Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

Datum: 26.03.2019. godine

ZAKAZANE ODBRANE SPECIJALISTIČKIH RADOVA

Na sastanaku Komisije za specijalističke studije održanom 26.03.2019. godine utvrđeni su datumi odbrane radova

 

 1. Kliska Aleksandar, br.indeksa S9/13BO – studijski program-Bankarstvo i osiguranje

Prijavio je temu kod Đukanović dr Slaviše

Naziv teme: „  Analiza marketing poslovanja kompanije „EGT GROUP““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. Đukanović dr Slaviša, mentor
 2. Jovičić dr Dragoljub, član
 3. Maksimović dr Branka, član

    Predložen datum odbrane 27.03.2019.godine u 14,30 časova (svečana sala)  

 1. Kološnjai Antonij,br.indeksa 2015/100008– studijski program-Bankarstvo i osiguranje

Prijavio je temu kod Vuković dr Marije

Naziv teme: „ Komparativna analiza kreditnog portfelja“Erste“banke i “Raiffeisen“banke“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. Vuković dr Marija, mentor
 2. Račić dr Željko, član
 3. Živkov dr Dejan, član

      Predložen datum odbrane 28.03.2019.godine u 12,00 časova (svečana sala)    

3. Pintarić Zorica br.indeksa S48/11-studijski program Elektronsko poslovanje

Prijavila je temu kod Đurić dr Dejana

Naziv teme: „Obim i dinamika stranih direktnih investicija u Srbiji posle

 1. Godine“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. Đurić dr Dejan
 2. Damnjanović dr Jelena
 3. Mrkša dr Milutin

      Predložen datum odbrane 28.03.2019.godine u 11,00 časova (svečana sala) 

4. Janković Željka br.ind. 2015/100018–studijski program Bankarstvo i osiguranje

Prijavila je temu kod Račić dr Željka

Naziv teme: „ Analiza kreditnog zahteva na primeru „Soja protein ad Bečej““

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. Račić dr Željko, mentor
 2. Paunović dr Branka, član
 3. Vuković dr Marija,član

       Predložen datum odbrane 27.03.2019.godine u 12,30 časova (svečana sala)  

 1. Jocković Sanja, br.indeksa 2015/100012–studijski program-Bankarstvo i osiguranje

Prijavila je temu kod Račić dr Željka

Naziv teme: „Analiza izloženosti deviznom riziku bankarskog sektora Republike Srbije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. Račić dr Željko, mentor
 2. Vuković dr Marija, član
 3. Paunović dr Branka, član

     Predložen datum odbrane 27.03.2019.godine u 13,30 časova (svečana sala)