Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola
strukovnih studija
Novi Sad
Datum: 10.03.2020. godine

 ZAKAZANA ODBRANA MASTER RADA

 Na sastanaku Komisije za master radove održanom 10.03.2020. godine utvrđen je datum odbrane rada.

  

  1. Milica Dedijer, broj indeksa 2017/200043 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije

 

Prijavila je temu kod mentora dr Đorđa Ćuzovića i komentora Verice Milutinov, pod nazivom: „Prodaja automobila sa posebnim osvrtom na praksu kompanije d.o.o. „Grand motors““

Komisija za ocenu i odbranu rada:

  1. dr Đorđe Ćuzović, mentor
  2. Verica Milutinov, komentor
  3. dr Biljana Stankov, član

Predložen datum odbrane: 16.03.2020. godine u 17,00 časova (svečana sala)