Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA

STRUKOVNIH STUDIJA

NOVI SAD

Datum: 18.09.2019.godine

 

 

UVID  JAVNOSTI ZA SPECIJALISTIČKE  RADOVE U PERIODU OD 18.09.2019.- 25.09.2019.godine

O B A V E Š T E NJ E

    Komisija za specijalističke studije stavlja na uvid javnosti u periodu od 18.09.2019.

    do 25.09.2019.godine specijalističke radove:

 

  1. Bunijevac Milica, br.indeksa 2016/100008 – studijski program-Bankarstvo i osiguranje

Prijavila je temu kod Paunović dr Branke

Naziv teme: „Analiza NLP-a u strukturi kredita-na primerima najvećih banaka u Srbiji“

Izveštaj sačinila Komisija u sastavu:

Paunović dr Branka, mentor

Račić dr Željko,član

Živkov dr Dejan, član

 

2.Lifka Miloš,  br. indeksa 2016/100038 – studijski program-Bankarstvo i

osiguranje

Prijavio je temu kod Đurić-Kuzmanović dr Tatjane

Naziv teme: „Transfer ženskog u porodično preduzetništvo na primeru Lifka

plus“

Izveštaj sačinila Komisija u sastavu:

Đurić-Kuzmanović dr Tatjana, mentor

Stankov dr Biljana,član

Vuksanović dr Gordana, član

      

3.Đukanović Jelena, br.indeksa 2017/130002 – studijski program-Bankarsko i

berzansko poslovanje

Prijavila je temu kod Živkov dr Dejana

Naziv teme: „Finansijsko izveštavanje entiteta javnog sektora u Srbiji“

Izveštaj sačinila Komisija u sastavu:

Živkov dr Dejan, mentor

Vuković dr Marija, član

Vlaović-Begović mr Sanja, član