Izaberite stranicu


VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJAU NOVOM SADU


VLADIMIRA PERIĆA VALTERA 4, NOVI SAD,


tel. 021/485-4056, 450-101, 450-103,


faks. 021/6350-367


sajt: www.vps.ns.ac.rs


e-mail: vps_info@uns.ac.rs


 


Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu je jedina visokoškolska ustanova u Vojvodini koja je Odlukom Vlade AP Vojvodine dobila mogućnost da upiše 98 BUDžETSKIH studenata u trećem upisnom roku na svim studijskim programima osnovnih strukovnih studija


 


U trećem upisnom roku za školsku 2016/17. godinu preostalo je ukupno 509 slobodnih mesta. Od tog broja, 98 mesta je predviđeno za budžetske studente, a preostalih 411 mesta za samofinansirajuće studente.


 


Broj preostalih  slobodnih mesta za upis po studijskim programima:


1.      FINANSIJSKO POSLOVANјE I RAČUNOVODSTVO…………     172 mesta


2.      TRGOVINA I MEĐUNARODNO POSLOVANјE………………….    186 mesta


3.      PREDUZETNIČKI BIZNIS…………………………………………     75 mesta


4.      TURIZAM I HOTELIJERSTVO………………………………………             15 mesta


5.      PRIMENјENA INFORMATIKA ……………………………………      61 mesto


Pravo na konkurs za upis u prvu godinu studija imaju kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju, svih struka-profila.


Svi kandidati polažu prijemni ispit iz dva predmeta, po sopstvenom izboru, od navedenih sedam predmeta: Ekonomija, Poslovna ekonomija, Matematika, Informatika, Sociologija, Psihologija, Geografija, izuzev kandidata koji konkurišu za upis na studijskom programu Primenjena informatika koji imaju obavezu polaganja prijemnog ispita iz Matematike i Informatike.


 


TREĆI KONKURSNI ROK                                                                  


Podnošenje prijavana konkurs je 26.i 27.septembra 2016.godine, od 8.00do 14.00sati. Raspored polaganja prijemnog ispita biće istaknut na oglasnoj tabli i sajtu Škole 28.septembra 2016.godine. Prijemni ispit se polaže 29. septembra 2016.godine. Privremena rang-lista će biti objavlјena 30.septembra 2016.godine. Rok za podnošenje prigovora na privremenu rang-listu je 24 časa, od dana objavlјivanja privremene rang-liste na oglasnoj tabli i sajtu Škole. Konačna rang-lista će biti objavlјena 03.  oktobra 2016.godine. Upis primlјenih kandidata obaviće se04. i 05. oktobra 2016.godine od 8.00do 14.00sati.                                                                


VISINA ŠKOLARINE


–          Za domaće državlјane iznosi 60.000,00 dinara ;


–          Za strane državlјane iznosi 1.300 američkih dolara, odnosno 60% od ovog iznosa, ukoliko sa državom čiji je on državlјanin postoji reciprocitet u pogledu plaćanja školarine ili studija.