Izaberite stranicu

Odobrene teme specijalističkih radova

u školskoj 2017/18. godini

 1. Mandić Nikola br.indeksa 2016/120005 – rok za završetak 30.09.2019.godine

     Tema: „ Održivi razvoj na primeru preduzeća „Metalac“ a.d. Gornji Milanovac“

Mentor: Đukanović dr Slaviša,

Komisija: Maksimović dr Branka, Peković mr Drinka

 1. Lifka Miloš, br.indeksa 2016/100038 –  rok za završetak 30.09.2019.godine

       Tema: „ Transfer ženskog u porodično preduzetništvo na primeru Lifka plus“

            Mentor: Đurić-Kuzmanović dr Tatjana,

            Komisija: Salai mr Leonard, Vuksanović dr Gordana

 1. Sedlan Milan, br.indeksa 2015/120007 –  rok za završetak 30.09.2018.godine

       Tema: „Sistem nagrađivanja kao model poboljšanja performansi zaposlenih-

                Turistička preduzeća Banja Luke“                      odbranio 25.04.2018.god.

Mentor: Gajić dr Tamara,

Komisija:Đurić-Kuzmanović dr Tatjana, Jovičić-Vuković dr Ana, član

 1. Orelj Aleksandar, br.indeksa S18/11EP – rok za završetak 30.05.2018.godine

    Tema:„Motivacija zaposlenih i uporedna analiza na primeru dve kompanije“

Mentor:Jošanov-Vrgović dr Ivana,                      odbranio 26.03.2018.god

Komisija:Đukanović dr Slaviša, Vukadinović dr Maja

 1. Jocković Sanja, br.indeksa 2015/100012 – rok za završetak 30.09.2018.godine

    Tema:„ Analiza izloženosti deviznom riziku bankarskog sektora Republike

    Srbije“

Mentor: Račić dr Željko,

Komisija:Vuković dr Marija, Paunović dr Branka

 1. Burušić Dragana, br.indeksa S3/14M – rok za završetak 30.03.2018.godine

    Tema:„ Upravljanje ljudskim resursima u hotelijerstvu-Banja „Termal“ Vrdnik“

Mentor: Gajić dr Tamara,                                         odbranio 28.03.2018.god

Komisija: Vujko dr Aleksandra, Kovačević-Berleković dr Bojana

 1. Peruničić Aljoša, br.indeksa 2015/120004 –  rok za završetak 30.09.2018.godine

Tema: „ Selekcija i obuka kadrova kroz program „Young bankers programme“

Mentor: Gajić dr Tamara,

Komisija: Salai mr Leonard, Mrkša dr Milutin

 1. Kološnjai Antonij, br.indeksa 2015/100008 – rok za završetak 30.09.2018.godine

Tema: „Komparativna analiza kreditnog portfelja“Erste“banke i “Raiffeisen“ banke“

Mentor: Vuković dr Marija,

Komisija: Račić dr Željko, Živkov dr Dejan

 1. Vlašić Dragan, br.indeksa 2016/120010 – rok za završetak 30.09.2019.godine

Tema: „  Prirodni i antropogeni resursi za razvoj turizma Morovića“

Mentor: Vujko dr Aleksandra,                                    odbranio 23.05.2018.god

Komisija: Gajić dr Tamara, Mrkša dr Milutin

 1. Kliska Aleksandar,br.indeksa S9/13BO– rok za završetak 30.09.2018.godine

           Tema: „  Analiza marketing poslovanja kompanije „EGT GROUP““

Mentor: Đukanović dr Slaviša,

Komisija: Jovičić dr Dragoljub, Maksimović dr Branka

 1. Pavlović Goran, broj indeksa 2015/100007- rok za završetak 30.09.2018.godine

       Tema: „Poslovno-finansijska analiza kompanije „Telekom“ Srbija a.d.“

           Mentor: Đukanović dr Slaviša,

Komisija: Vlaović-Begović mr Sanja, Vuković dr Marija

 1. Jeremić Kristina, br.indeksa S13/10EP – rok za završetak 30.09.2018.godine

Tema:„ Dizajn i implementacija onlajn prezentacije prodavnice konditorskih proizvoda“

Mentor: Klašnja-Milićević dr Aleksandra,

Komisija:Ranitović dr Predrag, Lončar dr Sanja

 1. Đurđević Dražana, br.ineksa 2016/120009- 09.2019.godine

Tema: „Elektronsko bankarstvo sa osvrtom na poslovanje banke Intesa“

Mentor: Račić dr Željko

Komisija: Vuković dr Marija, Živkov dr Dejan

 

 

 

 

11.09.2018.god.                                                                             Studentska služba