Izaberite stranicu

KONAČNA RANG LISTA PO STUDIJSKIM PROGRAMIMA

FINANSIJE I BANKARSTVO

TRGOVINA I MEĐUNARODNO POSLOVANJE

TURIZAM I HOTELIJERSTVO

PREDUZETNIŠTVO

PRIMENJENA INFORMATIKA


ОБАВЕШТЕЊЕ БУДУЋИМ СТУДЕНТИМА
О НАЧИНУ УПИСА У I ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ

1. Будући студенти који нису имали потпуну документацију приликом пријаве на конкурс, морају је приложити студентској служби при упису.
2. Упис може обавити само студент лично.
3. Кандидати који су стекли услов за упис, подносе следеће:
– Комплет за упис (бела фасцикла, индекс, образац ШВ-20, уписни лист) кандидати купују искључиво у скриптарници Школе, приликом уписа,
– Оригинал документа о завршеној средњој школи (диплому или сведочанство и сведочанства свих разреда средње школе),
– Извод из матичне књиге рођених – оригинал,
– Две фотографије формата 3,5 х 4,5,
– Студенти који плаћају школарину подносе доказ о уплати школарине на жиро рачун Школе, у износу од 60.000,00 динара. Школарину је могуће платити у десет једнаких рата,
– Сви студенти подносе:
Доказ о уплати накнаде за осигурање, студентски фонд и материјалне трошкове на жиро рачун Школе, у износу од 3.000,00 динара.
Студент који се финансира из буџета може у том статусу да има уписан само један студијски програм на истом нивоу студија.