Izaberite stranicu

Marković dr Suzana

Zvanje

Profesor strukovnih studija

E-mail suzana.markovic@vps.ns.ac.rs
Kabinet KABINET 7
Konsultacije Sreda 08:30-10:30
Onlajn konsultacije Utorak 12:15-13:15
https://us04web.zoom.us/j/4417117502?pwd=ZWZZVjNJNWhrZU82dEVmaDlxdWpXQT09

Suzana R. Marković rođena je 1970. godine. 1989. upisala je Elektrotehnički fakultet u Prištini, a završila 1994. sa prosečnom ocenom 9.20. Magistrirala je 2005. i doktorirala 2011. na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na katedri za Računarsku tehniku.

Iskustvo u radu na visokoškolskim ustanovama sticala je na Ekonomskom fakultetu u Prištini, na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija iz Blaca, na Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije iz Beograda i na Beogradskoj poslovnoj školi na predmetima iz oblasti računarstva i informatike.

Od 1996. godine, kao deo instruktorskog tima preduzeća Coming (http://www.coming.rs/), predavač je na brojnim kursevima iz operativnih sistema (DOS, Windows) i aplikativnih programa (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access).

Stručna usavršavanja: Microsoft Certified Professional MCP i MCSE za Windows 2000 server (2002), instruktorski kurs Network Cisco akademije (2002, 2003) i ECDL instruktorski sertifikat (2008).

Oblast interesovanja: veb dizajn, baze podataka, informacioni sistemi, računarske mreže i programiranje.

 1. N.Jovanovic, R.Popovic, S.Markovic, Z.Jovanovic. “Web Laboratory for Computer Network”. Computer Applications in Engineering Education, 2010.
 2. S.Markovic, N.Jovanovic, R.Popovic, A.Jevremovic. “Adaptive Distance Learning and Testing System”. Computer Applications in Engineering Education, 2010.
 3. S.Markovic, N.Jovanovic, R.Popovic, „Web Based Distance Learning System with Adaptive Testing Module“, International Journal of Engineering Education, 2011.
 4. S.Markovic, N.Jovanovic, Learning style as a factor which affects the quality of e-learning, Artificial Intelligence Review, DOI 10.1007/s10462-011-9253-7, May 2011.
 5. V. Dedić, S.Markovic, V.Kuleto, Learning Styles and Graphical User Interface: Is there any Preference?, New Educational Review, Vol. 28, No. 2, 2012.  Open, Distance and E-Learning – EURODL, 2012, http://www.eurodl.org/index.php?article=519
 6. Marković, S. 2015. E-learning objects: Knowledge objects. Bizinfo (Blace) Volume 6, br. 1, str. 35-42, http://dx.doi.org/10.5937/BIZINFO1501035M
 7. Markovic, S. 2015. Modeling of Adaptive System for Distance Learning with an Emphasis on Student Profile. Progress in Education: Volume 34 by Nova Science Publishers Inc, pp.115-14.
 8. Kabiljo, M. Matić, R. Marković, S. Lončar, A. Elektronska transformacija filijala banke, 25th Telecommunications forum TELFOR 2017, Serbia, Belgrade, November 21-22, 2017.
 9. Novaković, J. Veljović, A. Marković, S. Veljović, V.2018. Primena različitih tehnika virtuelizacije u poslovnim organizacijama. ITOP18, 3. Nacionalna konferencija s a međunarodnim učešćem, Fakultet tehničkih nauka u Čačku, 24-25. mart 2018, str. 213-220.

Predavanja

  NAPREDNE VEB TEHNOLOGIJE (BOL. 16)
  INTERNET TEHNOLOGIJE U POSLOVANjU (BOL. 16)

Vežbe

  NAPREDNE VEB TEHNOLOGIJE (BOL. 16)
  INTERNET TEHNOLOGIJE U POSLOVANjU (BOL. 16)

Ispiti

  NAPREDNE VEB TEHNOLOGIJE (BOL. 16)
  INTERNET TEHNOLOGIJE U POSLOVANjU (BOL. 16)

Materijali

INTERNET TEHNOLOGIJE U POSLOVANJU (BOL. 16)
NAPREDNE VEB TEHNOLOGIJE
NAPREDNE VEB TEHNOLOGIJE (BOL. 16)

Obaveštenja

19. juna 2020.
Ukupan broj ostvarenih poena iz Internet tehnologija u poslovanju

R. broj Indeks Student Prisustvo Kolokvijum Domaći Ispit Ocena
1 2019/004027 Novaković Marko 10 100 40
2 2018/004006 Pašalić Vanja 10 100 40
3 2018/004022 Subotić Kristina 10 100 40
4 2018/004005 Cvijanović Dragoslav 10 100 40
5 2018/004017 Janković Milica 10 75 32,5
6 2018/004007 Stajić Ivan 10 60 28
7 2018/004020 Tubić Zorana 10 50 25
8 2018/004013 Čerevicki Aleksandar 10 25 17,5
9 2018/004011 Gnjatović Danijel 10 10
10 2018/004019 Đurđev Žarko 10 10
11 2018/004008 Đuričin Dušan 10 10
12 2019/004026 Koprivica Aleksandar 10 10
13 2018/004010 Marković Milica 10 10
14 2018/004016 Segedi Miloš 10 10
15 2018/004012 Simin Strahinja 10 10
16 2018/004002 Stanišljević Nikola 10 10
17 2018/004021 Stojanović Kosta 10 10

Studenti koji su uradili domaći na ispitu će birati način polaganja kolokvijuma. To može biti zadatak na računaru ili test na papiru.

15. aprila 2020.
Samostalni zadatak 2

Dragi studenti,

postavljen je 2. samostalni zadatak. Rok za njegovu izradu je sreda 22.4. Ukoliko je bilo šta nejasno obratite mi se putem mejla.

1. aprila 2020.
Samostalni zadatak 1

Poštovani studenti, u 10:00 biće vam postavljen zadatak koji je potrebno da uradite i pošaljete do 11:15.

24. marta 2020.
Vežbe iz Internet tehnologija u poslovanju

Poštovani studenti, kontinuirano ću vam slati vežbe sa pratećim rešenjima. U sredu 01.04 ću vam poslati vežbu bez rešenja koju ćete mi vratiti u roku koji će biti definisan u zadatku.

13. decembra 2019.
Konačni rezultati 1. kolokvijuma iz Naprednih veb tehnologija

1. 2017/004020 Adamović Milan    70
2. 2017/004013 Bičiar Miloslav       80
3. 2017/004009 Jokić Dušanka        75
4. 2017/004008 Milojević Ružica     78
5. 2017/004004 Radić Nemanja      83
6. 2017/004017 Veljić Dušan           60

22. novembra 2019.
Kolokvijum iz Naprednih veb tehnologija

Kolokvijum iz Naprednih veb tehnologija održaće se u četvrtak 28.12.2019. godine sa početkom u 9:00.

21. novembra 2018.
Kolokvijum – Napredne veb tehnologije

Kolokvijum iz predmeta Napredne veb tehologije biće održan u četvrtak 6.12.2018 sa početkom u 11:15.