Izaberite stranicu
 1. Stefan Stećuk, br. indeksa 2017/200029 – st. program: Međunarodno poslovanje i

finansije – rok za završetak 30.09.2021.godine

Prijavio je temu kod mentora dr Tatjane Đurić-Kuzmanović.

Naziv teme: „Značaj IPA fondova za finansiranje razvoja porodičnih firmi u Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. 1.  dr Jelena Damnjanović, predsednik Komisije
 2. 2. dr Ljiljana Jović, član
 3. dr Tatjana Đurić-Kuzmanović, mentor

 

 1. 2. Tijana Nerlović, br. indeksa 2017/200014 – st. program: Međunarodno poslovanje

i finansije – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Ljiljane Jović.

Naziv teme: „Komparativna analiza primene višestrukih stopa PDV-a u Srbiji i

zemljama u okruženju“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dejan Živkov, predsednik Komisije
 2. dr Branka Paunović, član
 3.  dr Ljiljana Jović, mentor

 

 1. Bojana Elor, br. indeksa 2017/200015 – st. program: Međunarodno poslovanje i

finansije  – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Ljiljane Jović.

Naziv teme: „Prednosti oporezivanja preduzetnika po paušalu naspram oporezivanja

preduzetnika koji vodi dvojno knjigovodstvo u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Jovan Njegić, predsednik Komisije
 2.  dr Biserka Komnenić, član
 3. dr Ljiljana Jović, mentor

 

 1. Jovana Jovišić, br. indeksa 2017/200050 – st. program: Međunarodno poslovanje i

finansije  – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Marije Vuković.

Naziv teme: „Upotreba platnih kartica u međunarodnom poslovanju: Iskustva Erste

Banke u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Željko Račić, predsednik Komisije
 2. dr Dragana Milić, član
 3. dr Marija Vuković, mentor

 

 1. 5. SnježanaPetrovski, br. indeksa 2017/200024 – studijski program: Međunarodno

poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod mentora dr Đorđa Ćuzovića.

Naziv teme: „Opravdanost razvijanja franšiznog sistema u poslovanju Kontiki

travel doo kao članice kompanije Big Blue Group doo“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Jelena Damnjanović, predsednik Komisije
 2. dr Veronika Boškov, član
 3. dr Đorđe Ćuzović, mentor

 

 1. Filip Veličkovski, broj indeksa 2017/200052 – studijski program: Međunarodno

poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavio je temu pod nazivom:

„Poslovno-finansijska analiza na primeru preduzeća „KO-NA“ d.o.o. iz Kikinde“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biserka Komnenić, predsednik Komisije
 2. dr Jovan Njegić, član
 3. dr Slaviša Đukanović, mentor

 

 1. Ivana Kosanović, broj indeksa 2017/200011 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu pod nazivom:

„Korelisanost cena kriptovaluta i akcija kompanije IT sektora i uticaj na mogućnosti

diverzifikacije portfolio rizika“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Biserka Komnenić, predsednik Komisije
 2. dr Dejan Živkov, član
 3. dr Jovan Njegić, mentor

 

 1. 8. Nebojša Marušić, broj indeksa 2017/200036 – studijski program : Međunarodno

poslovanje i finansije –  rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavio je temu pod nazivom:

„Strategija srednjoročnog razvoja poslovanja kompanije „Petroland AquaPark“ Bački

Petrovac“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, predsednik Komisije
 2. dr Tatjana Đurić-Kuzmanović, član
 3. dr Slaviša Đukanović, mentor

 

 1. Ivana Bohuš, broj indeksa 2017/200010 – studijski program: Međunarodno

poslovanje i finansije –  rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu pod nazivom:

„Uticaj onlajn marketinga i društvenih mreža na promociju i prodaju proizvoda i

usluga kompanije „PETROLAND DOO“ Bački Petrovac“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Dragoljub Jovičić, predsednik Komisije
 2. dr Đorđe Ćuzović, član
 3.  dr Slaviša Đukanović, mentor

 

 1. Svetlana Lovrić, broj indeksa 2017/200016 – studijski program: Međunarodno

poslovanje i finansije –  rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu pod nazivom:

„Uticaj zdravlja i bezbednosti na radu na motivaciju i zadovoljstvo zaposlenih na

primeru preduzeća Grundfos“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Jelena Damnjanović, predsednik Komisije
 2. dr Veronika Boškov, član
 3.  dr Đorđe Ćuzović, mentor

 

 

 1. Danijela Špirić, broj indeksa 2018/200014 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije –  rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu pod nazivom:

„Poslovno-finansijska analiza Pokrajinskog zavoda za sport i medeicinu sporta, sa

predlogom jačanja konkurentnosti u odnosu na privatnu praksu “

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Jovan Njegić, predsednik Komisije
 2. dr Branka Paunović, član
 3.  dr Slaviša Đukanović, mentor

 

 1. Dobrila Jugović, broj indeksa 2018/200002 – studijski program: Međunarodno

poslovanje i finansije –  rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu pod nazivom:

„Istraživanje kretanja i prognoziranje budućih vrednosti uvoza i izvoza u Republici

Srbiji primenom linearnog trenda“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Đorđe Ćuzović, Predsednik Komisije
 2. dr Biljana Stankov, član
 3. dr Jelena Damnjanović, mentor

 

 1. Nemanja Kapur, broj indeksa 2018/200015 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije – rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavio je temu pod nazivom:

„Jačanje međunarodne konkurentnosti kao osnova novog modela razvoja privrede Republike Srbije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Tatjana Đurić-Kuzmanović, Predsednik Komisije
 2. dr Mirela Momčilović, član
 3. dr Dejan Đurić, mentor

 

 1. Branka Kovačević, broj indeksa 2017/200055 – studijski program: Međunarodno

poslovanje i finansije –  rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod dr Ljiljane Jović pod nazivom:

„Porez na nepokretnosti kao izvor lokalnih javnih prihoda u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Branka Paunović, Predsednik Komisije
 2. dr Dejan Živkov, član
 3. dr Ljiljana Jović, mentor

 

15.Ivana Janković, broj indeksa 2017/200021 – studijski program: Međunarodno  poslovanje i finansije –  rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod dr Jelene Damnjanović pod nazivom:

„Necarinske barijere u međunarodnoj trgovini“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Đorđe Ćuzović, Predsednik Komisije
 2. dr Biljana Stankov, član
 3. dr Jelena Damnjanović, mentor

 

 1. Maja Lazić, broj indeksa 2017/200042 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije, rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod dr Željka Rčića pod nazivom:

„Analiza likvidnosti bankarskog sektora Republike Srbije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Slobodanka Jovin, Predsednik Komisije
 2. dr Nataša Papić-Blagojević, član
 3. dr Željko Račić, mentor

 

 1. Miloš Lalošević, broj indeksa 2018/200001 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije, rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavio je temu kod dr Dejana Živkova pod nazivom:

„Troškovi kapitala-slučaj srpske prehrambene industrije“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Branka Maksimović, Predsednik Komisije
 2. dr Mirela Momčilović, član
 3. dr Dejan Živkov, mentor

 

 1. Snežana Marković, broj indeksa 2017/200028 – studijski program: Međunarodno poslovanje i finansije, rok za završetak 30.09.2021. godine

Prijavila je temu kod dr Biserke Komnenić pod nazivom:

„Tržište dobrovoljnog penzionog osiguranja Republike Srbije – komparativna analiza sa

regionom“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 1. dr Jovan Njegić, Predsednik Komisije
 2. dr Dragana Milić, član
 3. dr Biserka Komnenić, mentor

 

 

Ažurirano 05.10.2020. godine