Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

Datum: 24.09.2020. godine

 

 

ZAKAZANA ODBRANA SPECIJALISTIČKIH RADOVA

 

Na sastanku Komisije za specijalističke studije održanom 24.09.2020. godine utvrđeni su datumi odbrane radova.

 

 1. Ljuban Dragaš, broj indeksa 2016/120013 – studijski program:  Menadžment

Prijavio je temu kod dr Slaviše Đukanovića, pod nazivom:

„Poslovno-finansijska analiza kompanije „Jaffa“ d.o.o. Crvenka“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slaviša Đukanović, mentor
 2. mr Sanja Vlaović-Begović, član
 3. dr Marija Vuković, član

 

Predložen datum odbrane  25.09.2020. godine u 11,00 časova (svečana sala)

 

 1. Marija Stojićević, br. indeksa 2016/100029 – studijski program: Bankarstvo i osiguranje

Prijavila je temu kod  dr Dejana Živkova pod nazivom:

„Analiza investicionih fondova koji ulažu u portfolio sa minimalnom varijansom“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dejan Živkov, mentor
 2. dr Željko Račić,član
 3. dr Slobodanka Jovin, član

 

Predložen datum odbrane  24.09.2020. godine u 12,00 časova (svečana sala)

 

 1. Biljana Drinić, broj indeksa 2016/100020 – studijski program: Bankarstvo i osiguranje

Prijavila je temu kod dr Milijane Roganović pod nazivom:

„Elementi kvaliteta usluga u bankarstvu“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Slobodanka Jovin, član
 3. dr Dragana Milić, član

 

Predložen datum odbrane  29.09.2020. godine u 10,00 časova (svečana sala)

 

 1. Saša Gelić, broj indeksa 2017/120003 – studijski program: Menadžment

Prijavio je temu kod dr Ivane Jošanov-Vrgović, pod nazivom:

„Proces selekcije volontera i organizovanje obuke na „Serbia Fashion Week-u“ sezona novembar 2016“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Ivana Jošanov-Vrgović, mentor
 2. dr Maja Vukadinović, član
 3. dr Branka Maksimović, član

 

Predložen datum odbrane  29.09.2020. godine u 11,00 časova (učionica 7)

 

 

 1. Dajana Bajić, broj indeksa 2018/130008 – studijski program: Bankarsko i berzansko poslovanje

Prijavila je temu kod dr Milijane Roganović, pod nazivom:

„Analiza značaja i perspektiva razvoja elektronske trgovine kao segmenta elektronskog poslovanja u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Milijana Roganović, mentor
 2. dr Dragoljub Jovičić, član
 3. dr Đorđe Ćuzović, član

 

Predložen datum odbrane 29.09.2020. godine u 11,00 časova (svečana sala)