Izaberite stranicu

ZAKAZANE ODBRANE SPECIJALISTIČKIH RADOVA

Na sastanaku Komisije za specijalističke studije održanom27.06.2019. godine utvrđeni su datumi odbrane radova

 

 

  1. Aleksić Svetlana, br.indeksa 2017/130005 – st. program-Bankarsko i berzansko poslovanje

Prijavila je temu kod Račić dr Željka

Naziv teme:„ Finansijska analiza kompanije u cilju obrade kreditnog zahteva na primeru Neoplante a.d. Novi Sad“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. Račić dr Željko, mentor
  2. Vlaović-Begović mr Sanja, član
  3. Živkov dr Dejan, član

        Predložen datum odbrane 27.06.2019.godine u 15,00 časova (svečana sala)  

 

  1. Rajšli Laslo, br.indeksa 2015/120015 – studijski program-Menadžment

Prijavio je temu kod Gajić dr Tamare

Naziv teme: „Motivacija zaposlenih kao faktor uspešnosti upravljanja

ljudskim resursima-studija slučaja Gradska uprava za opšte poslove Novi Sad“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

1.Gajić dr Tamara, mentor

2.Jošanov-Vrgović dr Ivana,član

3.Vuksanović dr Gordana, član

 

        Predložen datum odbrane 27.06.2019.godine u 11,00 časova (svečana sala)