Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

Datum: 25.09.2019. godine

 

 

ZAKAZANE ODBRANE SPECIJALISTIČKIH RADOVA

Na sastanaku Komisije za specijalističke studije održanom                                                        25.09.2019. godine utvrđeni su datumi odbrane radova

 

 

  1. Bunijevac Milica, br.indeksa 2016/100008 – studijski program-Bankarstvo i osiguranje

Prijavila je temu kod Paunović dr Branke

Naziv teme: „Analiza NLP-a u strukturi kredita-na primerima najvećih banaka u Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. Paunović dr Branka, mentor
  2. Račić dr Željko,član
  3. Živkov dr Dejan, član

 

Predložen datum odbrane 25.09.2019.godine u 12,00 časova (svečana sala)  

 

 

 2.Lifka Miloš,  br. indeksa 2016/100038 – studijski program-Bankarstvo i

osiguranje

Prijavio je temu kod Đurić-Kuzmanović dr Tatjane

Naziv teme: „Transfer ženskog u porodično preduzetništvo na primeru Lifka

plus“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. Đurić-Kuzmanović dr Tatjana, mentor
  2. Stankov dr Biljana,član
  3. Vuksanović dr Gordana, član

 

 Predložen datum odbrane 30.09.2019.godine u 14,00 časova (svečana sala)  

 

 

3.Đukanović Jelena, br.indeksa 2017/130002 – studijski program-Bankarsko i berzansko poslovanje

Prijavila je temu kod Živkov dr Dejana

Naziv teme: „Finansijsko izveštavanje entiteta javnog sektora u Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. Živkov dr Dejan, mentor
  2. Vuković dr Marija, član
  3. Vlaović-Begović mr Sanja, član

 

Predložen datum odbrane 25.09.2019.godine u 13,00 časova (svečana sala)