Izaberite stranicu

Student je u mogućnosti da prijavi temu završnog rada najranije prilikom upisa VI (šestog) semestra, a najkasnije prilikom prijave poslednjeg ispita.

Sve o završnom radu može se videti na Procedurama izrade i kontrole završnog rada na osnovnim strukovnim studijama.

Studentska služba