Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA
STRUKOVNIH STUDIJA
NOVI SAD
Datum: 19.11.2020.godine

UVID  JAVNOSTI ZA SPECIJALISTIČKI  RAD U PERIODU OD  19.11.2020. – 26.11.2020.godine

O B A V E Š T E NJ E

    Komisija za specijalističke studije stavlja na uvid javnosti u periodu od 19.11.2020. –      26.11.2020.godine specijalistički rad:

  1. Ivan Gavrančić, broj indeksa 2018/120003 – studijski program – Menadžment

Prijavio je temu kod dr Slaviše Đukanovića, pod nazivom: „Primena održivog razvoja u poslovanju JP „Vojvodinašume““

Izveštaj sačinila Komisija:

    1. dr Slaviša Đukanović, mentor
    2. dr Tatjana Đurić-Kuzmnović, član
    3. dr Branka Maksimović, član