Izaberite stranicu

dr Sanja Lončar

Funkcija Pomoćnik direktora za informacioni sistem
Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail Sanja.Loncar@vps.ns.ac.rs
Telefon +381214854037
Kabinet KABINET 30
Konsultacije Ponedeljak 09:00-11:00
Onlajn konsultacije Ponedeljak 9:00-11:00
Skype sanja l

Radno iskustvo:

 • Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu od 6.10.2007. Od 23.12.2017. Profesor strukovnih studija.
 • OŠ „Jovan Dučić“, Petrovaradin 01.11.2006. – 05.10.2007. Profesor matematike.
 • „Erstebank a.d.“ Novi Sad 02.02.2004 – 16.09.2006.
  Programer IT aplikacija: održavanje i razvoj aplikacije dinarske i devizne štednje građana.
 • OŠ „Ivo Lola Ribar“, Novi Sad 20.11.2002- 23.12.2002. Profesor matematike na zameni.


Obrazovanje:

 • Doktorat: Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za matematiku i informatiku, tema „Negative Selection – An Absolute Measure of Arbitrary Algorithmic Order Execution“.
 • Magistratura: Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za matematiku i informatiku, tema „Dualne mere rizika u optimizaciji portfolia“.
 • Fakultet: Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za matematiku i informatiku, profesor matematike.

Krejić, N., Lončar, S., A Noonmonotone Line Search for Stochastic Optimization Problems, Filomat, Vol. 32, No. 19, Str. 6799-6807, ISBN 0354-5180, Department of Mathematics FACULTY OF SCIENCES AND MATHEMATICS UNIVERSITY OF NIS;

Krunić V.,Krunić M.,Lončar S.,Šikman Lj.,Opis Softver za upravljanje procesima kalibracije položenih cilindričnih rezervoara, Infoteh-Jahorina (17 ; Jahorina ; 2018) Str. 335-341

Lončar, S. & Papić-Blagojević, N. (2016). ESTIMATION OF OPPORTUNITY COST IN HIGH FREQUENCY TRADING, VI International Symposium Engineering Management and Competitiveness 2016 (EMC 2016) (286-289). Zrenjanin: University of Novi Sad, Technical faculty

Papić-Blagojević, N., Lepojević, V. & Lončar, S. (2015). EXAMINATION THE PERFORMANCES OF MAXIMUM LIKELIHOOD METHOD AND BAYESIAN APPROACH IN ESTIMATING SALES LEVEL, Facta Universitatis, University of Nis, Niš, 12( 4), 323-332. “Mihajlo Pupin”.
Lončar, S., Elez E.ISPITIVANJE TOKA I CRTANJE GRAFIKA FUNKCIJE -neki primeri uvodnih zadataka, Norma ISSN: 0353-7129 Str. 59-65, UDK 37, Izdavač: Pedagoški fakultet u Somboru;

Papić Blagojević N., Paszek Z., Lončar S. MONITORING KVALITETA PROIZVODNOG PROCESA PRIMENOM KONTROLNE KARTE KUMULATIVNIH SUMA, Škola biznisa , 1/2011, 127-139 .

Lončar, S. & Papić-Blagojević, N. (2015). Primena I-Star modela na ocenjivanje troškova market impakta finansijskog instrumenta u visoko-frekventnom trgovanju, ZBORNIK RADOVA SYM-OP-IS 2015, XLII, (606-609). Beograd :Matematički Institut SANU.

Predavanja

  DISKRETNE MATEMATIČKE STRUKTURE (BOL. 16)
  PROJEKTOVANJE ALGORITAMA (BOL. 16)
  STRUKTURE PODATAKA I ALGORITMI (BOL. 16)

Vežbe

  STRUKTURE PODATAKA I ALGORITMI (BOL. 16)
  PROJEKTOVANJE ALGORITAMA (BOL. 16)
  OBJEKTNO-ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE (BOL. 16)

Ispiti

  DISKRETNE MATEMATIČKE STRUKTURE (BOL. 16)
  PROJEKTOVANJE ALGORITAMA (BOL. 16)
  MATEMATIKA (BOL. 07)
  STRUKTURE PODATAKA I ALGORITMI (BOL. 16)
  MATEMATIKA (BOL. 12)
  POSLOVNA MATEMATIKA (PRE BOL.)
  STRUKTURE PODATAKA I ALGORITMI (PRE BOL.)

Materijali

DISKRETNE MATEMATIČKE STRUKTURE (BOL. 16)
MATEMATIKA (BOL. 07)
MATEMATIKA (BOL. 12)
OBJEKTNO-ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE (BOL. 16)
POSLOVNA MATEMATIKA (PRE BOL.)
PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 17)
PROJEKTOVANJE ALGORITAMA (BOL. 16)
STRUKTURE PODATAKA I ALGORITMI (BOL. 16)

Obaveštenja

19. januara 2023.
Popravni kolokvijumi iz predmeta Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16)

Popravni kolokvijum iz predmeta Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) održaće se u četvrtak 09.02.2022. u 09:00 u računarskoj laboratoriji 4 na Limanu.
Obavezno prijaviti kolokvijum – poslati mejl predmetom nastavniku sa sledećim sadržajem: ime , prezime, broj indeksa i naziv predmeta za koji se prijavljuje kolokvikum.

19. januara 2023.
Popravni kolokvijumi iz predmeta Projektovanje algoritama (Bol. 16)

Popravni kolokvijum iz predmeta Projektovanje algoritama (Bol. 16) održaće se u četvrtak 02.02.2023. u 10:15 u računarskoj laboratoriji 4 na Limanu.
Obavezno prijaviti kolokvijum – poslati mejl predmetom nastavniku sa sledećim sadržajem: ime, prezime, broj indeksa i naziv predmeta za koji se prijavljuje kolokvikum.

19. januara 2023.
Popravni kolokvijumi: Matematika, Diskretne matematičke strukture

Popravni kolokvijumi iz predmeta MATEMATIKA (Bol. 12), MATEMATIKA (BOLONJA) i DISKRETNE MATEMATIČKE STRUKTURE (Bol. 16) održaće se u četvrtak 02.02.2023. u 09:00 u Učionici 9 na Limanu.
Obavezno poneti DIGITRON i indeks.
Obavezno prijaviti kolokvijum – poslati mejl predmetom nastavniku sa sledećim sadržajem: ime , prezime, broj indeksa i naziv predmeta za koji se prijavljuje kolokvikum.

5. decembra 2022.
Popravni kolokvijumi: Matematika, Diskretne matematičke strukture

Popravni kolokvijumi iz predmeta MATEMATIKA (Bol. 12), MATEMATIKA (BOLONJA) i DISKRETNE MATEMATIČKE STRUKTURE (Bol. 16) održaće se u ponedeljak 12.12.2022. u 09:00 u Učionici 7 na Limanu.
Obavezno poneti DIGITRON i indeks.
Obavezno prijaviti kolokvijum – poslati mejl predmetom nastavniku sa sledećim sadržajem: ime , prezime, broj indeksa i naziv predmeta za koji se prijavljuje kolokvikum.

5. decembra 2022.
Popravni kolokvijumi iz predmeta Projektovanje algoritama (Bol. 16)

Popravni kolokvijum iz predmeta Projektovanje algoritama (Bol. 16) održaće se u ponedeljak 12.12.2022. u 10:00 u računarskoj laboratoriji 4 na Limanu.
Obavezno prijaviti kolokvijum – poslati mejl predmetom nastavniku sa sledećim sadržajem: ime, prezime, broj indeksa i naziv predmeta za koji se prijavljuje kolokvikum.

5. decembra 2022.
Popravni kolokvijumi iz predmeta Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16)

Popravni kolokvijum iz predmeta Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) održaće se u sredu 07.12.2022. u 08:30 u računarskoj laboratoriji 4 na Limanu.
Obavezno prijaviti kolokvijum – poslati mejl predmetom nastavniku sa sledećim sadržajem: ime , prezime, broj indeksa i naziv predmeta za koji se prijavljuje kolokvikum.

25. avgusta 2022.
Popravni kolokvijumi iz predmeta Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16)

Popravni kolokvijum iz predmeta Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) održaće se u četvrtak 08.09.2022. u 13:00 u računarskoj laboratoriji 4 na Limanu.
Obavezno prijaviti kolokvijum – poslati mejl predmetom nastavniku sa sledećim sadržajem: ime , prezime, broj indeksa i naziv predmeta za koji se prijavljuje kolokvikum.

25. avgusta 2022.
Popravni kolokvijumi iz predmeta Projektovanje algoritama (Bol. 16)

Popravni kolokvijum iz predmeta Projektovanje algoritama (Bol. 16) održaće se u petak02.09.2022. u 13:30 u računarskoj laboratoriji 4 na Limanu.
Obavezno prijaviti kolokvijum – poslati mejl predmetom nastavniku sa sledećim sadržajem: ime, prezime, broj indeksa i naziv predmeta za koji se prijavljuje kolokvikum.

25. avgusta 2022.
Popravni kolokvijumi: Matematika, Diskretne matematičke strukture

Popravni kolokvijumi iz predmeta MATEMATIKA (Bol. 12), MATEMATIKA (BOLONJA) i DISKRETNE MATEMATIČKE STRUKTURE (Bol. 16) održaće se u petak 02.09.2022.u 12:00 u Učionici 9 na Limanu.
Obavezno poneti DIGITRON i indeks.
Obavezno prijaviti kolokvijum – poslati mejl predmetom nastavniku sa sledećim sadržajem: ime , prezime, broj indeksa i naziv predmeta za koji se prijavljuje kolokvikum.

14. juna 2022.
Popravni kolokvijumi iz predmeta Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16)

Popravni kolokvijum iz predmeta Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) održaće se u ponedeljak 20.06.2022. u 10:00 u računarskoj laboratoriji 4 na Limanu.
Obavezno prijaviti kolokvijum – poslati mejl predmetom nastavniku sa sledećim sadržajem: ime , prezime, broj indeksa i naziv predmeta za koji se prijavljuje kolokvikum.

14. juna 2022.
Popravni kolokvijumi iz predmeta Projektovanje algoritama (Bol. 16)

Popravni kolokvijum iz predmeta Projektovanje algoritama (Bol. 16) održaće se u petak 24.06.2022. u 10:30 u računarskoj laboratoriji 4 na Limanu.
Obavezno prijaviti kolokvijum – poslati mejl predmetom nastavniku sa sledećim sadržajem: ime, prezime, broj indeksa i naziv predmeta za koji se prijavljuje kolokvikum.

14. juna 2022.
Popravni kolokvijumi: Matematika, Diskretne matematičke strukture

Popravni kolokvijumi iz predmeta MATEMATIKA (Bol. 12), MATEMATIKA (BOLONJA) i DISKRETNE MATEMATIČKE STRUKTURE (Bol. 16) održaće se u petak 24.06.2022.u 09:00 u Učionici 8 na Limanu.
Obavezno poneti DIGITRON i indeks.
Obavezno prijaviti kolokvijum – poslati mejl predmetom nastavniku sa sledećim sadržajem: ime , prezime, broj indeksa i naziv predmeta za koji se prijavljuje kolokvikum.

10. aprila 2022.
Redovni kolokvijum iz predmeta STRUKTURE PODATAKA I ALGORITMI

Redovni kolokvijum iz predmeta STRUKTURE PODATAKA I ALGORITMI će se održati u utorak 12.04.2022. u 13:00 u Lab 4 na Limanu.

25. marta 2022.
Redovni kolokvium iz Diskretnih matematičkih struktura

Redovni kolokvijum će se održati u utorak 29.03.2022. u 10:00 u učioinici 9 na Limanu.
Obavezno poneti digitron

24. marta 2022.
Popravni kolokvijumi iz predmeta Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16)

Popravni kolokvijum iz predmeta Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) održaće se u četvrtak 07.04.2022. u 13:00 u računarskoj laboratoriji 4 na Limanu.
Obavezno prijaviti kolokvijum – poslati mejl predmetom nastavniku sa sledećim sadržajem: ime , prezime, broj indeksa i naziv predmeta za koji se prijavljuje kolokvikum.

24. marta 2022.
Popravni kolokvijumi iz predmeta Projektovanje algoritama (Bol. 16)

Popravni kolokvijum iz predmeta Projektovanje algoritama (Bol. 16) održaće se u utorak 01.04.2022. u 14:00 u računarskoj laboratoriji 4 na Limanu.
Obavezno prijaviti kolokvijum – poslati mejl predmetom nastavniku sa sledećim sadržajem: ime, prezime, broj indeksa i naziv predmeta za koji se prijavljuje kolokvikum.

24. marta 2022.
Popravni kolokvijumi: Matematika, Diskretne matematičke strukture

Popravni kolokvijumi iz predmeta MATEMATIKA (Bol. 12), MATEMATIKA (BOLONJA) i DISKRETNE MATEMATIČKE STRUKTURE (Bol. 16) održaće se u utorak 01.04.2022.u 13:00 u Učionici 9 na Limanu.
Obavezno poneti DIGITRON i indeks.
Obavezno prijaviti kolokvijum – poslati mejl predmetom nastavniku sa sledećim sadržajem: ime , prezime, broj indeksa i naziv predmeta za koji se prijavljuje kolokvikum.

2. marta 2022.
Pomeranje početka nastave iz SPA u četvrtak 3.3.2022.

Obaveštavaju se studenti da će u četvrtak 03.03.2022. nastava iz predmeta Strukture podataka i algoritmi umesto u 8:30 početi u 9:30

28. februara 2022.
Popravni kolokvijumi iz predmeta Projektovanje algoritama (Bol. 16)

Popravni kolokvijum iz predmeta Projektovanje algoritama (Bol. 16) održaće se u četvrtak 03.03.2022. u 14:00 u računarskoj laboratoriji 4 na Limanu.
Obavezno prijaviti kolokvijum – poslati mejl predmetom nastavniku sa sledećim sadržajem: ime, prezime, broj indeksa i naziv predmeta za koji se prijavljuje kolokvikum.

28. februara 2022.
Popravni kolokvijumi: Matematika, Diskretne matematičke strukture

Popravni kolokvijumi iz predmeta MATEMATIKA (Bol. 12), MATEMATIKA (BOLONJA) i DISKRETNE MATEMATIČKE STRUKTURE (Bol. 16) održaće se u četvrtak 03.03.2022.u 13:00 u Učionici 9 na Limanu.
Obavezno poneti DIGITRON i indeks.
Obavezno prijaviti kolokvijum – poslati mejl predmetom nastavniku sa sledećim sadržajem: ime , prezime, broj indeksa i naziv predmeta za koji se prijavljuje kolokvikum.

28. februara 2022.
Popravni kolokvijumi iz predmeta Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16)

Popravni kolokvijum iz predmeta Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) održaće se u sredu 09.03.2022. u 10:00 u računarskoj laboratoriji 4 na Limanu.
Obavezno prijaviti kolokvijum – poslati mejl predmetom nastavniku sa sledećim sadržajem: ime , prezime, broj indeksa i naziv predmeta za koji se prijavljuje kolokvikum.

16. februara 2022.
Odlaganje nastave

Obaveštavaju se studenti da se konsulatacije i nastava iz predmeta Strukture podataka i algoritmi i Diskretne matematičke strukture neće održati u periodu 17.02.-22.02.2022.
Svi materijali će biti dostupni online na Moodle platformi.
Od 23.02.2022. nastava će se održavati uživo po rasporedu.

19. januara 2022.
Popravni kolokvijumi iz predmeta Projektovanje algoritama (Bol. 16)

Popravni kolokvijum iz predmeta Projektovanje algoritama (Bol. 16) održaće se u četvrtak 03.02.2022. u 10:30 u računarskoj laboratoriji 4 na Limanu.
Obavezno prijaviti kolokvijum – poslati mejl predmetom nastavniku sa sledećim sadržajem: ime, prezime, broj indeksa i naziv predmeta za koji se prijavljuje kolokvikum.

19. januara 2022.
Popravni kolokvijumi: Matematika, Diskretne matematičke strukture

Popravni kolokvijumi iz predmeta MATEMATIKA (Bol. 12), MATEMATIKA (BOLONJA) i DISKRETNE MATEMATIČKE STRUKTURE (Bol. 16) održaće se u četvrtak 03.02.2022.u 09:00 u Učionici 9 na Limanu.
Obavezno poneti DIGITRON i indeks.
Obavezno prijaviti kolokvijum – poslati mejl predmetom nastavniku sa sledećim sadržajem: ime , prezime, broj indeksa i naziv predmeta za koji se prijavljuje kolokvikum.

19. januara 2022.
Popravni kolokvijumi iz predmeta Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16)

Popravni kolokvijum iz predmeta Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) održaće se u petak 28.01.2022. u 14:00 u računarskoj laboratoriji 4 na Limanu.
Obavezno prijaviti kolokvijum – poslati mejl predmetom nastavniku sa sledećim sadržajem: ime , prezime, broj indeksa i naziv predmeta za koji se prijavljuje kolokvikum.

4. decembra 2021.
Redovni kolokvijum iz Projektovanje algoritama (Bol. 16)

Redovni kolokvijum iz Projektovanje algoritama (Bol. 16) održaće se u sredu 8.12.2021.u 10:00 u računarskoj laboratoriji 4 na Limanu.

4. decembra 2021.
Popravni kolokvijumi iz predmeta Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16)

Popravni kolokvijum iz predmeta Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) održaće se u ponedeljak 06.12.2021. u 09:00 u računarskoj laboratoriji 4 na Limanu.
Obavezno prijaviti kolokvijum – poslati mejl predmetom nastavniku sa sledećim sadržajem: ime , prezime, broj indeksa i naziv predmeta za koji se prijavljuje kolokvikum.

4. decembra 2021.
Popravni kolokvijumi: Matematika, Diskretne matematičke strukture, Projektovanje algoritama

Popravni kolokvijumi iz predmeta MATEMATIKA (Bol. 12), MATEMATIKA (BOLONJA), DISKRETNE MATEMATIČKE STRUKTURE (Bol. 16) i Projektovanje algoritama (Bol. 16) održaće se u četvrtak 16.12.2021.u 13:00 u računarskoj laboratoriji 4 na Limanu.
Obavezno poneti DIGITRON (za matematičke predmete) i indeks.
Obavezno prijaviti kolokvijum – poslati mejl predmetom nastavniku sa sledećim sadržajem: ime , prezime, broj indeksa i naziv predmeta za koji se prijavljuje kolokvikum.

30. avgusta 2021.
Popravni kolokvijumi iz predmeta Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16)

Popravni kolokvijum iz predmeta Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) održaće se u subotu 18.09.2021. u 10:15 u računarskoj laboratoriji 4 na Limanu.
Obavezno prijaviti kolokvijum – poslati mejl predmetom nastavniku sa sledećim sadržajem: ime , prezime, broj indeksa i naziv predmeta za koji se prijavljuje kolokvikum.

30. avgusta 2021.
Popravni kolokvijumi iz predmeta Projektovanje algoritama (Bol. 16)

Popravni kolokvijum iz predmeta Projektovanje algoritama (Bol. 16) održaće se u sredu 22.09.2021. u 10:30 u računarskoj laboratoriji 4 na Limanu.
Obavezno prijaviti kolokvijum – poslati mejl predmetom nastavniku sa sledećim sadržajem: ime, prezime, broj indeksa i naziv predmeta za koji se prijavljuje kolokvikum.

30. avgusta 2021.
Popravni kolokvijumi: Matematika, Diskretne matematičke strukture

Popravni kolokvijumi iz predmeta MATEMATIKA (Bol. 12), MATEMATIKA (BOLONJA) i DISKRETNE MATEMATIČKE STRUKTURE (Bol. 16) održaće se u sredu 22.09.2021.u 09:00 u Učionici 14 na Limanu.
Obavezno poneti DIGITRON i indeks.
Obavezno prijaviti kolokvijum – poslati mejl predmetom nastavniku sa sledećim sadržajem: ime , prezime, broj indeksa i naziv predmeta za koji se prijavljuje kolokvikum.

30. avgusta 2021.
Promena termina konsultacija od 31.08.2021.

Od 31.08.2021. konsulacije će se održavati ponedeljkom u terminu od 08:30 do 10:30 u kabinetu 30

1. avgusta 2021.
Popravni kolokvijumi iz predmeta Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16)

Popravni kolokvijum iz predmeta Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) održaće se u subotu 28.08.2021. u 10:15 u računarskoj laboratoriji 4 na Limanu.
Obavezno prijaviti kolokvijum – poslati mejl predmetom nastavniku sa sledećim sadržajem: ime , prezime, broj indeksa i naziv predmeta za koji se prijavljuje kolokvikum.

1. avgusta 2021.
Popravni kolokvijumi: Matematika, Diskretne matematičke strukture

Popravni kolokvijumi iz predmeta MATEMATIKA (Bol. 12), MATEMATIKA (BOLONJA) i DISKRETNE MATEMATIČKE STRUKTURE (Bol. 16) održaće se u sredu 25.08.2021.u 09:00 u Učionici 14 na Limanu.
Obavezno poneti DIGITRON i indeks.
Obavezno prijaviti kolokvijum – poslati mejl predmetom nastavniku sa sledećim sadržajem: ime , prezime, broj indeksa i naziv predmeta za koji se prijavljuje kolokvikum.

1. avgusta 2021.
Popravni kolokvijumi iz predmeta Projektovanje algoritama (Bol. 16)

Popravni kolokvijum iz predmeta Projektovanje algoritama (Bol. 16) održaće se u sredu 25.08.2021. u 10:30 u računarskoj laboratoriji 4 na Limanu.
Obavezno prijaviti kolokvijum – poslati mejl predmetom nastavniku sa sledećim sadržajem: ime, prezime, broj indeksa i naziv predmeta za koji se prijavljuje kolokvikum.

2. juna 2021.
Popravni kolokvijumi iz predmeta Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16)

Popravni kolokvijum iz predmeta Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) održaće se u četvrtak 10.06.2021. u 10:15 u računarskoj laboratoriji 4 na Limanu.
Obavezno prijaviti kolokvijum – poslati mejl predmetom nastavniku sa sledećim sadržajem: ime , prezime, broj indeksa i naziv predmeta za koji se prijavljuje kolokvikum.

2. juna 2021.
Popravni kolokvijumi: Matematika, Diskretne matematičke strukture

Popravni kolokvijumi iz predmeta MATEMATIKA (Bol. 12), MATEMATIKA (BOLONJA) i DISKRETNE MATEMATIČKE STRUKTURE (Bol. 16) održaće se u sredu 09.06.2021.u 09:00 u Učionici 14 na Limanu.
Obavezno poneti DIGITRON i indeks.
Obavezno prijaviti kolokvijum – poslati mejl predmetom nastavniku sa sledećim sadržajem: ime , prezime, broj indeksa i naziv predmeta za koji se prijavljuje kolokvikum.

2. juna 2021.
Popravni kolokvijumi iz predmeta Projektovanje algoritama (Bol. 16)

Popravni kolokvijum iz predmeta Projektovanje algoritama (Bol. 16) održaće se u sredu 09.06.2021. u 10:30 u računarskoj laboratoriji 4 na Limanu.
Obavezno prijaviti kolokvijum – poslati mejl predmetom nastavniku sa sledećim sadržajem: ime, prezime, broj indeksa i naziv predmeta za koji se prijavljuje kolokvikum.

14. maja 2021.
Promena termina konsultacija

Konsultacije se pomeraju sa termina: utorak 18.05.2021. 8:00-10:00 na termin: ponedeljak 17.05.2021. 12:00-14:00.

10. maja 2021.
Popravni kolokvijumi iz predmeta Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16)

Popravni kolokvijum iz predmeta Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) održaće se u sredu 26.04.2021. u 14:00 u računarskoj laboratoriji 4 na Limanu.
Obavezno prijaviti kolokvijum!

10. maja 2021.
Popravni kolokvijumi: Matematika, Diskretne matematičke strukture

Popravni kolokvijumi iz predmeta MATEMATIKA (Bol. 12), MATEMATIKA (BOLONJA) i DISKRETNE MATEMATIČKE STRUKTURE (Bol. 16) održaće se u ponedeljak 24.05.2021. u 13:00 u Učionici 11 na Limanu.
Obavezno poneti DIGITRON i indeks.
Obavezno prijaviti kolokvijum!

10. maja 2021.
Popravni kolokvijumi iz predmeta Projektovanje algoritama (Bol. 16)

Popravni kolokvijum iz predmeta Projektovanje algoritama (Bol. 16) održaće se u ponedeljak 24.05.2021. u 14:30 u računarskoj laboratoriji 3 na Limanu.
Obavezno prijaviti kolokvijum!

30. marta 2021.
Popravni kolokvijumi iz predmeta Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16)

Popravni kolokvijum iz predmeta Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) održaće se u sredu 21.04.2021. u 14:00 u računarskoj laboratoriji 4 na Limanu.
Obavezno prijaviti kolokvijum!

30. marta 2021.
Popravni kolokvijumi iz predmeta Projektovanje algoritama (Bol. 16)

Popravni kolokvijum iz predmeta Projektovanje algoritama (Bol. 16) održaće se u utorak 06.04.2021. u 10:30 u računarskoj laboratoriji 3 na Limanu.
Obavezno prijaviti kolokvijum!

30. marta 2021.
Popravni kolokvijumi: Matematika, Diskretne matematičke strukture

Popravni kolokvijumi iz predmeta MATEMATIKA (Bol. 12), MATEMATIKA (BOLONJA) i DISKRETNE MATEMATIČKE STRUKTURE (Bol. 16) održaće se u utorak 06.04.2021. u 09:00 u Učionici 9 na Limanu.
Obavezno poneti DIGITRON i indeks.
Obavezno prijaviti kolokvijum!

28. februara 2021.
Popravni kolokvijumi iz predmeta Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16)

Popravni kolokvijum iz predmeta Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) održaće se u sredu 17.03.2021. u 14:00 u računarskoj laboratoriji 4 na Limanu.
Obavezno prijaviti kolokvijum!

28. februara 2021.
Popravni kolokvijumi iz predmeta Projektovanje algoritama (Bol. 16)

Popravni kolokvijum iz predmeta Projektovanje algoritama (Bol. 16) održaće se u ponedeljak 08.03.2021. u 14:30 u računarskoj laboratoriji 3 na Limanu.
Obavezno prijaviti kolokvijum!

28. februara 2021.
Popravni kolokvijumi: Matematika, Diskretne matematičke strukture

Popravni kolokvijumi iz predmeta MATEMATIKA (Bol. 12), MATEMATIKA (BOLONJA) i DISKRETNE MATEMATIČKE STRUKTURE (Bol. 16) održaće se u ponedeljak 08.03.2021. u 13:00 u Učionici 8 na Limanu.
Obavezno poneti DIGITRON i indeks.
Obavezno prijaviti kolokvijum!

7. januara 2021.
Popravni kolokvijumi iz predmeta Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16)

Popravni kolokvijum iz predmeta Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) održaće se u ponedeljak 25.01.2021. u 14:00 u računarskoj laboratoriji 4 na Limanu.
Obavezno prijaviti kolokvijum!

7. januara 2021.
Popravni kolokvijumi iz predmeta Projektovanje algoritama (Bol. 16)

Popravni kolokvijum iz predmeta Projektovanje algoritama (Bol. 16) održaće se u petak 05.02.2021. u 10:30 u računarskoj laboratoriji 4 na Limanu.
Obavezno prijaviti kolokvijum!

7. januara 2021.
Popravni kolokvijumi: Matematika, Diskretne matematičke strukture

Popravni kolokvijumi iz predmeta MATEMATIKA (Bol. 12), MATEMATIKA (BOLONJA) i DISKRETNE MATEMATIČKE STRUKTURE (Bol. 16) održaće se u petak 05.02.2021. u 09:00 u Učionici 8 na Limanu.
Obavezno poneti DIGITRON i indeks.
Obavezno prijaviti kolokvijum!

27. decembra 2020.
Promena termina konsultacija 28.12.2020.

U ponedeljak 28.12.2020. konsultacije će se održati u terminu od 08:00 do 10:00, umesto u običajenom terminu od 10:00 do 12:00.

22. decembra 2020.
Online nastava iz predmeta Projektovanje algoritama 24.12.2020.

U četvrtak 24. decembra 2020. održaće se online nastava iz predmeta Projektovanje algoritama na platformi Zoom. Predviđeno je da nastava počne u 8:30.
U nastavku je link ka dokumentu sa pozivima na sastanak: link

20. decembra 2020.
Promena termina konsultacija 21.12.2020.

U ponedeljak 21.12.2020. konsultacije će se održati u terminu od 16:00 do 18:00, umesto u običajenom terminu od 10:00 do 12:00.

5. decembra 2020.
Promena termina konsultacija 07.12.2020.

U ponedeljak 7.12.2020. konsultacije će se održati u terminu od 9:30 do 11:30, umesto u običajenom terminu od 10:00 do 12:00.

4. decembra 2020.
Redovni kolokvijum iz predmeta Projektovanje algoritama

Kolokvijum iz predmeta Projektovanje algoritama će se održati online 10.12.2020. u 10:00. Trajaće 60 min.
Zadaci će biti poslati na mejl svakog studenta u grupi.

Studenti su dužni da se pridržavaju uputsva koje je navedeno na početku fajla sa zadacima.

29. novembra 2020.
Online nastava iz predmeta Projektovanje algoritama 03.12.2020.

U četvrtak 03. decembra 2020. održaće se online nastava iz predmeta Projektovanje algoritama na platformi Zoom. Predviđeno je da nastava počne u 8:30.
U nastavku je link ka dokumentu sa pozivima na sastanak: link

23. novembra 2020.
Redovni kolokvium iz predmeta Projektovanje algoritama -prijava

Redovni kolokvijum (za studente upisane u prvu godinu studija u školskoj 2020/21.) iz predmeta Projektovanje algoritama održaće se 10. decembra 2020 u računarskoj laboratoriji 4 na Limanu.

Studenti su dužni da prijeve kolokvijum najkasnije zaključno sa 3.12.2020. slanjem mejla sledećeg formata:
Naslov mejla: Prijava redovnog kolokvijuma Projektovanje algoritama
Telo mejla ime, prezime i broj indeksa

na adresu sanja.lonchar22@gmail.com

Satnica će biti objavljena do 6. decembra 2020.

23. novembra 2020.
Popravni kolokvijumi iz predmeta Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16)

Popravni kolokvijum iz predmeta Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) održaće se u petak 11.12.2020. u 10:15 u računarskoj laboratoriji 4 na Limanu.
Obavezno prijaviti kolokvijum!

23. novembra 2020.
Popravni kolokvijumi iz predmeta Projektovanje algoritama (Bol. 16)

Popravni kolokvijum iz predmeta Projektovanje algoritama (Bol. 16) održaće se u sredu 02.12.2020. u 10:30 u računarskoj laboratoriji 4 na Limanu.
Obavezno prijaviti kolokvijum!

23. novembra 2020.
Popravni kolokvijumi: Matematika, Diskretne matematičke strukture

Popravni kolokvijumi iz predmeta MATEMATIKA (Bol. 12), MATEMATIKA (BOLONJA) i DISKRETNE MATEMATIČKE STRUKTURE (Bol. 16) održaće se u sredu 02.12.2020. u 09:00 u Učionici 8 na Limanu.
Obavezno poneti DIGITRON i indeks.
Obavezno prijaviti kolokvijum!

16. novembra 2020.
Online nastava iz predmeta Projektovanje algoritama 19.11.2020.

U četvrtak 19.novembra 2020. održaće se online nastava iz predmeta Projektovanje algoritama na platformi Zoom. Predviđeno je da nastava počne u 8:30.
U nastavku je link ka dokumentu sa pozivima na sastanak: link

16. oktobra 2020.
Nastava iz predmeta „Projektovanje algoritama“ od 22.10.2020.

Od 22.10.2020. nastava iz predmeta „Projektovanje algoritama“ će se održavati u računarskoj laboratoriji 4 po sledećem rasproredu:
grupa1 od 8:30, grupa2 od 10:30 i grupa3 od 12:30.
Raspored studenata po grupama može se videti na sledećm linku: Studenti po grupama

12. oktobra 2020.
Nastava iz predmeta „Projektovanje algoritama“ 15.10.2020.

U četvrtak 15.10.2020. održaće se uživo nastava iz predmeta „Projektovanje algoritama“.
Zbog arganizacije nastave u skladu sa pravilima prevencije COVID19 mole se svi studenti prve godine Primenjene informatike da najkasnije do 23:59 u utorak 12.10.2020. potvrde svoj dolazak na predavanja na mejl sanja.lonchar22@gmail.com. Naslov mejla je „Potvrda dolaska“ a u telu mejla potrebno je navesti ime, prezime i broj indeksa.

7. oktobra 2020.
Nastava iz predmeta „Projektovanje algoritama“

U četvrtak 8.10.2020. održaće se uživo nastava iz predmeta „Projektovanje algoritama“ od 8:30 u računarskoj laboratoriji 4 za studente koji su potvrdili dolazak.
Ostali koji nisu potvrdili dolazak mogu to učiniti danas, u toku dana, da bi se formirala još jedna grupa ukoliko se za to ukaže potreba.

5. oktobra 2020.
Nastava iz predmeta „Projektovanje algoritama“

U četvrtak 8.10.2020. održaće se uživo nastava iz predmeta „Projektovanje algoritama“.
Zbog arganizacije nastave u skladu sa pravilima prevencije COVID19 mole se svi studenti prve godine Primenjene informatike da najkasnije do 20:00 u utorak 06.10.2020. potvrde svoj dolazak na predavanja na mejl sanja.lonchar22@gmail.com. Naslov mejla je „Potvrda dolaska“ a u telu mejla potrebno je navesti ime, prezime i broj indeksa.