Izaberite stranicu

Bikicki dr Nataša

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail n.bikicki8@gmail.com
Telefon 485-4040
Kabinet KABINET 27
Konsultacije Sreda 14:30-16:30
Onlajn konsultacije Petak 18,45.19.45
Skype natasa.bikicki

Dr Nataša Bikicki završila je osnovne studije 1989. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na odseku Engleski jezik i književnost. Magistarsku tezu pod nazivom Višečlani glagoli u engleskom poslovnom jeziku i njihovi srpski ekvivalenti pod mentorstvom dr Predraga Novakova odbranila je 2008. godine, a doktorsku disertaciju  Uticaj značenja partikule prozirnih frazalnih glagola na njihovo usvajanje  pod mentorstvom dr Gordane Petričić 2010. godine. Po završetku osnovnih studija predavala je engleski jezik u Karlovačkoj gimnaziji, a potom u Gimnaziji Isidora Sekulić u Novom Sadu. Kao predstavnik novosadskih gimnazija učestvovala je na seminaru Unravelling the media, koji je održan 2001. godine u Kardifu u organizaciji Britanskog saveta čiji je član bila više godina. Od 2002. godine radi na Visokoj poslovnoj školi u Novom Sadu. 2010. godine izabrana je za docenta na Fakultetu za strane jezike Alfa univerziteta u Beogradu.

Učesnik je međunarodnih konferencija i autor je naučnih radova iz oblasti kognitivne lingvistike i metodike nastave engleskog jezika. Na Visokoj poslovnoj školi predaje engleski poslovni jezik, a u okviru Centra za strane jezike Škole vodi kurseve opšteg i poslovnog engleskog jezika.

Bikicki, N. (2006). Assessing Language Ability of Higher Business School Students, Škola biznisa, broj 2( 2), Viša poslovna škola, Novi Sad, 106-111.

Bikicki, N. (2006). Longman Business English Dictionary – A Review, Škola biznisa, broj 3(2), Viša poslovna škola, Novi Sad ,88-91.

Bikicki, N. (2007). Afiksacija u poslovnom engleskom jeziku, Škola biznisa 1, Visoka poslovna škola, Novi Sa,117-120.

Bikicki, N. (2007). Anglicizmi u poslovnom srpskom, Škola biznisa, broj 3, Visoka poslovna škola, Novi Sad, 108-116.

Bikicki, N. (2010). Teškoće u usvajanju nekih frazalnih glagola, Nastava i vaspitanje 4, Pedagoško društvo Srbije, Beograd, 558 – 569.

Bikicki, N. (2011). Višečlani glagoli u literaturi iz oblasti poslovanja na engleskom jeziku, Zbornik radova Trećeg kongresa Primenjene lingvistika danas –između teorije i prakse. Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije, Novi Sad, 407 – 416.

Bikicki, N. i J. Jekrović (2011). The perception of telicity in transparent phrasal verbs. English Language and Anglophone Literatures Today (ELALT) Proceedings, Novi Sad, 18 – 30.

 

Bikicki, N. (2011). Metaphor Awareness, Metaphoric Competence and Phrasal Verb Competence and Retention, Jezici i kulture u vremenu i prostoru, Filozofski fakultet u Novom Sadu.

Bikicki, N. (2012). Razlike među polovima u upotrebi strategija učenja vokabulara, Strategije i stilovi u nastavi engleskog jezika. B. Radić-Bojanić (ur.), Tematski zbornik Filozofskog fakultata u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Novi Sad, 11-25.

Bikicki, N. i J. Jekrović (2013). Razlike među polovima u tumačenju značenja prozirnih fraznih glagola, Nastava i vaspitanje 4, Pedagoško društvo Srbije, Beograd, 718-732.

Bikicki, N. (2013). Strategije za tumačenje značenja prozirnih fraznih glagola. Savremeni tokovi u lingvističkim istraživanjima, 1, Polovina, V. & Vučo, J.(ur.), Beograd, 532- 533.

 1. Pilipović i N. Bikicki (2013). Klasična mitologija u nastavi stranih jezika, Jezik, književnost i mitologija, Alfa univerzitet, Fakultet za strane jezike, Beograd, 195-207.

Bikicki, N. (2013). Strategije čitanja stručnog teksta i metakognitivno znanje studenata poslovne informatike, Aktuelne teme engleskog jezika nauke i struke u Srbiji, N. Silaški & T. Đurović (ur.), Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta, Beograd, 187-199.

Bikicki, N. (2014). Uticaj anksioznosti na uspeh u veštini slušanja stručnog teksta, Afektivna dimenzija u nastavi engleskog jezika, B. Radić-Bojanić (ur.), Novi Sad, 78-93

Bikicki, N. (2014). On the need to teach classical mythology to business English students. English Studies Today: Prospects and Perspective, Novi Sad, 199-208.

Bikicki, N. (2017). Stavovi studenata poslovnog engleskog jezika prema pragmatici. Metodički vidici, 8,  Novi Sad, 211-232.

 

 

Predavanja

  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 3 ENGLESKI (BOL. 17)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2 ENGLESKI (BOL. 20 DLS)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 ENGLESKI (BOL. 17)
  DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK ENGLESKI (BOL. 17)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2 ENGLESKI (BOL. 17)
  POSLOVNI ENGLESKI JEZIK (BOL. 17 - MS)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - ENGLESKI (BOL. 16)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 3 ENGLESKI (BOL. 20 DLS)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 ENGLESKI (BOL. 20 DLS)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - ENGLESKI (BOL. 16)

Vežbe

  DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK ENGLESKI (BOL. 17)

Ispiti

  DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - ENGLESKI (BOL. 07)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II (BOL. 07)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - ENGLESKI (BOL. 12)
  ENGLESKI POSLOVNI JEZIK II (PRE BOL.)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 3 ENGLESKI (BOL. 17)
  DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - ENGLESKI (PRE BOL.)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2 ENGLESKI (BOL. 20 DLS)
  DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - ENGLESKI (BOL. 12)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 ENGLESKI (BOL. 17)
  DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - ENGLESKI (PRE BOL.)
  ENGLESKI POSLOVNI JEZIK KOLOKVIJUM (PRE BOL.)
  ENGLESKI POSLOVNI JEZIK II (PRE BOL.)
  ENGLESKI POSLOVNI JEZIK I (PRE BOL.)
  DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - ENGLESKI (PRE BOL.)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK III - ENGLESKI (BOL. 07)
  ENGLESKI POSLOVNI JEZIK III (PRE BOL.)
  ENGLESKI POSLOVNI JEZIK III (PRE BOL.)
  ENGLESKI POSLOVNI JEZIK (PRE BOL.)
  DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK ENGLESKI (BOL. 17)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2 ENGLESKI (BOL. 17)
  POSLOVNI ENGLESKI JEZIK (BOL. 17 - MS)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - ENGLESKI (BOL. 16)
  ENGLESKI POSLOVNI JEZIK I (PRE BOL.)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - ENGLESKI (BOL. 07)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 3 ENGLESKI (BOL. 20 DLS)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK III - ENGLESKI (BOL. 12)
  ENGLESKI POSLOVNI JEZIK II (PRE BOL.)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - ENGLESKI (BOL. 07)
  ENGLESKI POSLOVNI JEZIK I (PRE BOL.)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK III - ENGLESKI (BOL. 12)
  ENGLESKI POSLOVNI JEZIK III (PRE BOL.)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - ENGLESKI (BOL. 12)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 ENGLESKI (BOL. 20 DLS)
  ENGLESKI JEZIK II (PRE BOL.)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - ENGLESKI (BOL. 16)
  DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK (BOL. 07)

Materijali

DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - ENGLESKI (BOL. 12)
DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK ENGLESKI (BOL. 17)
ENGLESKI JEZIK II (PRE BOL.)
ENGLESKI POSLOVNI JEZIK I (PRE BOL.)
POSLOVNI ENGLESKI JEZIK (BOL. 17 - MS)
PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 - ENGLESKI (BOL. 07)
PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 ENGLESKI (BOL. 17)
PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2 ENGLESKI (BOL. 17)
PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 3 ENGLESKI (BOL. 17)
PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - ENGLESKI (BOL. 12)
PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - ENGLESKI (BOL. 16)
PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - ENGLESKI (BOL. 12)
PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - ENGLESKI (BOL. 16)
PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II (BOL. 07)
PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II ENGLESKI (BOL. 07)
PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK III - ENGLESKI (BOL. 12)
PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK III ENGLESKI (BOL. 07)

Obaveštenja

16. septembra 2021.
REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 15.9. 2021.

Poštovani studenti,

Rezultate ispita možete naći u tabelama na starim linkovima (imate ih u obaveštenju iz prethodnog roka).

STUDENTI KOJIMA NEDOSTAJU PREDISPITNI BODOVI  mogu uraditi testove za proveru znanja na platformi Moodle do sutra  12.00, ali je neophodno da kada ih urade o tome obaveste mejlom koleginicu Verežan. Studenti koji ne urade testove moraju polagati ispit u narednom roku.

UVID U RADOVE održaće se sutra 17.9.21. u kabinete koleginice Verežan na Limanu.

Posle uvida u radove, dodatno skupljanje predispitnih bodova ili bilo kakve primedbe ne mogu se uzeti u obzir.

Upis ocena održaće se u sredu 22.9.21.od 14.30 do 16.30 u kabinetu 27 na Limanu.

Studenti po starom programu:

Aleksandra Patriškov ispit PSPJ 2 – 39 /55 bodova, kolokvijum PSPJ 3 14 bodova.

 

6. septembra 2021.
REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 4.9.2021.

Rezultate ispita možete naći u tabelama na sledećim linkovima:

PSPJ 1 https://docs.google.com/spreadsheets/d/19-2iCYwwMSIKi6TYcsSmCKDa6cs6q9UPSNUfnyYcAYo/edit?usp=sharing

PSPJ 2 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hux7l5cr-1IU7V2fhK3-Z-pxIxWGzkXUcyFGcU-DhPU/edit?usp=sharing

PSPJ 3 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1saEt070CdSZlAENAlhejxTbartQ_xwcDT7mJZuvJvIc/edit?usp=sharing

DRUGI STRANI https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OSLv5YbKmiwaGcRktzWLIlsiZq41O2Z2aW-zi8lkTBo/edit?usp=sharing

UVID U RADOVE održaće se u utorak 7.9.2021. od  11 do 11.30 u kabinetu 27 na Limanu.

UPIS OCENA  – u vreme konsultacija.

NISU U TABELI: Potrebano da se jave mejlom.

Aleksandra Patriškov 2018/001076  PSPJ 2 17 /55 nije položila

Aleksandra Patriškov 2018/001076    PSPJ 3 KOLOKVIJUM 6/30

Nenad Đurić 2015 / 002094 PSPJ 3 KOLOKVIJUM 20 /30

 

17. juna 2021.
REZULTATI ISPITA 14.6.2021. -PSPJ2

Poštovani studenti

Rezultate možete pogledati u tabeli na linku https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hux7l5cr-1IU7V2fhK3-Z-pxIxWGzkXUcyFGcU-DhPU/edit?usp=sharing

Uvid u radove održaće se u petak 18.6.2021. u 13.30 u kabinetu 27 na Limanu.

Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica obavezno dođite u ovom terminu. Napominjem da ne možete naknadno usmeno odgovarati,  niti raditi bilo kakve dodatne aktivnosti.

Ukoliko niste zadovoljni ocenom, možete je poništiti u roku od 72 sata od objavljivanja rezultata, dakle danas ili sutra.

Ocena se može upisati  u petak  od 13.30 do 14.30 ili u vreme narednih konsultacija.

15. juna 2021.
REZULTATI ISPITA održanog 14.6.21. za PSPJ 1, PSPJA3 I DSPJ.

Poštovani studenti rezultate možete naći na linkovima:

PSPJ1 https://docs.google.com/spreadsheets/d/19-2iCYwwMSIKi6TYcsSmCKDa6cs6q9UPSNUfnyYcAYo/edit?usp=sharing

PSPJ3 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1saEt070CdSZlAENAlhejxTbartQ_xwcDT7mJZuvJvIc/edit?usp=sharing

DSPJhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1OSLv5YbKmiwaGcRktzWLIlsiZq41O2Z2aW-zi8lkTBo/edit?usp=sharing

Uvid u radove i upis ocena  održaće se u sredu, 16.6.21. u kabinetu 27 na Limanu od 14.30 do 16.30.

21. maja 2021.
Rezultati ispita 21.5.2021.

Poštovani studenti,

Rezultate ispita možete pronaći na linkovima koji su važili i do sada.

MOLIM sve studente da provere broj predipistnih bodova pre izlaska na ispit. Ukoliko nemate minimum 23 predispitna boda, obratite se koleginici Verežan kako biste odradili potrebne zadatke.

Predlažem studentima 3. godine da provežbaju sve testove za proveru znanja i obrate pažnju na pravilno pisanje mejlova kako bi uspešno uradili test u narednom roku.

UPIS OCENA I UVID U RADOVE održaće se u sredu 26.5.2021. od 14.30 do 16.00 u kabinetu 27 na Limanu.

16. aprila 2021.
Rezultati ispita 15.4.2021.

Poštovani studenti,

Rezultate ispita možete naći na linkovima koji su važili i do sada.

PSPJ 1 – https://docs.google.com/spreadsheets/d/19-2iCYwwMSIKi6TYcsSmCKDa6cs6q9UPSNUfnyYcAYo/edit?usp=sharing

PSPJ 2 – https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hux7l5cr-1IU7V2fhK3-Z-pxIxWGzkXUcyFGcU-DhPU/edit?usp=sharing

PSPJ 3 – https://docs.google.com/spreadsheets/d/1saEt070CdSZlAENAlhejxTbartQ_xwcDT7mJZuvJvIc/edit?usp=sharing

DSPJ – https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OSLv5YbKmiwaGcRktzWLIlsiZq41O2Z2aW-zi8lkTBo/edit?usp=sharing

PSPJ 1 DL https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ORjVLqyOJAFhII2ReNdv8ERfLVC8iH2M0Ux5xpHJU1c/edit?usp=sharing

EPJ 2: Tamara Milinović 14455/04 – 25 (osam)

Ocenu možete upisati u vreme konsultacija.

 

24. marta 2021.
REDOVAN KOLOKVIJUM ZA STUDENTE DRUGE I TREĆE GODINE

Redovan kolokvijum za studente koji u ovom semestru slušaju predmete PSPJ2 i DSJ – engleski, održaće se onlajn u petak 9.4.2021. u 20.00.

Ukoliko se pređe na redovno polaganje kolokvijuma, bićete blagovremeno obavešteni o tačnom vremenu i mestu održavanja.

22. marta 2021.
Rezultati ispita 18.3.21.

Rezultati ispita održanog 18.3. 21. nalaze se u tabelama na sledećim linkovima:

PSPJ 1 – https://docs.google.com/spreadsheets/d/19-2iCYwwMSIKi6TYcsSmCKDa6cs6q9UPSNUfnyYcAYo/edit?usp=sharing

PSPJ 2 – https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hux7l5cr-1IU7V2fhK3-Z-pxIxWGzkXUcyFGcU-DhPU/edit?usp=sharing

PSPJ 3 – https://docs.google.com/spreadsheets/d/1saEt070CdSZlAENAlhejxTbartQ_xwcDT7mJZuvJvIc/edit?usp=sharing

DSPJ – https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OSLv5YbKmiwaGcRktzWLIlsiZq41O2Z2aW-zi8lkTBo/edit?usp=sharing

PSPJ 1 DL  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ORjVLqyOJAFhII2ReNdv8ERfLVC8iH2M0Ux5xpHJU1c/edit?usp=sharing

Studenti po starom programu:

PSPJ3 INF. 149/03 PETROVIĆ MIRJANA 24 (10+14)+ 37 (61 ) ocena7

PSPJ 3 TR5/14  ILIĆ MILICA 30+33 (63) ocena 7

NEDIĆ BOJANA  Kol. PSPJ2 13 , PSPJ3 6

UPIS OCENA SREDOM U VREME KONSULTACIJA  KADA SE BUDU ODRŽAVALE U ŠKOLI.

 

10. marta 2021.
OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MASTERSKIH STUDIJA

Odbrana radova održaće se u četvrtak 18. 3. 2021. u 15.00 na Limanu.

Molim studente koji još uvek nisu poslali rad da to učine do utorka 16.3. 2021.

16. februara 2021.
OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE 2. GODINE

Poštovani studenti,

Predavanja iz PSPJ2 biće izvođena onlajn putem platforme Zoom. 

Uprava Škole me je obavestila da termin predavanja treba da bude pomeren, te će se nastava izvoditi ne u 12.10 kako piše u rasporedu, već PETKOM OD 17.00 DO 18.30.

Link za pristup platformi dobićete najkasnije do petka preko platforme Moodle.

Vidimo se!

9. februara 2021.
REZULTATI ISPITA 4.2.2021.

Rezultati ispita održanog 4.2.21. nalaze se u tabelama na sledećim linkovima:

PSPJ 1 – https://docs.google.com/spreadsheets/d/19-2iCYwwMSIKi6TYcsSmCKDa6cs6q9UPSNUfnyYcAYo/edit?usp=sharing

PSPJ 2 – https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hux7l5cr-1IU7V2fhK3-Z-pxIxWGzkXUcyFGcU-DhPU/edit?usp=sharing

PSPJ 3 – https://docs.google.com/spreadsheets/d/1saEt070CdSZlAENAlhejxTbartQ_xwcDT7mJZuvJvIc/edit?usp=sharing

DSPJ – https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OSLv5YbKmiwaGcRktzWLIlsiZq41O2Z2aW-zi8lkTBo/edit?usp=sharing

PSPJ 1 DL  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ORjVLqyOJAFhII2ReNdv8ERfLVC8iH2M0Ux5xpHJU1c/edit?usp=sharing

Studenti po starom programu:

EPJ 1 – Tamara Milinović 1455/04  položila 27/30 (usmeni ispit u sredu  10. feb. 12.00- 14.00 ili 17.feb  10.15- 12.15)

PSPJ3 /TR – Ilić MIlica 5/14 – nije položila (25) i nema predispitne bodove (20)

Podsećam STUDENTE KOJI SU U VREME ISPITA BILI POZITIVNI NA KOVID I POSLALI POTVRDU, da mogu doći u sredu  10. feb.12.00- 14.00 ili 17.feb 10.15 – 12.15.