Obradović Jelena

Zvanje

Asistent

E-mail jelena.obradovic.vps@gmail.com
Telefon 485-4021
Kabinet KABINET 2
Konsultacije Utorak 13:50-15:50

Predavanja

  Vežbe

   NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 17)
   UPRAVLjAČKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
   INVESTICIONO BANKARSTVO (BOL. 12)
   OSNOVI MENADžMENTA (BOL. 17)
   FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE (BOL. 17)

  Ispiti

   Materijali

   FINANSIJSKA STRATEGIJA I PLANIRANJE POREZA (BOL. 12)
   FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE (BOL. 17)
   INVESTICIONO BANKARSTVO (BOL. 12)
   NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 12)
   NACIONALNA EKONOMIJA (BOL. 17)
   ORGANIZACIONO PONAŠANJE (MS) (PRE BOL.)
   OSIGURANJE (BOL. 07)
   OSIGURANJE (BOL. 12)
   OSIGURAVAČKO POSLOVANJE (SS)
   OSNOVI MENADŽMENTA (BOL. 17)
   POZNAVANJE ROBE (BOL. 07)
   POZNAVANJE ROBE (BOL. 12)
   PREDUZETNIŠTVO (BOL. 12)
   STRATEŠKI MENADŽMENT TEHNOLOGIJA I INOVACIJA (BOL. 12)
   UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO (BOL. 12)
   UVOD U FINANSIJSKO POSLOVANJE (BOL. 07)
   VREDNOVANJE PREDUZEĆA (BOL. 12)

   Obaveštenja