Izaberite stranicu

Na osnovu odluke Nastavnog veća broj 1-660/6 od 10.9.2019. godine odobrava se organizovanje ispitnog roka Oktobar 2.

Ispiti položeni u ispitnom roku Oktobar 2 ući će u rangiranje za budžetska mesta.
U ispitnom roku Oktobar 2 ispite mogu polagati i studenti specijalističkih i
master strukovnih studija. Prijava ispita za ispitni rok Oktobar 2 vršiće se prema Cenovniku za školsku 2019/20 godinu.

Prijava ispita biće organizovana 29.i 30.9.2019. god., a ispitni rok u periodu od 2-5.10.2019. god.