Izaberite stranicu

Bikicki dr Nataša

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail n.bikicki8@gmail.com
Telefon 485-4040
Kabinet KABINET 27
Konsultacije Četvrtak 13:00-15:00

Dr Nataša Bikicki završila je osnovne studije 1989. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na odseku Engleski jezik i književnost. Magistarsku tezu pod nazivom Višečlani glagoli u engleskom poslovnom jeziku i njihovi srpski ekvivalenti pod mentorstvom dr Predraga Novakova odbranila je 2008. godine, a doktorsku disertaciju  Uticaj značenja partikule prozirnih frazalnih glagola na njihovo usvajanje  pod mentorstvom dr Gordane Petričić 2010. godine. Po završetku osnovnih studija predavala je engleski jezik u Karlovačkoj gimnaziji, a potom u Gimnaziji Isidora Sekulić u Novom Sadu. Kao predstavnik novosadskih gimnazija učestvovala je na seminaru Unravelling the media, koji je održan 2001. godine u Kardifu u organizaciji Britanskog saveta čiji je član bila više godina. Od 2002. godine radi na Visokoj poslovnoj školi u Novom Sadu. 2010. godine izabrana je za docenta na Fakultetu za strane jezike Alfa univerziteta u Beogradu.

Učesnik je međunarodnih konferencija i autor je naučnih radova iz oblasti kognitivne lingvistike i metodike nastave engleskog jezika. Na Visokoj poslovnoj školi predaje engleski poslovni jezik, a u okviru Centra za strane jezike Škole vodi kurseve opšteg i poslovnog engleskog jezika.

Bikicki, N. (2006). Assessing Language Ability of Higher Business School Students, Škola biznisa, broj 2( 2), Viša poslovna škola, Novi Sad, 106-111.

Bikicki, N. (2006). Longman Business English Dictionary – A Review, Škola biznisa, broj 3(2), Viša poslovna škola, Novi Sad ,88-91.

Bikicki, N. (2007). Afiksacija u poslovnom engleskom jeziku, Škola biznisa 1, Visoka poslovna škola, Novi Sa,117-120.

Bikicki, N. (2007). Anglicizmi u poslovnom srpskom, Škola biznisa, broj 3, Visoka poslovna škola, Novi Sad, 108-116.

Bikicki, N. (2010). Teškoće u usvajanju nekih frazalnih glagola, Nastava i vaspitanje 4, Pedagoško društvo Srbije, Beograd, 558 – 569.

Bikicki, N. (2011). Višečlani glagoli u literaturi iz oblasti poslovanja na engleskom jeziku, Zbornik radova Trećeg kongresa Primenjene lingvistika danas –između teorije i prakse. Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije, Novi Sad, 407 – 416.

Bikicki, N. i J. Jekrović (2011). The perception of telicity in transparent phrasal verbs. English Language and Anglophone Literatures Today (ELALT) Proceedings, Novi Sad, 18 – 30.

 

Bikicki, N. (2011). Metaphor Awareness, Metaphoric Competence and Phrasal Verb Competence and Retention, Jezici i kulture u vremenu i prostoru, Filozofski fakultet u Novom Sadu.

Bikicki, N. (2012). Razlike među polovima u upotrebi strategija učenja vokabulara, Strategije i stilovi u nastavi engleskog jezika. B. Radić-Bojanić (ur.), Tematski zbornik Filozofskog fakultata u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Novi Sad, 11-25.

Bikicki, N. i J. Jekrović (2013). Razlike među polovima u tumačenju značenja prozirnih fraznih glagola, Nastava i vaspitanje 4, Pedagoško društvo Srbije, Beograd, 718-732.

Bikicki, N. (2013). Strategije za tumačenje značenja prozirnih fraznih glagola. Savremeni tokovi u lingvističkim istraživanjima, 1, Polovina, V. & Vučo, J.(ur.), Beograd, 532- 533.

 1. Pilipović i N. Bikicki (2013). Klasična mitologija u nastavi stranih jezika, Jezik, književnost i mitologija, Alfa univerzitet, Fakultet za strane jezike, Beograd, 195-207.

Bikicki, N. (2013). Strategije čitanja stručnog teksta i metakognitivno znanje studenata poslovne informatike, Aktuelne teme engleskog jezika nauke i struke u Srbiji, N. Silaški & T. Đurović (ur.), Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta, Beograd, 187-199.

Bikicki, N. (2014). Uticaj anksioznosti na uspeh u veštini slušanja stručnog teksta, Afektivna dimenzija u nastavi engleskog jezika, B. Radić-Bojanić (ur.), Novi Sad, 78-93

Bikicki, N. (2014). On the need to teach classical mythology to business English students. English Studies Today: Prospects and Perspective, Novi Sad, 199-208.

Bikicki, N. (2017). Stavovi studenata poslovnog engleskog jezika prema pragmatici. Metodički vidici, 8,  Novi Sad, 211-232.

 

 

Predavanja

  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 3 ENGLESKI (BOL. 17)
  DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK ENGLESKI (BOL. 17)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - ENGLESKI (BOL. 16)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - ENGLESKI (BOL. 16)
  POSLOVNI ENGLESKI JEZIK (BOL. 17 - MS)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 ENGLESKI (BOL. 17)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2 ENGLESKI (BOL. 17)

Vežbe

  Ispiti

   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK III - ENGLESKI (BOL. 12)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - ENGLESKI (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 3 ENGLESKI (BOL. 17)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - ENGLESKI (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - ENGLESKI (BOL. 07)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II (BOL. 07)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - ENGLESKI (BOL. 12)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK I (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK III - ENGLESKI (BOL. 12)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - ENGLESKI (PRE BOL.)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK ENGLESKI (BOL. 17)
   ENGLESKI JEZIK II (PRE BOL.)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK II (PRE BOL.)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK II (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - ENGLESKI (BOL. 16)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - ENGLESKI (BOL. 16)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - ENGLESKI (BOL. 12)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - ENGLESKI (BOL. 07)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK I (PRE BOL.)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK (PRE BOL.)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK (BOL. 07)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK III (PRE BOL.)
   POSLOVNI ENGLESKI JEZIK (BOL. 17 - MS)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 ENGLESKI (BOL. 17)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK III (PRE BOL.)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK I (PRE BOL.)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - ENGLESKI (BOL. 07)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK III - ENGLESKI (BOL. 07)
   DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - ENGLESKI (BOL. 12)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK II (PRE BOL.)
   PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2 ENGLESKI (BOL. 17)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK KOLOKVIJUM (PRE BOL.)
   ENGLESKI POSLOVNI JEZIK III (PRE BOL.)

  Materijali

  DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK - ENGLESKI (BOL. 12)
  DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK ENGLESKI (BOL. 17)
  ENGLESKI JEZIK II (PRE BOL.)
  ENGLESKI POSLOVNI JEZIK I (PRE BOL.)
  POSLOVNI ENGLESKI JEZIK (BOL. 17 - MS)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 - ENGLESKI (BOL. 07)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 1 ENGLESKI (BOL. 17)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 2 ENGLESKI (BOL. 17)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK 3 ENGLESKI (BOL. 17)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - ENGLESKI (BOL. 12)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK I - ENGLESKI (BOL. 16)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - ENGLESKI (BOL. 12)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II - ENGLESKI (BOL. 16)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II (BOL. 07)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK II ENGLESKI (BOL. 07)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK III - ENGLESKI (BOL. 12)
  PRVI STRANI POSLOVNI JEZIK III ENGLESKI (BOL. 07)

  Obaveštenja

  28. maja 2020.
  USMENI ISPIT , UVID U RADOVE I UPIS OCENA

  USMENI ISPIT , UVID U RADOVE I UPIS OCENA održaće se u utorak   2.6.2020.  u 10.00 u kabinetu 27 na LImanu

  Po starom programu (2012) ispit su položili:

  Dragana Gajčić PSPJ3 TU 36/55

  Kolokvijum:

  Dragana Gajčić PSPJ3 TU 11/30

  Svetlana Pušonjić PSPJ3 TR 24/30

  Deajan Ivoković 18/30

  18. maja 2020.
  OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI U OVOM SEMESTRU SLUŠAJU DRUGI STRANI POSLOVNI JEZIK

  Studenti mogu pogledati svoje dosadašnje aktivnosti na sledećem linku

  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_VBfrGQQri7a4Az5-xPonNF2kJUvN06O5_ZKRRFHwJo/edit?usp=sharing

  Konačan broj predispitnih bodova biće dostupan pošto se završi nastav.

  15. maja 2020.
  Prijava za polaganje kolokvijuma

  Poštovani studenti,

  Na linku koleginice Verežan možete naći linkove sa tabelama po godinama studija u koje se sami upisujete ukoliko planirate da u aprilsko roku polažete kolokvijum

  11. maja 2020.
  REDOVAN KOLOKVIJUM 11.5.20.

  Poštovani studenti,

  Danas od 19.00 moćićete da pristupite izrdadi  redovnog kolokvijuma (samo za studente koji u ovom semestru slušaju Prvi strani poslovni jezik 2 ).

  Pristupate u vreme koje je dato u ranijem obaveštenju prema spisku na datom linku.

  Studenti koji eventualno nisu na spisku pripadaju četvrtoj grupi. Ukoliko je grupa popunjena, oragnizovaćemo još jednu grupu pošto planirane grupe završe izradu testa.

  MOLIM VAS DA SE PRIDRŽAVATE RASPOREDA JER PLATFORMA NE MOŽE DA PODRŽI VEĆI BROJ STUDENATA OD PLANIRANOG!

  Link za pristup

  https://b.socrative.com/login/student/

  Studenti koji polazu kolokvijum u grupama kod mene upisuju broj sobe BIKICKI6320,

  zatim Join , upisuju PREZIME PA IME, i počinju sa izradom test.

  Studenti koji polažu kod koleginice T. Verežan naći će broj sobe na njenom linku.

  Ukoliko zbog velikog opterećenja budete izbačeni iz sistema, ulogujte se ponovo. Mi vas pratimo na ekranu, ali ako i dalje imate problema odmah pošaljite mejl  za svaki slučaj kako bismo vam omogućili izradu kada svi završe test. Kolokvijum ne možete raditi dva puta. Beleži se prvi rezultat.

  Puno uspeha!

   

  4. maja 2020.
  Raspored polaganja redovnog kolokvijuma

  Studenti koji u ovom semestru slušaju Drugi strani poslovni jezik polagaće redovan kolokvijum u četvrtak 7.5.2020. u 19.00. Link za pristup testu dobićete u 19.00. Izrada traje 20 minuta.

   

  Studenti koji u ovom semestru slušaju  Prvi strani poslovni jezik polagaće redovan kolokvijum u ponedeljak 11. 5.2020. u 19.00.  Kako platforma može da podrži samo do 50 studenata, kolokvijum će se polagati po grupama.

  Izrada traje 20 minuta.

  Spisak studenata pogledajte na linku:

  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hux7l5cr-1IU7V2fhK3-Z-pxIxWGzkXUcyFGcU-DhPU/edit?usp=sharing

  U 19.00 link za pristup testu biće na linku N. Bikicki : Prvih 50 studenata na spisku (Avramović – Icić)

  U 19.35 link za pristup testu na linku N. Bikicki: Teodora Janković –  Borislav Milojević

  U 19.00 link za pristup testu na linku T. Verežan : Bogdan Milutinović  – Jovana Samardžić

  U 19.35 link  za pristup testu na linku T. Verežan: Aleksandra Samočeta – Dunja Šipka i studenti dodatno uneti u spisak

  ONLAJN TEST MOŽETE POLAGATI SAMO JEDNOM!

  2. maja 2020.
  REDOVAN KOLOKVIJUM

  Redovan kolokvijum za studente koji u ovom semestru slušaju Drugi strani poslovni jezik održaće se u četvrtak 7.5.2020.  

  Link,  uputstvo  i rok za izradu naćićete na ovom linku .

   

  Redovan kolokvijum za studente koji u ovom semestru slušaju Prvi strani poslovni jezik 2 održaće se u ponedeljak 11.5.2020.

  Link,  uputstvo  i rok za izradu naćićete na ovom linku .

  28. aprila 2020.
  Obaveštenje za studente koji u ovom semestru slušaju nastavu: KOLOKVIJUM

  Poštovani studenti,

  Najkasnije do 10. maja biće objavljeni onlajn testovi za:

  Prvi strani poslovni jezik 2 (Unit 1- 4) 

  Drugi strani poslovni jezik (Unit 1- 4).

  Izradom testa moćićete da prikupite predispitne poene za kolokvijum.

  Dodatna uputstva dobićete kada bude objavljen test.

   

  24. marta 2020.
  Prezentacije

  Poštovani studenti,

  Zbog problema sa opremom ne mogu da vam nasnimim  zvuk na prezentacije (one koje su u programu Power Point).

  Materijal za slušanje se objavljuje sa lekcijom, ali ukoliko ne znate izgovor (ili značenje) nove reči pronađite je  u Longmanovom rečniku na linku

  https://www.ldoceonline.com/dictionary

  Ukoloko želite da čujete britanski izgovor reči kliknite na crveni zvučnik, a za američki izgovor kliknite na plavi.

  Nadam se da ću uskoro uspeti da rešim problem.

  Ukoliko bilo šta nije jasno, pošaljite mejl.

   

  16. marta 2020.
  OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE

  Poštovane kolege,

  S obzirom na to da prelazimo na online nastavu, materijal za današnje i svako drugo predavanje moći ćete naći na mom linku, a uskoro i na platformi Moodle.

  Materijal koji se odnosi na časove vežbi naći ćete na linku koleginice Verežan.

  Bodove za prisustvo (5) dobićete svi, a bodove za aktivnost (10) moći ćete da prikupite u vreme kolokvijuma izradom posebnog zadatka.

  Ukoliko imate pitanja u vezi sa materijalom možete se obratiti mejlom meni ili koleginice Verežan.

  Puno uspeha i sve najbolje!