Izaberite stranicu

Студент у школској 2018/19. години може да упише II годину студија ако je у школској 2017/18. години, закључно са испитним роком Октобар II, оствариo 37 ЕСПБ бодова из прве године студија.

 

  1. Упис може обавити само студент лично.

 

  1. Кандидати који су стекли услов за упис, подносе следеће:

 

  • Индекс
  • Пријавни лист и статистички образац (узети у скриптарници Школе)
  • доказ о уплати накнаде за осигурање, студентски фонд и материјалне трошкове на жиро-рачун Школе, у износу од 3.000,00 динара.
  • доказ о уплати школарине на жиро-рачун Школе, у износу од 80000,00 динара. Школарину је могуће платити у десет једнаких рата,

 

Упис примљених кандидата обавиће се 13.11.2018. и 14.11.2018. године од 08.00 до 17.00 часова.

 

Комисија за спровођење поступка уписа

студената на мастер струковне студије

 

др Наташа Папић Благојевић

др Милош Јапунџић

Стеван Томашевић