Izaberite stranicu

Na sastanaku Komisije za specijalističke studije održanom

08.06.2018. godine utvrđen je datum odbrane

 

 

  1. Jović Ivana br.indeksa 2015/120010 – studijski program Menadžment

Prijavila je temu kod Gajić dr Tamare

Naziv teme: „ Proces regrutovanja ljudskih resursa-studija slučaja DP“Novi Sad-Gas“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

Gajić dr Tamara,mentor

Boškov dr Veronika, član

Salai mr Leonard , član

Predložen datum odbrane 14.06.2018.godine u 12,00 časova (svečana sala)