Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

Datum:09.02.2018. godine

 

 

ZAKAZANA ODBRANA SPECIJALISTICKOG RADA

 

 

                  Na sastanaku Komisije za specijalisticke studije održanom                                                            

               09.02.2018. godine utvrden je datum odbrane

 

 

1.      Vukovic Teodora,  br.indeksa 2016/100007– studijski program-Bankarstvo i osiguranje

Temakod Jovin dr Slobodanka

Naziv teme: „Analiza tržišta životnog osiguranja u Srbiji sa osvrtom na „UNIKA OSIGURANjE“ A.D.O.“

Komisija u sastavu:

Jovin dr Slobodanka, mentor

Papic-Blagojevic dr Nataša,clan

            Racic dr Željko, clan

 

 

 

Predložen datum odbrane 13.02.2018.godine u 16,00 casova (svecana sala)