Izaberite stranicu
Svi propušteni ispitni rokovi će se održati kada Škola počne sa radom u skladu sa preporukama Ministarstva.
Molimo vas da pratite sajt Škole i lične strane profesora kako biste bili blagovremeno informisani o načinu polaganja kolokvijuma i prikupljanja predispitnih poena u toku semestra.