Izaberite stranicu

Visoka poslovna škola

strukovnih studija

Novi Sad

Datum: 27.10.2020. godine

 

 

 

ZAKAZANA ODBRANA MASTER RADA

 

 

Na sastanaku Komisije za master radove održanom 27.10.2020. godine utvrđeni su datumi odbrane radova

 

 

 

  1. Svetlana Lovrić, broj indeksa 2017/200016–st.program: Međunarodno poslovanje i finansije

    Prijavila je temu kod mentora  dr Đorđa Ćuzović, pod nazivom:

    „Uticaj zdravlja i bezbednosti na radu na motivaciju i zadovoljstvo zaposlenih na   primeru preduzeća Grundfos“

      Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Jelena Damnjanović, predsednik Komisije
  2. dr Veronika Boškov, član
  3.  dr Đorđe Ćuzović, mentor

 

Predložen datum odbrane 27.10.2020 .godine u 13,00 časova (svečana sala)  

 

 

  1. Jovković Maja, br.indeksa 2017/200003 – studijski program: Međunarodno poslovanje i

    finansije

    Prijavila je temu kod mentora  dr Dejana Živkova i komentora Kasalica Vinke

    Naziv teme:„ Analiza makroekonomskih fundamenata koji su uticali na kreditnu

    aktivnost bankarskog  sektora u Republici Srbiji“

    Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Dejan Živkov, mentor
  2. Vinka Kasalica, komentor
  3. dr Željko Račić, član

 

 

 

 Predložen datum odbrane 27.10.2020 .godine u 15,00 časova (svečana sala)