Vukadinović dr Maja

Zvanje

Profesor strukovnih studija

Telefon 485-4023
Kabinet KABINET 13
Konsultacije Sreda 12:30-14:30

Predavanja

  Vežbe

   Ispiti

    PSIHOLOGIJA RADA (PRE BOL.)
    POSLOVNO KOMUNICIRANjE (BOL. 17)
    POSLOVNE KOMUNIKACIJE (PRE BOL.)
    POSLOVANjE MEDIJA (BOL. 12)
    POSLOVNO KOMUNICIRANjE (BOL. 07)
    POSLOVANjE MEDIJA (BOL. 07)
    POSLOVNA ETIKA (PRE BOL.)
    TRŽIŠNO KOMUNICIRANjE (BOL. 12)
    POSLOVNO KOMUNICIRANjE (BOL. 12)