Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA
STRUKOVNIH STUDIJA
NOVI SAD
Datum: 21.11.2019. godine

UVID JAVNOSTI ZA SPECIJALISTIČKI RAD U PERIODU OD 21.11.2019 – 28.11.2019. godine

O B A V E Š T E NJ E

Komisija za specijalističke studije stavlja na uvid javnosti u periodu od 21.11.2019. do 28.11.2019. godine specijalistički rad:
1. Jelena Milošević, br.indeksa 2016/120004
Prijavila je temu kod dr Tatjane Đurić-Kuzmanović.
Naziv teme: „Upravljački izazovi transfera vlasništva porodične firme mikro veličine u Srbiji“

Izveštaj je sačinila komisija:
1. dr Tatjana Đurić-Kuzmanović, mentor
2. dr Gordana Vuksanović, član
3. dr Veronika Boškov, član