Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA
STRUKOVNIH STUDIJA
NOVI SAD
Datum: 07.11.2018.godine

UVID U JAVNOST ZA SPECIJALISTIČKI  RAD U PERIODU OD 07.11.2018.- 14.11.2018.godine

O B A V E Š T E NJ E

Komisija za specijalističke studije stavlja na uvid u javnost u periodu od 07.11.2018. do 14.11.2018.godine specijalistički rad:

  1. Đurđević Dražana, br.indeksa 2016/120009 – studijski program-Menadžment

Prijavila temu kod Račić dr Željka

Naziv teme: „Elektronsko bankarstvo sa osvrtom na poslovanje banke Intesa“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. Račić dr Željko, mentor
  2. Vuković dr Marija, član
  3. Živkov dr Dejan, član