Izaberite stranicu

др Славиша Ђукановић

Звање

Професор струковних студија

E-mail slavisad63@gmail.com
Телефон +381214854017
Кабинет КАБИНЕТ 3
Консултације Четвртак 12:00-14:00
Онлајн консултације Четвртак од 13 до 14 сати
https://us04web.zoom.us/j/5936722906?pwd=ajFBR0VWRHppVUlmajNTRi9hZ1ZVQT09
 • Рођен 1963. године на Убу, Србија.
 • Дипломирао 1988., магистрирао 1992. и докторирао 2001. године на Економском факултету у Београду.
 • Радећи у Економском институту Београд, стекао је звања истраживач-стипендиста (1993) и истраживач-сарадник (1996).
 • На Високој пословној школи у Новом Саду ради од 2002. године. Најпре као Предавач, а затим као Професор (2004), односно Професор струковних студија (2007).
 • Одлуком Министарства за науку Србије, на Институту економских наука из Београда, 2005. године добија звање Научни сарадник.
 • Сарађивао је на изради више научноистраживачких пројеката, од којих су најзначајнији Стратегија одрживог развоја Србије (2007.) и Стратегија развоја енергетике Србије (2021.).
 • Написао три монографије, два ауторска и осам коауторских  уџбеника, као и више десетина научно-стручних радова, објављених у Србији, Хрватској, Немачкој, Русији и Јапану.
 • Члан Друштвa економиста Београда, Српског научног центра из Београда, као и Међународног удружења за сунчеву енергију (International Solar Energy Society – ISES), из Фрајбурга (Немачка).
 • Ожењен. Отац троје деце. Деда двоје унучади.

 

 • Đukanović, S. (2016): The modern use of Renewable Energy Sources, „EMERGING TECHNOLOGIES AND THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE“, Thematic Proceedings, August 30th – September 1st, 2016. Novi Sad, Serbia, Serbian Association of Agricultural Economists (SAAE), Belgrade, pp. 58-79
 • Джукич, М.П., Джуканович, Ж.С. (2016): Русско-Сербские отношения и стратегии во взгляаде на устоичивую энергетику, Материальи Международного Конгресса REENCON – XXI, “ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА XXI ВЕК: Енергетическая и економическая эффективност”, 13-14 октября, 2016. г., Ред. Дуников, Д.О., Попель, О.С., ОИВТ РАН, Москва, 2016. стр. 10-15
 • Аћимовић, М., Ђукановић, С., Растовић, Б., Лукић, Д. (2014): Здравствене последице загађивања ваздуха у насељеним местима Уб и Ваљево услед ископа и сагоревања колубарског лигнита, ECOLOGICA, Часопис Научно-стручног друштва за заштиту животне средине Србије, Београд, бр. 76, 2014., стр. 708-713
 • Ђукановић, М., Ђукановић, С. (2016): Очување и унапређење природне и културне баштине Космаја, као замајац локалног економског развоја, ЕКОНОМСКИ ВИДИЦИ, часопис Друштва економиста Београда, Тематски број: „Креативна привреда и економски развој Србије“, 2-3/2016, Београд, јун-октобар 2016, стр. 199-214
 • Ђукић, П., Ђукановић, С. (2017): Будућност енергетике Србије у знаку енергетских тржишта, напуштања фосилних горива и енергетске ефикасности“, ЕНЕРГИЈА-ЕКОНОМИЈА-ЕКОЛОГИЈА, лист Савеза енергетичара, Београд, бр. 1-2/2017, стр. 37-45
 • Ђукановић, С. (2017): Економија природних и културних вредности Ваљевских планина, „ЕКОНОМСКИ ВИДИЦИ“, часопис Друштва економиста Београда, Тематски број: „Економске могућности Србије: Пoдручја са посебним природним погодностима“, 2-3/2017, Београд, јун-октобар 2017, стр. 161-176
 • Đukanović Slaviša (2018): Ecological Energetic in the Euro-Asia, International Scientific and Expert Conference:“Economic Development and Competitiveness of European Countries: Achievements – Challenges –  Opportunities, Book of Abstract, Novi Sad School of Business, pp. 22-27
 • Ђукановић, С. (2018): Савремена достигнућа примене обновљивих извора енергије у области саобраћаја, „ЕКОНОМСКИ ВИДИЦИ“, часопис Друштва економиста Београда, 3-4/2018, Београд, 2018, стр. 237-254
 • Ђукић, П., Ђукановић, С. (2020): „Највећи изазови енергетске транзиције у Србији: у средњем и дугом року“, Монографија XXXV Meђународног саветовања EНЕРГЕТИКА 2020, 21-24 јун, 2020., Савез енергетичара Београд, Златибор, стр. 40-45
 • Ђукић, П., Ђукановић, С. (2021): „Ковид-кризе као изазов за структурне промене у енергетици – на глобалном и националном нивоу“, XXXVI Meђународно саветовање EНЕРГЕТИКА 2021. Савез енергетичара Београд, Златибор, 22-25 јун, 2021. стр. 483-4902/2023
 • Ђукић, П., Ђукановић, С. (2023): Конфузија у енергетској транзицији – свет и Србија данас, „Енергија, економија, екологија“,  научно-стручни часопис Савеза енергетичара, Београд, 2/2023, стр. 17-23

 

Предавања

  МЕНАЏМЕНТ ПОСЛОВНИХ ПЕРФОРМАНСИ
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (БОЛ. 17 - МС)
  ЕКОЛОШКИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 20 ДЛС)
  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (БОЛ. 17 - МС)
  ЕКОЛОШКИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 17)

Вежбе

  МЕНАЏМЕНТ ПОСЛОВНИХ ПЕРФОРМАНСИ

Испити

  МЕНАЏМЕНТ ПОСЛОВНИХ ПЕРФОРМАНСИ
  ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО (ПРЕ БОЛ.)
  ПРОИЗВОДНИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 07 - СС)
  ЕКОЛОШКИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 07)
  ИЗРАДА ЗАВРШНОГ МАСТЕР РАДА (БОЛ. 17 - МС)
  ПРОИЗВОДНИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 07 - СС)
  УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА (ПРЕ БОЛ.)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (БОЛ. 17 - МС)
  ПРОИЗВОДНИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 07 - СС)
  СТРАТЕШКИ МЕНАЏМЕНТ ТЕХНОЛОГИЈА И ИНОВАЦИЈА (БОЛ. 07)
  ЕНЕРГЕТСКА БЕЗБЕДНОСТ (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (ФР) ТЕМА 3 (БОЛ. 12)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ФР) ТЕМА 2 (БОЛ. 12)
  СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ПРАКСА (БОЛ. 17 - СС)
  УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО (ПРЕ БОЛ.)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ФР) ТЕМА 4 (БОЛ. 07)
  ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ (БОЛ. 17 - МС)
  ОСНОВИ РАЧУНОВОДСТВА (ПРЕ БОЛ.)
  ОСНОВИ РАЧУНОВОДСТВА (ПРЕ БОЛ.)
  ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО (БОЛ. 07)
  ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО (БОЛ. 12)
  ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО (ПРЕ БОЛ.)
  ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО (ПРЕ БОЛ.)
  ЕКОЛОШКИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 20 ДЛС)
  ЕКОЛОШКИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 07)
  СТРУЧНА ПРАКСА 2 (БОЛ. 17 - МС)
  УВОД У ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ (БОЛ. 12)
  ЕКОЛОШКИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 17)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ФР) ТЕМА 3 (БОЛ. 12)
  РАЧУНОВОДСТВО ТРГОВИНСКИХ ПРЕДУЗЕЋА (ПРЕ БОЛ.)
  ПРОИЗВОДНИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 07 - СС)
  СТРУЧНА ПРАКСА II - ТЕМА 3 (БОЛ. 17)
  СТРАТЕШКИ МЕНАЏМЕНТ ТЕХНОЛОГИЈА И ИНОВАЦИЈА (ПРЕ БОЛ.)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ФР) ТЕМА 3 (БОЛ. 07)
  ПОСЛОВНО ПЛАНИРАЊЕ (БОЛ. 07 - СС)
  ПОСЛОВНО ПЛАНИРАЊЕ (БОЛ. 07 - СС)
  ПРОИЗВОДНИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 07 - СС)
  СТРАТЕШКИ МЕНАЏМЕНТ ТЕХНОЛОГИЈА И ИНОВАЦИЈА (БОЛ. 12)
  СТРАТЕШКИ МЕНАЏМЕНТ ТЕХНОЛОГИЈА И ИНОВАЦИЈА (ПРЕ БОЛ.)
  СТРАТЕШКИ МЕНАЏМЕНТ ТЕХНОЛОГИЈА И ИНОВАЦИЈА (БОЛ. 07)
  ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ (ПРЕ БОЛ.)
  УВОД У ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ (ПРЕ БОЛ.)
  СТРУЧНА ПРАКСА 1 (ФР) ТЕМА 4 (БОЛ. 12)
  УВОД У ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ (БОЛ. 07)
  ЕКОЛОШКИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 12)

Материјали

ЕКОЛОШКИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 17)
ЕКОЛОШКИ МЕНАЏМЕНТ (БОЛ. 20 ДЛС)
МЕНАЏМЕНТ ПОСЛОВНИХ ПЕРФОРМАНСИ
ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ (БОЛ. 17 - МС)
ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ (МС)
ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ (МС) (ПРЕ БОЛ.)
ПОСЛОВНО ПЛАНИРАЊЕ (БОЛ. 07 - СС)
ПОСЛОВНО ПЛАНИРАЊЕ (СС-М.БО)

Обавештења

8. април 2024.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЕЛЕКТРОНСКОМ ПРЕДАВАЊУ ИЗ ЕКОЛОШКОГ МЕНАЏМАНТА, ЗАКАЗАНОМ ЗА ПЕТАК, 12. АПРИЛА

ЕЛЕКТРОНСКО ПРЕДАВАЊе ИЗ ЕКОЛОШКОГ МЕНАЏМЕНТА – ПРЕДАВАЊЕ 7.: „РЕСУРСИ ВРЕДНОВАЊЕ“, БИЋЕ ОДРЖАНО У ПЕТАК, 12. АПРИЛА, 2024., ОД 19. САТИ, ПУТЕМ ZOOM-A.

СТУДЕНТИ СЕ МОГУ ПРИДРУЖИТИ КЛИКОМ НА:

https://us04web.zoom.us/j/79286704614?pwd=nqTdLDeibC7LBJYPMCKKTDCu07qkaf.1

КАО И УНОСОМ СЛЕДЕЋИХ ПОДАТАКА:

Meeting ID: 792 8670 4614

Passcode: UK8dPV

1. април 2024.
ОБАВЕШТЕЊЕ О КОЛОКВИЈУМУ ИЗ ЕКОЛОШКОГ МЕНАЏМЕНТА,ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ, ЗАКАЗАНОМ ЗА ЧЕТВРТАК, 4. АПРИЛ. 2024.

Први колоквијум из Еколошког менаџмента (Предавања 1-6), биће одржан у четвртак, 4. априла, 2024., од 10 и 30 до 11 и 15, у амфитеатрима 1 и 2, на Лиману

 

19. март 2024.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРВОМ ЧАСУ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПРЕДАВАЊА ИЗ ЕКОЛОШКОГ МЕНАЏМЕНТА, ЗАКАЗАНОМ ЗА ПЕТАК, 22. МАРТ, У 18 САТИ

ПРВИ ЧАС ЕЛЕКТРОНСКОГ ПРЕДАВАЊА ИЗ ЕКОЛОШКОГ МЕНАЏМЕНТА – ПРЕДАВАЊЕ 5.: „ЕКОНОМИЈА И ЖИВОТНА СРЕДИНА“, БИЋЕ ОДРЖАН У ПЕТАК, 22. МАРТА, 2024., ОД 18. САТИ, ПУТЕМ ZOOM-A.

СТУДЕНТИ СЕ МОГУ ПРИДРУЖИТИ КЛИКОМ НА:

https://us04web.zoom.us/j/72023948516?pwd=k84SkaL4Skn8fZOddGdgxUjdsLy3XH.1

КАО И УНОСОМ СЛЕДЕЋИХ ПОДАТАКА:

Meeting ID: 720 2394 8516

Passcode: FW1VL9

19. март 2024.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДРУГОМ ЧАСУ ПРЕДАВАЊА ИЗ ЕКОЛОШКОГ МЕНАЏМЕНТА, ЗАКАЗАНОМ ЗА ПЕТАК, 22. МАРТ, 2024. ГОДИНЕ, У 19 САТИ

ДРУГИ ЧАС ИЗ ЕКОЛОШКОГ МЕНАЏМЕНТА – ПРЕДАВАЊЕ 6.: „ЗАГАЂЕЊЕ КАО ЕКОНОМСКА ЧИЊЕНИЦА“, БИЋЕ ОДРЖАН ИСТОГ ДАНА, У ПЕТАК, 22. МАРТА, 2024., ОД 19. САТИ, ПУТЕМ ZOOM-A.

СТУДЕНТИ СЕ МОГУ ПРИДРУЖИТИ КЛИКОМ НА:

https://us04web.zoom.us/j/71715174420?pwd=wQ1qMdYcqWE9Rm94GNbQMIxQYXqSkk.1

КАО И УНОСОМ СЛЕДЕЋИХ ПОДАТАКА:

Meeting ID: 717 1517 4420

Passcode: zCSH9M

4. март 2024.
РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА И КОЛОКВИЈУМА ОДРЖАНИХ 28. ФЕБРУАРА, 2024. ГОДИНЕ

Резултати писмених испита и колоквијума одржаних у среду, 28. фебруара 2024.

ЕКОЛОШКИ МЕНАЏМЕНТ

Студент Бодови Оцена
Бурсаћ Милица 63  7 (седам)
     

 

МЕНАЏМЕНТ ПОСЛОВНИХ ПЕРФОРМАНСИ – Колоквијум: Бараћ Игор 23 бода

Упис оцена биће одржан у четвртак, 7. марта, 2024., од 12 до 13 сати,у кабинету 3, на Лиману.

Др Славиша Ђукановић

27. фебруар 2024.
ЕЛЕКТРОНСКО ПРЕДАВАЊЕ ИЗ ЕКОЛОШКОГ МЕНАЏМЕНТА, ЗАКАЗАНО ЗА ПЕТАК, 1. МАРТ, 2024.

ЕЛЕКТРОНСКО ПРЕДАВАЊЕ ИЗ ЕКОЛОШКОГ МЕНАЏМЕНТА: „ЗНАЧЕЊА И ИЗВАЗОВИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА“, БИЋЕ ОДРЖАНО У ПЕТАК, 01. МАРТА 2024., ОД 19. САТИ, ПУТЕМ ZOOM-A.

СТУДЕНТИ СЕ МОГУ ПРИДРУЖИТИ КЛИКОМ НА:

https://us04web.zoom.us/j/74176919812?pwd=EGXV2oSis4FT4VKbcbdbvN4HtZEle1.1

КАО И УНОСОМ СЛЕДЕЋИХ ПОДАТАКА:

Meeting ID: 741 7691 9812

Passcode: MvjG13

17. фебруар 2024.
ЕЛЕКТРОНСКО ПРЕДАВАЊЕ ИЗ ЕКОЛОШКОГ МЕНАЏМЕНТА, ЗАКАЗАНО ЗА ПЕТАК, 23. ФЕБРУАР

ЕЛЕКТРОНСКО ПРЕДАВАЊЕ ИЗ ЕКОЛОШКОГ МЕНАЏМЕНТА: „ЕВОЛУЦИЈА ОСНОВНЕ ИДЕЈЕ“, БИЋЕ ОДРЖАНО У ПЕТАК, 23. ФЕБРУАРА 2024., ОД 18. САТИ, ПУТЕМ ZOOM-A.

СТУДЕНТИ СЕ МОГУ ПРИДРУЖИТИ КЛИКОМ НА:

https://us04web.zoom.us/j/78237490616?pwd=Cgc6YFKM0V303s2RHbIZWsqniSQGya.1

КАО И УНОСОМ СЛЕДЕЋИХ ПОДАТАКА:

Meeting ID: 782 3749 0616

Passcode: Ju69H7