Izaberite stranicu

Lončar dr Sanja

Funkcija Pomoćnik direktora za informacioni sistem
Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail Sanja.Loncar@vps.ns.ac.rs
Telefon 485-4037
Kabinet KABINET 30
Konsultacije Ponedeljak 09:00-11:00

Radno iskustvo:

 • Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu od 6.10.2007. Od 23.12.2017. Profesor strukovnih studija.
 • OŠ „Jovan Dučić“, Petrovaradin 01.11.2006. – 05.10.2007. Profesor matematike.
 • „Erstebank a.d.“ Novi Sad 02.02.2004 – 16.09.2006.
  Programer IT aplikacija: održavanje i razvoj aplikacije dinarske i devizne štednje građana.
 • OŠ „Ivo Lola Ribar“, Novi Sad 20.11.2002- 23.12.2002. Profesor matematike na zameni.


Obrazovanje:

 • Doktorat: Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za matematiku i informatiku, tema „Negative Selection – An Absolute Measure of Arbitrary Algorithmic Order Execution“.
 • Magistratura: Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za matematiku i informatiku, tema „Dualne mere rizika u optimizaciji portfolia“.
 • Fakultet: Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za matematiku i informatiku, profesor matematike.

Krejić, N., Lončar, S., A Noonmonotone Line Search for Stochastic Optimization Problems, Filomat, Vol. 32, No. 19, Str. 6799-6807, ISBN 0354-5180, Department of Mathematics FACULTY OF SCIENCES AND MATHEMATICS UNIVERSITY OF NIS;

Krunić V.,Krunić M.,Lončar S.,Šikman Lj.,Opis Softver za upravljanje procesima kalibracije položenih cilindričnih rezervoara, Infoteh-Jahorina (17 ; Jahorina ; 2018) Str. 335-341

Lončar, S. & Papić-Blagojević, N. (2016). ESTIMATION OF OPPORTUNITY COST IN HIGH FREQUENCY TRADING, VI International Symposium Engineering Management and Competitiveness 2016 (EMC 2016) (286-289). Zrenjanin: University of Novi Sad, Technical faculty

Papić-Blagojević, N., Lepojević, V. & Lončar, S. (2015). EXAMINATION THE PERFORMANCES OF MAXIMUM LIKELIHOOD METHOD AND BAYESIAN APPROACH IN ESTIMATING SALES LEVEL, Facta Universitatis, University of Nis, Niš, 12( 4), 323-332. “Mihajlo Pupin”.
Lončar, S., Elez E.ISPITIVANJE TOKA I CRTANJE GRAFIKA FUNKCIJE -neki primeri uvodnih zadataka, Norma ISSN: 0353-7129 Str. 59-65, UDK 37, Izdavač: Pedagoški fakultet u Somboru;

Papić Blagojević N., Paszek Z., Lončar S. MONITORING KVALITETA PROIZVODNOG PROCESA PRIMENOM KONTROLNE KARTE KUMULATIVNIH SUMA, Škola biznisa , 1/2011, 127-139 .

Lončar, S. & Papić-Blagojević, N. (2015). Primena I-Star modela na ocenjivanje troškova market impakta finansijskog instrumenta u visoko-frekventnom trgovanju, ZBORNIK RADOVA SYM-OP-IS 2015, XLII, (606-609). Beograd :Matematički Institut SANU.

Predavanja

  DISKRETNE MATEMATIČKE STRUKTURE (BOL. 16)
  STRUKTURE PODATAKA I ALGORITMI (BOL. 16)
  PROJEKTOVANjE ALGORITAMA (BOL. 16)

Vežbe

  STRUKTURE PODATAKA I ALGORITMI (BOL. 16)
  PROJEKTOVANjE ALGORITAMA (BOL. 16)
  PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 17)
  DISKRETNE MATEMATIČKE STRUKTURE (BOL. 16)

Ispiti

  DISKRETNE MATEMATIČKE STRUKTURE (BOL. 16)
  STRUKTURE PODATAKA I ALGORITMI (PRE BOL.)
  MATEMATIKA (BOL. 07)
  POSLOVNA MATEMATIKA (PRE BOL.)
  STRUKTURE PODATAKA I ALGORITMI (BOL. 16)
  PROJEKTOVANjE ALGORITAMA (BOL. 16)
  MATEMATIKA (BOL. 12)

Materijali

DISKRETNE MATEMATIČKE STRUKTURE (BOL. 16)
MATEMATIKA (BOL. 07)
MATEMATIKA (BOL. 12)
POSLOVNA MATEMATIKA (PRE BOL.)
PRIMENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA (BOL. 17)
PROJEKTOVANJE ALGORITAMA (BOL. 16)
STRUKTURE PODATAKA I ALGORITMI (BOL. 16)

Obaveštenja

15. juna 2020.
Popravni kolokvijumi iz predmeta Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16)

Popravni kolokvijum iz predmeta Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) održaće se u utorak 23.06.2020. u 10:00 u računarskoj laboratoriji 4 na Limanu.
Obavezno prijaviti kolokvijum najkasnije do 16.06.2020!

15. juna 2020.
Popravni kolokvijumi iz predmeta Projektovanje algoritama (Bol. 16)

Popravni kolokvijum iz predmeta Projektovanje algoritama (Bol. 16) održaće se u subotu 20.06.2020. u 10:30 u računarskoj laboratoriji 4 na Limanu.
Obavezno prijaviti kolokvijum najkasnije do 16.06.2020!

15. juna 2020.
Popravni kolokvijumi: Matematika, Diskretne matematičke strukture

Popravni kolokvijumi iz predmeta MATEMATIKA (Bol. 12), MATEMATIKA (BOLONJA) i DISKRETNE MATEMATIČKE STRUKTURE (Bol. 16) održaće se u subotu 20.06.2020. u 09:00 u Učionici 9 na Limanu.
Obavezno poneti DIGITRON i indeks.
Obavezno prijaviti kolokvijum najkasnije do 16.06.2020!

12. juna 2020.
Promena termina komsultacija (ponedeljak 15. jun 2020.)

U ponedeljak 15. juna 2020. održaće se od 12:00 do 14:00 umesto uobičajenog termina od0 9:00 do 11:00.

9. juna 2020.
Popravni kolokvijumi u majskom ispitnom roku

Popravni kolokvijumi iz predmeta MATEMATIKA (Bol. 12), MATEMATIKA (BOLONJA) i DISKRETNE MATEMATIČKE STRUKTURE (Bol. 16) održaće se u petak 12.06.2020. u 09:00 u Učionici 9 na Limanu.

Popravni kolokvijumi iz predmeta Projektovanje algoritama (Bol. 16) i Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) održaće se u petak 12.06.2020. u 10:30 u računarskoj laboratoriji 4 na Limanu.

Obavezno poneti DIGITRON i indeks.

Obavezno prijaviti kolokvijum najkasnije do 10.06.2020!

5. juna 2020.
Dodatni termin konsultacija

Dodatne konsultacije iѕ predmeta Diskretne matemaičke strukture (Bol 16) i Strukture podataka i algoritmi (Bol 16) održaće se u ponedeljak 8.6.2020. u 13:00 u učionici 10.

19. maja 2020.
Popravni kolokvijumi iz predmeta Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16)

Popravni kolokvijum iz predmeta Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) održaće se u nedelju 31.05.2020. u 10:00 u računarskoj laboratoriji 4 na Limanu.
Obavezno prijaviti kolokvijum najkasnije do 25.05.2020!

19. maja 2020.
Popravni kolokvijumi iz predmeta Projektovanje algoritama (Bol. 16)

Popravni kolokvijum iz predmeta Projektovanje algoritama (Bol. 16) održaće se u sredu 27.05.2020. u 10:30 u računarskoj laboratoriji 4 na Limanu.
Obavezno prijaviti kolokvijum najkasnije do 25.05.2020!

19. maja 2020.
Popravni kolokvijumi: Matematika, Diskretne matematičke strukture

Popravni kolokvijumi iz predmeta MATEMATIKA (Bol. 12), MATEMATIKA (BOLONJA) i DISKRETNE MATEMATIČKE STRUKTURE (Bol. 16) održaće se u sredu 27.05.2020. u 09:00 u Učionici 9 na Limanu.
Obavezno poneti DIGITRON i indeks.
Obavezno prijaviti kolokvijum najkasnije do 25.05.2020!

5. maja 2020.
Obaveštenje o domaćem zadatku iz predmeta Strukture podataka i algoritmi

U utorak 12.05.2020. u 18:00 domaći zadatak će biti poslat na mejl svim studentima koji prvi put slušaju predmet u letnjem semestru 20119/20.
Domaći zadatak će tada biti objavljen i u okviru dela STRUKTURE PODATAKA I ALGORITMI (BOL. 16)/ Materijali sa predavanja i vežbi 2019/20
Rok za predaju domaćeg zadatka biće utorak 12.05.2020. u 20:00
Domaći se šalje na mejl koji će biti naveden u zadatku.

1. maja 2020.
Obaveštenje o domaćem zadatku iz predmeta Diskretne matematičke strukture

U utorak 05.05.2020. u 18:00 domaći zadatak će biti poslat na mejl svim studentima koji prvi put slušaju predmet u letnjem semestru 20119/20.
Domaći zadatak će tada biti objavljen i u okviru dela DISKRETNE MATEMATIČKE STRUKTURE (BOL. 16)/Materijali sa predavanja i vežbi 2019/20 – online

Rok za predaju domaćeg zadatka biće utorak 05.05.2020. u 19:30

Domaći se radi na papiru, papir se fotografiše ili skenira i pošalje na mejl koji će biti naveden u zadatku.

19. marta 2020.
Obaveštenje o Online nastavi

Diskretne matemaičke strukture će će objavljivati utorkom, a Strukture podataka i algoritmi četvrtkom.
Za sve nejasnoće, studenti me mogu kontaktirati mejlom.
U narednom periodu biće objavljen način kako će regulisati predispitne obaveze.

13. marta 2020.
Pomeranje nastave iz predmata Diskretne matematičke strukture

Nastava iz predmata Diskretne matematičke strukture će se u utorak 17.03.2020. održati od 10:30 u učionici 10 na Limanu (umesto od 8:30) .

28. februara 2020.
Popravni kolokvijumi: Matematika, Diskretne matematičke strukture

Popravni kolokvijumi iz predmeta MATEMATIKA (Bol. 12), MATEMATIKA (BOLONJA) i DISKRETNE MATEMATIČKE STRUKTURE (Bol. 16) održaće se u četvrtak 12.03.2020. u 13:00 u Učionici 16 na Limanu.
Obavezno poneti DIGITRON i indeks.

28. februara 2020.
Popravni kolokvijumi iz predmeta Projektovanje algoritama (Bol. 16)

Popravni kolokvijum iz predmeta Projektovanje algoritama (Bol. 16) održaće se četvrtak 12.03.2020. u 14:30 u računarskoj laboratoriji 4 na Limanu.

28. februara 2020.
Popravni kolokvijumi iz predmeta Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16)

Popravni kolokvijum iz predmeta Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) održaće se u četvrtak 05.03.2020. u 13:00 u računarskoj laboratoriji 4 na Limanu