Izaberite stranicu

Studenti specijalističkih studija koji do kraja školske 2017/18. godine žele da odbrane specijalistički rad, trebaju najkasnije do 14.09.2018. godine da predaju prijavu za pokretanje postupka ocene i odbrane specijalističkog rada kao i same radove.