Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Novi Sad
Datum:25.04.2018. godine

ZAKAZANE ODBRANE SPECIJALISTIČKIH RADOVA

Na sastanaku Komisije za specijalističke studije održanom 25.04.2018. godine utvrđeni su datumi odbrana

1. Sedlan Milan, br.indeksa 2015/120007 – studijski program-Menadžment
Prijavio je temu kod Gajić dr Tamare
Naziv teme: „Sistem nagrađivanja kao model poboljšanja performansi zaposlenih-Turistička preduzeća Banja Luke “
Komisija u sastavu:
Gajić dr Tamara, mentor
Đurić-Kuzmanović dr Tatjana,član
Jovičić-Vuković dr Ana, član
Predložen datum odbrane 25.04.2018.godine u13,00 časova (svečana sala)

2. Bogičević Nikola, br.indeksa 2015/120017 – studijski program-Menadžment
Prijavio je temu kod Đurić-Kuzmanović dr Tatjane
Naziv teme: „Žensko preduzetništvo i kućni rad u malom biznisu u Srbiji “
Komisija u sastavu:
Đurić-Kuzmanović dr Tatjana , mentor
Jovin dr Slobodanka,član
Vuksanović dr Gordana, član
Predložen datum odbrane 25.04.2018.godine u14,00 časova (svečana sala)

3. Damjanović Svetlana, br.indeksa S18/14M – studijski program Menadžment
Prijavila je temu kod Vlaović-Begović mr Sanje
Naziv teme: „Poslovno finansijska analiza preduzeća Dijamant a.d.Zrenjanin“
Komisija u sastavu:
Vlaović-Begović mr Sanja, mentor
Đukanović dr Slaviša,član
Jovin dr Slobodanka,član
Predložen datum odbrane 26.04.2018.godine u14,00 časova (svečana sala)