Izaberite stranicu

Poštovani studenti,

U nastojanju da studente dodatno informiše o finansijskim uslugama kao i o načinu zaštite prava u sferi finansijskih usluga, Narodna banka Srbije u saradnji sa Visokom poslovnom školom strukovnih studija i Centrom za razvoj karijere organizuje edukativnu tribinu „Finansijska pismenost“.

Koristimo ovu priliku da Vas pozovemo da prisustvujete navedenom predavanju, koje će se održati dana 04.12.2018. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama Amfiteatra A1.

PROGRAM   TRIBINE:
O čemu treba da vodite računa prilikom zaduživanja?
Nadežda Tot, viši saradnik, Grupa za edukaciju korisnika finansijskih usluga, Narodna banka Srbije, Filijala u Novom Sadu

Kako da zaštitite svoja prava? (Kako da napišete prigovor banci)
Rada Marojević Karišik, viši stručni saradnik, Grupa  za edukaciju korisnika finansijskih usluga, Narodna banka Srbije, Filijala u Novom Sadu

Cilj tribine je podizanje opšteg nivoa znanja i pružanje informacija koje će studentima omogućiti bolje razumevanje sveta finansija.