Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Novi Sad
Datum:19.06.2018. godine

ZAKAZANE ODBRANE SPECIJALISTIČKIH RADOVA

Na sastanaku Komisije za specijalističke studije održanom 19.06.2018. godine utvrđeni su datumi odbrana

1. Častni Tatjana, br.indeksa 2016/100030 – studijski program Bankarstvo i osiguranje
Prijavila je temu kod Đukanović dr Slaviše
Naziv teme: „ Analiza ekološkog pristupa i finansijskog poslovanja privrednog društva „VICTORIJA GROUP A.D.BEOGRAD““
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
Đukanović dr Slaviša, mentor
Vlaović-Begović mr Sanja,član
Vuković dr Marija, član

Predložen datum odbrane 25.06.2018.godine u 13,00 časova (svečana sala)

2. Bukvić Nevenka, br.indeksa 2016/100021 – studijski program Bankarstvo i osiguranje
Prijavila je temu kod Đurić-Kuzmanović dr Tatjane
Naziv teme: „ Profesionalizacija upravljanja u porodičnoj kompaniji“
Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:
Đurić-Kuzmanović dr Tatjana, mentor
Vuksanović dr Gordana,član
Salai mr Leonard, član

Predložen datum odbrane 28.06.2018.godine u 11,00 časova (svečana sala)