Izaberite stranicu

Odobrene teme specijalističkih radova
u školskoj 2017/18. godini

1. Mandić Nikola br.indeksa 2016/120005 – rok za završetak 30.09.2019.godine
Tema: „ Vrste rizika i upravljanje rizicima u poslovanju društava za
osiguranje“
Mentor: Đukanović dr Slaviša,
Komisija: Maksimović dr Branka, Peković mr Drinka
2. Lifka Miloš, br.indeksa 2016/100038 – rok za završetak 30.09.2019.godine
Tema: „ Transfer ženskog u porodično preduzetništvo na primeru Lifka plus“
Mentor: Đurić-Kuzmanović dr Tatjana,
Komisija: Salai mr Leonard, Vuksanović dr Gordana
3. Sedlan Milan, br.indeksa 2015/120007 – rok za završetak 30.09.2018.godine
Tema: „Sistem nagrađivanja kao model poboljšanja performansi zaposlenih-
Turistička preduzeća Banja Luke“ odbranio 25.04.2018.god.
Mentor: Gajić dr Tamara,
Komisija:Đurić-Kuzmanović dr Tatjana, Jovičić-Vuković dr Ana, član
4. Orelj Aleksandar, br.indeksa S18/11EP – rok za završetak 30.05.2018.godine
Tema:„Motivacija zaposlenih i uporedna analiza na primeru dve kompanije“
Mentor:Jošanov-Vrgović dr Ivana, odbranio 26.03.2018.god
Komisija:Đukanović dr Slaviša, Vukadinović dr Maja
5. Jocković Sanja, br.indeksa 2015/100012 – rok za završetak 30.09.2018.godine
Tema:„ Analiza izloženosti deviznom riziku bankarskog sektora Republike
Srbije“
Mentor: Račić dr Željko,
Komisija:Vuković dr Marija, Paunović dr Branka
6. Burušić Dragana, br.indeksa S3/14M – rok za završetak 30.03.2018.godine
Tema:„ Upravljanje ljudskim resursima u hotelijerstvu-Banja „Termal“ Vrdnik“
Mentor: Gajić dr Tamara, odbranio 28.03.2018.god
Komisija: Vujko dr Aleksandra, Kovačević-Berleković dr Bojana
7. Peruničić Aljoša, br.indeksa 2015/120004 – rok za završetak 30.09.2018.godine
Tema: „ Selekcija i obuka kadrova kroz program „Young bankers programme“
Mentor: Gajić dr Tamara,
Komisija: Salai mr Leonard, Mrkša dr Milutin
8. Kološnjai Antonij, br.indeksa 2015/100008 – rok za završetak 30.09.2018.godine
Prijavio je temu kod Vuković dr Marije
Tema: „Komparativna analiza kreditnog portfelja“Erste“banke i “Raiffeisen“ banke“
Mentor: Vuković dr Marija,
Komisija: Račić dr Željko, Živkov dr Dejan
9. Vlašić Dragan, br.indeksa 2016/120010 – rok za završetak 30.09.2019.godine
Tema: „ Prirodni i antropogeni resursi za razvoj turizma Morovića“
Mentor: Vujko dr Aleksandra,
Komisija: Gajić dr Tamara, Mrkša dr Milutin

26.04.2018.god. Studentska služba