Izaberite stranicu
 1. Ксенија Стокић, број индекса 2018/200013 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2022. године

Пријавила је тему код др Славише Ђукановића под називом:

„Анализа контроле квалитета рада здравствених установа на секундарном и терцијарном нивоу у Београду са освртом на стратегију за стално унапређење

квалитета здравствене заштите“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Ђорђе Ћузовић, председник Комисије
 2. др Гордана Вуксановић, члан
 3.  др Славиша Ђукановић, ментор

 

 1. Сања Станић, број индекса 2018/200011 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2022. године

Пријавила је тему код др Јелене Дамњановић под називом:

„Истраживање и прогнозирање прилива страних директних инвестиција у Републици Србији и Републици Хрватској у контексту чланства у Европској унији “

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Ђорђе Ћузовић, председник Комисије
 2. др Биљана Станков, члан
 3. др Јелена Дамњановић, ментор

 

 1. Драгана Самарџић, број индекса 2018/200012 – студијски програм: Међународно  пословање  и финансије – рок за завршетак 30.09.2022. године

Пријавила је тему код др Дејана Ђурића под називом:

„Стране директне инвестиције као фактор унапређења и конкурентности привреде Републике Србије“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Милијана Рогановић, председник Комисије
 2. др Биљана Станков, члан
 3. др Дејан Ђурић, ментор

 

 1. Сања Милошевћ, број индекса 2018/200007 – студијски програм: Међународно  пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2022. године

Пријавила је тему код др Жељка Рачића под називом:

„Утицај основних макроекономских показатеља на пословање банака у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Слободанка Јовин, председник Комисије
 2. др Дејан Живков, члан
 3. др Жељко Рачић, ментор

 

 1. Јована Мирковић, број индекса 2018/200009 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2022. године

Пријавила је тему код др Жељка Рачића под називом:

„Утицај величине активе на пословање банака у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Наташа-Папић Благојевић, председник Комисије
 2. др Драгана Милић, члан
 3. др Жељко Рачић, ментор

 

 1. Јована Лугоња, број индекса 2018/200017 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2022. године

Пријавила је тему код др Жељка Рачића под називом:

„Анализа фактора профитабилности банака у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Дејан Живков, председник Комисије
 2. др Марија Вуковић, члан
 3. др Жељко Рачић, ментор

 

 1. Jелена Кнежевић, број индекса 2017/200004 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2022. године

Пријавила је тему код др Дејана Живкова под називом:

„Прављење мултиваријантног портфолија са циљевима минималне варијансе оптималног приноса“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Наташа Папић-Благојевић, председник Комисије
 2. др Мирела Момчиловић, члан
 3. др Дејан Живков, ментор

 

 1. Бранислава Паповић, број индекса 2019/200008 – студијски програм:

Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2022. године

Пријавила је тему код др Марије Вуковић под називом:

„Концептуални и финансијско-аналитички оквир увоза средстава за рад у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Дејан Живков, председник Комисије
 2. др Дејан Ђурић, члан
 3.  др Марија Вуковић, ментор

 

 1. Теодора Павићевић, број индекса 2017/200013 – студијски програм:

Међународнo пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2022. године

Пријавила је тему код др Љиљане Јовић под називом:

„Опорезивање дохотка радника на интернету у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Слободанка Јовин, председник Комисије
 2. др Жељко Рачић, члан
 3. др Љиљана Јовић, ментор

 

 1. Николина Тошић, број индекса 2019/200011 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2022. године

Пријавила је тему код др Славише Ђукановића под називом:

„Значај еколошког маркетинга и друштвено одговорног пословања на примеру Crown Plaza Београд“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Бранка Максимовић, председник Комисије
 2. др Татјана Бошковић, члан
 3.  др Славиша Ђукановић, ментор

 

 1. Едита Шаму, број индекса 2019/200020 – студијски програм: Међународно пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2022. године

Пријавила је тему код др Јелене Дамњановић под називом:

„Истраживање међузависности бруто друштвеног производа и страних директних инвестиција у Републици Србији“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Дејан Ђурић, председник Комисије
 2. др Биљана Станков, члан
 3.  др Јелена Дамњановић, ментор

 

 1. Милица Шушњић, број индекса 2019/200009 – студијски програм: Међународнo пословање и финансије – рок за завршетак 30.09.2022. године

Пријавила је тему код др Јелене Дамњановић под називом:

„Истраживање спољнотрговинске размене и прогнозирање будућих вредности увоза и извоза воћа Републике Србије“

Предложена Комисија за оцену и одбрану рада:

 1. др Ђорђе Ћузовић, председник Комисије
 2. др Биљана Станков, члан
 3.  др Јелена Дамњановић, ментор

 

Ажурирано 20.05.2021. године