Nikola 77 47/13TH Savkic Stefan 78 193/13FR Sec Daniela 79 33/13TH Sekulic Dušan 80 105/13TR Sinkovic Kristina 81 7/13FR Smiljanic Bojana 82 143/13FR Spasic Marko 83 112/13TR Spasojevic Goran 84 39/13FR Stajšic Marijana 85 122/13TR Stamenkovic Milena 86 87/13TH Stanišic Sanja 87 177/13TR Stankovic Ljubomir 88 36/13TH Stankovic Slavica 89 19/13PB Stanojevic Tamara 90 95/13FR Stecuk Stefan 91 12/13PB Stevanovic Milana 92 183/13FR Stricevic Nikola 93 28/13FR Sucevic Dragana 94 124/13FR Sušic Branka 95 80/13TR Šakota Mitar 96 168/13TR Šarovic Tijana 97 27/13FR Šašic Tamara 98 55/13PB Šikman Mirjana 99 40/13TR Šimunovacki Siniša 100 1/13TH Škrbic Srdan 101 69/13FR Šoštaric Ivana 102 205/13FR Štetic Vukašin 103 99/13TH Šucurovic Vanja 104 68/13PB Šumar Milan 105 137/13TR Švonja Branislava 106 44/13TH Talpai Beata 107 106/13TR Tasic Nikola 108 1/13FR Tatomir Dajana 109 169/13TR Tepic Bogdan 110 7/13TR Tijanic Jelena 111 128/13FR Todorovic Jovana 112 217/13TR Tomic Bojana 113 191/13TR Tomic Katarina 114 183/13TR Tomic Nemanja 115 194/13TR Topic Dijana 116 134/13TR Topolic Dejana 117 2/13TR Tošic Dragana 118 71/13FR Tošic Ivana 119 3/13TH Trajkovski Bojan 120 2/13TH Travica Tamara 121 90/13TR Trifkovic Dragan 122 98/13FR Trifunovic Dragana 123 6/13FR Trikic Ana 124 5/13TR Trivunovic Dijana 125 17/13TH Trivunovic Slavica 126 47/13TR Uglješin Jelena 127 3/13FR Vagner Sintia 128 104/13TR Vargec Suzana 129 144/13TR Varicak Nikola 130 161/13FR Vasic Marija 131 97/13TR Vasic Nikola 132 89/13FR Vasic Uroš 133 101/13TR Veselinovic Jelena 134 182/13FR Veselinovic Milan 135 81/13TR Videkanjic Sanja 136 10/13FR Vidric Emilija 137 65/13TR Vlajnic Andrija 138 34/13FR Vranka Ondrej 139 190/13FR Vrekic Snežana 140 177/13FR Vujicic Dejan 141 34/13TR Vujic Branislav 142 91/13TR Vukojevic Dejan 143 203/13TR Vukovic Milomir 144 35/13FR Vukovic Teodora 145 193/13TR Vuletic Marko 146 180/13FR Vurunic Bojana 147 125/13FR Zahorec Marina 148 24/13FR Zerdo Snežana 149 3/13TR Zlatkovic Maja 150 22/13TH Zoric Emilija Grupa: 1-13Z-V41 SOCIOLOGIJA (Bol. 12) (12OO05) Godina: 2013/14, semestar: 1 Broj indeksa Prezime Ime 1 38/13TR Adamov Nemanja 2 136/13FR Aksic Nevena 3 28/13TR Almaj Marina 4 149/13TR Andrejevic Ljiljana 5 107/13FR Andric Marijana 6 169/13FR Andelic Marko 7 52/13TH Andelkovic Bojana 8 62/13FR Antic Aleksandra 9 64/13TH Apatovic Stefan 10 46/13TR Arsenac Marko 11 127/13FR Babic Katarina 12 73/13TR Bajagic Ana 13 147/13TR Bajic Miloš 14 103/13TR Bakic Nenad 15 166/13TR Balaš Marko 16 173/13TR Barac Zoran 17 76/13TH Barišic Marko 18 130/13FR Barjaktarov Jovana 19 11/13TR Beljanski Stefan 20 30/13TR Beric Marko 21 81/13FR Beronja Nebojša 22 182/13TR Bertl Viktorija 23 1/13TR Biljic Vanja 24 145/13FR Bisic Milena 25 200/13FR Bjeloš Nemanja 26 22/13TR Blagojevic Vuk 27 119/13FR Bogicevic Aleksandra 28 16/13FR Bojadžija Ljubiša 29 76/13TR Bojovic Ivana 30 5/13PB Bojovic Marko 31 107/13TH Boldiš Anita 32 99/13TR Božicic Jovana 33 13/13FR Božicic Milica 34 38/13FR Božinovski Vesna 35 48/13FR Brankov Anita 36 84/13TR Brankov Predrag 37 32/13TR Brnjica Milena 38 95/13TR Bubulj Igor 39 133/13TR Buco Darko 40 198/13FR Bujak Aleksandar 41 32/13FR Burgermayer Monika 42 39/13TH Buzek Štefan 43 39/13TR Carevic Dejan 44 31/13FR Ciganovic Jelena 45 60/13TR Ciganovic Srdan 46 75/13FR Cvetanovic Ana 47 64/13TR Cvijic Milkica 48 7/13PB Calakic Borislav 49 204/13TR Calic Aleksandar 50 67/13TR Cavic Miloš 51 52/13FR Colovic Tamara 52 52/13TR Cubrilovic Sandra 53 7/13TH Damic Aleksandra 54 80/13TH Dedic Nemanja 55 78/13TR Divljanovic Branimir 56 208/13FR Dmitrovic Branko 57 99/13FR Dragic Ivana 58 159/13FR Dragutinovic Vladimir 59 158/13TR Dražic Uroš 60 120/13TR Dronjak Marija 61 153/13TR Dubravac Bojan 62 41/13TH Dudic Predrag 63 146/13FR Dudok Anastasija 64 72/13FR Dudok Mariena 65 38/13PB Duletic Nikola 66 140/13FR Dževelekides Jelena 67 157/13FR Ðordevic Andrijana 68 50/13PB Ðordevic Dijana 69 120/13FR Ðukic Miljana 70 174/13FR Ðurica Milan 71 116/13FR Ðuric Sandra 72 86/13TR Erak Branko 73 94/13TR Erakovic Luka 74 24/13PB Gagalov Neda 75 132/13FR Gaši Ines 76 69/13TH Gavrilovic Jovana 77 35/13TH Gledic Zoran 78 185/13TR Gnjatovic Perica 79 163/13FR Golub Ivana 80 180/13TR Golubic Jelena 81 98/13TR Grozdic Radoslav 82 1/13PB Grujicic Saša 83 93/13TR Grujic Nebojša 84 49/13PB Grujic Tihomir 85 153/13FR Guslov Bojana 86 63/13TH Gvozdenovic Natalija 87 5/13FR Haška Andrea 88 78/13FR Hristic Milan 89 18/13FR Husak Mirjana 90 151/13FR Ignjatovic Miloš 91 160/13FR Ilic Daliborka 92 192/13FR Ilic Jelena 93 113/13TR Ilic Nikola 94 37/13TR Isajlovic Nataša 95 126/13FR Ivaniševic Stefan 96 19/13FR Ivetic Ruža 97 159/13TR Ivic Darko 98 175/13FR Ivkovic Nemanja 99 129/13FR Jakovljevic Mirjana 100 50/13TR Jakšic Tatjana 101 156/13TR Jandric Stefan 102 85/13FR Janicijevic Strahinja 103 25/13FR Janjanin Dejana 104 37/13FR Janjic Mirjana 105 32/13TH Jankovic Ivan 106 139/13TR Jelicic Jovan 107 170/13TR Jockovic Marko 108 188/13FR Jokic Sladana 109 11/13TH Jovanovic Slavica 110 84/13TH Jovicic Snežana 111 66/13FR Kacanski Siniša 112 79/13TH Kalauzovic Ðorde 113 6/13TR Kalenic Marija 114 93/13TH Kaluderovic Filip 115 91/13TH Kanjeric Matija 116 10/13TR Kapur Nemanja 117 96/13FR Katic Tijana 118 154/13TR Keravica Jovan 119 190/13TR Kokanovic Marijana 120 45/13FR Komanovic Nena 121 44/13FR Kopilovic Ivana 122 100/13TR Kopric Branko 123 132/13TR Kosanovic Dejana 124 173/13FR Kovac Kristina 125 77/13TR Kovac Zorana 126 31/13PB Krezovic Jovana 127 17/13PB Krspogacin Danijela 128 4/13TR Krtinic Marijana 129 164/13TR Lancuški Mihailo 130 150/13TR Latinovic Nikola 131 24/13TR Lazarevic Uroš 132 109/13FR Lemajic Marko 133 64/13FR Lepojevic Dragana 134 2/13FR Letic Dragana 135 209/13TR Lilic Miloš 136 166/13FR Ljubanic Maja 137 176/13FR Lovre Jelena 138 65/13FR Lukic Snežana 139 8/13PB Lukic Tatjana 140 118/13TR Lukovac Bojana 141 200/13TR Majkic Milica 142 21/13FR Majstorovic Milana 143 92/13TR Mandic Tina 144 27/13TH Maravic Milena 145 68/13TH Maric Mitar 146 12/13FR Maric Nevena 147 208/13TR Marijanovic Vladimir 148 181/13TR Marjanovic Smiljka 149 175/13TR Matoševic Bojana 150 184/13TR Mažar Luka 151 128/13TR Medic Nikola 152 67/13FR Mijatovic Ivana 153 27/13TR Miladic Gordana 154 41/13TR Milenkovic Aleksandar 155 42/13FR Miletic Tamara 156 23/13TH Milinkovic Emilijan 157 171/13FR Miljevic Bojan 158 108/13FR Milkovski Nikola 159 115/13TR Milodanovic David 160 142/13TR Milosav Jelena 161 62/13TH Milovanovic Magdalena 162 58/13FR Mirkovic Marica 163 19/13TR Mirkovic Miloš 164 33/13TR Mirosavljev Ivana 165 74/13TR Mlinko Miloš 166 85/13TR Moljac Srdan

21. novembra 2013.
KOLOKVIJUM IZ SOCIOLOGIJE 9. 12. 2013.

Poštovane koleginice/kolege, kolokvijum iz Sociologije održace se 9. 12. 2013. u prostorijama u uluci KRALJA PETRA. Naknadno cu Vas obavestiti o vremenu polaganja. S poštovanjem, Prof. dr Gordana Vuksanovic

18. oktobra 2013.
Konsultacije

Konsultacije kod Prof. dr Gordane Vuksanovic održace se u utorak 22. 10. u periodu od 13:00 do 15:00 casova, umesto u cetvrtak 24. 10. 2013. Promena se odnosi samo na narednu nedelju. Prof. dr Gordana Vuksanovic

3. oktobra 2013.
Rezultati ispita iz SOCIOLOGIJE 1. 10. 2013.

Poštovane koleginice/kolege, ispit su položili studenti koji imaju najmanje 33 boda.. Ocene možete upisati u terminu konsultacija. Prof. dr Gordana Vuksanovic prezime i ime br. indeksa ispit Apic Ivana 197/12 24 Barzut Sara 103/12 FR 22 Bunijevac Dragana 289/10 FR 36 Drakulic Boris 38/12 PB 26 Joksimovic Tatjana 6/12 PI 33 Jovanovic Marijana 80/12 TH 18 Letic Ljubomir 159/12 TR 15 Maricic Rajko 266/12 FR 23 Mocaj Aleksandra 237/12 FR 22 Muncan Igor 210/12 FR 37 Valter Tijana 28/12 PB 23 Ostojic Ðorde 96/12 FR 19 Radonic Milan 96/09 TH 38 Savkic Emilija 152/12 FR 21 Sredic Milana 160/12 FR 12 Stevic Mihajlo 111/10 PB 34 Tripic Nikola 125/12 TR 1 Ubiparip Dragana 59/12 PB 14 Urumovic Slobodan 75/07 FR 18 Štral Irvin 93/12 PB 16

9. septembra 2013.
REZULTATI ISPITA IZ SOCIOLOGIJE 3. 09. 2013.

Poštovane koleginice/kolege, ispit su položili studenti koji imaju 33 ili više poena. Ocene možete upisati u terminu konsultacija. Prof. dr Gordana Vuksanovic prezime i ime br. indeksa ispit Barzut Sara 103/12 FR 14 Glišic Lazar 171/12 FR 15 Drakulic Boris 38/12 PB 19 Domic Emilija 185/12 FR 33 Kajtez Maja 72/12 PB 33 Kuzman Anica 233/12 FR 29 Letic Ljubomir 159/12 TR 12 Maricic Rajko 266/12 FR 8 Marjanov Siniša 191/12 TR 10 Mitric Zoran 94/12 PB 37 Mocaj Aleksandra 237/12 FR 10 Muncan Igor 210/12 FR 4 Vitic Marko 213/12 FR 46 Pantic Ognjen 194/12 TR 26 Popovic Nikolina 98/11 FR 34 Savkic Emilija 152/12 FR 21 Tomic Goran 216/12 FR 9 Tumbas Ivan 48/08 PI 44 Cirakovic Marko 162/12 TR 42 Ubiparip Dragana 59/12 PB 14 Cubrilo Nebojša 217/12 TR 49

9. septembra 2013.
Rezultati kolokvijuma iz SOCIOLOGIJE 3. 09. 2013.

Poštovane koleginice/kolege, kolokvijum iz Sociologije položili su student koji imaju 11 ili vise bodova. Prof. dr Gordana Vuksanovic Joksimovic Tatjana 6/12 PI broj bodova: 19

4. jula 2013.
Kolokvijum za oktobarski ispitni rok

Poštovane koleginice/kolege, kolokvijum iz Sociologije za oktobarski ispitni rok održace se 3. 09. 2013. godine u 14:00 casova u prostorijama u Kralja Petra. Srecno! Prof. dr Gordana Vuksanovic

4. jula 2013.
KONSULTACIJE

Poštovane koleginice/kolege, prve konsultacije posle godišnjih odmora održace se u cetvrtak 22. avgusta u period od 13:00 do 15:00 casova. Prof. dr Gordana Vuksanovic

24. juna 2013.
Rezultati ispita iz SOCIOLOGIJE 17. 06. 2013.

Poštovane koleginice/kolege ispit su položili studenti koji su osvojili najmanje 33 poena. Ocene ce se upisivati u terminu konsultacija. Testovi se mogu pogledati u utorak u periodu 15:00 – 16:00 casova u kabinetu 42. Prof. dr Gordana Vuksanovic prezime i ime studenta br. indeksa ispit Barzut Sara 103/12 FR 17 Gvojic Danijela 9/12 TR 33 Domic Emilija 185/12 FR 25 Drakuluc Boris 38/12 PB 19 Ðukic Danica 124/12 FR 36 Ðuric Jovana 242/12 FR 37 Zlatkovic Mirjana 236/12 FR 41 Janoševic Ljubica 76/11 FR 33 Jovanovic Marijana 80/12 TH 21 Jovanovic Jelica 90/12 FR 45 Kajtez Maja 72/12 PB 25 Klisuric Miloš 105/12 FR 0 Krcmar Milena 73/12 PB 48 Kuzman Anica 233/12 FR 25 Maricic Rajko 266/12 FR 14 Marjanov Siniša 191/12 TR 27 Meleg Ivan 107/12 TR 22 Mocaj Aleksandra 237/12 FR 28 Muncan Igor 210/12 FR 26 Narancic Bojana 49/12 PB 33 Nikolic Katarina 134/12 TR 41 Nikolic Jovana 85/12 FR 54 Vitic Marko 213/12 FR 25 Vlaovic Nadica 33/12 PB 33 Vojnovic Tanja 41/12 TH 33 Vukcevic Nataša 10/12 FR 34 Pavlovic Stefan 71/12 TR 35 Petrov Ivan 37/09 PI 41 Petrovic Marko 193/12 FR 33 Petrovic Aleksandra 155/12 FR 41 Radakovic Dragana 9/12 PB 47 Radonic Milan 96/09 TH 24 Salag Maja 183/12 TR 25 Savkic Emilija 152/12 FR 16 Stojakovic Vladan 83/10 PI 33 Stupar Tamara 133/12 TR 11 Todorovic Tamara 203/12 FR 36 Tomic Goran 216/12 FR 22 Topalovic Dušica 47/12 FR 34 Tripic Nikola 125/12 TR 0 Tumbas Ivan 48/08 PI 14 Ciric Sladana 246/12 FR 42 Ubiparip Dragana 59/12 PB 7 Uvalic Nikola 254/12 FR 17 Forgac Ildiko 178/10 TR 36 Cašagic Tamara 263/12 FR 43 Covic Milena 39/12 FR 34 Cubrilo Nebojša 217/12 TR 17 Švonja Milica 31/12 PB 37 Šili Sanja 40/12 FR 42

24. juna 2013.
Rezultati ispita iz Menadžmenta medijskih sistema 17. 06. 2013.

Ispit su položili studenti koji su osvojili 23 i više poena. Ocene možete upisati u terminu konsultacija. Prof. dr Gordana Vuksanovic Ðukic Biljana 53/09 TH 43

20. juna 2013.
Rezultati kolokvijjuma iz Menadžmenta medijskih sistema 17. 06. 2013.

Kolokvijum su položili studenti koji su osvojili najmanje 16 poena. Markovic Nenad 128/08 TH 23

20. juna 2013.
Rezultati kolokvijuma iz Sociologije 17. 06. 2013.

Kolokvijum su položili studenti koji su osvojili najmanje 11 poena. 1. Mitric Zoran 94/12 PB 11 2. Stevic Mihajlo 111/10 PB 11 3. Štral Irvin 93/12 PB 12 4. Tadic Milica 63/10 PB 16

11. juna 2013.
Kolokvijum iz SOCIOLOGIJE i Menadžmenta medijskih sistema 17. 06. 2013.

Kolokvijum ce se održati 17. 06. 2013. u 14:00 casova u prostorijama u KRALJA PETRA. Srecno! Prof. dr Gordana Vuksanovic

23. maja 2013.
Kolokvijum iz Menadžmenta medijskih sistema 30. 05. 2013.

Kolokvijum iz Menadžmenta medijskih sistema održace se 30. 05. 2013. u 15:00 casova u prostoriji br. 5 (preko puta racunarskog centra). Prof. dr Gordana Vuksanovic

8. maja 2013.
KOLOKVIJUM IZ SOCIOLOGIJE 10. 05. 2013. prostorija održavanja

Kolokvijum ce se održati u zakazanom terminu u prostoriji br. 5, preko puta racunarskog centra. Prof. dr Gordana Vuksanovic

7. maja 2013.
REZULTATI ISPITA IZ SOCIOLOGIJE 25. 04. 2013.

Poštovane koleginice/kolege, ispit iz Sociologije položili su student koji imaju najmanje 33 poena. Ocene možete upisati u terminu konsultacija. Prof. dr Gordana Vuksanovic prezime i ime br. indeksa ispit Andelic Maja 83/12 TH 45 Apic Ivana 197/12 14 Babic Zorana 218/12 FR 18 Balac Aleksa 5/12 TH 38 Balog Tatjana 190/11 TR 25 Barzut Sara 103/12 FR 14 Blagojevic Stefan 52/12 PB 33 Grcic Dejana 178/12 TR 42 Dokic Neven 119/12 TR 36 Drakulic Boris 38/12 PB 23 Duletic Dimitrije 52/12 TH 33 Ðukic Aleksandar 277/12 FR 34 Ðuric Jovana 242/12 FR 29 Ðurdevic Jelena 117/12 FR 17 Zdravkovic Marina 189/12 FR 39 Zlatkovic Mirjana 236/12 FR 20 Zukic Stefan 173/12 FR 38 Ilincic Petar 269/12 FR 13 Jakic Miloš 181/12 33 Kajtez Maja 72/12 PB 25 Klisuric Miloš 105/12 FR 15 Kmezic Marko 51/12 TR 38 Kokanovic Kristina 174/12 TR 37 Kovacic Miloš 79/12 PB 42 Koroknaj Irena 183/12 FR 35 Krcmar Milena 73/12 PB 29 Križevac Denis 202/12 FR 38 Kuzman Anica 233/12 FR 14 Ljutic Murat 87/12 TH 41 Majkic Milica 138/12 TR 38 Matic Jelena 163/12 TR 43 Maricic Rajko 266/12 FR 3 Marjanov Siniša 191/12 TR 10 Miletic Srdan 23/12 PB 33 Milosavljevic Vanja 88/12 TR 40 Mladenovic Srdan 160/12 TR 34 Mršic Valentina 230/12 FR 43 Narancic Bojana 49/12 PB 23 Nikolic Jovana 85/12 FR 26 Njergeš Danijel 199/12 FR 38 Valter Tijana 28/12 PB 24 Vitic Marko 213/12 FR 14 Vlaovic Nadica 33/12 PB 19 Vojnovic Tanja 41/12 TH 24 Vracar Tatjana 161/12 FR 39 Vukajlovic Mina 59/12 FR 41 Vukcevic Nataša 10/12 FR 7 Vuckovic Aleksandar 274/12 FR 35 Vujnovic Nikola 239/12 FR 36 Vurunic Goran 206/12 FR 19 Pantelic Ana 130/12 FR 34 Pavlovic Stefan 71/12 TR 28 Pavlovic Dejan 28/11 PI 15 Percevic Mirjana 25/12 TR 45 Periz Zoran 140/12 TR 21 Petkovic Nenad 81/12 TH 37 Petrovic Ivan 67/12 PB 27 Piljic Sandra 267/12 FR 38 Radakovic Dragana 9/12 PB 22 Radanovic Dejan 104/10 PI 33 Radojevic Milica 93/12 FR 33 Radojcic Mirko 35/12 PB 34 Radujkov Milan 95/12 FR 18 Radonic Milan 96/09 TH 9 Rafailovic Gordana 111/12 FR 47 Raševic Andrijana 63/12 FR 45 Rmuš Marko 66/12 TH 35 Savic Marko 36/12 TH 46 Savkic Emilija 152/12 FR 10 Salonski Viktor 95/12 TR 44 Simanovic Slaviša 84/12 PB 16 Simetic Miloš 112/12 TR 49 Sredic Milana 160/12 FR 14 Stanic Katarina 37/12 TH 41 Teodorovic Biljana 39/12 TH 37 Tomic Goran 216/12 FR 12 Tripic Nikola 125/12 TR 1 Ciric Sladana 246/12 FR 27 Ubiparip Dragana 59/12 PB 11 Urumovic Slobodan 75/07 FR 0 Forgac Ildiko 178/10 TR 20 Hrcan Marina 166/12 FR 40 Cašagic Tamara 263/12 FR 28 Cotra Darko 127/12 FR 38 Cubrilo Nebojša 217/12 TR 18 Šabic Vanja 70/12 PB 36 Švonja Milica 31/12 PB 20 Šipka Snežana 196/12 FR 19

7. maja 2013.
REZULTATI ISPITA IZ MENADŽMENTA MEDIJSKIH SISTEMA 25. 04. 2013.

Ispit su položili studenti koji imaju 23 i vise poena. Ocene možete upisati u terminu konsultacija. Prof. dr Gordana Vuksanovic Ðukic Biljana 53/09 TH 15 Mandic Danijel 123/08 TH 33 Gagrcin Sanja 1/09 TH 42

27. aprila 2013.
KOLOKVIJUM IZ SOCIOLOGIJE 10. 05. 2013.

Poštovane koleginice/kolege, kolokvijum iz SOCIOLOGIJE održace se 10. 05. 2013. u 10:00 casova na Limanu. Informaciju o prostoriji dostavicu Vam tokom naredne nedelje. Prof. dr Gordana Vuksanovic

1. aprila 2013.
SOCIOLOGIJA – rezultati ispita 21. 03. 2013.

Ispit su položili studenti koji su osvojili 33 i više bodova. Ocene možete upisati u terminu konsultacija. Prof. dr Gordana Vuksanovic prezime i ime br. indeksa ispit Abramovic Nataša 197/12 TR 21 Antic Maja 162/12 FR 47 Andelic Maja 83/12 TH 12 Asodi Snežana 32/12 TH 33 Babic Dunja 79/12 TH 13 Bajic Aleksandra 90/12 TH 33 Bajic Nemanja 45/12 TH 21 Balac Aleksa 5/12 TH 21 Balog Tatjana 190/11 TR 8 Barzut Sara 103/12 FR 7 Beševic Darko 39/12 PB 33 Blagojevic Stefan 52/12 PB 22 Bojovic Nevena 54/12 PB 0 Boroš Viktor 82/12 TR 37 Brkic Marko 115/12 FR 33 Bugarin Ljubinka 88/12 FR 44 Buzdum Mirela 71/12 TH 39 Gavrilovic Neda 34/12 FR 33 Gvojic Danijela 9/12 TR 25 Graovac Branka 223/12 TR 34 Grubic Tamara 56/12 TR 46 Dabic Marko 76/12 TR 22 Despotov Milena 55/12 PB 25 Dokic Neven 119/12 TR 18 Drakulic Boris 38/12 PB 8 Domic Emilija 185/12 FR 15 Ðankovic Milan 234/12 FR 35 Ðukic Danica 124/12 FR 21 Ðukic Aleksandar 277/12 FR 28 Ðuric Uroš 145/12 FR 33 Ðuric Jovana 242/12 FR 24 Ðurdevic Jelena 117/12 FR 17 Živanovic Dragana 22/12 PB 36 Zdravkovic Marina 189/12 FR 23 Zukic Stefan 173/12 FR 28 Ivoševic Dijana 120/11 FR 25 Jankovic Vladislav 30/12 FR 55 Jajin Jovana 14/12 PB 43 Jakic Miloš 181/12 21 Jelicic Mara 80/12 FR 36 Jevtic Milojko 156/12 FR 35 Jovanovic Marijana 80/12 TH 8 Jovanovic Jelica 90/12 FR 29 Jovicic Bojan 110/12 TR 24 Jovicic Marko 121/12 TR 34 Josimovic Radovan 88/12 PB 33 Kajtez Maja 72/12 PB 15 Kartalija Nikola 35/12 FR 53 Klisuric Miloš 105/12 FR 8 Kmezic Marko 51/12 TR 27 Kokanovic Kristina 174/12 TR 19 Kovacic Miloš 79/12 PB 27 Koroknaj Irena 183/12 FR 22 Kosic Borjan 75/12 PB 33 Krcmar Milena 73/12 PB 9 Križevac Denis 202/12 FR 16 Krstic Uroš 62/12 FR 44 Kuzman Anica 233/12 FR 18 Kujundžic Mladen 176/12 TR 45 Kutlaca Ognjen 7/12 TH 41 Letic Ljubomir 159/12 TR 0 Ljutic Murat 87/12 TH 26 Ljuština Vukašin 98/12 FR 45 Majkic Marina 131/12 FR 44 Matic Jelena 163/12 TR 22 Maricic Rajko 266/12 FR 3 Marjanov Siniša 191/12 TR 10 Meleg Ivan 107/12 TR 18 Miletic Srdan 23/12 PB 20 Milosavljevic Vanja 88/12 TR 25 Milovanov Miroslav 8/12 PB 33 Mijatovic Maja 41/12 FR 33 Mihajlovic Miloš 2/12 TR 34 Mišic Miloš 26/11 PB 17 Mocaj Aleksandra 237/12 FR 28 Mrdakovic Željko 27/12 TR 28 Mrkonja Nikola 139/12 FR 38 Mršic Valentina 230/12 FR 29 Muncan Igor 210/12 FR 10 Nadalin Nikola 58/12 PB 33 Nakic Stevan 232/12 FR 33 Narancic Bojana 49/12 PB 25 Neškovic Marijana 93/12 TR 25 Neškovic Nikolina 253/12 FR 35 Nikolic Katarina 134/12 TR 13 Nikolic Jovana 85/12 FR 15 Njergeš Danijel 199/12 FR 23 Valter Tijana 28/12 PB 24 Vidovic Mladen 59/12 TR 35 Vitic Marko 213/12 FR 19 Vlaovic Nadica 33/12 PB 29 Vojnovic Tanja 41/12 TH 23 Vracar Tatjana 161/12 FR 27 Vrgotic Aleksandar 212/12 TR 33 Vukajlovic Mina 59/12 FR 27 Vukcevic Nataša 10/12 FR 11 Vuckovic Aleksandar 274/12 FR 27 Vujinovic Danijela 65/12 PB 26 Vujnovic Nikola 239/12 FR 10 Vurunic Goran 206/12 FR 12 Obradovic Zorana 146/12 TR 34 Pavlovic Stefan 71/12 TR 5 Pavlovic Damir 144/12 FR 12 Pavlovic Dejan 28/11 PI 23 Percevic Mirjana 25/12 TR 25 Petkovic Nenad 81/12 TH 15 Petrovic Ivan 67/12 PB 13 Petrovic Aleksandra 155/12 FR 10 Piljic Sandra 267/12 FR 18 Pjevac Bojan 53/12 PB 28 Popovic Milan 98/12 TR 33 Premilovac Dajana 133/12 FR 45 Prodanovic Aleksandra 127/12 TR 39 Radakovic Dragana 9/12 PB 16 Radanovic Dejan 104/10 PI 27 Radojevic Milica 93/12 FR 22 Radujkov Milan 95/12 FR 19 Radonic Milan 96/09 TH 0 Rankovic Stanislav 27/12 TH 51 Rafailovic Gordana 111/12 FR 28 Raševic Andrijana 63/12 FR 26 Ristic Jovan 78/10 TR 38 Rmuš Marko 66/12 TH 10 Roganovic Aleksandra 205/12 TR 25 Savic Jelena 45/12 PB 33 Savic Jelena 65/12 TH 6 Savic Marko 36/12 TH 26 Savkic Emilija 152/12 FR 9 Salonski Viktor 95/12 TR 19 Sekulic Jovan 23/12 TH 51 Simetic Miloš 112/12 TR 21 Sovric Aleksandar 15/12 FR 38 Stanic Katarina 37/12 TH 19 Stanojevic Milica 57/12 TH 39 Starcevic Irena 83/12 TR 50 Stajic Ilinka 149/11 FR 2 Teodorovic Biljana 39/12 TH 11 Terzic Marina 15/12 TR 22 Todorovic Andrej 135/12 TR 34 Todorovic Tamara 203/12 FR 25 Ciric Sladana 246/12 FR 19 Cirakovic Marko 162/12 TR 30 Cuk Marko 189/12 TR 37 Cuk Milenko 238/12 FR 25 Ubiparip Dragana 59/12 PB 21 Uzelac Milan 220/12 FR 41 Forgac Ildiko 178/10 TR 9 Hinic Danilo 149/12 TR 27 Hrcan Marina 166/12 FR 19 Hrnjacki Olivera 217/12 FR 33 Cap Sanela 156/12 TR 20 Cankovic Mira 86/12 FR 36 Cašagic Tamara 263/12 FR 29 Cotra Darko 127/12 FR 12 Covic Milena 39/12 FR 27 Šabic Vanja 70/12 PB 9 Šamanovic Ivana 143/12 FR 10 Švonja Milica 31/12 PB 18 Šili Sanja 40/12 FR 28 Šikic Kristina 215/12 FR 33 Šipka Snežana 196/12 FR 13 Škrbic Željka 31/12 TR 41

25. marta 2013.
Rezultati ispita iz MENADŽMENTA MEDIJSKIH SISTEMA 21. 01. 2013.

Ispit su položili studenti koji su osvojili 23 i više bodova. Ocene možete upisati u terminu konsultacija. 1. Stupar Lazar 82/08 TH 34 2. Vukovic David 76/09 TH 25

25. marta 2013.
Rezultati kolokvijuma iz MENADŽMENTA MEDIJSKIH SISTEMA 21. 03. 2013.

Kolokvijum su položili studenti koji su osvojili 16 ili više bodova. Bodove možete upisati u terminu konsultacija. 1. Gagrcin Sanja 1/09 TH 22 2. Mandic Danijel 123/08 TH 16

25. marta 2013.
Rezultati kolokvijuma iz SOCIOLOGIJE 21. 03. 2013.

Kolokvijum su položili studenti koji su osvojili 11 ili više bodova. Bodove možete upisati u terminu konsultacija. 1. Ciršovic Biljana 19 2. Gligoric Silvije 109/12 TR 8 3. Kojic Dunja 71/12 PB 8 4. Lagumdžija Sanja 182/07 FR 8 5. Majkic Milica 138/12 TR 18 6. Markovic Nenad 128/08 TH 11 7. Preradovic Bojan 81/12 PB 18 8. Petkovic Marko 193/12 FR 16 9. Radojcic Mirko 35/12 PB 18 10. Roganovic Ksenija 81/08 FR 8 11. Stojakovic Vladan 83/10 PI 11 12. Stupar Tamara 133/12 TR 11 13. Salag Maja 183/12 TR 19 14. Topalovic Dušica 10 15. Tripic Nikola 125/…TR 15 16. Uvalic Nikola 245/12 FR 12 17. Urumovic Slobodan 75/07 FR 11 18. Zlatkovic Mirjana 236/12 FR 11

7. marta 2013.
POPRAVNI KOLOKVIJUM IZ SOCIOLOGIJE 21. 03. 2013.

Poštovane koleginice/kolege, popravni kolokvijum iz Sociologija za aprilski ispitni rok održace se 21. 03. 2013. u 17:30 casova na Limanu, Amfiteatar 1. Srecno! Prof. dr Gordana Vuksanovic

9. februara 2013.
REZULTATI ISPITA IZ SOCIOLOGIJE: 25. 01. 2013.

Prof. dr Gordana Vuksanovic Ispit su položili studenti koji su osvojili najmanje 33 poena. Upis ocena obavice se u cetvrtak u periodu od 13:00 do 15:00 casova. Svoje testove možete pogledati u ponedeljak od 9:00 do 10:00 casova. prezime i ime br. indeksa ispit Abramovic Nataša 197/12 TR 17 Arambašic Dalibor 101/12 TR 37 Abutovic Zdravka 3/12 TH 53 Aksic Sandra 53/10 PB 38 Antic Maja 162/12 FR 28 Andelic Maja 83/12 TH 26 Arbutina Nikola 76/12 PB 33 Apic Ivana 197/12 16 Babic Marija 138/12 FR 35 Babic Katarina 69/12 FR 49 Bajic Aleksandra 90/12 TH 19 Baketaric Denis 2/12 FR 62 Balac Aleksa 5/12 TH 12 Balac Radmila 20/12 TR 55 Barzut Sara 103/12 FR 9 Beševic Darko 39/12 PB 21 Bešlic Dragana 171/12 FR 0 Belic Jelena 33/12 FR 37 Bjelotomic Predrag 17/12 FR 47 Blagojevic Jovan 10/12 TR 33 Blagojevic Ilija 174/12 FR 49 Bogicevic Jelena 273/12 FR 39 Bogicevic Dragana 136/12 FR 55 Bogosavljevic Ivana 177/12 FR 51 Bojkovic Jelena 182/12 FR 35 Bojovic Nevena 54/12 PB 14 Bomaštar Jelena 139/12 TR 34 Boroš Viktor 82/12 TR 27 Brkic Marko 115/12 FR 22 Budic Zorica 123/12 TR 21 Bugarin Ljubinka 88/12 FR 22 Bucan Maja 67/12 FR 34 Bukuric Marko 247/12 FR 50 Bulic Sanja 150/12 FR 52 Gajanovic Danijel 243/12 FR 46 Gajic Goran 86/12 TH 41 Gavric Jelena 27/12 FR 52 Gavrilovic Neda 34/12 FR 13 Gvojic Danijela 9/12 TR 6 Golubovic Nebojša 17/12 PB 55 Graovac Branka 223/12 TR 18 Grahovac Stefan 136/12 TR 8 Grcic Dejana 178/12 TR 19 Grozdanovic Vanja 43/12 FR 51 Grubic Tamara 56/12 TR 22 Grujic Jovana 6/12 FR 62 Dabic Marko 76/12 TR 4 Dakic Ivana 21/12 TR 55 Dakic Igor 19/12 PB 57 Dangubic Savo 52/11PI 12 Davidovic Maja 72/12 TR 39 Davidovic Dejana 32/12 PB 60 Debeljacki Marijana 155/12 TR 54 Devic Jelena 11/12 TR 49 Dokic Neven 119/12 TR 10 Dobrosavljev Nataša 38/12 TH 0 Domic Emilija 185/12 FR 8 Dovicin Biljana 114/12 FR 34 Dragojevic Željana 76/12 TH 24 Drljaca Maja 100/12 TR 36 Duletic Dimitrije 52/12 TH 23 Dundic Aleksandar 91/12 TR 21 Ðakovic Miloš 144/12 TR 54 Ðankovic Milan 234/12 FR 24 Ðokic Ksenija 23/12 TR 41 Ðordevic Tatjana 14/12 FR 36 Ðukic Aleksandar 277/12 FR 19 Ðukic Ðuro 26/12 TR 51 Ðuric Uroš 165/12 FR 24 Ðuric Jovana 242/12 FR 13 Živanovic Dragana 22/12 PB 18 Živanovic Jelena 169/12 FR 38 Zdravkovic Aleksandar 7/12 TR 38 Zdravkovic Marina 189/12 FR 27 Zdraveski Katarina 1/12 TH 36 Zelic Nikola 109/12 FR 52 Zeljkovic Marina 33/12 TR 48 Zlatanovic Tatjana 57/12 PB 40 Zoric Tatjana 187/12 FR 49 Zukic Stefan 173/12 FR 30 Igic Božana 64/11 FR 55 Ilicic Milana 27/12 PB 57 Ilincic Petar 269/12 FR 23 Ikonic Dejana 104/12 FR 48 Ivanovic Stefan 141/12 FR 54 Ivankovic Katarina 4/12 TR 51 Ivoševic Tatjana 161/12 TR 12 Ivoševic Dijana 120/11 FR 23 Jankov Srdan 13/12 PB 54 Jankovic Miloš 113/12 TR 33 Jankovic Milenko 172/12 FR 60 Jankovic Vladislav 30/12 FR 22 Janus Dragana 61/12 FR 50 Jandric Marko 82/12 TH 50 Janoševic Ljubica 76/11 FR 17 Jajin Jovana 14/12 PB 22 Jakic Miloš 181/12 16 Jelicic Mara 80/12 FR 25 Jovanovic Marijana 80/12 TH 8 Jovanovic Vladimir 35/12 TR 50 Jovanovic Jelica 90/12 FR 26 Jovic Ivana 10/12 PB 60 Jovicic Marko 121/12 TR 6 Jovicic Ana 54/12 FR 54 Josimovic Radovan 88/12 PB 21 Jurišin Teodor 28/12 TH 36 Kajtez Maja 72/12 PB 25 Kartalija Nikola 35/12 FR 27 Kisuric Miloš 105/12 FR 11 Klincov Miroslav 64/12 FR 58 Kljajic Miloš 146/12 FR 8 Kmezic Marko 51/12 TR 12 Kneževic Dragoslava 101/12 TR 53 Kneževic Miloš 24/12 FR 56 Kobilarov Mirjana 184/12 FR 61 Kokanovic Kristina 174/12 TR 17 Kovacevic Goran 118/12 FR 36 Kovacevic Slaviša 100/12 FR 39 Kovacic Miloš 79/12 PB 16 Koroknaj Irena 183/12 FR 26 Kostic Sladana 192/12 FR 50 Kosic Borjan 75/12 PB 26 Kopanja Aleksandar 29/12 TR 51 Kovijanic Svetlana 89/12 TR 49 Krivokuca Nikola 22/12 TR 49 Krcmar Milena 73/12 PB 27 Križevac Denis 21 Krompic Dajana 14/12 TH 58 Krstic Uroš 62/12 FR 47 Kuzman Anica 233/12 FR 23 Kujundžic Mladen 176/12 TR 26 Kutlaca Ognjen 7/12 TH 23 Lalic Bojana 181/12 FR 40 Lazarevic Maja 32/12 FR 52 Lacanin Mladen 22/12 TH 18 Lašic Jelena 1/12 FR 57 Letic Ljubomir 159/12 TR 20 Ljujic Anica 101/12 FR 58 Ljutic Murat 87/12 TH 6 Ljuština Vukašin 98/12 FR 17 Maksic Milica 4/12 FR 61 Maksimovic Milica 123/12 FR 62 Majkic Marina 131/12 FR 22 Malic Vladana 75/12 TR 50 Matijevic Milica 49/12 TR 35 Maricic Rajko 266/12 FR 6 Marjanov Siniša 191/12 TR 7 Markovic Marina 178/12 FR 45 Markovic Stojan 91/12 TH 38 Marovic Aleksandra 225/12 FR 41 Meleg Ivan 107/12 TR 17 Meleg Tijana 131/12 TR 41 Miletic Srdan 23/12 PB 11 Milosavljevic Vanja 88/12 TR 22 Milosavljevic Vladimir 255/12 FR 46 Milosavljevic Sandra 140/12 FR 39 Miloševic Milica 29/12 FR 48 Milovanov Miroslav 8/12 PB 12 Minic Danilo 149/12 TR 6 Mihajlovic Miloš 2/12 TR 19 Mišic Nemanja 36/12 TR 48 Mišic Miloš 26/11 PB 17 Mišcevic Jelena 82/12 FR 42 Miškovic Milica 49/12 FR 57 Mocaj Aleksandra 237/12 FR 17 Mrkonja Nikola 139/12 FR 13 Mršic Valentina 230/12 FR 10 Nadalin Nikola 58/12 PB 16 Narancic Bojana 49/12 PB 16 Neškovic Marijana 93/12 TR 21 Neškovic Nikolina 253/12 FR 10 Nikolic Jovana 85/12 FR 24 Ninkovic Marina 26/12 FR 60 Njergeš Danijel 199/12 FR 15 Novakovic Jelena 81/12 TR 40 Valter Tijana 28/12 PB 18 Vasiljev Zlata 116/12 TR 56 Vojnovic Maja 40/12 TH 38 Vitic Marko 213/12 FR 9 Vlajic Maja 219/12 FR 40 Vlaovic Nadica 33/12 PB 17 Vracar Tatjana 161/12 FR 30 Vrgotic Aleksandar 212/12 TR 25 Vukobratovic Aleksandar 102/12 FR 47 Vukcevic Nataša 10/12 FR 3 Vuckovic Aleksandar 274/12 FR 15 Vuletic Ratko 72/12 FR 49 Vujanovic Jadranka 28/12 FR 58 Vujnovic Nikola 239/12 FR 14 Obradovic Zorana 146/12 TR 19 Obradovic Jovanka 37/12 FR 40 Ogrizovic Ivana 11/12 PB 54 Pantelic Ana 130/12 FR 15 Patriškov Aleksandra 126/12 TR 46 Pavlovic Goran 12/12 TR 47 Pejcic Igor 47/12 PB 7 Pena Miloš 46/12 TR 46 Peric Jovan 111/12 TR 33 Periz Zoran 140/12 TR 24 Periz Dejan 87/12 TR 50 Petkovic Jelena 22/12 FR 33 Petkovic Slobodan 149/12 FR 58 Petkovic Tatjana 112/12 FR 45 Petkovic Nenad 81/12 TH 12 Piljic Sandra 267/12 FR 15 Pjevac Bojan 53/12 PB 20 Platiša Nevena 17/12 TR 49 Popovic Milan 98/12 TR 27 Purenovic Nenad 71/11TH 24 Premilomac Dajana 133/12 FR 43 Radic Nemanja 28/12 TR 47 Radakovic Dragana 9/12 PB 27 Radojevic Milica 93/12 FR 11 Radojevic Milica 55/12 TH 33 Radovanov Vesna 113/12 FR 49 Radujkov Milan 95/12 FR 17 Radonic Milan 96/09 TH 10 Radusin Jovana 78/12 TR 18 Rakic Marija 208/12 FR 33 Rakic Vukašin 16/11 PI 45 Rakinic Biljana 56/12 TH 12 Rankov Branislav 79/12 TR 53 Rafailovic Gordana 111/12 FR 27 Raševic Andrijana 63/12 FR 30 Resimic Stevan 65/12 FR 47 Repac Vesna 417/07 TR 39 Ristic Jovan 78/10 TR 20 Roganovic Aleksandra 205/12 TR 14 Roncevic Stefan 47/12 TR 36 Samardžic Diana 3/12 TR 52 Saric (?) Radomir 38/12 TR 57 Savanovic Višnja 231/12 FR 43 Savic Jelena 45/12 PB 31 Savic Marko 36/12 TH 15 Savic Sanja 77/12 FR 47 Sekulic Jovan 23/12 TH 27 Simovic Nataša 248/12 FR 51 Simetic Miloš 112/12 TR 27 Skandorski Mirko 168/12 TR 12 Sovric Aleksandar 15/12 FR 25 Sredic Milana 160/12 FR 19 Stanic Katarina 37/12 TH 22 Stanojevic Milica 57/12 TH 28 Starcevic Irena 83/12 TR 27 Stajic Ilinka 149/11 FR 7 Stevanov Sara 45/12 TR 58 Stevic Bobana 31/12 FR 51 Stojicevic Marija 264/12 FR 65 Taskovic Milica 52/12 FR 51 Teodorovic Biljana 39/12 TH 3 Teodorovic Uroš 8/12 FR 57 Tepic Nemanja 213/11 TR 45 Tejic Silvana 121/12 FR 55 Tintor Ivan 1/12 TR 53 Tišma Damir 92/12 FR 37 Terzic Marina 15/12 TR 15 Todorovic Andrej 135/12 TR 9 Todorovic Tamara 203/12 FR 20 Tomic Goran 216/12 FR 11 Tomic Marina 44/12 FR 56 Tomic Vojislav 15/10TR 40 Ciric Sladana 246/12 FR 10 Cirakovic Marko 162/12 TR 28 Cuk Marko 189/12 TR 25 Cuk Milenko 238/12 FR 28 Cupina Jovana 145/12 TR 43 Uzelac Milan 220/12 FR 22 Forgac Ildiko 178/10 TR 14 Hajder Jelena 68/12 FR 35 Horvat Miloš 16/12 FR 36 Hrcan Marina 166/12 FR 25 Hrnjacki Helena 18/12 TR 57 Hrnjacki Olivera 217/12 FR 17 Cap Sanela 156/12 TR 14 Cankovic Mira 86/12 FR 28 Casar Danijel 25 Cotra Darko 127/12 FR 27 Covic Milena 39/12 FR 20 Cubrilo Nebojša 217/12 TR 27 Džaleta Srdan 163/12 FR 11 Šabic Valja 70/12 PB 19 Šarovic Milena 213/12 TR 44 Švonja Jovica 53/12 FR 46 Švonja Milica 31/12 PB 12 Šikic Kristina 215/12 FR 24 Šipka Snežana 196/12 FR 27 Škrbic Željka 31/12 TR 25 Šolaja Sanja 51/12 FR 40 Šolaja Marko 23/12 FR 44 Šušnica Branko 92/12 TR 7

4. februara 2013.
Ispit iz SOCIOLOGIJE: 25. 01. 2013. informacija o terrminu objavljivanja rezultata

Poštovane koleginice/kolege, rezultati ispita iz SOCIOLOGIJE bice objavljeni u subotu 9. 02. 2013. Prof. dr Gordana Vuksanovic

29. januara 2013.
Upisivanje poena kolokvijuma iz SOCIOLOGIJE

Poštovane koleginice/kolege, testove sa kolokvijuma iz SOCIOLOGIJE možete pogledati u cetvrtak u terminu konsultacija, 13:00 – 15:00. Istog dana upisivacu i poene. Prof. dr Gordana Vuksanovic

28. januara 2013.
REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ SOCIOLOGIJE: 25. 01. 2013.

Kolokvijum iz SOCIOLOGIJE, 25. 01. 2013. Kolokvijum su položili svi studenti koji imaju 11 ili više poena. 1. Blagojevic Stepan 52/12 PB 15 2. Ðukic Danica 124/12 FR 11 3. Ðurdevic Jelena 117/12 FR 15 4. Jovicic Bojan 110/12 TR 16 5. Kopestinskij Darko 68/12TH 8 6. Markovic Nenad 128/08 TH 9 7. Matic Jelena 163/12 TR 14 8. Nakic Stevan 232/12 FR 11 9. Ostojic Ðorde 96/12 FR 16 10. Pavlovic Stefan 71/12 TR 16 11. Percevic Mirjana 25/12 TR 18 12. Petrovic Ivan 67/12 PB 15 13. Prodanovic Aleksandar 127/12 TR 18 14. Radojcic Mirko 35/12 PB 6 15. Savic Jelena 65/12 TH 16 16. Simanovic Slaviša 84/12 PB 15 17. Ubiparip Dragana 59/12 PB 11 18. Veselinovic Veselin 256/12 FR 11 19. Vidovic Mladen 59/12 TR 19 20. Vojnovic Tanja 41/12 TH 16 21. Šljukic Suncica 80/12 PB 9

28. januara 2013.
ISPIT IZ MENADŽMENTA MEDIJSKIH SISTEMA: 25. 01. 2013.

Ispit iz MENADŽMENTA MEDIJSKIH SISTEMA, 25. 01. 2013. Ispi su položili studenti koji su osvojili 23 ili više poena. 1. Dumic Marko 15/09 TH 30

28. januara 2013.
Ispit iz SOCIOLOGIJE: 25. 01. 2013.

28. januara 2013.
Ispit iz SOCIOLOGIJE: 25. 01. 2013.

S obzirom na veliki broj studenata koji su polagali ispit, rezultati ce biti objavljeni tokom sledece nedelje. Prof. dr Gordana Vuksanovic

22. januara 2013.
POPRAVNI KOLOKVIJUM IZ: SOCIOLOGIJE i MENADŽMENTA MEDIJSKIH SISTEMA

Poštovane koleginice/kolege, popravni kolokvijum iz Sociologije i Menadžmenta medijskih sistema možete polagati u terminu ispita: 25. 01. 2013. u 14:00, u prostorijama u ulici KRALJA PETRA. Srecno, Gordana

21. decembra 2012.
KOLOKVIJUM IZ MENADŽMENTA MEDIJSKIH SISTEMA 27. 12. 2012.

Kolokvijum iz Menadžmenta medijskih sistema održace se 27. 12. 2012. u 13:00 casova, na Limanu. Zainteresovani studenti treba da sacekaju ispred kabineta br. 42. / Liman. SRECNO! Prof. dr Gordana Vuksanovic

17. decembra 2012.
Kolikvijum SOCIOLOGIJA 4. 12. 2012.

Poštovane koleginice/kolege, pošto neki od Vas nisu prisutvovali ni jednom citanju rezultata kolokvijuma, upisacu imena onih koji NISU POLOŽILI kolokvijum. 1. Simanovic Slaviša 10 2. Trific Nada 9 3. Vojnovic Tanja 9 poena 4. Vidovic Mladen 10 5. Petrovic Ivan 10 6. Ostojic Ðorde 10 7. Pavlovic Stefan 8 8. Nakic Stevan 9 9. Popadic Dajana 5 10. Milutin Matija 9 11. Radojcic Mirko 8 12. Petrovic Marko 7 13. Tripic Nikola 7 14. Popara Nikola 9 15. Ðukic Danica 9 16. Jovicic Bojan 10 17. Gligoric Silvije 10 18. Bezic Ivan 10 19. Brboric Nemanja 10 20. Grubic Srdan 9 21. Šljukic Suncica 9 22. Kopestinskij Darko 7 23. Milovic Dušan 7 24. Jokic Bogdan 8 25. Ubiparip Dragana 5 26. Mulic Dragan 10

22. novembra 2012.
KOLOKVIJUM IZ SOCIOLOGIJE 4. 12. 2012.

Kolokvijum iz SOCIOLOGIJE kod Prof. dr Gordane Vuksanovic održace se 4. 12. 2012. godine u amfiteatru u KRALJA PETRA. Kolokvijum ce se održati u sledecim terminima: 11:15 – grupa P 4 ( od slova A do H ) 12:10 – grupa P 4 ( od slova I do Š ) 13:05 – grupa P 5 ( od slova C do R) 14:00 – grupa P 5 ( od slova S do Ž ) UKOLIKO SE VAŠE IME NE NALAZI NA SPISKU, PRIKLJUCITE SE NEKOJ OD NAVEDENIH GRUPA U SKLADU SA POCETNIM SLOVOM VAŠEG PREZIMENA. S R E C N O!

10. oktobra 2012.
PROMENA TERMINA KONSULTACIJA

Poštovane koleginice/kolege, konsultacije ce se održavati u novom terminu, cetvrtkom od 13:00 do 15:00 casova. Prof. dr Gordana Vuksanovic

3. oktobra 2012.
REZULTATI ISPITA IZ SOCIOLOGIJE 29. 09. 2012.

ISPIT: Sociologija DATUM: 29. 09. 2012. Ispit su položili studenti koji imaju 33 ili više poena. Upisivanje ocena ce se održati u ponedeljak u peridu od 9:00 do 11:00 casova u kabinetu 42 na Limanu. 1. Tatjana Balog 0 2. Mihajlo Božic 35 3. Jovana Gracanin 15 4. Ljubica Janoševic 27 5. Ivan Kordic 39 6. Tijana Milinovic (?) 18 7. Nemanja Tepic 24 8. Subotic 210/10 TR 49 9. Božana Igic 15 10. Jovana Savic 21 11. Sandra Celebic 27 12. Teodora Mirosavljev 35 13. Gordana Georgijevic 37

3. oktobra 2012.
REZULTATI ISPITA IZ MENADŽMENTA MEDIJSKIH SISTEMA 29. 10. 2012.

ISPIT: Menadžment medijskih sistema DATUM: 29. 09. 2012. Ispit su položili studenti koji imaju 23 ili više poena. Upisivanje ocena ce se održati u ponedeljak u peridu od 9:00 do 11:00 casova u kabinetu 42 na Limanu. POP ANA treba obavezno da dode u zakazanom terminu. 1. Dragana Ðinovic 41 2. Marko Ðumic 21 3. Suzana Simic 33 4. Milkan Latinovic 28 5. Vesna Borbelj 33 6. Tanja Veselinovic 39 7. Sava Žeravica 32 8. Nenad Zotovic 34 9. Nikola Blažic 42 10. Pop Ana 28

2. oktobra 2012.
Konsultacije

Konsultacije kod Prof. dr Gordane Vuksanovic održace se u ponedeljak 8. 09. 2012. godine od 9:00 do 11:00 casova, umesto u cetvrtak 4. 10. 2012. Prof. dr Gordana Vuksanovic

6. septembra 2012.
POPRAVNI KOLOKVIJUMI 14. 09. 2012.

Popravni kolokvijumi iz Sociologije i Menadžmenta medijskih sistema održace se 14. 09. 2012. u 10:00 casova u prostorijama u KRALJA PETRA (ucionice 10, 12, 14). SRECNO! Prof. dr Gordana Vuksanovic

19. juna 2012.
Upisivanje ocena iz MENADŽMENTA MEDIJSKIH SISTEMA i SOCIOLOGIJE

Poštovane koleginice/kolege, ukoliko ste položili ispit u poslednjem ispitnom roku (11. 06.), možete doci da upišete ocenu u cetvrtak 21. 06. u 16:00 casova, kabinet 42 na Limanu. Prof. dr Gordana Vuksanovic

15. juna 2012.
REZULTATI ISPITA IZ MENADŽMANTA MEDIJSKIH SISTEMA 11. 06. 2012.

Poštovane koleginice/kolege, ukoliko ste zainteresovani, testove možete pogledati u ponedeljak 18. 06. u 14:00 casova u kabinetu koleginice Marine Barjamovic. Ispit su položili oni koji su osvojili najmanje 23 boda. Rezultate ispita možete pogledati na oglasnoj tabli. Prof. dr Gordana Vuksanovic

15. juna 2012.
REZULTATI ISPITA IZ SOCIOLOGIJE 11. 06. 2012.

Poštovane koleginice/kolege, ukoliko ste zainteresovani, testove možete pogledati u ponedeljak 18. 06. u 15:00 casova u kabinetu koleginice Marine Barjamovic. Ispit su položili svi oni koji su osvojili najmanje 33 boda. Rezultati ispita istaknuti su na oglasnoj tabli. Prof. dr Gordana Vuksanovic

14. juna 2012.
KOLOKVIJUM IZ SOCIOLOGIJE 25. 06. 2012.

Poštovane koleginice/kolege, kolokvijum iz Sociologije održace se 25. 06. u 10:00 casova u amfiteatru 1 na Limanu. Prof. dr Gordana Vuksanovic

14. juna 2012.
KOLOKVIJUM IZ MENADŽMENTA MEDIJSKIH SISTEMA 25. 06. 2012.

Poštovane koleginice/kolege, kolokvijum iz Menadžmenta medijskih sistema održace se 25. 06. u 10:00 casova u amfiteatru 1 na Limanu. Prof. dr Gordana Vuksanovic

31. maja 2012.
REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ MENADŽMENTA MEDIJSKIH SISTEMA 29. 05. 2012.

Poštovane koleginice/kolege, rezultati kolokvijuma su dostupni preko oglasne table. Pored poena koje ste osvojili na kolokvijumu, uneti su i poeni za aktivnost i seminarske radove. Zbog problema tehnicke prirode, ne mogu da ih postavim u elektronskom obliku. Prof. dr Gordana Vuksanovic Koleginice Kocic Bojana i Cancarevic Maja treba da se jave asistentkinji u terminu njenih konsultacija.

24. maja 2012.
KOLOKVIJUM IZ MENADŽMENTA MEDIJSKIH SISTEMA 29. 05. 2012.

Poštovane koleginice/kolege, popravni kolokvijum iz Menadžmenta medijskih sistema održace se 29. 05. u 14:00 casova u ucionici br.9 na Limanu. Srecno! Prof. dr Gordana Vuksanovic

18. maja 2012.
KOLOKVIJUM IZ SOCIOLOGIJE 25. 05. 2012.

Poštovane koleginice/kolege, kolokvijum iz Sociologije održace se 25. 05. u 9:00 casova u amfiteatru A1 na Limanu. Prof. dr Gordana Vuksanovic Srecno!

8. maja 2012.
REZULTATI ISPITA IZ SOCIOLOGIJE 3. 05.2012.

Poštovane koleginice/kolege, ispit su položili oni studenti koji su osvojili najmanje 33 boda. Zbog problema tehnicke prirode, rezultati ispita nisu dostupni u elektronskom obliku. Možete ih pogledati na oglasnoj tabli škole. Upis ocena ce se organizovati 10. 05. u 16:00 u kabinetu 42 na Limanu. Ukoliko ste spreceni da dodete, ocenu možete upisati u drugom terminu u vreme konsultacija. Prof. dr Gordana Vuksanovic

8. maja 2012.
REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ MENADŽMENTA MEDIJSKIH SISTEMA 3. 05. 2012.

Poštovane koleginice/kolege, kolokvijum su položili oni studenti koji su osvojili najmanje 16 bodova. Rezultate možete pogledati na oglasnoj tabli škole. Zbog problema tehnicke prirode, nisu dostupni u elektronskom obliku. Prof. dr Gordana Vuksanovic

30. aprila 2012.
Predavanja iz Menadžmenta medijskih sistema

Predavanje iz Menadžmanta medijskih sistema održace se u cetvrtak 10. 05. u 8:30 u ucionici br. 7 . Ovim se odraduju predavanja koja ce trebati da se održe u utorak 15. 05. Prof. dr Gordana Vuksanovic

5. aprila 2012.
KOLOKVIJUM IZ MENADŽMENTA MEDIJSKIH SISTEMA: 03. 05. 2012.

Poštovane koleginice/kolege, kolokvijum iz Menadžmenta medijskih sistema održace se 03. 05 u 13:00 casova u ucionici br. 7 na Limanu. Prof. dr Gordana Vuksanovic

2. aprila 2012.
REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ SOCIOLOGIJE: 2. 04. 2012.

Kolokvijum su položili studenti koji su osvojili najmanje 11 poena. Prof. dr Gordana Vuksanovic 155/10 FR Golušin Nemanja 11 32/07 TH Janovic Renata 20 29/11 PB Krkobabic Marijana 11 120/08 TH Majoroš Ema 18 88/09 PI Zoric Miloš 19

28. marta 2012.
POPRAVNI KOLOKVIJUM IZ SOCIOLOGIJE I MENADŽMENTA MEDIJSKIH SISTEMA

Popravni kolokvijum iz SOCIOLOGIJE i MENADŽMENTA MEDIJSKIH SISTEMA održace se u ponedeljak 2. 04. 2012. u 15:00 u amfiteatru 2 na Limanu. Prof. dr Gordana Vuksanovic

20. marta 2012.
Upisivanje ocena iz SOCIOLOGIJE

Poštovane koleginice/kolege, upis ocena ce se održati u cetvrtak 22. 03. u 15. casova u kabinetu 42 na Limanu. Prof. dr Gordana Vuksanovic

18. marta 2012.
REZULTATI ISPITA IZ SOCIOLOGIJE 12. 03.2012.

Poštovane koleginice/kolege, ukoliko želite da pogledate svoje testove, možete to uciniti u ponedeljak 19. 03. u periodu od 14:00 do 16:00 casova u kabinetu 16 kod koleginice Marine Jugovic. Položili su studenti koji su osvojili najmanje 33 poena. Konacna ocena formira se na osnovu bodova koje ste dobili na ispitu i predispitnih bodova. Ukoliko Vam nedostaje manji broj poena da biste dobili vecu ocenu, NE MOŽETE usmeno da odgovarate. Uslovi polaganja ispita moraju biti isti za sve. Prof. dr Gordana Vuksanovic Broj indeksa Student Broj bodova 143/11 FR Božic Mihajlo 26 171/11 FR Jovanovic Milica 33 228/11 FR Vranicic Damjan 38 100/11 FR Malic Jelena 24 186/11 FR Micunovic Vuk 53 22/11 FR Maric Nina 21 65/11 FR Mancic Ivana 42 116/10 FR Markovic Marko 36 197/11 FR Vuckov Ljiljana 57 245/11 FR Milovac Željko 34 113/11 FR Petkovic Duško 50 109/11 FR Celebic Sandra 26 158/11 FR Vujanovic Ilija 42 184/11 FR Beckeji Marija 50 200/11 FR Ciganovic Dragan 51 33/11 FR Grbic Aleksandra 58 74/11 FR Hajduk Nikolina 55 106/11 FR Jurukovski Stefan 43 240/11 FR Kostelac Ana 50 84/11 FR Bugarski Dubravka 36 28/11 FR Panic Petra 36 80/11 FR Mena Branislav 29 128/11 FR Milivojevic Dimitrije 12 31/11 FR Mackic Biljana 47 156/11 FR Romanic Jelena 55 68/11 FR Krnjajic Aleksandar 38 127/11 FR Markovic Aleksandar 46 72/11 FR Drgicevic Milica 7 142/11 FR Matijaševic Nataša 46 10/11 FR Colic Suzana 61 125/11 FR Blaževic Jasmina 53 47/11 FR Ivancevic Kristina 51 246/11 FR Maric Jelena 55 57/11 FR Bajic Jovana 49 15/11 FR Kovacevic Aleksandra 51 199/11 FR Peric Neven 26 430/07FR Jeftic Dina 44 105/11 FR Ðodevic Jovan 9 72/11 TR Kalenic Aleksandar 33 140/11 TR Dobrijevic David 31 189/11 TR Vlahinic Jovana 30 114/11 TR Savic Vladimir 40 151/11 TR Stankovic Jelena 24 57/11 TR Kljajic Aleksandra 41 5/11 TR Kandrak Bojan 54 12/11 TR Miškiv Alceksandra 55 27/11 TR Andelkovic Sanja 26 167/11 TR Bojic Dejan 54 49/11 TR Rankov Ivan 48 138/11 TR Kilcibarda Milorad 48 93/11 TR Gajic Aleksandar 40 36/11 TR Jelic Gavrilo 38 77/11 TR Božic Jelena 47 110/11 TR Bradaš Igor 39 115/11 TR Antic Miloš 50 127/11 TR Havrljuk Marinko 55 78/11 TR Filipovic Nada 55 97/11 TR Žižic Aleksandar 33 230/11 TR Covic Nemanja 49 63/11 TR Miric Nataša 3 120/11 TR Rakic Milana 48 119/11 TR Kliska Vladimir 48 55/11 TR Uroševic Nemanja 51 11/11 TR Jelicic Vladimir 54 51/11 TR Delic Gorica 52 76/11 TR Mijuškovic Georgije 23 191/11 TR Mladenovic Sanja 41 54/11 TR Jovancevic Ksenija 43 169/11 TR Jovanovic Dragana 59 165/11 Tr Nežic Nemanja 45 1/11 TR Bockovic Boris 29 126/11 TR Andrekovic Nikola 58 162/11 TR Dobric Radmila 58 69/11 TR Kaurin Miloš 43 90/11 TR Pavic Vladimir 14 196/11 TR Petric Nemanja 48 3/11 TH Divljakov Marina 31 25/11TR Živanov Nina 33 46/11 TH Ðordevic Magdalena 43 64/11 TH Popovic Biljana 42 75/11 TH Trišic Milica 42 38/11 TH Popovic Zorana 41 82/11 TH Aranbašic Draženka 29 71/10 TH Grebec Marko 27 1/11 TH Georgijevski Dejana 55 46/11 FR Dubenko Kristina 39 77/10 FR Poguberovic Jovana 34 41/11 TH Šihadi Damjan 43 104/11 TH Bogunovic Nataša 50 50/11 TH Vasic Jelena 53 7/11 TH Onuc Bojana 41 57/11 TH Dronic Aleksandra 50 17/11 TH Petrovic Jela 34 89/11 TH Albijanic Aleksandar 41 97/11 FR Sekicki Jelena 41 96/11 TH Gunjak Damjana 28 40/11 TH Janjic Borislav 26 19/11 TR Vukolic Vanja 47 203/11 FR Vasic Nikolina 29 21/11 FR Ciric Demira 20 132/11 TR Petrovic Dragana 45 116/11 FR Matic Marina 49 221/07 TH Savic Miloš 24 78/11 FR Mihajlovic Dušica 42 81/11 TR Rogac Miljan 37 348/07 FR Ristanovic Filip 15 99/11 TR Geratovic Ivana 31 208/11 TR Adamovic Tijana 30 23/11 TR Stojanovic Ana 44 186/11 TR Rastko Milutin 39 10/11 TR Božic Dejan 49 144/11 TR Sladic Jovana 25 177/11 TR Maric Tijana 16 70/11 TR Komazec Zorana 53 34/11 TR Gojkovic Branko 36 209/11 TR Damjanov Jelana 43 40/11 TR Grudic Aleksandra 48 129/11 TR Surla Drgana 53 147/11 TR Ilic Vojislav 39 107/11TR Mladenovic Nikola 37 89/11 TR Bodroža Milan 42 136/11 TR Kicoševic Sanja 13 30/11 TR Jefremov Dragana 29 153/11 TR Evetovic Radovan 33 52/11 TR Culibrk Snežana 39 141/11 TR Jankov Nikola 28 32/11 TR Nikolic Milijana 42 71/11 TR Dašic Žarko 36 131/11 TR Bucalo Miloš 35 166/11 TR Šljivic Vladimir 39 175/11 TR Miškovic Gordana 23 38/11 TR Kadic Nebojša 33 104/11 TR Budimir Jelena 19 14/11 TR Racic Jovana 35 103/11 TR Bartoš Mario 38 56/11 TR Šemic Dušan 40 229/11 TR Šarcanski Daria 56 190/11 TR Balog Tatjana 25 28/11 TR Uzelac Branka 26 159/11 TR Maric Aleksa 48 218/11 TR Ugrizovic Nataša 34 224/11 TR Jovanov Nenad 43 4/11 TR Gvero Jovo 41 145/11 TR Marjanovic Biljna 56 187/11 TR Živanovic Ðorde 33 92/11 TR Živko Dunja 8 224/11 FR Stojšic Aleksandar 15 87/11 FR Ðuraškovic Marko 9 5/11 TH Unicevic Damjan 2 33/11 TH Kovacevic Nenad 46 60/11 TH Jasikovac Aleksandar 43 54/11 TH Vrbaški Vladislava 50 59/11 TH Kološnjaji Antoni 57 117/11 FR Mandic Dragan 38 58/11 TH Kolar Goran 54 21/11 TH Maric Marko 43 14/11 TH Ostojic Marijana 47 77/11 TH Radišic Tamara 45 48/11 TH Predrag Nenad 29 51/11 FR Volaš Gorana 49 137/11 FR Mudri Drgana 38 155/11 FR Koldan Borislav 27 97/11 TH Janjic Vanja 54 24/11 TH Momirski Jovan 27 105/11 TH Košcuk Ivana 44 82/11 FR Miloševic Aleksandar 39 42/11 TH Komazec Nataša 41 233/11 FR Švonja Boško 44 39/11 TH Micevic Milica 37 26/11 TR Zelic Ivana 41 248/11 FR Veselinovic Milorad 40 52/11 TH Slavkovic Mina 21 255/11 FR Dragin Luka 52 8/11 TR Vujkov Milena 29 147/11 FR Stupar Vladimir 24 50/10 PB Karajkov Dejan 31 62/10 PB Jelicic Nemanja 5 19/11 PB Todorov Marijana 10 29/11 PI Bulatovic Miloš 18 46/11 PB Vasovic Tamara 6 22/11PI Savic Dragana 46 67/11 PI Mrkaic Dragomir 38 41/11 PB Nikolic Nikola 53 36/11 PI Mihajlovic Stefan 24 60/11 PB Ðuric Milan 48 14/11 PI Žujic Nemanja 50 4/11 PI Drljaca Slobodan 35 3/11 PI Kostic Stefan 37 15/11 PI Kacanski Borislav 42 39/11 PB Salatovic Drgana 41 51/11 PB Milicic Jovana 28 64/11 PB Šecerov Milena 41 80/10 PB Mlinar Nataša 18 28/11 PB Panic Milena 44 42/11 PI Krstic aleksandar 53 45/11 PI Bogdanovic Branislav 51 40/11 PI Vukojevic Stanka 55 230/11 FR Ðurkovic Bojana 30 134/11 FR Ðeri Ana 30 157/10 FR TerzicAleksandar 40 144/11 FR Karac Milana 42 56/11 FR Drakulic Zoran 36 239/11 FR Ðurkov Darko 42 221/11 FR Amidžic Gordana 47 42/11 FR Kordic Milka 41 157/11 FR Brkic Tamara 46 213/11 FR Radovanovic Nikolina 42 105/11 FR Spasojevic Milan 40 102/11 FR Dragaš Dejana 44 101/11 FR Novakovic nataša 36 6/11 FR Maricic Milica 34 3/11 FR Jakšic Tanja 58 194/11 FR Grujicic Dušanka 41 132/11 FR Krajcinovic Ljubomir 33 133/11 FR Bursac Maja 38 70/11 FR Lazarevic Diana 40 214/11 FR Petrovic Boško 44 95/11 FR Ciric Dušan 47 205/11 FR Mijailovic Marjan 39 62/11 FR Hromcik Martina 45 40/11 FR Dimitrovic Emilija 52 53/11 FR Gajic Bojana 51 111/11 FR Marinkovic Nataša 44 216/11 FR Jovin Danijel 33 229/11 FR Acic Filip 37 136/11 Fr Cvjetic Mirko 45 63/11 FR Smiljanic Dušan 50 161/11 FR Novakovic Miljan 39 196/11 FR Mirkovic Marica 35 34/11 FR Malinovic Aleksandra 44 203/07 FR Mijic Neda 11 120/11 FR Ivoševic Dijana 12 175/11 FR Milisavac Jelena 11 232/11 FR Emanovski Saša 19 151/11 FR Milovanovic Katarina 28 195/11 FR Stancevic Sanja 25 115/11 FR Ðan Andrej 26 7/11 FR Hrnjak Dušica 29 51/10 PB Repajic Jovana 31 55/08 PI Nikolin Darko 25 52/11 PI Dangubic Savo 18 34/10 PB Ristivojevic Nenad 12 27/11 PB Gagrcin Jovana 10 54/11 PB Karic Filip 18 71/11 PB Ðurasovic Jelena 23 47/11 PI Racic Dušan 37 32/11 PB Mirkov Drgana 47 55/11 PI S. Aleksandar 37 39/11 PI Ivkovic Bojan 36 24/11 PI Raos Marko 42 41/10 PI Popovic Vukašin 35 42/11 PB Vukomanovic Mina 36 33/11 PB Mihajlovic Nevena 41 58/11 PI Lukic Stefan 42 53/11 PB Gottstein Edmond 47 35/11 PB Rodic Katarina 44 18/11 PB Horvat Lidija 46 22/11 PB Batalo Miloslav 37 77/11 PB Gojkovic Anita 43 53/11 PI Dizdar Nikola 33 199/09 TR Ivaniševic Dušan – poništen test (nadena puškica)

5. marta 2012.
REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ SOCIOLOGIJE: 1. 03. 2012.

Poštovane koleginice/kolege, ukoliko ste zainteresovani da pogledate svoje testove, možete to uciniti u utorak, 6. 03. u periodu od 18:30 do 19:30 u kabinetu br. 16 kod asistentkinje Marine Jugovic. INFORMACIJA SE ODNOSI SAMO NA STUDENTE KOJI SU POLAGALI KOD PROF. DR GORDANE VUKSANOVIC! Prof. dr Gordana Vuksanovic Studenti: prof. dr Gordana Vuksanovic Broj indeksa Student Broj bodova 208/11 TR Adamovic Tijana 12 230/11 TR Covic Nemanja 17 104/10 TR Dimic Dragica 7 5/11 PI ? Оuver Slobodan 17 106/11 TR Georgijevic Gordana 14 199/09 TR Ivaniševic Dušan 16 430/07 FR Jevtic Dina 18 29/11 PB Krkobabic Marijana 8 ? Krnjajic Aleksandra 19 58/11 PI Lukic Stefan 18 203/07 FR Mijic Neda 14 63/11 TR Miric Nataša 12 26/11 PB Mišic Miloš 3 67/11 ? Mrkaic Dragomir 18 55/08 PI Nikolin Darko 18 108/11 TH ?Novic Sofija 7 348/07 FR Ristanovic Filip 13 88/09 PI Zoric Miloš 8 Studenti: prof. dr. Biljana Ratkovic Njegovan Broj indeksa Student Broj bodova 55/11 TH Bajloš Zorana 13 119/07 PI Barna Dejan 7 64/11 FR Igic Božana 13 108/11 TR Crnokrak Biljana 11 80/07 PI Dušanic Goran 14 69/11 FR Ðuricic Darko 10 85/11 TR Ðuric Ðorde 14 178/10 TR ?Fargac Ildika 10 16/11 PB Glavaški Nenad 17 214/11 TR Kandrac Zoran 14 51/10 TH Krišto Vanja 14 149/08 FR Malušic Radica 7 90/07 TH Milanovic Nataša 8 168/11 FR Nanovski Goran 15 43/11 TH Nenadovic Milica 17 161/11 FR Novakovic Milan 19 70/11 TH Obrovacki Jovana 14 28/11 PI Paunovic Dejan 12 90/11 TR Pavic Vladimir 12 59/11 FR Peric Gordana 9 114/11 FR Petrovic Milana 14 87/11 TH Petrovic Miloš 14 45/11 TH Prodanovic Aleksandar 8 123/11 FR Puvalic Nataša 12 195/11 TR Radonjic Filip 11 25/11 TH Radosavljev Slavica 8 43/11 FR ?Rajomir Ivana 19 41/11 ? Rakic Rade 9 105/11 TR Rakic Strahinja 8 48/07 PI Rehak Boris 14 37/ 11 PB Rodic Ana 14 99/11 TH Samardžic Milan 9 141/11 FR Savic Jovana 12 19/11 FR Simeunovic Jelena 17 144/11 TR Sladic Jovana 14 76/11 TH Smiljanic Jelena 11 149/11 FR Stajic Ilinka 12 214/07 TR Stankovic Milica 12 130/11 FR Stankovic Tijana 12 220/11 FR Stevovic Luka 10 123/11 TR Stojanovic Neda 16 149/11 TR Suvajdžic Bojana 16 233/11 FR Švonja Boško 17 185/11 TR Tomovic Marko 17 138/11 FR Topalov Aleksandra 8 16/11 FR Velimirovic Sanja 18 23/11 PI Vereb Kristina 10 5/11 PB ? Vlaškalija Strahinja 12 222/11 FR Vujnic Dejana 9 158/11 FR Vujanovic Ilija 12

24. februara 2012.
KOLOKVIJUM IZ SOCIOLOGIJE I MENADŽMENTA MEDIJSKIH SISTEMA

Kolokvijum iz SOCIOLOGIJE održace se u cetvrtak 1. 03. 2012. godine u 15:00 casova u amfiteatru na Limanu. Srecno! U istom terminu i na istom mestu održace se i kolokvijum iz Menadžmenta medijskih sistema. Prof. dr Gordana Vuksanovic

20. februara 2012.
Upisivanje ocena iz SOCIOLOGIJE

Poštovane koleginice/kolege, upis ocena iz Sociologije obavice se u cetvrtak (23. 02. 2012.) u 14:30. Ukoliko ste spreceni da dodete, možete doci u vreme konsultacija. Prof. dr Gordana Vuksanovic

6. februara 2012.
REZULTATI ISPITA IZ MENADŽMENTA MEDIJSKIH SISTEMA

Poštovane kolege, ukoliko niste mogli da ocitate rezultate ispita koji je održan 23. 01. 2012. godine, još jednom ih postavljam. Ispit su položili: 1. Corovic Fikret 30 poena 2. Široka Marcel 40 poena Prof. dr Gordana Vuksanovic

30. januara 2012.
REZULTATI ISPITA IZ SOCIOLOGIJE 23. 01. 2012.

Poštovane koleginice/kolege, ukoliko želite da pogledate svoje testove, to možete uciniti u utorak, 31. 01. 2012. u kabinetu 42/ Liman u periodu od 9:00 do 10:30. Ispit su položili studenti koji su osvojili najmanje 33 boda. Narednih dana cu Vas obavestiti o datumu upisa poena i ocena. Prof. dr Gordana Vuksanovic 1 72/11PB ADAMOV EVICA 33 2 74/11TR ADAMOVIC JELENA 19 3 10/11TH ADŽIC TAMARA 4 32/11TH AGBABA NIKOLA 6 5 20/11PI AGOŠTON IVANA 12 6 89/11TH ALBIJANIC ALEKSANDAR 27 7 135/11FR ALEKSIC IVANA 8 21/11PI ALEKSIC LJILJANA 9 221/11FR AMIDŽIC GORDANA 27 10 27/11TR ANÐELKOVIC SANJA 9 11 126/11TR ANDREKOVIC NIKOLA 28 12 170/11FR ANOJCIC JELENA 40 13 115/11TR ANTIC MILOŠ 19 14 82/11TH ARAMBAŠIC DRAŽENKA 6 15 181/11FR ARSENOVIC IVANA 16 87/11TR ARSIC TAMARA 43 17 37/11FR AVRAMOVIC MIRKO 33 18 229/11FR ACIC FILIP 24 19 66/11TR BABIC RADMILA 46 20 57/11FR BAJIC JOVANA 27 21 55/11TH BAKOŠ ZORANA 22 190/11TR BALOG TATJANA 7 23 96/11TR BALTA MILAN 49 24 125/11TR BANIC BOŽIDAR 25 85/11TH BANJANIN BORISLAV 26 235/11FR BARAC SRÐAN 27 103/11TR BARTOŠ MARIO 27 28 152/11TR BASTAŠIC JOVANA 36 29 22/11PB BATALO MILOSAV 30 121/11FR BAŠKALO BOJANA 36 31 184/11FR BECKEJI MARIJA 22 32 75/11FR BERIC LJUBICA 46 33 102/11TH BERIC MIRKO 35 34 145/11FR BERIC NENAD 30 35 63/11PB BERONJA DEJAN 33 36 198/11FR BERUS DRAGANA 37 179/11TR BIJELIC ANA 38 61/11FR BJELJAC KRISTINA 33 39 125/11FR BLAŽEVIC JASMINA 15 40 48/11PB BODOR IVANA 44 41 89/11TR BODROŽA MILAN 22 42 1/11TR BOCKOVIC BORIS 18 43 45/11PI BOGDANOVIC BRANISLAV 24 44 92/11FR BOGUNOVIC MOMCILO 35 45 104/11TH BOGUNOVIC NATAŠA 27 46 167/11TR BOJIC DEJAN 21 47 208/11FR BONIC MARIJANA 33 48 50/11TR BORBAŠ OSKAR 36 49 98/11TH BOROŠ IZABELA 35 50 142/11TR BOŠKOVIC GORANA 40 51 10/11TR BOŽIC DEJAN 1 52 77/11TR BOŽIC JELENA 25 53 143/11FR BOŽIC MIHAJLO 16 54 110/11TR BRADAŠ IGOR 17 55 157/11FR BRKIC TAMARA 16 56 131/11TR BUCALO MILOŠ 18 57 15/11PB BUGAR DENISA 56 58 84/11FR BUGARSKI DUBRAVKA 12 59 29/11PI BULATOVIC MILOŠ 25 60 1/11FR BURMAZ NIKOLA 33 61 133/11FR BURSAC MAJA 22 62 9/11TH BURŠIC DRAGANA 53 63 18/11FR BUCAN ŽELJKO 38 64 200/11FR CIGANOVIC DRAGAN 17 65 133/11TR CURAKOVIC MILJANA 36 66 3/11PB CVEJIC ANA 50 67 207/11FR CVETIC ŽELJKO 39 68 89/11FR CVETICANIN SAŠA 69 136/11FR CVIJETIC MIRKO 23 70 30/11PB DAMJANOVIC DEJAN 71 20/11TR DAMJANOVIC JELENA 39 72 31/11TR DAMJANOVIC SVETLANA 49 73 2/11TH DAMNJANOVIC JOVANA 35 74 115/11FR ÐAN ANDREJ 2 75 7/11PI DANCUK FILIP 42 76 52/11PI DANGUBIC SAVO 21 77 197/11TR DAVIDOVAC JOVAN 78 80/11TR DAVIDOVIC STEFAN 42 79 71/11TR DAŠIC ŽARKO 17 80 22/11TR DELIC DEJANA 81 51/11TR DELIC GORICA 29 82 134/11FR ÐERI ANA 11 83 52/11FR ÐERIC MILICA 49 84 206/11FR DESPOTOVIC JELENA 85 231/11FR DEVIC LUKA 13 86 58/11TR DEVIC TANJA 41 87 122/11TR ÐILAS TIJANA 1 88 37/11PI DIMITRIJEVIC UROŠ 89 108/11FR DIMIC MILICA 90 173/11FR DIMIC TAMARA 91 3/11TH DIVLJAKOV MARINA 16 92 31/11PB DIZDAR IVANA 18 93 53/11PI DIZDAR NIKOLA 94 40/11FR DMITROVIC EMILIJA 27 95 140/11TR DOBRIJEVIC DAVID 7 96 162/11TR DOBRIC RADMILA 97 43/11PI DODEK BORIS 35 98 192/11FR ÐOKIC ALEKSANDAR 35 99 174/11TR DOKNIC UGLJEŠA 9 100 185/11FR ÐORÐEVIC JOVAN 7 101 46/11TH ÐORÐEVIC MAGDALENA 22 102 225/11FR ÐORÐEVIC TAMARA 42 103 102/11FR DRAGAŠ DEJANA 21 104 202/11FR DRAGICEVIC DRAGANA 105 72/11FR DRAGICEVIC MILICA 9 106 107/11FR DRAGIŠIC SLAÐANA 107 56/11FR DRAKULIC ZORAN 8 108 4/11PI DRLJACA SLOBODAN 22 109 80/11TH DROBAC MILAN 14 110 57/11TH DRONIC ALEKSANDRA 111 154/11TR DRVAR STEFAN 112 46/11FR DUBENKO KRISTINA 23 113 88/11TR ÐUKIC PEÐA 36 114 17/11TR ÐUNDIC PREDRAG 31 115 71/11PB ÐURASOVIC JELENA 16 116 87/11FR ÐURAŠKOVIC MARKO 9 117 69/11FR ÐURICIC DARKO 118 84/11TR ÐURIC BOJAN 119 85/11TR ÐURIC ÐORÐE 120 239/11FR ÐURKOV DARKO 25 121 230/11FR ÐURKOVIC BOJANA 3 122 62/11TR ÐUROVKA JAN 28 123 168/11TR DVIZAC MARINA 124 44/11FR DŽAMBAS ŽELJANA 51 125 5/11PI DŽUVER SLOBODAN 126 50/11FR CASTNI TATJANA 36 127 14/11FR CAVIC JOVANA 51 128 156/11TR CEGAR IGOR 129 91/11TH CEKIC BRANISLAVA 33 130 109/11FR CELEBIC SANDRA 29 131 9/11FR CEREVICKI DRAGANA 62 132 61/11TH CESTIC DUŠANKA 21 133 23/11FR ELOR SANDRA 134 232/11FR EMINOSKI SAŠA 10 135 10/11FR COLIC SUZANA 25 136 49/11FR CORBA VLASTA 51 137 23/11TH EREMIC NIKOLINA 46 138 93/11TH CUSTIC MIROSLAV 139 153/11TR EVETOVIC RADOVAN 18 140 28/11TH FAT MARTINA 39 141 211/11FR FENCAROŠ ANITA 37 142 78/11TR FILIPOVIC NADA 31 143 95/11TH GAGOVIC JELENA 36 144 93/11TR GAJIC ALEKSANDAR 31 145 53/11FR GAJIC BOJANA 25 146 32/11PI GAJIŠIN ÐORÐE 147 68/11TR GARDAŠEVIC STEFAN 148 59/11PB GAZIBARA JASNA 149 69/11PB GEDELOVSKI MIROSLAV 150 106/11TR GEORGIJEVIC GORDANA 151 1/11TH GEORGIJEVSKI DAJANA 26 152 99/11TR GERATOVIC IVANA 10 153 16/11PB GLAVAŠKI NEMANJA 154 29/11FR GLIŠIC TIJANA 39 155 4/11FR GOJKOV IGOR 33 156 34/11TR GOJKOVIC BRANKO 12 157 53/11PB GOTŠTAJN EDMOND 9 158 27/11PB GRACANIN JOVANA 9 159 33/11FR GRBIC ALEKSANDRA 160 179/11FR GREGORIC SANDRA 31 161 25/11FR GREJIC ZORICA 45 162 40/11TR GRUDIC ALEKSANDRA 163 194/11FR GRUJICIC DUŠANKA 30 164 24/11FR GRUJIC DRAGANA 165 96/11TH GUNJAK DAMJANA 21 166 4/11TR GVERO JOVO 15 167 84/11TH HADŽIC JASMINA 168 74/11FR HAJDUK NIKOLINA 21 169 162/11FR HAJNAL DEJAN 47 170 127/11TR HAVRLJUK MARINKO 25 171 18/11PB HORVAT LIDIA 172 7/11FR HRNJAK DUŠICA 19 173 62/11FR HROMCIK MARTINA 20 174 27/11PI HRUBIK ALEKSANDAR 33 175 64/11FR IGIC BOŽANA 176 30/11FR ILIBAŠIC LAZAR 35 177 20/11TH ILIC MIRKO 52 178 147/11TR ILIC VOJISLAV 20 179 67/11PB ISAKOV DEJAN 180 47/11FR IVANCEVIC KRISTINA 31 181 39/11PI IVKOVIC BOJAN 27 182 120/11FR IVOŠEVIC DIJANA 183 187/11FR JAKIC ADRIAN 184 3/11FR JAKŠIC TANJA 31 185 15/11TR JANJETOVIC JOVANA 58 186 40/11TH JANJIC BORISLAV 6 187 97/11TH JANJIC VANJA 15 188 141/11TR JANKOV NIKOLA 15 189 227/11FR JANKOVIC KOVACEVIC VERA 49 190 76/11FR JANOŠEVIC LJUBICA 4 191 139/11TR JARIC VLADAN 51 192 60/11TH JASIKOVAC ALEKSANDAR 11 193 30/11TR JEFREMOV DRAGANA 41 194 48/11TR JEFTIC JELENA 55 195 11/11TR JELICIC VLADIMIR 21 196 36/11TR JELIC GAVRILO 21 197 100/11TH JERINKIC SONJA 46 198 65/11TR JERKOVIC ALEKSANDRA 34 199 193/11TR JEVREMOVIC MILICA 200 17/11FR JEVTIC ALEKSANDRA 48 201 54/11TR JOVANCEVIC KSENIJA 26 202 2/11PI JOVANCEVIC NEMANJA 52 203 171/11FR JOVANIC MILICA 204 51/11PI JOVANOVIC BRATISLAV 34 205 169/11TR JOVANOVIC DRAGANA 17 206 86/11TR JOVANOVIC DUNJA 37 207 60/11TR JOVANOVIC MILAN 35 208 88/11FR JOVANOVIC SONJA 209 21/11TR JOVICIC DRAGAN 65 210 9/11TR JOVICIC DRAGO 42 211 34/11PI JOVICIC LAZAR 43 212 17/11PI JURIŠIN MILENKO 29 213 106/11FR JURUKOVSKI STEFAN 27 214 38/11TR KADIC NEBOJŠA 8 215 238/11FR KACAVENDA DIJANA 216 72/11TR KALENIC ALEKSANDAR 26 217 150/11FR KALINOV LUKA 50 218 5/11TR KANDRAC BOJAN 28 219 218/11FR KANKARAŠ MILICA 38 220 25/11PI KARALIC NEMANJA 6 221 20/11FR KARAN VANJA 33 222 144/11FR KARAC MILANA 31 223 42/11TR KARAC SLOBODANKA 38 224 54/11PB KARIC FILIP 225 69/11TR KAURIN MILOŠ 22 226 15/11PI KACANSKI BORISLAV 0 227 68/11PB KEKIC BRANE 43 228 138/11TR KILIBARDA MILORAD 32 229 119/11TR KLISKA VLADIMIR 15 230 57/11TR KLJAJIC ALEKSANDRA 21 231 67/11FR KLJAJIC SUZANA 15 232 53/11TR KOJIC JOVANA 42 233 146/11TR KOKOT IVANA 51 234 58/11TH KOLAR GORAN 16 235 44/11TR KOLAR KRUNOSLAV 236 131/11FR KOLAR PREDRAG 16 237 155/11FR KOLDAN BORISLAV 21 238 59/11TH KOLOŠNJAJI ANTONIJ 239 67/11TR KOLUNDŽIC MILICA 57 240 29/11TR KOMAZEC LJUBOMIR 48 241 42/11TH KOMAZEC NATAŠA 21 242 70/11TR KOMAZEC ZORANA 14 243 1/11PB KONCAR DRAGANA 42 244 2/11FR KONSTANTINOVIC JELENA 55 245 42/11FR KORDIC MILKA 19 246 59/11TR KORICA MILANA 52 247 240/11FR KOSTELAC ANA 26 248 3/11PI KOSTIC STEFAN 26 249 15/11FR KOVACEVIC ALEKSANDRA 29 250 33/11TH KOVACEVIC NENAD 3 251 105/11TH KOŠCUK IVANA 18 252 132/11FR KRAJCINOVIC LJUBOMIR 24 253 98/11TR KRCMAR ALEKSANDAR 39 254 29/11PB KRKOBABIC MARIJANA 255 68/11FR KRNJAIC ALEKSANDRA 256 42/11PI KRSTIC ALEKSANDAR 26 257 13/11TR KRTINIC JASMINA 17 258 182/11FR KUŠIC BILJANA 33 259 70/11FR LAZAREVIC DIANA 19 260 30/11PI LAZAREVIC SAŠA 43 261 72/11TH LAZAREVIC TIJANA 37 262 209/11FR LAZENDIC DRAGICA 41 263 19/11TH LAZIC JULIJANA 35 264 58/11PB LAZIC NIKOLA 265 73/11TR LAZIC SRÐAN 266 47/11TH LIC ELIZABETA 37 267 25/11PB LJUŠIC MILICA 40 268 171/11TR LONCAR SANJA 38 269 236/11FR LUDMAN ANDREA 270 31/11FR MACKIC BILJANA 26 271 79/11TR MAGLOV TODOR 38 272 62/11PB MAJER DAJANA 12 273 215/11FR MAKSIMOVIC DUŠAN 274 46/11PI MAKSIMOVIC STEFAN 275 112/11TR MALBAŠA ALEKSANDAR 3 276 18/11PI MALEŠEVIC BRANISLAVA 36 277 34/11FR MALINOVIC ALEKSANDRA 23 278 1/11PI MALUŠEV MIROSLAV 31 279 117/11FR MANDIC DRAGAN 12 280 111/11TR MANDIC MARKO 8 281 65/11FR MANCIC IVANA 282 13/11PI MANOJLOVIC MAJA 49 283 10/11PB MARICIC IVANA 48 284 6/11FR MARICIC MILICA 285 111/11FR MARINKOVIC NATAŠA 27 286 159/11TR MARIC ALEKSA 12 287 21/11TH MARIC MARKO 15 288 22/11FR MARIC NINA 17 289 177/11TR MARIC TIJANA 8 290 145/11TR MARJANOVIC BILJANA 20 291 7/11PB MARKOV BILJANA 43 292 127/11FR MARKOVIC ALEKSANDAR 14 293 34/11TH MARKOVIC JELENA 294 130/11TR MARKOVIC NENAD 3 295 45/11FR MARKOVIC SANDRA 39 296 35/11PI MARKOVIC STEVAN 40 297 60/11FR MARTINOVIC LJUBICA 50 298 64/11TR MATIJAŠEVIC DRAGANA 45 299 142/11FR MATIJAŠEVIC NATAŠA 26 300 116/11FR MATIC MARINA 29 301 40/11PB MATIC MIJODRAG 35 302 73/11FR MAZARAK JOVO 36 303 65/11PB MAŠIC KATARINA 46 304 29/11TH MEDIC ILIJANA 14 305 16/11TH MELIH TIJANA 34 306 39/11TR MELVAN GORAN 41 307 178/11FR MELVINGER JOVAN 308 80/11FR MENA BRANISLAV 24 309 78/11FR MIHAJLOVIC DUŠICA 20 310 33/11PB MIHAJLOVIC NEVENA 21 311 36/11PI MIHAJLOVIC STEFAN 20 312 205/11FR MIJAILOVIC MARJAN 20 313 35/11FR MIJATOV KATARINA 60 314 118/11TR MIJIC MILICA 38 315 76/11TR MIJUŠKOVIC GEORGIJE 19 316 27/11TH MIKUŠAK NIKOLETA 41 317 14/11PB MILENKOVIC MILENA 34 318 183/11TR MILENKOVSKI DRAGANA 33 319 51/11PB MILICIC JOVANA 29 320 175/11FR MILISAVAC JELENA 9 321 128/11FR MILIVOJEVIC DIMITRIJE 8 322 8/11FR MILIC JELENA 41 323 16/11TR MILIŠIC MILANA 35 324 31/11PI MILJANOVIC TIJANA 11 325 43/11PB MILOVANOVIC NENAD 40 326 157/11TR MILOVIC DRAGANA 48 327 6/11PI MILOVIC NENAD 4 328 82/11FR MILOŠEVIC ALEKSANDAR 15 329 192/11TR MILOŠEVIC MIRJANA 31 330 79/11FR MILOŠEVSKI GORAN 331 186/11TR MILUTIN RASTKO 19 332 63/11TR MIRIC NATAŠA 333 9/11PI MIRKOVIC ALEKSANDAR 43 334 196/11FR MIRKOVIC MARICA 17 335 153/11FR MITOŠEVIC MARKO 12 336 217/11FR MITROVIC SRÐAN 337 39/11TH MICEVIC MILICA 20 338 107/11TH MICIN NIKOLINA 339 186/11FR MICUNOVIC VUK 26 340 26/11PB MIŠIC MILOŠ 341 96/11FR MIŠIC SABINA 37 342 12/11TR MIŠKIV ALEKSANDRA 18 343 107/11TR MLADENOVIC NIKOLA 19 344 191/11TR MLADENOVIC SANJA 31 345 20/11PB MLINAR SLOBODAN 40 346 24/11TH MOMIRSKI JOVAN 28 347 137/11FR MUDRI DRAGANA 13 348 11/11PI MUTIC MILAN 33 349 164/11TR NAÐ CONGOR 350 139/11FR NAKOMCIC DIJANA 40 211/11TR ARSIC ANDREA 44 254/11FR BOŠNJAKOVIC ZORICA 36 120/10FR BOŽIC MILICA 4 135/11 ? IRFAN 237/11FR VOJVODIC MILICA 49/11TR RANKOV IVAN 24 88/09PI ZORIC MILOŠ 280/09 FR ZELJKOVIC JELENA 224/11TR JOVANOV NENAD 11 245/11FR MILOVAC ŽELJKO MARIC SAŠA 252/11FR NOVAKOVIC MIRJANA 45 176/11TR NIKOLIC ELVIS 35 196/11TR PETRIC NEMANJA 23 218/11TR OGRIZOVIC NATAŠA 6 64/11 POPOVIC BILJANA 41/10 POPOVIC VUKAŠIN 27 213/11FR RADOVANOVIC NIKOLINA 27 160/11TR ? ALEKSANDAR 186/11TR RASTKO MILUTIN 51/10PB REPAJIC JOVANA 15 14/11TR RACIC JOVANA 19 34/10PB RISTIVOJEVIC NENAD 8 77/11TH RADIŠIC TAMARA 23/11TR STOJANOVIC ANA 30 114/11TR SAVIC VLADIMIR 22 221/07 SAVIC MILOŠ 7 56/11TH STOJANOV STEFAN 56/11PB STJEPANOVIC JOSIPA 86/11TH STANKOV STEVAN 213/11TR TEPIC NEMANJA 5 119/11FR TOMIC OLIVERA 157/10FR TERZIC ALEKSANDAR 20 76/11PB TIRKAJLA VLADIMIR 33 223/11FR TADIC MILUTIN 78/11TH TERZIN DUŠAN 52/11TR CULIBRK SNEŽANA 27 26/11PI ŠEGRT NIKOLA 229/11TR ŠARCANSKI DARIJA 23 209/11TR DAMJANOV JELENA 19 208/11TR ADAMOVIC TIJANA 77/11 GOJKOVIC ANITA 16 82/11PB ŠORAK NATAŠA 64/11PB ŠECEROV MILENA 6 246/11FR MARIC JELENA 28 299/09FR KLJAJIC ANTONIJA 94/09PI IVANOVIC BORIS 19 203/07FR MIJIC NEDA 163/11FR VUJIC JELENA 37 243/11FR MARTINOV DEJANA 50 175/11TR MIŠKOVIC GORDANA 20 241/11FR LAZIC DUNJA 40 56/10 PB KARAJKOV DEJAN 28 77/10 FR ? JOVANA 29 22/11 PB BATALO MILOSAV 24 62/10 JELICIC NEMANJA 11 61/10 RADOSAVLJEVIC SAŠA 40

22. decembra 2011.
KOLOKVIJUM IZ MENADŽMENTA MEDIJSKIH SISTEMA: 8.12.2011.

Položili: Corovic Fikret 22 boda Zbog tehnickih problema, novi podaci na linku nisu mogli da se ocitaju. Izvinjavam se. Prof. dr Gordana Vuksanovic

17. decembra 2011.
REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ SOCIOLOGIJE: 8. 12. 2011.

Poštovane koleginice/kolege, cestitam Vam na uspešno uradenom kolokvijumu. Položili su svi oni koji su osvojili najmanje 11 poena. Prof. dr Gordana Vuksanovic 72/11PB ADAMOV EVICA 19 74/11TR ADAMOVIC JELENA 13 10/11TH ADŽIC TAMARA 32/11TH AGBABA NIKOLA 19 20/11PI AGOŠTON IVANA 18 89/11TH ALBIJANIC ALEKSANDAR 15 135/11FR ALEKSIC IVANA / 21/11PI ALEKSIC LJILJANA / 221/11FR AMIDŽIC GORDANA 19 27/11TR ANÐELKOVIC SANJA 13 126/11TR ANDREKOVIC NIKOLA 16 170/11FR ANOJCIC JELENA 16 115/11TR ANTIC MILOŠ 19 82/11TH ARAMBAŠIC DRAŽENKA 18 181/11FR ARSENOVIC IVANA / 87/11TR ARSIC TAMARA 18 37/11FR AVRAMOVIC MIRKO 19 229/11FR ACIC FILIP 19 66/11TR BABIC RADMILA 19 57/11FR BAJIC JOVANA 19 55/11TH BAKOŠ ZORANA / 190/11TR BALOG TATJANA 13 96/11TR BALTA MILAN 20 125/11TR BANIC BOŽIDAR 12 85/11TH BANJANIN BORISLAV / 235/11FR BARAC SRÐAN / 103/11TR BARTOŠ MARIO 17 152/11TR BASTAŠIC JOVANA 16 22/11PB BATALO MILOSAV 15 121/11FR BAŠKALO BOJANA 20 184/11FR BECKEJI MARIJA 19 75/11FR BERIC LJUBICA 18 102/11TH BERIC MIRKO 19 145/11FR BERIC NENAD 17 63/11PB BERONJA DEJAN 17 198/11FR BERUS DRAGANA / 179/11TR BIJELIC ANA / 61/11FR BJELJAC KRISTINA 17 125/11FR BLAŽEVIC JASMINA 19 48/11PB BODOR IVANA 19 89/11TR BODROŽA MILAN 16 1/11TR BOCKOVIC BORIS 19 45/11PI BOGDANOVIC BRANISLAV 15 92/11FR BOGUNOVIC MOMCILO 19 104/11TH BOGUNOVIC NATAŠA 19 167/11TR BOJIC DEJAN 18 208/11FR BONIC MARIJANA 16 50/11TR BORBAŠ OSKAR 19 98/11TH BOROŠ IZABELA 16 142/11TR BOŠKOVIC GORANA 18 10/11TR BOŽIC DEJAN 17 77/11TR BOŽIC JELENA 18 143/11FR BOŽIC MIHAJLO 14 110/11TR BRADAŠ IGOR 18 157/11FR BRKIC TAMARA 20 131/11TR BUCALO MILOŠ 17 15/11PB BUGAR DENISA 19 84/11FR BUGARSKI DUBRAVKA 17 29/11PI BULATOVIC MILOŠ 16 1/11FR BURMAZ NIKOLA 18 133/11FR BURSAC MAJA 18 9/11TH BURŠIC DRAGANA 17 18/11FR BUCAN ŽELJKO 19 200/11FR CIGANOVIC DRAGAN 18 133/11TR CURAKOVIC MILJANA 17 3/11PB CVEJIC ANA 16 207/11FR CVETIC ŽELJKO 19 89/11FR CVETICANIN SAŠA / 136/11FR CVIJETIC MIRKO 19 30/11PB DAMJANOVIC DEJAN / 20/11TR DAMJANOVIC JELENA 20 31/11TR DAMJANOVIC SVETLANA 19 2/11TH DAMNJANOVIC JOVANA 20 115/11FR ÐAN ANDREJ 13 7/11PI DANCUK FILIP 18 52/11PI DANGUBIC SAVO 11 197/11TR DAVIDOVAC JOVAN / 80/11TR DAVIDOVIC STEFAN 11 71/11TR DAŠIC ŽARKO 19 22/11TR DELIC DEJANA / 51/11TR DELIC GORICA 19 134/11FR ÐERI ANA 19 52/11FR ÐERIC MILICA 18 206/11FR DESPOTOVIC JELENA 18 231/11FR DEVIC LUKA 11 58/11TR DEVIC TANJA 20 122/11TR ÐILAS TIJANA 11 37/11PI DIMITRIJEVIC UROŠ / 108/11FR DIMIC MILICA / 173/11FR DIMIC TAMARA / 3/11TH DIVLJAKOV MARINA 18 31/11PB DIZDAR IVANA 18 53/11PI DIZDAR NIKOLA 16 40/11FR DMITROVIC EMILIJA 19 140/11TR DOBRIJEVIC DAVID 12 162/11TR DOBRIC RADMILA 15 43/11PI DODEK BORIS 19 192/11FR ÐOKIC ALEKSANDAR 18 174/11TR DOKNIC UGLJEŠA 17 185/11FR ÐORÐEVIC JOVAN 13 46/11TH ÐORÐEVIC MAGDALENA 20 225/11FR ÐORÐEVIC TAMARA 20 102/11FR DRAGAŠ DEJANA 20 202/11FR DRAGICEVIC DRAGANA / 72/11FR DRAGICEVIC MILICA 12 107/11FR DRAGIŠIC SLAÐANA 15 56/11FR DRAKULIC ZORAN 18 4/11PI DRLJACA SLOBODAN 14 80/11TH DROBAC MILAN 16 57/11TH DRONIC ALEKSANDRA / 154/11TR DRVAR STEFAN / 46/11FR DUBENKO KRISTINA 17 88/11TR ÐUKIC PEÐA 19 17/11TR ÐUNDIC PREDRAG 18 71/11PB ÐURASOVIC JELENA 14 87/11FR ÐURAŠKOVIC MARKO 11 69/11FR ÐURICIC DARKO / 84/11TR ÐURIC BOJAN / 85/11TR ÐURIC ÐORÐE / 239/11FR ÐURKOV DARKO 19 230/11FR ÐURKOVIC BOJANA 19 62/11TR ÐUROVKA JAN 20 168/11TR DVIZAC MARINA 9 44/11FR DŽAMBAS ŽELJANA 19 5/11PI DŽUVER SLOBODAN 8 50/11FR CASTNI TATJANA 19 14/11FR CAVIC JOVANA 20 156/11TR CEGAR IGOR / 91/11TH CEKIC BRANISLAVA 14 109/11FR CELEBIC SANDRA 18 9/11FR CEREVICKI DRAGANA 20 61/11TH CESTIC DUŠANKA 12 23/11FR ELOR SANDRA / 232/11FR EMINOSKI SAŠA 16 10/11FR COLIC SUZANA 18 49/11FR CORBA VLASTA 20 23/11TH EREMIC NIKOLINA 18 93/11TH CUSTIC MIROSLAV 6 153/11TR EVETOVIC RADOVAN 14 28/11TH FAT MARTINA 19 211/11FR FENCAROŠ ANITA 18 78/11TR FILIPOVIC NADA 18 95/11TH GAGOVIC JELENA 20 93/11TR GAJIC ALEKSANDAR 16 53/11FR GAJIC BOJANA 19 32/11PI GAJIŠIN ÐORÐE / 68/11TR GARDAŠEVIC STEFAN / 59/11PB GAZIBARA JASNA 18 69/11PB GEDELOVSKI MIROSLAV 14 106/11TR GEORGIJEVIC GORDANA / 1/11TH GEORGIJEVSKI DAJANA 19 99/11TR GERATOVIC IVANA 15 16/11PB GLAVAŠKI NEMANJA 8 29/11FR GLIŠIC TIJANA 18 4/11FR GOJKOV IGOR 18 34/11TR GOJKOVIC BRANKO 11 53/11PB GOTŠTAJN EDMOND 18 27/11PB GRACANIN JOVANA 17 33/11FR GRBIC ALEKSANDRA 20 179/11FR GREGORIC SANDRA 17 25/11FR GREJIC ZORICA 20 40/11TR GRUDIC ALEKSANDRA / 194/11FR GRUJICIC DUŠANKA 16 24/11FR GRUJIC DRAGANA / 96/11TH GUNJAK DAMJANA 18 4/11TR GVERO JOVO 17 84/11TH HADŽIC JASMINA 20 74/11FR HAJDUK NIKOLINA 12 162/11FR HAJNAL DEJAN 19 127/11TR HAVRLJUK MARINKO 18 18/11PB HORVAT LIDIA / 7/11FR HRNJAK DUŠICA 17 62/11FR HROMCIK MARTINA 19 27/11PI HRUBIK ALEKSANDAR 17 64/11FR IGIC BOŽANA / 30/11FR ILIBAŠIC LAZAR 18 20/11TH ILIC MIRKO 19 147/11TR ILIC VOJISLAV 19 67/11PB ISAKOV DEJAN 15 47/11FR IVANCEVIC KRISTINA 19 39/11PI IVKOVIC BOJAN 12 120/11FR IVOŠEVIC DIJANA 18 187/11FR JAKIC ADRIAN / 3/11FR JAKŠIC TANJA 18 15/11TR JANJETOVIC JOVANA 18 40/11TH JANJIC BORISLAV 18 97/11TH JANJIC VANJA 20 141/11TR JANKOV NIKOLA 20 227/11FR JANKOVIC KOVACEVIC VERA 20 76/11FR JANOŠEVIC LJUBICA 19 139/11TR JARIC VLADAN 19 60/11TH JASIKOVAC ALEKSANDAR 18 30/11TR JEFREMOV DRAGANA 17 48/11TR JEFTIC JELENA 19 11/11TR JELICIC VLADIMIR 20 36/11TR JELIC GAVRILO 19 100/11TH JERINKIC SONJA 20 65/11TR JERKOVIC ALEKSANDRA 16 193/11TR JEVREMOVIC MILICA 19 17/11FR JEVTIC ALEKSANDRA 20 54/11TR JOVANCEVIC KSENIJA 19 2/11PI JOVANCEVIC NEMANJA 19 171/11FR JOVANIC MILICA 17 51/11PI JOVANOVIC BRATISLAV 20 169/11TR JOVANOVIC DRAGANA 17 86/11TR JOVANOVIC DUNJA 18 60/11TR JOVANOVIC MILAN 18 88/11FR JOVANOVIC SONJA 10 21/11TR JOVICIC DRAGAN 20 9/11TR JOVICIC DRAGO 20 34/11PI JOVICIC LAZAR 17 17/11PI JURIŠIN MILENKO 19 106/11FR JURUKOVSKI STEFAN 20 38/11TR KADIC NEBOJŠA 17 238/11FR KACAVENDA DIJANA / 72/11TR KALENIC ALEKSANDAR 20 150/11FR KALINOV LUKA 19 5/11TR KANDRAC BOJAN 17 218/11FR KANKARAŠ MILICA 15 25/11PI KARALIC NEMANJA 19 20/11FR KARAN VANJA 18 144/11FR KARAC MILANA 17 42/11TR KARAC SLOBODANKA 17 54/11PB KARIC FILIP / 69/11TR KAURIN MILOŠ 19 15/11PI KACANSKI BORISLAV 19 68/11PB KEKIC BRANE 20 138/11TR KILIBARDA MILORAD 17 119/11TR KLISKA VLADIMIR 17 57/11TR KLJAJIC ALEKSANDRA 19 67/11FR KLJAJIC SUZANA 13 53/11TR KOJIC JOVANA 18 146/11TR KOKOT IVANA 19 58/11TH KOLAR GORAN 16 44/11TR KOLAR KRUNOSLAV / 131/11FR KOLAR PREDRAG 13 155/11FR KOLDAN BORISLAV 16 59/11TH KOLOŠNJAJI ANTONIJ 20 67/11TR KOLUNDŽIC MILICA 19 29/11TR KOMAZEC LJUBOMIR 17 42/11TH KOMAZEC NATAŠA 16 70/11TR KOMAZEC ZORANA 20 1/11PB KONCAR DRAGANA 19 2/11FR KONSTANTINOVIC JELENA 19 42/11FR KORDIC MILKA 14 59/11TR KORICA MILANA 18 240/11FR KOSTELAC ANA 13 3/11PI KOSTIC STEFAN 18 15/11FR KOVACEVIC ALEKSANDRA 17 33/11TH KOVACEVIC NENAD 17 105/11TH KOŠCUK IVANA 12 132/11FR KRAJCINOVIC LJUBOMIR 20 98/11TR KRCMAR ALEKSANDAR 20 29/11PB KRKOBABIC MARIJANA 9 68/11FR KRNJAIC ALEKSANDRA / 42/11PI KRSTIC ALEKSANDAR 16 13/11TR KRTINIC JASMINA 17 182/11FR KUŠIC BILJANA 19 70/11FR LAZAREVIC DIANA 17 30/11PI LAZAREVIC SAŠA 18 72/11TH LAZAREVIC TIJANA 19 209/11FR LAZENDIC DRAGICA 17 19/11TH LAZIC JULIJANA 20 58/11PB LAZIC NIKOLA 16 73/11TR LAZIC SRÐAN 17 47/11TH LIC ELIZABETA 18 25/11PB LJUŠIC MILICA 19 171/11TR LONCAR SANJA 19 236/11FR LUDMAN ANDREA / 31/11FR MACKIC BILJANA 17 79/11TR MAGLOV TODOR 14 62/11PB MAJER DAJANA 15 215/11FR MAKSIMOVIC DUŠAN / 46/11PI MAKSIMOVIC STEFAN / 112/11TR MALBAŠA ALEKSANDAR 16 18/11PI MALEŠEVIC BRANISLAVA 18 34/11FR MALINOVIC ALEKSANDRA 15 1/11PI MALUŠEV MIROSLAV 16 117/11FR MANDIC DRAGAN 14 111/11TR MANDIC MARKO 17 65/11FR MANCIC IVANA 19 13/11PI MANOJLOVIC MAJA 20 10/11PB MARICIC IVANA 19 6/11FR MARICIC MILICA 16 111/11FR MARINKOVIC NATAŠA 19 159/11TR MARIC ALEKSA 20 21/11TH MARIC MARKO 15 22/11FR MARIC NINA 17 177/11TR MARIC TIJANA 15 145/11TR MARJANOVIC BILJANA 19 7/11PB MARKOV BILJANA 19 127/11FR MARKOVIC ALEKSANDAR 18 34/11TH MARKOVIC JELENA / 130/11TR MARKOVIC NENAD 19 45/11FR MARKOVIC SANDRA 19 35/11PI MARKOVIC STEVAN 18 60/11FR MARTINOVIC LJUBICA 19 64/11TR MATIJAŠEVIC DRAGANA 20 142/11FR MATIJAŠEVIC NATAŠA 20 116/11FR MATIC MARINA 18 40/11PB MATIC MIJODRAG 12 73/11FR MAZARAK JOVO 15 65/11PB MAŠIC KATARINA 16 29/11TH MEDIC ILIJANA 20 16/11TH MELIH TIJANA 20 39/11TR MELVAN GORAN 18 178/11FR MELVINGER JOVAN / 80/11FR MENA BRANISLAV 19 78/11FR MIHAJLOVIC DUŠICA 18 33/11PB MIHAJLOVIC NEVENA 15 36/11PI MIHAJLOVIC STEFAN 15 205/11FR MIJAILOVIC MARJAN 18 35/11FR MIJATOV KATARINA 17 118/11TR MIJIC MILICA 19 76/11TR MIJUŠKOVIC GEORGIJE 11 27/11TH MIKUŠAK NIKOLETA 18 14/11PB MILENKOVIC MILENA 18 183/11TR MILENKOVSKI DRAGANA 20 51/11PB MILICIC JOVANA 17 175/11FR MILISAVAC JELENA 16 128/11FR MILIVOJEVIC DIMITRIJE 11 8/11FR MILIC JELENA 18 16/11TR MILIŠIC MILANA 19 31/11PI MILJANOVIC TIJANA 15 43/11PB MILOVANOVIC NENAD 14 157/11TR MILOVIC DRAGANA 19 6/11PI MILOVIC NENAD 12 82/11FR MILOŠEVIC ALEKSANDAR 12 192/11TR MILOŠEVIC MIRJANA / 79/11FR MILOŠEVSKI GORAN 8 186/11TR MILUTIN RASTKO / 63/11TR MIRIC NATAŠA 8 9/11PI MIRKOVIC ALEKSANDAR 11 196/11FR MIRKOVIC MARICA 17 153/11FR MITOŠEVIC MARKO 19 217/11FR MITROVIC SRÐAN 7 39/11TH MICEVIC MILICA 13 107/11TH MICIN NIKOLINA 7 186/11FR MICUNOVIC VUK 18 26/11PB MIŠIC MILOŠ 5 96/11FR MIŠIC SABINA 17 12/11TR MIŠKIV ALEKSANDRA 19 107/11TR MLADENOVIC NIKOLA 18 191/11TR MLADENOVIC SANJA 18 20/11PB MLINAR SLOBODAN 19 24/11TH MOMIRSKI JOVAN 18 137/11FR MUDRI DRAGANA 17 11/11PI MUTIC MILAN 17 164/11TR NAÐ CONGOR 14 139/11FR NAKOMCIC DIJANA 19 211/11TR ARSIC ANDREA 19 254/11FR BOŠNJAKOVIC ZORICA 18 120/10FR BOŽIC MILICA 18 135/11 ? IRFAN 13 237/11FR VOJVODIC MILICA 20 49/11TR ? IVAN 20 88/09PI ZORIC MILOŠ 9 280/09 FR ZELJKOVIC JELENA 13 224/11TR JOVANOV NENAD 20 245/11FR MILOVAC ŽELJKO 18 MARIC SAŠA 13 252/11FR NOVAKOVIC MIRJANA 18 176/11TR NIKOLIC ELVIS 20 196/11TR PETRIC NEMANJA 18 218/11TR OGRIZOVIC NATAŠA 12 64/11 POPOVIC BILJANA 19 41/10 POPOVIC VUKAŠIN 16 213/11FR RADOVANOVIC NIKOLINA 20 160/11TR ? ALEKSANDAR 17 186/11TR RASTKO MILUTIN 19 51/10PB REPAJIC JOVANA 18 14/11TR RACIC JOVANA 19 34/10PB RISTIVOJEVIC NENAD 11 77/11TH RADIŠIC TAMARA 13 23/11TR STOJANOVIC ANA 18 114/11TR SAVIC VLADIMIR 17 221/07 SAVIC MILOŠ 13 56/11TH STOJANOV STEFAN 10 56/11PB STJEPANOVIC JOSIPA 12 86/11TH STANKOV STEVAN 9 213/11TR TEPIC NEMANJA 17 119/11FR TOMIC OLIVERA 15 157/10FR TERZIC ALEKSANDAR 20 76/11PB TIRKAJLA VLADIMIR 16 223/11FR TADIC MILUTIN 8 78/11TH TERZIN DUŠAN 17 52/11TR CULIBRK SNEŽANA 18 26/11PI ŠEGRT NIKOLA 17 229/11TR ŠARCANSKI DARIJA 20 209/11TR DAMJANOV JELENA 18 208/11TR ADAMOVIC TIJANA 9 77/11 GOJKOVIC ANITA 14 82/11PB ŠORAK NATAŠA 11 64/11PB ŠECEROV MILENA 19 246/11FR MARIC JELENA 16 299/09FR KLJAJIC ANTONIJA 0 94/09PI IVANOVIC BORIS 17 203/07FR MIJIC NEDA 8 163/11FR VUJIC JELENA 16 243/11FR MARTINOV DEJANA 15 175/11TR MIŠKOVIC GORDANA 18 241/11FR LAZIC DUNJA 18

15. decembra 2011.
Kolokvijum: Menadžment medijskih sistema

Položili: Corovic Fikret 24/08 22 boda

1. decembra 2011.
Kolokvijum iz predmeta: Menadžment medijskih sistema

Poštovane koleginice/kolege, kolokvijum iz Menadžmenta medijskih sistema održace se 8. 12. 2011. u 16:00 casova u prostorijama škole u Kralja Petra, amfiteatar. SRECNO! Prof. dr Gordana Vuksanovic

1. decembra 2011.
Konsultacije

U cetvrtak 8. 12.konsultacije kod Prof. dr Gordane Vuksanovic održace se u prostorijama u Ulici kralja Petra u periodu od 16 do 18 casova.

1. decembra 2011.
VAŽNO

Molim studente cije prezime pocinje na A, B, C i D, a koji polažu kolokvijum iz Sociologije 8. 12. da cekaju ispred ucionice broj 10 u prostorijama u Ulici kralja Petra. Prof. dr Gordana Vuksanovic

17. novembra 2011.
Kolokvijum iz predmeta: Sociologija

Poštovane koleginice/kolege, kolokvijum iz Sociologije održace se 8. 12. 2011. u 16:00 casova u prostorijama škole u Kralja Petra, amfiteatar. SRECNO! Prof. dr Gordana Vuksanovic

11. oktobra 2011.
Upis ocena

Upis ocena iz predmeta SOCIOLOGIJA i MENADŽMENT MEDIJSKIH SISTEMA obavice se u cetvrtak u periodu od 16 do 18 casova na Limanu, kabinet 42. Molim koleginicu KATIC JELENU (80/07 TH) da obavezno dodje u navedenom terminu zbog upisa ocene u zapisnik. Prof. dr Gordana Vuksanovic

20. septembra 2011.
Rezultati kolokvijuma od 20. 09. 2011.

Rezultati kolokvijuma održanog 20. 09. 2011. Sociologija Položili su studenti koji su osvojili najmanje 11 bodova. 1. Marko Popov 17 2. Jovana Repajic 8 3 Nemanja Jelicic 16 4. Gordana Krupljanin 14 5. Božidar Božanin 16 6. Dejan Radakovic 0 7. Slavica Isakovic 11 8. Milica Kantar 18 9. Dejan Karajkov 14 10. Jovana Karanovic 15 11. Nikola Subotic 17 12. Milan Jelaca 18 Menadžment medijskih sistema Položili su studenti koji su osvojili najmanje 16 poena. 1. Sanja Lakic 25 2. Aleksandar Djukic 25

8. februara 2011.
Upisivanje ocena

Poštovane kolege, upis ocena ce se obaviti 11. 02. ( petak )u 8:30 u kabinetu 42 na Limanu. Prof. dr Gordana Vuksanovic

3. novembra 2010.
Kolokvijum

Poštovane koleginice/kolege, zbog Vaše velike opterecenosti u toku nedelje za koju je prvobitno predviden kolokvijum, kolokvijum iz predmeta Sociologija ce se održati 30. 11. 2010. Srecno! Prof. dr Gordana Vuksanovic