Izaberite stranicu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA

STRUKOVNIH STUDIJA

NOVI SAD

Datum: 12.05.2021.godine

 

 

UVID JAVNOSTI ZA MASTER RAD U PERIODU OD  12.05. DO 19.05.2021. godine

 

O B A V E Š T E NJ E

 

 

Komisija za master strukovne studije stavlja na uvid javnosti u periodu od 12.05.2021. do 19.05.2021. godine master rad:

 

 

  1. Jovanu Mirković, broj indeksa 2018/200009 – studijski program – Međunarodno poslovanje i finansije, prijavila je temu pod nazivom:

„Uticaj veličine aktive  na poslovanje banaka u Republici Srbiji“

Predložena Komisija za ocenu i odbranu rada:

 

  1. dr Nataša Papić-Blagojević, predsednik Komisije
  2. dr Dragana Milić, član
  3.  dr Željko Račić, mentor