Izaberite stranicu

FINANSIJE I BANKARSTVO

TURIZAM I HOTELIJERSTVO

Obaveštavaju se studenti II i III godine studija da je na osnovu dopisa Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost broj: 142-612-270/2018-02, a u vezi preraspodele budžetskih mesta u okviru iste godine studije i odobrene budžetske kvote, izvršeno proširenje rang-liste za budžet tako da će se svi studenti druge i treće godine koji su u školskoj 2017/18 ostvarili 48 ESPB bodova i više finansirati iz budžeta.