Izaberite stranicu

Studenti specijalističkih studija koji do kraja školske 2018/19. godine žele da odbrane specijalistički rad, trebaju najkasnije do 16.09.2019. godine da predaju prijavu za pokretanje postupka ocene i odbrane specijalističkog rada kao i same radove.