Izaberite stranicu

Bikicki dr Nataša

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail n.bikicki8@gmail.com
Telefon 485-4040
Kabinet KABINET 27
Konsultacije Sreda 14:30-16:30
Onlajn konsultacije Petak 18,45.19.45
Skype natasa.bikicki

Dr Nataša Bikicki završila je osnovne studije 1989. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na odseku Engleski jezik i književnost. Magistarsku tezu pod nazivom Višečlani glagoli u engleskom poslovnom jeziku i njihovi srpski ekvivalenti pod mentorstvom dr Predraga Novakova odbranila je 2008. godine, a doktorsku disertaciju  Uticaj značenja partikule prozirnih frazalnih glagola na njihovo usvajanje  pod mentorstvom dr Gordane Petričić 2010. godine. Po završetku osnovnih studija predavala je engleski jezik u Karlovačkoj gimnaziji, a potom u Gimnaziji Isidora Sekulić u Novom Sadu. Kao predstavnik novosadskih gimnazija učestvovala je na seminaru Unravelling the media, koji je održan 2001. godine u Kardifu u organizaciji Britanskog saveta čiji je član bila više godina. Od 2002. godine radi na Visokoj poslovnoj školi u Novom Sadu. 2010. godine izabrana je za docenta na Fakultetu za strane jezike Alfa univerziteta u Beogradu.

Učesnik je međunarodnih konferencija i autor je naučnih radova iz oblasti kognitivne lingvistike i metodike nastave engleskog jezika. Na Visokoj poslovnoj školi predaje engleski poslovni jezik, a u okviru Centra za strane jezike Škole vodi kurseve opšteg i poslovnog engleskog jezika.

Bikicki, N. (2006). Assessing Language Ability of Higher Business School Students, Škola biznisa, broj 2( 2), Viša poslovna škola, Novi Sad, 106-111.

Bikicki, N. (2006). Longman Business English Dictionary – A Review, Škola biznisa, broj 3(2), Viša poslovna škola, Novi Sad ,88-91.

Bikicki, N. (2007). Afiksacija u poslovnom engleskom jeziku, Škola biznisa 1, Visoka poslovna škola, Novi Sa,117-120.

Bikicki, N. (2007). Anglicizmi u poslovnom srpskom, Škola biznisa, broj 3, Visoka poslovna škola, Novi Sad, 108-116.

Bikicki, N. (2010). Teškoće u usvajanju nekih frazalnih glagola, Nastava i vaspitanje 4, Pedagoško društvo Srbije, Beograd, 558 – 569.

Bikicki, N. (2011). Višečlani glagoli u literaturi iz oblasti poslovanja na engleskom jeziku, Zbornik radova Trećeg kongresa Primenjene lingvistika danas –između teorije i prakse. Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije, Novi Sad, 407 – 416.

Bikicki, N. i J. Jekrović (2011). The perception of telicity in transparent phrasal verbs. English Language and Anglophone Literatures Today (ELALT) Proceedings, Novi Sad, 18 – 30.

 

Bikicki, N. (2011). Metaphor Awareness, Metaphoric Competence and Phrasal Verb Competence and Retention, Jezici i kulture u vremenu i prostoru, Filozofski fakultet u Novom Sadu.

Bikicki, N. (2012). Razlike među polovima u upotrebi strategija učenja vokabulara, Strategije i stilovi u nastavi engleskog jezika. B. Radić-Bojanić (ur.), Tematski zbornik Filozofskog fakultata u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Novi Sad, 11-25.

Bikicki, N. i J. Jekrović (2013). Razlike među polovima u tumačenju značenja prozirnih fraznih glagola, Nastava i vaspitanje 4, Pedagoško društvo Srbije, Beograd, 718-732.

Bikicki, N. (2013). Strategije za tumačenje značenja prozirnih fraznih glagola. Savremeni tokovi u lingvističkim istraživanjima, 1, Polovina, V. & Vučo, J.(ur.), Beograd, 532- 533.

 1. Pilipović i N. Bikicki (2013). Klasična mitologija u nastavi stranih jezika, Jezik, književnost i mitologija, Alfa univerzitet, Fakultet za strane jezike, Beograd, 195-207.

Bikicki, N. (2013). Strategije čitanja stručnog teksta i metakognitivno znanje studenata poslovne informatike, Aktuelne teme engleskog jezika nauke i struke u Srbiji, N. Silaški & T. Đurović (ur.), Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta, Beograd, 187-199.

Bikicki, N. (2014). Uticaj anksioznosti na uspeh u veštini slušanja stručnog teksta, Afektivna dimenzija u nastavi engleskog jezika, B. Radić-Bojanić (ur.), Novi Sad, 78-93

Bikicki, N. (2014). On the need to teach classical mythology to business English students. English Studies Today: Prospects and Perspective, Novi Sad, 199-208.

Bikicki, N. (2017). Stavovi studenata poslovnog engleskog jezika prema pragmatici. Metodički vidici, 8,  Novi Sad, 211-232.

 

 

Predavanja

  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 3 ENGLESKI (BOL. 17)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2 ENGLESKI (BOL. 20 DLS)
  DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK ENGLESKI (BOL. 17)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 ENGLESKI (BOL. 20 DLS)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - ENGLESKI (BOL. 16)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - ENGLESKI (BOL. 16)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 3 ENGLESKI (BOL. 20 DLS)
  POSLOVNI ENGLESKI JEZIK (BOL. 17 - MS)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 ENGLESKI (BOL. 17)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2 ENGLESKI (BOL. 17)

Vežbe

  Ispiti

   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK III - ENGLESKI (BOL. 12)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - ENGLESKI (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 3 ENGLESKI (BOL. 17)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - ENGLESKI (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - ENGLESKI (BOL. 07)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II (BOL. 07)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - ENGLESKI (BOL. 12)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2 ENGLESKI (BOL. 20 DLS)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK I (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK III - ENGLESKI (BOL. 12)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - ENGLESKI (PRE BOL.)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK ENGLESKI (BOL. 17)
   ENGLESKI JEZIK II (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 ENGLESKI (BOL. 20 DLS)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK II (PRE BOL.)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK II (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - ENGLESKI (BOL. 16)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - ENGLESKI (BOL. 16)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - ENGLESKI (BOL. 12)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 3 ENGLESKI (BOL. 20 DLS)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - ENGLESKI (BOL. 07)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK I (PRE BOL.)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK (PRE BOL.)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK (BOL. 07)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK III (PRE BOL.)
   POSLOVNI ENGLESKI JEZIK (BOL. 17 - MS)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 ENGLESKI (BOL. 17)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK III (PRE BOL.)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK I (PRE BOL.)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - ENGLESKI (BOL. 07)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK III - ENGLESKI (BOL. 07)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - ENGLESKI (BOL. 12)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK II (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2 ENGLESKI (BOL. 17)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK KOLOKVIJUM (PRE BOL.)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK III (PRE BOL.)

  Materijali

  DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - ENGLESKI (BOL. 12)
  DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK ENGLESKI (BOL. 17)
  ENGLESKI JEZIK II (PRE BOL.)
  ENGLESKI POSLOVNI JEZIK I (PRE BOL.)
  POSLOVNI ENGLESKI JEZIK (BOL. 17 - MS)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 - ENGLESKI (BOL. 07)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 ENGLESKI (BOL. 17)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2 ENGLESKI (BOL. 17)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 3 ENGLESKI (BOL. 17)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - ENGLESKI (BOL. 12)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - ENGLESKI (BOL. 16)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - ENGLESKI (BOL. 12)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - ENGLESKI (BOL. 16)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II (BOL. 07)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II ENGLESKI (BOL. 07)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK III - ENGLESKI (BOL. 12)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK III ENGLESKI (BOL. 07)

  Obaveštenja

  16. aprila 2021.
  Rezultati ispita 15.4.2021.

  Poštovani studenti,

  Rezultate ispita možete naći na linkovima koji su važili i do sada.

  PSPJ 1 – https://docs.google.com/spreadsheets/d/19-2iCYwwMSIKi6TYcsSmCKDa6cs6q9UPSNUfnyYcAYo/edit?usp=sharing

  PSPJ 2 – https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hux7l5cr-1IU7V2fhK3-Z-pxIxWGzkXUcyFGcU-DhPU/edit?usp=sharing

  PSPJ 3 – https://docs.google.com/spreadsheets/d/1saEt070CdSZlAENAlhejxTbartQ_xwcDT7mJZuvJvIc/edit?usp=sharing

  DSPJ – https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OSLv5YbKmiwaGcRktzWLIlsiZq41O2Z2aW-zi8lkTBo/edit?usp=sharing

  PSPJ 1 DL https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ORjVLqyOJAFhII2ReNdv8ERfLVC8iH2M0Ux5xpHJU1c/edit?usp=sharing

  EPJ 2: Tamara Milinović 14455/04 – 25 (osam)

  Ocenu možete upisati u vreme konsultacija.

   

  24. marta 2021.
  REDOVAN KOLOKVIJUM ZA STUDENTE DRUGE I TREĆE GODINE

  Redovan kolokvijum za studente koji u ovom semestru slušaju predmete PSPJ2 i DSJ – engleski, održaće se onlajn u petak 9.4.2021. u 20.00.

  Ukoliko se pređe na redovno polaganje kolokvijuma, bićete blagovremeno obavešteni o tačnom vremenu i mestu održavanja.

  22. marta 2021.
  Rezultati ispita 18.3.21.

  Rezultati ispita održanog 18.3. 21. nalaze se u tabelama na sledećim linkovima:

  PSPJ 1 – https://docs.google.com/spreadsheets/d/19-2iCYwwMSIKi6TYcsSmCKDa6cs6q9UPSNUfnyYcAYo/edit?usp=sharing

  PSPJ 2 – https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hux7l5cr-1IU7V2fhK3-Z-pxIxWGzkXUcyFGcU-DhPU/edit?usp=sharing

  PSPJ 3 – https://docs.google.com/spreadsheets/d/1saEt070CdSZlAENAlhejxTbartQ_xwcDT7mJZuvJvIc/edit?usp=sharing

  DSPJ – https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OSLv5YbKmiwaGcRktzWLIlsiZq41O2Z2aW-zi8lkTBo/edit?usp=sharing

  PSPJ 1 DL  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ORjVLqyOJAFhII2ReNdv8ERfLVC8iH2M0Ux5xpHJU1c/edit?usp=sharing

  Studenti po starom programu:

  PSPJ3 INF. 149/03 PETROVIĆ MIRJANA 24 (10+14)+ 37 (61 ) ocena7

  PSPJ 3 TR5/14  ILIĆ MILICA 30+33 (63) ocena 7

  NEDIĆ BOJANA  Kol. PSPJ2 13 , PSPJ3 6

  UPIS OCENA SREDOM U VREME KONSULTACIJA  KADA SE BUDU ODRŽAVALE U ŠKOLI.

   

  10. marta 2021.
  OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MASTERSKIH STUDIJA

  Odbrana radova održaće se u četvrtak 18. 3. 2021. u 15.00 na Limanu.

  Molim studente koji još uvek nisu poslali rad da to učine do utorka 16.3. 2021.

  16. februara 2021.
  OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE 2. GODINE

  Poštovani studenti,

  Predavanja iz PSPJ2 biće izvođena onlajn putem platforme Zoom. 

  Uprava Škole me je obavestila da termin predavanja treba da bude pomeren, te će se nastava izvoditi ne u 12.10 kako piše u rasporedu, već PETKOM OD 17.00 DO 18.30.

  Link za pristup platformi dobićete najkasnije do petka preko platforme Moodle.

  Vidimo se!

  9. februara 2021.
  REZULTATI ISPITA 4.2.2021.

  Rezultati ispita održanog 4.2.21. nalaze se u tabelama na sledećim linkovima:

  PSPJ 1 – https://docs.google.com/spreadsheets/d/19-2iCYwwMSIKi6TYcsSmCKDa6cs6q9UPSNUfnyYcAYo/edit?usp=sharing

  PSPJ 2 – https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hux7l5cr-1IU7V2fhK3-Z-pxIxWGzkXUcyFGcU-DhPU/edit?usp=sharing

  PSPJ 3 – https://docs.google.com/spreadsheets/d/1saEt070CdSZlAENAlhejxTbartQ_xwcDT7mJZuvJvIc/edit?usp=sharing

  DSPJ – https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OSLv5YbKmiwaGcRktzWLIlsiZq41O2Z2aW-zi8lkTBo/edit?usp=sharing

  PSPJ 1 DL  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ORjVLqyOJAFhII2ReNdv8ERfLVC8iH2M0Ux5xpHJU1c/edit?usp=sharing

  Studenti po starom programu:

  EPJ 1 – Tamara Milinović 1455/04  položila 27/30 (usmeni ispit u sredu  10. feb. 12.00- 14.00 ili 17.feb  10.15- 12.15)

  PSPJ3 /TR – Ilić MIlica 5/14 – nije položila (25) i nema predispitne bodove (20)

  Podsećam STUDENTE KOJI SU U VREME ISPITA BILI POZITIVNI NA KOVID I POSLALI POTVRDU, da mogu doći u sredu  10. feb.12.00- 14.00 ili 17.feb 10.15 – 12.15.