Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA

STRUKOVNIH STUDIJA

NOVI SAD

Datum: 20.02.2019.godine

 

 

UVID  JAVNOSTI ZA SPECIJALISTIČKI  RAD U PERIODU OD 20.02.2019.- 27.02.2019.godine

O B A V E Š T E NJ E

 

 

Komisija za specijalističke studije stavlja na uvid javnosti u periodu od 20.02.2019. do 27.02.2019.godine specijalistički rad:

 

  1. Malešević Bojana, br.indeksa 2016/120002 – studijski program-Menadžment

Prijavila je temu kod Jošanov-Vrgović dr Ivane

Naziv teme: „ Motivacija za rad i sistem nagrađivanja u firmi Adam Šped d.o.o.“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. Jošanov-Vrgović dr Ivana, mentor
  2. Boškov dr Veronika, član
  3. Stankov dr Biljana, član