Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA
STRUKOVNIH STUDIJA
NOVI SAD
Datum: 11.05.2018.godine

UVID U JAVNOST ZA SPECIJALISTIČKI RAD U PERIODU OD 11.05.2018.- 18.05.2018.godine

O B A V E Š T E NJ E

Komisija za specijalističke studije stavlja na uvid u javnost u periodu od 11.05.2018. do 18.05.2018.godine specijalistički rad:

1.Vlašić Dragan, br.indeksa 2016/120010 – studijski program-Menadžment
Tema: „ Prirodni i antropogeni resursi za razvoj turizma Morovića“