Bikicki dr Nataša

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail n.bikicki8@gmail.com
Telefon 485-4040
Kabinet KABINET 27
Konsultacije Utorak 15:45-17:45

Bikicki, N. (2006). Assessing Language Ability of Higher Business School Students, Škola biznisa, broj 2( 2), Viša poslovna škola, Novi Sad, 106-111.

Bikicki, N. (2006). Longman Business English Dictionary – A Review, Škola biznisa, broj 3(2), Viša poslovna škola, Novi Sad ,88-91.

Bikicki, N. (2007). Afiksacija u poslovnom engleskom jeziku, Škola biznisa 1, Visoka poslovna škola, Novi Sa,117-120.

Bikicki, N. (2007). Anglicizmi u poslovnom srpskom, Škola biznisa, broj 3, Visoka poslovna škola, Novi Sad, 108-116.

Bikicki, N. (2010). Teškoće u usvajanju nekih frazalnih glagola, Nastava i vaspitanje 4, Pedagoško društvo Srbije, Beograd, 558 – 569.

Bikicki, N. (2011). Višečlani glagoli u literaturi iz oblasti poslovanja na engleskom jeziku, Zbornik radova Trećeg kongresa Primenjene lingvistika danas –između teorije i prakse. Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije, Novi Sad, 407 – 416.

Bikicki, N. i J. Jekrović (2011). The perception of telicity in transparent phrasal verbs. English Language and Anglophone Literatures Today (ELALT) Proceedings, Novi Sad, 18 – 30.

 

Bikicki, N. (2011). Metaphor Awareness, Metaphoric Competence and Phrasal Verb Competence and Retention, Jezici i kulture u vremenu i prostoru, Filozofski fakultet u Novom Sadu.

 

Bikicki, N. (2012). Razlike među polovima u upotrebi strategija učenja vokabulara, Strategije i stilovi u nastavi engleskog jezika. B. Radić-Bojanić (ur.), Tematski zbornik Filozofskog fakultata u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Novi Sad, 11-25.

Bikicki, N. i J. Jekrović (2013). Razlike među polovima u tumačenju značenja prozirnih fraznih glagola, Nastava i vaspitanje 4, Pedagoško društvo Srbije, Beograd, 718-732.

Bikicki, N. (2013). Strategije za tumačenje značenja prozirnih fraznih glagola. Savremeni tokovi u lingvističkim istraživanjima, 1, Polovina, V. & Vučo, J.(ur.), Beograd, 532- 533.

 1. Pilipović i N. Bikicki (2013). Klasična mitologija u nastavi stranih jezika, Jezik, književnost i mitologija, Alfa univerzitet, Fakultet za strane jezike, Beograd, 195-207.

Bikicki, N. (2013). Strategije čitanja stručnog teksta i metakognitivno znanje studenata poslovne informatike, Aktuelne teme engleskog jezika nauke i struke u Srbiji, N. Silaški & T. Đurović (ur.), Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta, Beograd, 187-199.

Bikicki, N. (2014). Uticaj anksioznosti na uspeh u veštini slušanja stručnog teksta, Afektivna dimenzija u nastavi engleskog jezika, B. Radić-Bojanić (ur.), Novi Sad, 78-93

Bikicki, N. (2014). On the need to teach classical mythology to business English students. English Studies Today: Prospects and Perspective, Novi Sad, 199-208.

Bikicki, N. (2017). Stavovi studenata poslovnog engleskog jezika prema pragmatici. Metodički vidici, 8,  Novi Sad, 211-232.

 

 

Predavanja

  DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - ENGLESKI (BOL. 12)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 ENGLESKI (BOL. 17)
  DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - ENGLESKI (BOL. 12)
  POSLOVNI ENGLESKI JEZIK (BOL. 17 - MS)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 ENGLESKI (BOL. 17)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2 ENGLESKI (BOL. 17)

Vežbe

  Ispiti

   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK III - ENGLESKI (BOL. 12)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK III - ENGLESKI (BOL. 07)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - ENGLESKI (PRE BOL.)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - ENGLESKI (BOL. 12)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - ENGLESKI (BOL. 07)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - ENGLESKI (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - ENGLESKI (BOL. 07)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II (BOL. 07)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - ENGLESKI (BOL. 12)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK I (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - ENGLESKI (BOL. 16)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - ENGLESKI (PRE BOL.)
   ENGLESKI JEZIK II (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - ENGLESKI (BOL. 12)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - ENGLESKI (BOL. 07)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK II (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 ENGLESKI (BOL. 17)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK II (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK III - ENGLESKI (BOL. 07)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK III - ENGLESKI (BOL. 12)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - ENGLESKI (BOL. 12)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - ENGLESKI (BOL. 07)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - ENGLESKI (BOL. 12)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - ENGLESKI (BOL. 16)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - ENGLESKI (BOL. 16)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - ENGLESKI (BOL. 07)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK I (PRE BOL.)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK (PRE BOL.)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK (BOL. 07)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - ENGLESKI (BOL. 12)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK III (PRE BOL.)
   POSLOVNI ENGLESKI JEZIK (BOL. 17 - MS)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - ENGLESKI (BOL. 07)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - ENGLESKI (BOL. 07)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 ENGLESKI (BOL. 17)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK III - ENGLESKI (BOL. 07)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK III (PRE BOL.)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK I (PRE BOL.)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - ENGLESKI (BOL. 07)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - ENGLESKI (BOL. 12)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK III - ENGLESKI (BOL. 12)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - ENGLESKI (BOL. 07)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - ENGLESKI (BOL. 12)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK II (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2 ENGLESKI (BOL. 17)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK KOLOKVIJUM (PRE BOL.)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK III (PRE BOL.)

  Materijali

  DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - ENGLESKI (BOL. 07)
  DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - ENGLESKI (BOL. 12)
  ENGLESKI POSLOVNI JEZIK I (PRE BOL.)
  ENGLESKI POSLOVNI JEZIK II (PRE BOL.)
  ENGLESKI POSLOVNI JEZIK III (PRE BOL.)
  POSLOVNI ENGLESKI JEZIK (MS)
  POSLOVNI ENGLESKI JEZIK (MS) (PRE BOL.)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 - ENGLESKI (BOL. 07)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 ENGLESKI (BOL. 17)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2 ENGLESKI (BOL. 17)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - ENGLESKI (BOL. 12)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - ENGLESKI (BOL. 12)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II ENGLESKI (BOL. 07)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK III - ENGLESKI (BOL. 12)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK III ENGLESKI (BOL. 07)

  Obaveštenja

  14. aprila 2019.
  Raspored plaganja kolokvijuma iz PSPJ 2

  Utorak 16.4. 2019. A2 Liman

  Grupa 1 : 14.00 – 14.30  Studenti čija prezimena počinju na A  – Z azbučnim redom

  Grupa 2: 14.40 – 15.10 Studenti čija prezimena počinju na I – M azbučnim redom

  Grupa 3: 15.20  Studenti čija prezimena počinju na N – Š azbučnim redom

  10. aprila 2019.
  Drugi strani poslovni jezik – redovan kolokvijum

  Redovan kolokvijum iz Drugog stranog poslovnog jezika – engleskog održaće se u četvrtak 18.4. 2019 . u 14.00 u učionici 11 na Limanu.

  30. marta 2019.
  PSPJ 2- REDOVAN KOLOKVIJUM

  Redovan kolokvijum za studente koji u ovom semestru slušaju nastavu iz Prvog stranog poslovnog jezika 2 – engleskog održaće se u utorak 16.4. 2019. od 14.00 .

  Spisak studenata po grupama (termini i učionice) biće objavljen uoči kolokvijuma.

  30. marta 2019.
  Obaveštenje za studente prve godine

  Svi studenti koji su položili pismeni deo ispita obavezni su da dođu na usmeni ispit, odnosno upis ocena u sredu 3. aprila 2019. godine u 16.30. U suprotnom smatraće se da nisu položili ispit bez obzira na broj osvojenih poena.

  Studenti koji nisu položili ispit mogu doći da pogledaju svoje  radove u 16.00 istog dana.