Izaberite stranicu

Ranitović dr Predrag

Zvanje

Predavač

E-mail predrag.ranitovic@gmail.com
Telefon 485-4038
Kabinet KABINET 29
Konsultacije Petak 17:00-19:00
Onlajn konsultacije Petak 13:00-14:00
Skype pedja.novisad1

dr Predrag Ranitović, dipl. ing.

a) Lični podaci

Ime, očevo ime, prezime: Predrag (Milorad) Ranitović

Datum i mesto rođenja: 03.09.1982., Karlovac

b) Obrazovanje

2013 – Odbranjena doktorska disertacija na Vojnoj akademiji – Univerziteta odbrane u Beogradu, pod nazivom: FUNKCIONALNA ZAVISNOST METODA ZAŠTITE INFORMACIJA I SISTEMA BEZBEDNOSTI, i time stekao zvanje doktora nauka iz oblasti vojnih elektronskih sistema – informacionih tehnologija.

2007 – Poslediplomske studije na Fakultetu za preduzetni menadžment – Univerziteta u Novom Sadu upisao sam 2004. godine, gde iste završavam 2007. godine odbranivši magistarski rad pod nazivom: STANDARDIZACIJA SISTEMA ZAŠTITE INFORMACIJA U ELEKTRONSKOM POSLOVANJU, i time stekao zvanje magistar nauka u menadžmentu.

2004 – Fakultet za preduzetni menadžment – Univerziteta u Novom Sadu upisao sam 2002. godine, gde isti završavam 2004. godine odbranivši diplomski rad pod nazivom: SAVREMENA SREDSTVA IT I NJIHOVE PRIMENE U PREDUZETNOM MENADŽMENTU, i time stekao zvanje diplomirani inženjer za preduzetni menadžment.

2002 – Višu poslovnu školu – Univerziteta u Novom Sadu upisao sam 2000. godine, gde istu završavam 2002. godine i time stekao zvanje ekonomiste.

2000 – Srednju Elektrotehničku školu „Mihajlo Pupin“ sam završio u Novom Sadu sa odličnim uspehom.       

c) Profesionalna obuka

Strani jezici:

 • Engleski (aktivno znanje);

Rada na računaru:

 • Odlično

 

Radno iskustvo:

 1. – 2006. – rad u privatnoj firmi za servis i održavanje računara Data Computer.

Opis posla:

 • Servis računara – otklanjanje hardverskih problema;
 • Reinstalacija oštećenog operativnog sistema;
 • Antivirus zaštita (uklanjanje virusa i preventivna zaštita);
 • Povrat podataka sa ne/ispravnih hard diskova, diskova sa oštecenim fajl sistemom;
 • Bekap podataka – formiranje bekap opcija za sigurno čuvanje podataka.

 

 1. – 2007. – rad u konsultanskoj kući za implementaciju ISO standarda WMB Consultants.

Opis posla:

 • Računovodstvene usluge;
 • Usluge komercijale;
 • Implementacija ISO 9001 (Sistem upravljanja kvalitetom).

Projekti:

 • 5 projekta implementacije ISO standarda u kompanije različitih delatnosti;
 • Organizacija seminara prehrambeni sistemi zaštite (opšti prilaz) u saradanji sa British Standards Institute BSI UK-London – Britanska „vodeća svetska“ certifikaciona kuća.
 

 

 1. – 2011. – rad u privatnom društvu za zastupanje i posredovanje u osiguranju ZIP.

Opis posla:

 • Zastupanje u osiguranju;
 • Savetovanje u osiguranju;
 • Pomoći u obradi štete;
 • Procena rizika i štete.
 

 

 1. – 2012. – rad u konsultanskoj kući za implementaciju i certifikaciju ISO standarda Mobes Quality.

Opis posla:

Implementacija i certifikacija navedenih standarda i metoda

 • ISO 27001:2005 (Sistem upravljanja bezbednošću informacija);
 • IT system risk management (proces identifikacije rizika, ocenjivanja rizika i preduzimanja koraka za smanjenje rizika na prihvatljivi nivo);
 • ISO 9001:2008 (Sistem upravljanja kvalitetom);
 • ISO 22001:2005 (including HACCP) (Sistem upravljanja bezbednošću hrane);
 • ISO 14001:2004 (Sistem upravljanja zaštitom životne sredine);
 • OHSAS 18001:2008 (Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu);
 • Six Sigma (tehnika racionalnijeg i savremenijeg načina vođenja organizacije u odnosu na postojeći menadžment);
 • Benchlearning (metoda za unapređivanje razvoja promena uz razvoj veština i razvoj organizacije, u cilju poboljšanja performansi poslovanja i istovremenog  stvaranja  sistema za neprekidno učenje i poboljšanje);
 • Franchising (metoda distribucije ili marketinga u kojem organizacija, davalac (franšizer) daje pravo putem ugovora primaocu (franšizantu), pojedincu ili organizaciji, da obavlja posao na isti način, na određenoj lokaciji, za određeni period).        

Projekti:

 • 10 projekta implementacije ISO standarda u kompanije različitih delatnosti;
 • Organizacija seminara Sistemi zaštite informacija (opšti prilaz) u saradanji sa British Standards Institute BSI UK-London – Britanska „vodeća svetska“ certifikaciona kuća,
 • Organizacija seminara Sistemi zaštite informacija (interni audit ISO 27001, eksterni ocenjivač ISO 27001) u saradanji sa WMB Consultants USA-Američka konsultantska kuća, ESYD – Grčko nacionalno akreditaciono telo,
 • Organizacija seminara Sistemi zaštite informacija (interni audit ISO 27001, implementator ISO 27001, eksterni ocenjivač ISO 27001) u saradnji sa RABQSA – Internacionalno „vodeće svetsko“ certifikaciono telo za trening i obuku u oblasti ISO standarda.

 

 1. – 2014. – rad u konsultanskoj kući za implementaciju ISO standarda TQM Konsalting.

Opis posla:

Implementacija i certifikacija navedenih standarda i metoda

 • ISO 27001:2005 (Sistem upravljanja bezbednošću informacija);
 • IT system risk management (proces identifikacije rizika, ocenjivanja rizika i preduzimanja koraka za smanjenje rizika na prihvatljivi nivo);

Projekti:

 • 10 projekta implementacije ISO 27001 standarda u kompanije različitih delatnosti;
 • Tutor 4 seminara Sistema zaštite informacija (interni audit ISO 27001, implementator ISO 27001, eksterni ocenjivač ISO 27001) u saradnji sa RABQSA – Internacionalno „vodeće svetsko“ certifikaciono telo za trening i obuku u oblasti ISO standarda.
 1. – 2017. – rad u konsultanskoj kući za implementaciju ISO standarda SMART – ISO SYSTEM

Opis posla:

Implementacija i certifikacija navedenih standarda i metoda

 • ISO 9001:2008/2015 (Sistem upravljanja kvalitetom);
 • ISO 14001:2005/2015 (Sistem upravljanja zaštitom životne sredine);
 • OHSAS 18001:2008 (Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu);
 • ISO 27001:2005/2013 (Sistem upravljanja bezbednošću informacija);
 • ISO 20000:2011 (Sistem upravljanja IT uslugama);
 • ISO 50001:2011 (Sistem upravljanja energijom)
 • ISO 22301:2012 (Sistem upravljanja kontinuitetom poslovanja);
 • IT system risk management (proces identifikacije rizika, ocenjivanja rizika i preduzimanja koraka za smanjenje rizika na prihvatljivi nivo);

Projekti:

 • 20 projekta implementacije ISO standarda u kompanije različitih delatnosti.
 1. – …. – rad u obrazovnoj instituciji Visoka poslovna škola strukovnih studija – Novi Sad

Opis posla:

Predavač

 • Predmet – Operativni sistemi;
 • Predmet – Arhitektrura računarskih sistema;

Sertifikati:

 • Sertifikat ovlaštenog tutora/zastupnika za Srbiju „RABQSA“ „GCERTI“  – Internacionalno „vodeće svetsko“ certifikaciono telo za trening i obuku u oblasti ISO 27001:2013, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 standarda.
 • Sertifikat vodećeg ocenjivača za standard ISO 27001:2005/2013 (Sistem zaštite i bezbednosti informacija) (IRCA-RABQSA),
 • Sertifikat vodećeg ocenjivača za standard ISO 9001:2008/2015 (Sistem upravljanja kvalitetom) (IRCA-RABQSA),
 • Sertifikat vodećeg ocenjivača za standard ISO 14001:2005/2015 (Sistem upravljanja zaštitom životne sredine) (IRCA-RABQSA),
 • Sertifikat vodećeg ocenjivača za standard OHSAS 18001:2008 (Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu) (IRCA-RABQSA),
 • Sertifikat vodećeg ocenjivača za standard ISO 20000:2011 (Sistem upravljanja informaciono tehnološkim uslugama) (IRCA-RABQSA),
 • Sertifikat vodećeg ocenjivača za standard ISO 22301:2012 (Sistem upravljanja kontinuitetom poslovanja) (IRCA-RABQSA),
 • Sertifikat vodećeg ocenjivača za standard ISO 50001:2011 (Sistem upravljanja energijom) (IRCA-RABQSA),
 • Sertifikat vodećeg ocenjivača za standard ISO 31000:2009 (Sistem upravljanja rizikom) (IRCA-RABQSA),
 • Sertifikat vodećeg ocenjivača za standard ISO 27001:2005 (Sistem zaštite i bezbednosti informacija) (ESYD-WMB CONSULTANS),
 • Licenca za obavljanje poslova posredovanja i zastupanja u osiguranju,
 • Sertifikat Instituta za standardizaciju Srbije za implementaciju Akta o bezbednosti informacija.

Dodatne informacije:

 • Regulisana vojna obaveza
 • Položen vozački ispit
 • Član Srpske asocijacije menadžera korporativne bezbednosti
 • Član Test´RS kluba profesionalnih softver testera

Publikacije u međunarodnim časopisima:

[1]   P. Ranitović, I. Tot, B. Đorović, G. Tepić, V. V. Todić.: Logistic model of the security system in the military industry repair sector, METALURGIJA. Vol. 52 (2), UDC − UDK 621.824:621.886.6: :621.887=111, ISSN 0543-5846, p. 271-274, 2013 (M22)

[2]  P. Ranitović, G. Tepić, B. Matić, S. Sremac, V. Vukadinović.: „Functional dependency between the logistics security system and the MySAP ERP in metallurgy METALURGIJA. Vol. 52 (4), UDC − UDK 621.824:621.886.6: :621.887=111, ISSN 0543-5846, p. 545-548, 2013 (M22)

[3]     B. Matić, D. Matić, Đ. Cosic, S. Sremac, G. Tepić, P. Ranitović.: „A Model for the Pavement Temperature Prediction at Specified Depth”, METALURGIJA. Vol. 52 (4), UDC − UDK 621.824:621.886.6: :621.887=111, ISSN 0543-5846, p. 505-508, 2013 (M22)

[4]    Z. Glušica, M. Rovčanin, A. M. Virc, M. Glušica, P. Ranitović.: „Responsibilities for managing on information“,AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, Vol.6 (30), IF 2009:1.105, ISSN 1993-8233, p. 8808-8813, 2012 (M24)

Publikacije na međunarodnim naučnim skupovima:

[1]    P. Ranitović, G. Tepić, S. Sremac.: Synergy Between ISO 14001 and the Criteria for Hazardous Material Transport, MOTSP 2011. “Management of Technology Step to Sustainable Production”,  Bol, Brac, Croatia, pp 48-53, ISBN 978-953-7738-10-5, June 08-10, 2011. (M33)

[2]     P. Ranitović, G. Tepić, S. Sremac, B. Matić.: Application of Management and Risk Analysis in Building the Information Technology Systems, MOTSP 2012. “Management of Technology Step to Sustainable Production”, Zadar, Croatia,   pp 482-487,  ISSN: 1847-6880, June 14-16, 2012. (M33)

[3]   B. Matić, D. Matić, S. Sremac,  P. Ranitović, G. Tepić.: Bridge Maintenance Management Methodology, MOTSP 2012. “Management of Technology Step to Sustainable Production”, Zadar, Croatia,   pp 460-466,  ISSN: 1847-6880, June 14-16, 2012. (M33)

[4]    S. Sremac, B. Matić, P. Ranitović.: Application of combined transport in order to improve energy efficiency of transport in Serbia, IV International symposium for students of doctoral studies in the fields of Civil Engineering, Architecture and Environmental Protection – PHIDAC 2012, ISBN 978-86-88601-05-4, pp. 464-470, Niš, Srbija, 2012. (M33)

[5] P. Ranitović, Z. Marošan.: „Functional dependency between the security system logistic model and ISO 27001/ISO 2000“, International Scientific Conference on Defensive Technologies, OTEH 2018, ISBN 978-8681123-88-1, pp. 552-561, Beograd, Srbija, 2018. (M33)

[6] V. Krunić, M. Krunić, P. Ranitović, Lj. Šikman.: „Software for managing the processes of testing and incpection of the device for measuring LPG“,18th International Symposium INFOTEH-JAHORINA 2019, pp. 338-343 (M33)

[7] V. Krunić, M. Krunić, P. Ranitović.: „Automation of irrigation systems using the Internet of Things“ ETRAN 2019 (M33)

Publikacije na međunarodnim naučnim skupovima (izvod):

[1] P. Ranitović, Z. Marošan, N. Savić.: „Application of IT standards in Serbian IT sector as a process of harmotisation with the EU IT sector norms“, Economic Development and Competitiveness of European Countries: Achievemenst-Challenges-Opportunities (1; Novi Sad; 2018 ). (M34)

Publikacije na domaćim naučnim skupovima:

[1]    P. Ranitović, G. Tepić, S. Sremac, B. Matić, V. Todić.: Uloga i značaj ISO 14001 procesu planiranja upravljanja čvrstim otpadom, Ecologica, br. 70, Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije, ISSN 0354-3285, str. 267-270, 2013. (M51)

[2]    B. Matić, A. Matić, G. Tepić, S. Sremac, P. Ranitović.: Uticaj klimatskih promena na kolovozne konstrukcije, Ecologica, br. 70, Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije, ISSN 0354-3285, str. 164-168, 2013. (M51)

[3]    P. Ranitović, G. Tepić, S. Sremac.: „Funkcionalna zavisnost ISO 14001 kriterijuma transporta opasnih materija, Zaštita životne sredine u energetici, rudarstvu i industriji, Zlatibor 2011, ISBN 978-86-913953-2-2, str. 109-114, 2011. (M63)

 

Predavanja

  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 16)
  OSNOVI ELEKTRONSKOG POSLOVANjA (BOL. 16)
  BEZBEDNOST INFORMACIONIH SISTEMA (BOL. 16)
  ARHITEKTURA RAČUNARSKIH SISTEMA (BOL. 16)
  INTERNET STVARI (BOL. 16)
  STRUČNA PRAKSA 1 (PRI) TEMA 4 (BOL. 16)

Vežbe

  BEZBEDNOST INFORMACIONIH SISTEMA (BOL. 16)
  OSNOVI ELEKTRONSKOG POSLOVANjA (BOL. 16)
  OSNOVI ELEKTRONSKOG POSLOVANjA (BOL. 16)
  ARHITEKTURA RAČUNARSKIH SISTEMA (BOL. 16)
  INTERNET STVARI (BOL. 16)

Ispiti

  OSNOVI ELEKTRONSKOG POSLOVANjA (BOL. 07)
  OSNOVI ELEKTRONSKOG POSLOVANjA (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 3 (BOL. 16)
  UVOD U E-BIZNIS (PRE BOL.)
  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 1 (BOL. 07)
  OSNOVI ELEKTRONSKOG POSLOVANjA (BOL. 16)
  SISTEMI ZA ELEKTRONSKO UČENjE (BOL. 07 - SS)
  DIGITALNI MARKETING (BOL. 12)
  PRIMENA INTERNET TEHNOLOGIJA (BOL. 07)
  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 1 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 2 (BOL. 07)
  BEZBEDNOST INFORMACIONIH SISTEMA (BOL. 16)
  DIGITALNI MARKETING (BOL. 16)
  ARHITEKTURA RAČUNARSKIH SISTEMA (BOL. 16)
  PROJEKTOVANjE VEB APLIKACIJA (PRE BOL.)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 3 (BOL. 07)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 3 (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA I - TEMA 4 (BOL. 07)
  INTERNET TEHNOLOGIJE U POSLOVANjU (BOL. 12)
  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 16)
  STRUČNA PRAKSA II - TEMA 4 (BOL. 07)
  PROJEKTOVANjE SISTEMA ELEKTRONSKOG POSLOVANjA (BOL. 07 - SS)
  POSLOVNI INFORMACIONI SISTEMI (BOL. 07 - SS)
  INTERNET STVARI (BOL. 16)
  POSLOVNI APLIKATIVNI SISTEMI (BOL. 12)
  STRUČNA PRAKSA 1 (PRI) TEMA 4 (BOL. 16)
  INTERNET TEHNOLOGIJE U POSLOVANjU (BOL. 12)