Izaberite stranicu

Zbirka pitanja za pripremu prijemnog ispita

Zbirku pitanja za pripremu prijemnog ispita možete preuzeti na linku:

Zbirka pitanja za pripremu prijemnog ispita – Upis 2020 (Osnovne strukovne studije)

Zbirka pitanja za pripremu prijemnog ispita – Upis 2020 (Master strukovne studije)

Studenti koji imaju poteškoća prilikom rešavanja konkretnih zadataka iz zbirke mogu se za pomoć obratiti profesorima na navedene mejl adrese:

Dr Gordana Vuksanović Sociologija  gordanavuk@uns.ac.rs

Dr Ivana Jošanov-Vrgović Psihologija   josanov.vrgovic@gmail.com

Dr Branka Maksimović Ekonomija branka.maksimovic.vps@gmail.com

Dr Bojana Kovačević-Berleković Geografija b.k.berlekovic@gmail.com

Dr Dejan Đurić Poslovna ekonomija ddjuric971@gmail.com

Dr Miloš Japundžić Matematika milos.japundzic@gmail.com

Dr Zoran Marošan Poslovna informatika zomar@uns.ac.rs